jogi nyilatkozat

információk

A honlap a K&H Csoport egyes tagjai által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat tartalmazza. A K&H Csoport tagjai a https://www.kh.hu/cegcsoport aloldalon érhetőek el. 

A honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül látogathatod meg. Amennyiben a honlap valamely aloldalán, funkciójában, vagy elérhetőségére küldött üzenetedben személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) adsz meg, a címzett K&H Csoporttag a megismert adatokat az előzetesen megadott tájékoztatás szerint kezeli. A K&H Csoport egyes tagjai adatkezeléséről általános tájékoztatás a https://www.kh.hu/adatvedelem aloldalon közzétett dokumentumokban érhetőek el.

védjegyek és domain-nevek

A honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logok, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, így jogosulatlan felhasználásuk jogszabályba ütközik.

A weboldal domain-nevének tulajdonosa: a K&H Bank Zrt.

a weboldal használata

A K&H Csoport egyes tagjai nem vállalnak felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlap használatából, használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy az e-bankba történő belépés esetén kívül a K&H Csoport egyes tagjai a Honlapon semmilyen személyes azonosító kódot (például PIN, ePIN), vagy bankkártya-adatot nem kérnek a Honlapra látogatóktól.  A honlap biztonságosságának ellenőrzésében segíthet a keresősávban megjelenő lakat ikon a K&H Bank Zrt. neve mellett, ami jelzi, hogy a megfelelő titkosított csatornán jársz és valóban a K&H Csoport hivatalos felületét használod. 

Ugyancsak nem kérnek a K&H Csoport tagjai ügyfélazonosítókat e-mailben. Ha ilyen tartalmú üzenetet kapnál, kérjük, vedd fel a kapcsolatot az adott K&H Csoport tagjával még akkor is, ha az üzenet kétség kívül tőle származónak tűnik. A K&H e-bankba biztonsági okokból kizárólag a https://www.kh.hu/bank címről, vagy az e-bank szolgáltatásának alábbi hivatalos címéről lépj be: https://www.kh.hu/ebank

Soha ne lépj be az e-bankba e-mailből egy linkre kattintva, mivel a K&H Bank ilyet sosem kér ügyfeleitől. Az ilyen tartalmú e-mailek visszaélés-gyanúsak, kérjük, ilyen formában soha ne add ki ügyféladataidat! 

a K&H Csoport elérhetőségei, központi e-mail címe

A K&H Csoport elérhetőségeit a https://www.kh.hu/kapcsolat aloldalon teszi közzé. 

A K&H Csoport központi e-mail címe: bank@kh.hu

A bank@kh.hu címre küldött leveled a K&H Csoport közös elektronikus postaládájába kerül. A közös elektronikus postaládát a K&H Bank Zrt. kijelölt munkatársai kezelik, akik leveledet az érintett csoporttaghoz továbbítják. 

e-mail policy

Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a faxon/e-mail-ben történő információ továbbítás kockázattal járhat, az így továbbított adatok és információk - ideértve az egyébként üzleti titoknak/banktitoknak/biztosítási titoknak minősülő adatokat is - jogosulatlan harmadik személyek számára is ismertté válhatnak.

A K&H Csoport ezeken a nem biztonságos csatornákon kizárólag az ügyféllel történt megállapodás alapján továbbít információt, ugyanakkor nem vállal felelősséget az adatátvitel pontosságáért, teljességéért, továbbá az adatátvitelben bekövetkezett késedelemért, annak megszakadásáért, illetve semmilyen kárért, amely az információ illetéktelen személyek általi jogosulatlan felhasználásából ered, kivéve, ha a kár az információt küldő K&H Csoport-tag hibájának következménye. Minden e-mail üzenetet, melynek küldője, illetve címzettje a K&H Csoport valamelyik tagja, vagy annak alkalmazottja, hivatalos üzenetnek kell tekinteni. Ezért ezen üzenetet a K&H Csoport részére küldő személy, illetőleg az üzenet címzettje tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az üzenetekhez más alkalmazott is hozzáférhet a K&H Csoport munkamenetének folyamatos biztosítása érdekében.

A telefax, vagy e-mail üzenetben foglalt információ bizalmas és jogilag védett. Amennyiben az ily módon kézhez vett üzenetnek nem Te vagy a címzettje, az abban szereplő információ bármely közzététele, reprodukálása, másolása, szétosztása, vagy más módú terjesztése, egyéb felhasználása szigorúan tiltott. Amennyiben tévedésből kaptál nem Neked szánt telefax, vagy e-mail üzenetet, kérjük, hogy azonnal értesítsd a K&H Csoportot a +36 1 328 9696 faxszámon, vagy a bank@kh.hu e-mail címen, egyúttal semmisítsd meg az üzenetet.

cookie (süti) policy

Amikor a K&H Csoport valamely weboldalát meglátogatod, apró file-ok, u.n. cookie-k, vagy más szóval sütik kerülhetnek a számítógépedre. A honlap működéséhez elengedhetetlen sütik hozzájárulásod hiányában, míg egyéb, a honlap kényelmesebb használatára, a honlap fejlesztését célzó, valamint marketing jellegű sütik alkalmazására kizárólag hozzájárulásod esetén kerül sor. Hozzájárulásodat a honlapon adhatod meg.

A K&H Csoport cookie (süti) policy-jét a https://www.kh.hu/cookie-szabalyzat aloldalon éred el.