természetes személyek adósságrendezése

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

1. A Családi Csődvédelmi Szolgálat tájékoztatója

2. A Családi Csődvédelmi Szolgálat  honlapjának elérhetősége

3. Az ügyfélszolgálatra kijelölt bankfiókok listája

4. A postai küldemények befogadására kijelölt cím  

  • K&H Bank 1851 Budapest MCS

5. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a főhitelező tevékenységével összefüggő panaszok közlésének, kezelésének, valamint a panaszok elintézése dokumentálásának módja

  • Panaszok kezelésének és elintézésének módja a nyitó oldalon, az Információk box-ban Panaszkezelés cím alatt olvasható.

6. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók 

7. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során alkalmazott formanyomtatványok listája

8. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje (PDF,506 KB) 

kitöltési útmutató

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adósok, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek (továbbiakban együttesen: adós) ezen eljárások során a fizetési kötelezettségeikre vonatkozóan jelenleg fizetési haladékban részesülnek (a továbbiakban: fizetési moratórium). Ez azt jelenti, hogy a fizetési moratórium alatt, vagyis 2022. június 30-ig az adósok a fizetési kötelezettségeiknek nem kötelesek eleget tenni, és emiatt nem érheti őket joghátrány. Mindez nem érinti az adósok azon jogát, hogy a fizetési haladék ellenére a fizetési kötelezettségeiknek továbbra is eleget tegyenek.  
A fizetési moratórium kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a szerződésekből származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a 2020. március 18. napja után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.
Részleteket illetően tájékozódhat oldalunkon, illetve a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. a törvény, továbbá az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020 évi CVII. törvény rendelkezéseiből és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) kormányrendeletből.