K&H okmányos inkasszó

Klasszikus nemzetközi fizetési forma, amely során az exportőr a szállítási okmányok benyújtása mellett azonnali vagy halasztott hatályú kiegyenlítésre nyújt be beszedési (inkasszós) megbízást. Az importőr az inkasszó elfogadása esetén megbízza a beszedésre felkért bankot azzal, hogy számlája terhelése mellett a kiegyenlítést intézze, melynek teljesülése után hozzájut az okmányokhoz.


  • az akkreditívnél kisebb biztosítékot nyújtó, de egyszerűbb, olcsóbb, és kevesebb adminisztrációt igénylő fizetési mód

  • a bank bekapcsolása és ráhatása növeli az importőr fizetési hajlandóságát

  • a fedezetet nem kell előre a bank rendelkezésére bocsátani

  • megfelelő biztosítékot nyújt az eladó számára a birtokon kívül kerülés veszélye ellen hajóraklevél és vinkulált inkasszó esetén

 

 

 

 kinek ajánljuk?

 

 

  • akinek a kereskedelmi partnereiről hiányosak az információi

  • aki eladóként az egyszerű átutalásnál biztonságosabb fizetési módot igényel

  • aki politikailag és gazdaságilag stabil országba exportál

  • kedvezőbb fizetési feltételei vannak, vagy nagyobb biztonságra vágyik

 

A szolgáltatás részletes kondícióiról a vállalati ügyfelek részére szóló Hirdetményünkből a vállalati okmányos műveletek pontban tájékozódhat.

 

vállalkozása igényeihez alkalmazkodva

 

ha a megbízó a fizetési okmányok mellé nem csatolja  a kereskedelmi okmányokat

 

"tiszta" (clean) inkasszó

ha a megbízó a fizetési okmányok mellé a kereskedelmi okmányokat is csatolja

 

okmányos inkasszó

ha az áruszállítás során az eladó közvetlenül a vevő címére szállít

 

nyitott inkasszó

ha a vevő csak a beszedvény összegének kifizetése ellenében szerzi meg az áru feletti rendelkezés jogát

 

vinkulált inkasszó

ha a vevő az okmányok bemutatásakor fizet

 

látra szóló inkasszó (D/P – documents against payment)

 

ha a bank az okmányokat nem készpénzfizetés ellenében szolgáltatja ki a vevőnek, hanem a vevő fizetési ígérete ellenében, ami lehet idegen váltó elfogadása illetve saját váltó kiállítása

 

halasztott fizetésű inkasszó (D/A – documents against acceptance)

 

 

nézzünk egy példát!

 

 

 

 

kérjük, keresse fel kapcsolattartóját

  • hívja a K&H Bank Kereskedelemfinanszírozás Igazgatóságát a (06 1) 328 9732 vagy 328 9287-es telefonszámokon

  • használja a K&H Flexims-t az interneten keresztül

 

 

 

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes leírását, illetve feltételeit a vonatkozó szerződés, az Általános Szerződési Feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata, valamint az aktuális hirdetmény tartalmazza, melyek megtekinthetők a bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon.
A K&H Bank a beszedvényeket Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mindenkor érvényben lévő „A beszedésre vonatkozó egységes szabályok” című kiadványa (URC522), valamint a Genfi Váltójogi Egyezmény, a Polgári Törvénykönyv, és a Pénzforgalmi Rendelet alapján kezeli.

    ©K&H Bank Zrt. Minden jog fenntartva!