fizetési moratórium

 • a fizetési moratórium 2022. december 31-én véget ért, így 2023 januártól újra indul a korábban moratórium alatt levő hitelek törlesztési kötelezettsége
 • a hiteltörlesztéshez kérjük, gondoskodjon megfelelő fedezet elhelyezéséről törlesztőszámláján
 • a moratórium miatt meghosszabbodott futamidő csökkentésére 2023. december 31-ig díjmentesen biztosítunk lehetőséget jelzáloghitel és személyi kölcsön esetén (részletek GYIK – Kölcsönök fül)
 • minden érintett ügyfelet értesítünk 2023 januárjában a hitelügyletét érintő változásokról

Kollégáink szívesen adnak tájékoztatást személyes ügyfélpontjainkon a hitelmoratórium igénybevételének következményeiről, azaz arról, hogy várhatóan:

 • mennyivel nő meg hitelének futamideje, 
 • mennyivel lesz magasabb a kamatfizetési kötelezettsége a teljes futamidőre vetítve,
 • hogy alakul a törlesztőrészlete
 • milyen lehetőségeket tudunk ajánlani annak érdekében, hogy elkerülje a meghosszabbodott futamidőből adódó kamatkötelezettség növekedést.

Ha fizetési nehézségei adódtak:

A moratórium lezárását követően, törlesztéskönnyítési folyamatot alakítottunk ki, amelynek keretein belül kérelemmel fordulhatnak Bankunk felé. A törlesztéskönnyítési technikák célja, hogy az ügyfeleinkkel közösen találjuk meg azt a megoldást, amelynek segítségével fizetési nehézségeiket kezelhetjük.

Fizetési nehézségek esetén honlapunkon az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat:

Vállalkozások tájékoztatást a moratóriumról itt kaphatnak.

Gyakran ismételt kérdések

hogyan történik a fizetési moratórium lezárása?

A moratórium 2022. december 31-én lezárult minden érintett számára. A moratórium ideje alatt meg nem fizetett tőke- és kamattartozások a moratórium lezárultát követően válnak esedékessé, emiatt hitelük futamideje növekedni fog.

mit jelent a fizetési moratórium a teljes hiteléletciklusra nézve?

A haladék időszakára esedékes törlesztőrészletek összegét, és a fizetési haladék időtartamára eső kamatot a moratóriumot követően kell megfizetni, így a kölcsön teljes futamideje és a teljes visszafizetendő összeg is növekedni fog. A fizetési moratórium lejártát követően az eredeti ütemezésben fizetendő törlesztőrészletek mértéke nem fogja meghaladni az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek nagyságát. A moratóriumot követően fizetendő törlesztőrészletek összege már tartalmazni fogja a fizetési moratórium alatt keletkező hiteldíjakat is, a hátralévő törlesztőrészletek darabszáma megnő, a futamidő pedig meghosszabbodik. Összességében tehát a teljes visszafizetendő összeg az időközi kamatnak köszönhetően magasabb lesz. A moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem kerülnek tőkésítésre, így azok után további kamatot nem számolunk fel.

kaphatok arról információt, hogy mennyivel nő a törlesztőrészletem?

A moratóriummal érintett kölcsöne havi törlesztőrészletének összege a moratórium hatására nem fog növekedni. Ehelyett a kölcsön teljes futamideje fog meghosszabbodni, azaz több törlesztőrészlettel számolhat. A moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem kerülnek tőkésítésre, így azok után további kamatot nem számolunk fel.

A hitel törlesztőrészletének mértéke abban az esetben növekedhet a moratórium lejárta után, ha hitele változó kamatozású, és időközben megemelkedik a referenciakamat vagy a kamatváltozási mutató. Ebben az esetben a kamatváltozás miatt növekedhet a törlesztőrészlete összege.

Amennyiben tanácsra van szüksége a moratórium folytatását illetően, kérjük fáradjon be az Önhöz legközelebb eső személyes ügyfélpontunkba, ahol Kollégáink egy kalkulátor segítségével tájékoztatni tudják Önt a moratórium lezárásából vagy folytatásából következő futamidő alakulásáról. Figyelem, a kalkulátor által adott információk tájékoztató jellegűek!

szeretném fixre váltani a hitelem. Megtehetem online?

Jelenleg nem tud online kamatperiódus váltást kezdeményezni, azt csak K&H bankfiókban intézheti.

szeretnék elő- vagy végtörleszteni. Megtehetem online?

