bizalmi vagyonkezelő megbízatásának megszűnése

A bizalmi vagyonkezelést végző, nem magánszemély vagyonkezelő megbízatásának megszűnése, illetve jogutód nélküli megszűnésének eljárása eseteit a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendezi. A vagyonkezelő ezen Ptk. szerinti esetekben köteles a kezelt vagyont a vagyonrendelő által kijelölt további vagy új vagyonkezelőnek, ilyen hiányában a vagyonrendelőnek kiadni. Fenti esetekben a vagyonkezelő képviselője (végelszámolója, felszámolója) köteles a vagyonkezelő személyében történő változást a Banknak haladéktalanul bejelenteni. Továbbá a kezelt vagyon kiadása érdekében a vagyonkezelőnek a Banknál bejelentett rendelkezésre jogosultja a Banknak adott megbízásával köteles és jogosult rendelkezni arról, hogy a kezelt vagyont kiadja a kijelölt személynek. A Bank a vagyonkezelő által tett fenti bejelentés és rendelkezés alapján jár el.