jogi nyilatkozat

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvasd el, mert a K&H Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) www.kh.hu internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével elfogadod és magadra nézve kötelezőnek ismered el az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételeket. Kérjük, amennyiben nem értesz egyet a feltételekkel, ne nyisd meg weboldalainkat!

 1. A Bank nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.
 2. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logok, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, így jogosulatlan felhasználásuk jogszabályba ütközik.
 3. A Honlap a K&H Csoport egyes tagjai által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat is tartalmazza. A bank@kh.hu címre küldött leveled a K&H Csoport közös elektronikus postaládájába kerül. A közös elektronikus postaládát a K&H Bank kijelölt munkatársai kezelik, akik leveledet az érintett csoporttaghoz továbbítják. A leveledben megadott személyes adatokat, bank, biztosítási és egyéb titkokat bizalmasan kezeljük.
 4. A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Bank részére eljutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Bank tulajdonába kerül, és azt a Bank a továbbiakban szabadon felhasználhatja.
 5. A Honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatod, megismerkedhetsz a Bank termékeivel, szolgáltatásaival. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) adsz meg, ezzel hozzájárulásodat adod, hogy megadott adataidat a Bank kezelje,marketing és kockázatelemzési célokra feldolgozza, valamint feljogosítod a Bankot arra, hogy megadott adataidat a Honlapon szereplő, érdekeltségi körébe tartozó társaságok – a K&H Csoporttagok – részére marketing célokra átadja. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmedre a Bank tájékoztatást ad az általa kezelt adataidról, valamint bármikor kérheted adataid helyesbítését, illetve törlését.
 6. Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a Bank a Honlapon semmilyen személyes azonosító kódot (például PIN, TPIN), vagy bankkártya-adatot nem kér a Honlapra látogatóktól. Ilyen adatok megadásából származó károkért felelősséget nem vállal.
 7. A Bank szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely számítógéped böngészőprogramjában tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-t a Bank adminisztratív célokra kívánja felhasználni, mint például a Honlap látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérésedet. A webböngésző oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztasson a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.
 8. Harmadik féltől származó mérőkódok (web beacon) használata: a weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google Analytics-ből származó mérőkódokat (web beacon-t) használunk. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy számodra releváns hirdetéseket közvetítsen.
 9. Google hirdetésekhez kapcsolódó adatkezelés
  Weboldalunkon olyan cookie-kat alkalmazunk, melyek segítségével a Google hirdetési rendszere megjelenítheti neked a hirdetéseinket, miközben olyan weboldalakon jársz, amelyek tagjai a Google hirdetési hálózatának. Ezen rendszer segítségével mi semmilyen információt nem kapunk arról, hogy milyen oldalakon jártál, használata csupán azt a célt szolgálja, hogy az oldalunkon korábban megforduló látogatók később, nagyobb valószínűséggel találkozzanak a hirdetésünkkel.
  Amennyiben szeretnéd letiltani a Google cookie-k használatát, azt a Hirdetési beállítások kezelője segítségével megteheted.

e-mail policy

Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a faxon/e-mail-en történő információtovábbítás kockázattal járhat, az így továbbított adatok és információk - ideértve az egyébként üzleti titoknak /banktitoknak/ biztosítási titoknak minősülő adatokat is - jogosulatlan harmadik személyek számára is ismertté válhatnak.

A K&H Csoport ezeken a nem biztonságos csatornákon kizárólag az ügyféllel történt megállapodás alapján továbbít információt, ugyanakkor nem vállal felelősséget az adatátvitel pontosságáért, teljességéért, továbbá az adatátvitelben bekövetkezett késedelemért, annak megszakadásáért, illetve semmilyen kárért, amely az információ illetéktelen személyek általi jogosulatlan felhasználásából ered, kivéve, ha a kár az információt küldő K&H Csoport-tag hibájának következménye. Minden e-mail üzenetet, melynek küldője, illetve címzettje a K&H Csoport valamelyik tagja, vagy annak alkalmazottja, hivatalos üzenetnek kell tekinteni. Ezért ezen üzenetet a K&H Csoport részére  küldő személy, illetőleg az üzenet címzettje tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az üzenetekhez más alkalmazott is hozzáférhet a K&H Csoport munkamenetének folyamatos biztosítása érdekében.

Amennyiben a továbbiakban nem kívánsz a K&H Csoporttól e-mail vagy telefax útján információt kapni, kérjük, jelezd annál a szervezeti egységnél, amellyel kapcsolatban állsz.

A telefax vagy e-mail üzenetben foglalt információ bizalmas és jogilag védett. Amennyiben az ily módon kézhez vett üzenetnek nem te vagy a címzettje, az abban szereplő információ bármely közzététele, reprodukálása, másolása, szétosztása, vagy más terjesztése, egyéb felhasználása szigorúan tiltott. Amennyiben tévedésből kapott nem nekedszánt telefax vagy e-mail üzenetet, kérjük, hogy azonnal értesítsd a K&H Csoportot a +36 1 328 9696 faxszámon, vagy a bank@kh.hu e-mail címen, egyúttal semmisítsd meg az üzenetet.