Jelenleg nem tud online elő- vagy végtörlesztést kezdeményezni, azt csak K&H bankfiókban intézheti.

Az előtörlesztésre az általános szabályok érvényesek, így az előtörlesztett összeg elsősorban a Bank által az elő- vagy végtörlesztésig felszámolt díjak és kamatok törlesztésére kerül elszámolásra, a fennmaradó rész csökkenti a tőketartozást, továbbá a hirdetmény szerinti előtörlesztési díjat is meg kell fizetni. A tőke előtörlesztésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha Önnek már nincs a moratórium igénybevétele következtében felhalmozódott kamat- és díjtartozása. Ezt a hátralékot az előtörlesztéstől függetlenül, bármikor díjmentesen jogosult kiegyenlíteni.

A moratórium miatt meghosszabbodó futamidejének rövidítése érdekében a moratórium időszaka alatt meg nem fizetett kamat- és díjtartozását részben vagy egészben előtörlesztheti 2023. december 31-ig díjmentesen, amennyiben a moratórium alól 2022. július 31-et követően lépett ki.

hogyan csökkenthetem a moratórium által kitolódott futamidőmet?

A moratórium időszaka alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteket szükséges rendezni. A törvényi előírásoknak megfelelően az Ön törlesztőrészletének összege nem növekszik, legfeljebb a moratórium időszaka alatt bekövetkezett referencia-kamat emelkedés miatt lehet magasabb. A meg nem fizetett törlesztőrészletek rendezése a hitel futam idejének meghosszabbításával történik.

Amennyiben Ön előtörleszti a felhalmozódott kamat és díjtartozását, vagy a jelenlegi törlesztőrészleténél magasabb összeget tud rendszeresen hiteltörlesztésre fordítani, akkor ezzel le tudja rövidíteni a megnövekedett futamidőt. Ezt a kérését a Bank 2023. 12. 31-ig díjmentesen kezeli, amennyiben az Ön számára a moratórium 2022. július 31-et követően szűnt meg.

nem tudom fizetni a moratórium utáni törlesztőrészletemet, mit tegyek?

Amennyiben fizetési nehézsége merül fel a moratórium időszaka után a törlesztőrészletek rendezésével kapcsolatban, kérjük keressen minket ügyfélpontokon, vagy a 06-1-468-82-82 telefonszámon (munkanapokon 8:00 és 17:30 óra között), vagy emailben: lakossagi_hitelek_kintlevosegkezeles@kh.hu. A törlesztéskönnyítési lehetőségekről az alábbi honlapokon tájékozódhat:

elkerülhető a moratórium lejáratát követő futamaidő-hosszabbítás?

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön rendelkezik gyűjtőszámla egyenleggel (felhalmozódott tőke, kamat és díjtartozás), azonban nem szeretné, hogy a futamideje meghosszabbításra kerüljön, lehetősége van a gyűjtőszámlákat díjmentesen rendezni.

Azon Ügyfelek esetében, akik 2021. október 31-ig rendezik gyűjtőszámla egyenlegeiket, nem kerül meghosszabbításra hitelük futamideje! Javasoljuk, amennyiben módjában áll, éljen a gyűjtőszámlák rendezésének lehetőségével!

hogyan alakul jelzáloghitelem, vagy személyi kölcsön hitelem a moratórium lezárását követően?

Amennyiben Ön rendelkezik a moratórium időszaka alatt meg nem fizetett törlesztőrészletekkel úgy Bankunk az alábbi módon jár el:

 • a haladék időtartam alatt meg nem fizetett törlesztőrészlet tőkerésze a futamidő hátralévő részében a szerződésben rögzített kamat felszámítása mellett kerül megfizetésre
 • törlesztőrészleteinek meg nem fizetett kamat és díj részét elkülönítetten tartjuk  nyilván. Erre az összegre vonatkozóan nem áll fenn kamatfizetési kötelezettsége. Az elkülönített összeg részletekben, a havi törlesztőrészletekbe beépítve, a tőke havi részlete és a tőkére számított szerződéses kamat mellett kerül megfizetésre úgy, hogy a havi törlesztőrészlet összege nem haladja meg az Ön szerződés szerinti eredeti törlesztőrészletének összegét.

