címletváltással, átváltással kapcsolatos tájékoztató

A K&H Bank a címletváltás szolgáltatást a pénztárral rendelkező bankfiókjaiban, a pénztári órák alatt, kizárólag a K&H Banknál fizetési számlával vagy egyéb banki termékkel, szolgáltatással rendelkező ügyfelei részére nyújtja. A Bank a címletváltási szolgáltatásért a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetményben, illetve a Vállalati ügyfelek részére szóló hirdetményben szereplő díjat számítja fel.

A Bank az átváltást a pénztárral rendelkező bankfiókjaiban, a pénztári órák alatt, mennyiségi korlátozás nélkül, díjmentesen nyújtja. Az átváltási szolgáltatást a Bank nem köti nála vezetett számla meglétéhez vagy egyéb szolgáltatás igénybevételéhez. A forgalomból bevont forintbankjegyek és forintérmék átváltását a Bank a nála fizetési számlával rendelkező ügyfelei részére valamennyi bankfiókjában, a készpénzbefizetésre alkalmas ATM berendezésein keresztüli befizetésként is biztosítja.

A Bank a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen forintbankjegyeket és forintérméket - azok névértékével egyező összegben - címletváltás keretében átváltja más címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére.

A Bank átváltás keretében

  • a törvényes fizetőeszköznek minősülő, forgalomképtelen forintbankjegyeket átváltja azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre, illetve a törvényes fizetőeszköznek minősülő, forgalomképtelen forintérméket átváltja azonos címletű, forgalomképes forintérmére;
  • a forgalomból bevont forintbankjegyeket azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre, illetve a forgalomból bevont forintérméket azonos címletű, forgalomképes forintérmére cseréli.

A törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen forintbankjegyek és forintérmék címletváltását, illetve átváltását a Bank abban az esetben végzi el, amennyiben azok valódisága és névértéke (címlete) az átvételkor, a helyszínen egyértelműen megállapítható.

nehezen felismerhető és sérült forintbankjegyek, valamint nehezen felismerhető, sérült forintérmék átváltása, illetve címletváltása

Hiányos forintbankjegy azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére történő átváltásának, illetve címletváltás keretében más címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére történő átvételének további feltétele, hogy a forintbankjegy felénél nagyobb részét benyújtsák. A több, esetlegesen összeragasztott darabból álló hiányos forintbankjegyet a Bank átváltás, illetve címletváltás keretében abban az esetben váltja át, ha az egyes részekről az átvételkor megállapítható, hogy minden kétséget kizáróan azonos bankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegy felénél nagyobb részét kiteszik.

A Bank nem végez átváltást, címletváltást abban az esetben, amennyiben a forint fizetőeszköz valódisága, névértéke az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg, illetve a megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérme esetén.

Amennyiben a forint fizetőeszköz átválthatósága az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg, a Bank a forintbankjegyet, vagy forintérmét jegyzőkönyv felvétele mellett, utólagos elszámolásra veszi át. Ugyancsak utólagos elszámolásra veszi át a Bank a szándékosan megcsonkított forintérméket.

A Bank az ügyfelektől térítésmentesen, átvételi elismervény ellenében átveszi azokat a hiányos, sérült forintbankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg a teljes bankjegy felületének 50%-át, majd ezeket bevonás és megsemmisítés céljából az MNB részére továbbítja.

forgalomból bevont fizetőeszközök átváltása

Hiányos forintbankjegy azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére történő átváltásának, illetve címletváltás keretében más címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére történő átvételének további feltétele, hogy a forintbankjegy felénél nagyobb részét benyújtsák. A több, esetlegesen összeragasztott darabból álló hiányos forintbankjegyet a Bank átváltás, illetve címletváltás keretében abban az esetben váltja át, ha az egyes részekről az átvételkor megállapítható, hogy minden kétséget kizáróan azonos bankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegy felénél nagyobb részét kiteszik.

A Bank nem végez átváltást, címletváltást abban az esetben, amennyiben a forint fizetőeszköz valódisága, névértéke az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg, illetve a megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérme esetén.

Amennyiben a forint fizetőeszköz átválthatósága az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg, a Bank a forintbankjegyet, vagy forintérmét jegyzőkönyv felvétele mellett, utólagos elszámolásra veszi át. Ugyancsak utólagos elszámolásra veszi át a Bank a szándékosan megcsonkított forintérméket.

A Bank az ügyfelektől térítésmentesen, átvételi elismervény ellenében átveszi azokat a hiányos, sérült forintbankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg a teljes bankjegy felületének 50%-át, majd ezeket bevonás és megsemmisítés céljából az MNB részére továbbítja.

forgalomból bevont fizetőeszközök átváltása

A Bank a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő forintbankjegyeket a bevonás napjától számított 3 évig azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre, a forgalomból bevont forintérméket a bevonás napjától számított 1 évig azonos címletű, forgalomképes forintérmére korlátozások és feltételek nélkül, díjmentesen átváltja.

hamisgyanús bankjegyek bevonása

Hamisgyanús bankjegyek, érmék (forint és valuta) esetében a Bank azokat jegyzőkönyv ellenében, ellenérték elszámolása nélkül bevonja, és további szakértői vizsgálat céljából az MNB részére továbbítja.

A Bank fenti készpénzt érintő műveleteket a pénztárral rendelkező bankfiókjaiban, a pénztári órák alatt, a hatályos, vonatkozó jogszabályok, a Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2019. (V. 13.) MNB rendelete, a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról és a 20/2019. (V. 13.) MNB rendelete, az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról, illetve a 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról rendelkezései alapján végzi.