Tájékoztatás kölcsönös adatátadásról és azon alapuló közös adatkezelésről

A K&H Márkacsoport célja, hogy bankbiztosítási modelljében ügyfelei igényeinek messzemenőkig megfelelő, kedvező feltételű termékeket kínáljon könnyű elérhetőség mellett. Ezen célok érdekében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 164/B. §-a szerinti jogszabályi felhatalmazás alapján, a szükséges mértékben a K&H Bank Zrt., valamint az ellenőrző befolyása alatt működő K&H Biztosító Zrt., a K&H Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő K&H Csoportszolgáltató Központ Kft., valamint a K&H Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő K&H Érték Zrt. átadhatják egymásnak az ügyfeleikre vonatkozó, banktitoknak, biztosítási titoknak, értékpapírtitoknak vagy akár személyes adatnak minősülő adatokat.

Az érintett K&H Márkacsoport tagok kölcsönös adatátadáson alapuló közös adatkezeléseikben tevékenységi körük ellátásával összefüggésben és a szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben az egyedi szolgáltatásaikhoz, személyre szabott ajánlataikhoz való hozzáférés biztosítása céljából kezelhetik az átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában. Adatkezeléseik kiterjedhetnek egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre is a megismert adatok felhasználásával.

Az adatátadás feltétele az ügyfelek tájékoztatása. Az adatátadás a tájékoztatás megtörténte után legkorábban 30 nappal kezdődhet meg azon ügyfelek vonatkozásában, akik nem éltek a tiltakozás jogával. Abban az esetben sem kerül sor a fenti adatátadásra, amennyiben ügyfeleink a korábbiakban nemlegesen nyilatkoztak a hozzájáruláson alapuló Márkacsoport tagok közötti adatátadásra, ugyanis a K&H Márkacsoport azt egyben a jelen tájékoztatóban szereplő törvényi felhatalmazáson alapuló kölcsönös adatátadás elleni tiltakozásnak is tekinti.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy kifejezett nyilatkozatukkal bármikor jogosultak a fentiek szerinti adattovábbítás megtiltását kezdeményezni a K&H Márkacsoport tagok ügyfélpontjain személyesen, írásban postai vagy elektronikus úton, szóban telefonos ügyfélszolgálataikon, vagy adott esetben digitális alkalmazásaikban. A K&H Márkacsoport tagok a tiltakozások fogadására megjelölt pontos elérhetőségeit adatkezelési tájékoztatóikban teszik közzé. Írásban történő tiltakozás esetén kérjük, minden esetben tüntessék fel azonosításukhoz szükséges adataikat, valamint azt, hogy a kölcsönös adatátadáson alapuló közös adatkezelés tiltását kérik!

Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket arról, hogy a későbbiekben bármikor jogosultak kifejezett nyilatkozatukkal a K&H Márkacsoport tagok közötti adatmegosztást ismételten tudomásul venni, így lehetőséget biztosítani közös adatkezelések megkezdésére vagy folytatására.

A törvényi felhatalmazáson alapuló kölcsönös adatátadásról és közös adatkezelésről további információ elsődlegesen a www.kh.hu/adatvedelem weboldalon található adatkezelési tájékoztatókban, továbbá az érintett K&H Márkacsoport tagok Üzletszabályzatában, vagy Általános Szerződési Feltételeikben érhető el.

Üdvözlettel,
K&H Bank Zrt. / K&H Biztosító Zrt. / K&H Csoportszolgáltató Központ Kft. / K&H Érték Zrt.