Amennyiben Ön a 2020. március 18-i moratórium kezdetekor rendelkezett késett tartozással, és azt a moratórium időszaka alatt nem rendezte, törlesztőrészleteinek meg nem fizetett részét két további elkülönített technikai számlán tartja nyilván:

 • egyik tétel az Ön 2020. 03. 18-án fennálló tőketartozását tartalmazza,
 • másik tétel az Ön 2020. 03. 18-án fennálló kamat, díj és késedelmi kamat tartozását tartalmazza.   Ezek a tételek a moratórium lezárását követően azonnal, egyösszegben esedékessé válnak, azaz azokat a moratórium lezárást követően azonnal meg kell fizetnie, az esedékes törlesztőrészleten túl. A megfizetés elmaradása esetén a Bank késedelmi kamatot számít fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentebb részletezett tételek technikai tételek, de a Bank által küldött értesítéseken, és az e-bank és mobilbank felületeken is ezek külön sorokban fognak megjelenni. Ez nem jelenti a hitelterheinek megnövekedését, csupán egy technikai nyilvántartásról van szó. Az így kialakult technikai hiteltételek törlesztése mind az Ön, eredeti hiteléhez kapcsolt törlesztési számlájáról történik, automatikusan. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy mindig elegendő fedezet álljon rendelkezésre ezen a számlán a hitel törlesztéséhez. Ezzel elkerülheti az esetleges fizetési késedelem kialakulását. Amennyiben fizetési nehézsége merülne fel a hitel rendezésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy nézze meg a fizetési nehézségek kezelésére szóló tájékoztatónkat: jelzáloghitelek esetében: https://www.kh.hu/hitel/koveteleskezeles-jelzalog, fedezetlen hitelek esetében: https://www.kh.hu/hitel/koveteleskezeles-ingatlanfedezet-nelkul.

mi történik a moratórium alatt felhalmozott kamatokkal és fennálló tartozással, ha igénybe vettem a moratóriumot ÉS

 • kiléptem belőle 2021. szeptember 16 előtt
  • a Moratórium módosításával kapcsolatos, 2021.09.15-én megjelent 536/2021 (IX.15) számú kormányrendelet alapján Ön kamat korrekcióra jogosult, így az Ön hitelkártyaszámláján jóváírásra került a kilépéskor kimutatott kamattartozásának és a kormányrendelet által megállapított tartozás mértékének különbözete. A korrigálandó kamat mértékét a Bank 2021. november 16-ig megállapította- és amennyiben Hitelkártya Szerződése még fennáll, úgy a hitelkártyaszámláján írta jóvá. Ez azt jelenti, hogy a jóváírásra került összeggel csökkent a hitelkártyaszámlán lévő aktuális tartozása, vagy amennyiben nem használta adott hónapban hitelkártyáját, ezzel az összeggel nőtt az elérhető egyenlege. Amennyiben már nem rendelkezik hitelkártyaszámlával Bankunknál, úgy az összeget a Bank felelős őrzésbe vette, és a hozzáférés lehetőségeiről külön tájékoztatja Önt.
 • kiléptem belőle 2021. szeptember 16 után vagy megszűnt a moratórium számomra 2022.12.31-dikén
  • A 536/2021 (IX.15) számú kormányrendelet alapján Ön kamat korrekcióra jogosult, így az Ön hitelkártyaszámláján elszámolásra kerül a 2020. március 18. és az Ön kilépéskori dátuma közötti időszakra kimutatott kamattartozás, valamint a kormányrendelet alapján megállapított tartozás mértékének különbözete. Ez azt jelenti, hogy a jóváírásra kerülő összeggel csökken a hitelkártyaszámlán lévő aktuális tartozása, vagy amennyiben nem használta adott hónapban hitelkártyáját, ezzel az összeggel nő az elérhető egyenlege. Hiteltartozása a kilépést követően esedékessé válik, mely 12 havi egyenlő összegben kamatmentesen törlesztendő vissza. A tartozást a Bank a kilépést követő 60 napon belül megállapítja, figyelembe véve a kamatvisszatérítés összegét. Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizetheti, amennyiben ez nem teszi meg, a 30. nap lejártát követően kell elkezdenie a visszafizetést. Tartozását ettől kezdve havi részletekben szükséges megfizetnie.

A fizetési moratórium időszaka alatt Önt nem terheli sem kamat-, sem díjfizetési kötelezettség. Ez idő alatt a felmerült kamat és az esetleges díjak megfizetésére Ön csak a moratórium időszak végén vagy a moratórium alóli kilépés esetén lesz köteles. Annak érdekében, hogy Ön nyomon tudja követni milyen díj- és kamatfizetési kötelezettség terheli majd Önt a moratórium időszak végén, az esedékes kamatot és díjakat feltüntetjük az adott havi kivonatánA hitelkártyákat érintő díj és kamattartozás sajnos nem követhető nyomon a K&H e-bankban, illetve a K&H mobilbankban elérhető Moratóriumi gyűjtőszámlákon. Az említett gyűjtőszámlákon a kizárólag a személyi hitelhez, a jelzáloghitelhez és a folyószámlahitelhez kapcsolódó hitelek nyomonkövethetőek.

Amennyiben a moratórium alatt jelentősen csökkent a havi jövedelme, és a háztartása bevétele, így a megállapított törlesztőrészlet visszafizetése nehézséget okoz Önnek, kérjük, ezt bármely Bankfiókban személyesen jelezze nekünk. Bankunk a fizetési könnyítés jogosultságának megállapításához és a kölcsön visszafizetésének optimális módjának megállapításához további dokumentumokat kérhet be.

mi történt a hitelkártya minimum törlesztő részletemmel? Nem kell fizetnem?

 • a moratórium időszaka alatt Önnek nem keletkezett új minimum törlesztési kötelezettsége a Bank felé. A minimum törlesztés összege a hitelkártyaszámla kivonaton, illetve az esetlegesen kapcsolódó K&H mobilinfo SMS üzenetben 0 Ft-ként került feltüntetésre. A szerződés szerinti 5% mértékű minimum tartozás mértéke a moratórium időszaka alatt 0%-volt.
 • amennyiben Önnek már a fizetési moratórium hatályba lépése előtt volt korábbi időszakra vonatkozó meg nem fizettet minimum törlesztési kötelezettsége, úgy ez a moratórium időszaka alatt nem növekedett, de a megelőző időszak korábbi tartozása változatlanul megmaradt, így a teljes fennálló tartozása része lett.

mi történt a minimum törlesztésre vonatkozó csoportos (automatikus törlesztés) beszedési megbízásommal?

Mivel a fizetési moratórium időszaka alatt Önnek nem volt új minimum törlesztési kötelezettsége, így a minimum törlesztésre vonatkozó csoportos beszedés (automatikus törlesztés) semtörtént meg. Erre vonatkozó megbízásának teljesítését a Bank a minimum törlesztési kötelezettség időszakos megszűnésével felfüggesztette. Amennyiben Ön szeretné, úgy egyedileg, bármikor gondoskodhat hitelkártyaszámlája átutalással történő feltöltéséről.

A moratórium lejártával, az Ön minimum törlesztésre vonatkozó csoportos beszedési megbízása változatlanul él, Önnek nem kell új megbízást adnia.

mi történt a teljes tartozásra vonatkozó automatikus törlesztési megbízásommal?

A Bank az Ön korábban adott, teljes tartozásra vonatkozó automatikus törlesztési megbízását a Bank nem függesztette fel, annak teljesülése - a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén - a fizetési határidő napján megtörténik. Az automatikus törlesztési megbízás alapján a Bank akkor is gondoskodik a teljes tartozás beszedéséről, ha Ön 12 havi egyenlő részletekben történő megfizetésre jogosult.

Ön az automatikus törlesztésre vonatkozó megbízását bármikor módosíthatja.

mi történt a moratórium időszaka alatt fel nem számított díjakkal, kamatokkal?

A fizetési moratórium időszaka alatt Önt nem terhelte sem kamat-, sem díjfizetési kötelezettség. A kamat és az esetleges díjak megfizetésére Ön csak a moratórium időszak végén vagy a moratórium alóli kilépés esetén lesz köteles. Annak érdekében, hogy Ön nyomon tudja követni milyen díj- és kamatfizetési kötelezettség terheli majd Önt a moratórium időszak végén, az esedékes kamatot és díjakat feltüntetjük az adott havi kivonatánA hitelkártyákat érintő díj és kamattartozás sajnos nem követhető nyomon a K&H e-bankban, illetve a K&H mobilbankban elérhető Moratóriumi gyűjtőszámlákon, az említett gyűjtőszámlákon a Bank kizárólag a személyi hitelhez, a jelzáloghitelhez és a folyószámlahitelhez kapcsolódó hiteleit követhető nyomon.

mikor és hogyan kell a moratórium időszaka alatt ki nem számlázott díjakat és kamatokat megfizetnem?

Amennyiben Ön úgy rendelkezett, hogy 2021. 09. 16 előtt kilép a moratórium alól, úgy a fizetési moratórium időszaka alatt meg nem fizetett kamatokat és díjakat a moratórium hatályának megszüntetésével egyidejűleg a Bank beterheli az Ön hitelkártyaszámláján. Amennyiben a moratóriumból történő kilépését és a díjak, kamatok egyösszegű terhelését követőn az Ön hitelkártyaszámlájának egyenlege hitelkerettúllépést mutat, úgy a Bank a felszámított hitelkerettúllépési díjat automatikusan jóváírja.

Amennyiben Ön 2021. szeptember 16 után lépett ki vagy megszűnt a moratórium az Ön számára 2022.12.31-én, úgy esedékessé vált a kamatok és díjak megfizetése, valamint a jogszabályi „kamatjóváírás moratórium miatt” korrekciós jogcímen megtörténik az Ön hitelkártyaszámláján a törvény elvárásaival összhangban 12 havi egyenlő részletben.

Felhívjuk figyelmét, hogy a moratórium alatt felhalmozódott díjak, kamatok meg nem fizetése, vagy nem határidőre történő megfizetése esetén a Bank a szerződés szerinti kamatot, illetve késedelmi díjat számítja fel.

mi történt, ha 2022. december 31. előtt megszűnik a Hitelkártya Szerződésem?

Amennyiben Ön továbbra is fizetési moratóriumra volt jogosult  ,viszont a moratórium vége előtt felmondta hitelkártya szerződését, úgy a teljes addig meg nem fizetett tartozás egy összegben esedékessé vált, így a szerződés felmondásakor Önnek a teljes összeget egy összegben ki kellett egyenlítenie. Ebben az esetben a díjak és kamatok 12 havi egyenlő részletekben történtő kiegyenlítése nem lehetséges. Ugyanez a helyzet, amennyiben bármely okból a Bank mondta fel a hitelkártya szerződést.

mi történik, amennyiben a kamatmentes visszafizetési időszak alatt nem fizetem meg a moratórium alatt felhalmozott kamatokat és díjakat?

Amennyiben Ön nem fizeti meg a kamatmentes visszafizetési időszak alatt a felhalmozott kamatokat és díjakat, abban az esetben a visszafizetési határidő lejártát követő hónap 11.-én- vagy amennyiben az hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapon - megterheli a lakossági számláját a még fennálló tartozás összegével.

mi történik a moratórium alatt felhalmozott kamatokkal és fennálló tartozással, ha igénybe vettem a moratóriumot ÉS

 • kiléptem belőle 2021. szeptember 16 előtt
  • a Moratórium módosításával kapcsolatos, 2021.09.15-én megjelent 536/2021 (IX.15) számú kormányrendelet alapján Ön kamat korrekcióra jogosult, így az Ön számára  jóváírásra került a kilépéskor kimutatott kamattartozásának és a kormányrendelet szerint megállapított tartozás mértékének különbözete. Ez azt jelenti, hogy ez az összeg csökkenti a folyószámlán lévő tartozását, amennyiben már rendezésre került a moratórium alatt felgyűlt tartozása, a különbözet a lakossági folyószámláján kerül jóváírásra és növeli számlája elérhető egyenlegét. A tájékoztató levél 2021.11.12-én kiküldésre került Önnek. 
 • kiléptem belőle 2021 szeptember 16 után 
  • A 536/2021 (IX.15) számú kormányrendelet alapján Ön kamat korrekcióra jogosult, így az Ön számára jóváírásra kerül a 2020. március 18. és az Ön kilépéskori dátuma közötti időszakra kimutatott kamattartozás, valamint a kormányrendelet szerint megállapított tartozás mértékének különbözete.  A tartozást a Bank a kilépést követő 60 napon belül megállapítja. Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizetheti, amennyiben ez nem teszi meg a 30. nap elteltét követően 12 egyenlő részletben kell elkezdenie a visszafizetést. A visszafizetés módjáról a kilépést követő 60 napon belül megküldött tájékoztató levélben kap részletes információt.
 • nem lépek ki belőle, csak, amikor lejárt a moratórium
  • Az Ön hitelének tartozása kilépéskor, de legkésőbb a moratórium lejártával esedékessé válik. A tartozást a Bank a kilépést követő 60 napon belül megállapítja. Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizetheti, amennyiben ez nem teszi meg, úgy a 30. nap elteltét követően részletekben kell elkezdenie a visszafizetést. Tartozását ettől kezdve 12 havi egyenlő részletben szükséges megfizetnie. A visszafizetés módjáról a kilépést követő 60 napon belül megküldött tájékoztató levélben kap részletes információt.

fennálló tőketartozás továbbra is kamatozik, így a moratóriumot követően a teljes tartozást a kamattal megnövelt értékben kell megfizetni. A kamatok egy technikai gyűjtőszámlán kerülnek kimutatásra, azok számításának alapja a moratóriumban lévő ügyfelek esetén, a 2020.03.18.-án fennálló felhasznált hitelkeret. A moratóriumhoz kapcsolódó technikai gyűjtőszámlák az Ön K&H e-bankjában, valamint mobilbank alkalmazásában nyomon követhetőek.

fizetési moratórium időszaka alatt Önt nem terhelte tőke-, kamat-, illetőleg díjfizetési kötelezettség. A kamat és az esetleges díjak megfizetésére Ön csak a moratórium időszakot követően vagy a moratórium alóli kilépés esetén köteles.

Amennyiben a moratórium alatt jelentősen csökkent a havi jövedelme, és a háztartása bevétele megállapított törlesztőrészlet visszafizetése nehézséget okoz Önnek, kérjük, ezt bármely Bankfiókban személyesen jelezze nekünk. Bankunk a fizetési könnyítés jogosultságának megállapításához és a kölcsön visszafizetésének optimális módjának megállapításához további dokumentumokat kérhet be.

mikor és hogyan kell megfizetnem a moratórium alatt felhalmozott kamatokat és díjakat?

 • Amennyiben az Ön vonatkozásában a moratórium már megszűnt  tartozását a Bank a kilépést vagy a moratórium megszűnését követő 60 napon belül megállapítja. Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizetheti, amennyiben ez nem teszi meg, abban az esetben a 30. nap elteltét követően részletekben kell elkezdenie a visszafizetést. Tartozását ettől kezdve 12 havi egyenlő részletben szükséges megfizetnie. A tájékoztató levél a kilépést követően legkésőbb 60 napon belül   megküldésre kerül/került Önnek, amiben részletes információt kap a visszafizetés módjáról.
 • Abban az esetben, ha nem szeretne élni a részletfizetési lehetőséggel, tartozását átutalási megbízással rendezheti függetlenül attól, hogy maradt a fizetési moratóriumban, vagy úgy döntött, hogy kilép annak hatálya alól. A visszafizetendő összegről és a visszafizetés módjáról a kilépést követő 60 napon belül megküldött tájékoztató levélben kap részletes információt.
 • A törlesztés  megfizetése érdekében bankszámlájáról átutalást kezdeményezhet gyűjtőszámlájára a K&H e-bank vagy K&H mobilbank felületén, illetve bármely K&H személyes ügyfélponton. Javasoljuk, a tartozás 12 havi egyenlő részletben történő megfizetése érdekében állítson be, rendszeres átutalási megbízást. (A gyűjtőszámlára történő átutalás díjmentes.)

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a törlesztés beszedése nem történik meg automatikusan, annak megfizetéséről Önnek szükséges gondoskodnia!

mi történik, ha a moratórium során megszűnt a folyószámlahitel szerződésem?

Amennyiben Ön a fizetési moratórium vége előtt felmondta folyószámlahitel szerződését, úgy a moratóriummal érintett tartozást is egy összegben kell megfizetnie. A 2020. március 18. után keletkezett kamatok és díjak a tőkével együtt a szerződés felmondásakor esedékessé válnak, azokat az esedékesség hónapjában egy összegben kellett kiegyenlítenie. Ugyanez a helyzet, amennyiben bármely okból a Bank mondta fel a Folyószámlahitel Szerződést, vagy ehhez kapcsolódó Lakossági Bankszámla Szerződést.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adósok, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek (továbbiakban együttesen: adós) ezen eljárások során a fizetési kötelezettségeikre vonatkozóan jelenleg fizetési haladékban részesülnek (a továbbiakban: fizetési moratórium). Ez azt jelenti, hogy a fizetési moratórium alatt, vagyis 2022. június 30-ig az adósok a fizetési kötelezettségeiknek nem kötelesek eleget tenni, és emiatt nem érheti őket joghátrány. Mindez nem érinti az adósok azon jogát, hogy a fizetési haladék ellenére a fizetési kötelezettségeiknek továbbra is eleget tegyenek.  
A fizetési moratórium kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a szerződésekből származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a 2020. március 18. napja után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.
Részleteket illetően tájékozódhat oldalunkon, illetve a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. a törvény, továbbá az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020 évi CVII. törvény rendelkezéseiből és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) kormányrendeletből.