fizetési moratórium

moratórium alatt meg nem fizetett tartozások kezelésére nyitott gyűjtőszámlák

A moratórium miatt meg nem fizetett tartozásait a Bank jogcímek szerint ügyletenkként ún. moratórium gyűjtőszámlán tartja nyilván.

 • ezen számlák díjmentes, GIRO képes számlák, azaz a számlára átvezetés, átutalás vagy befizetés is indítható.
 • a moratórium alatt keletkezett, gyűjtőszámlán nyilvántartott tartozásokat abban az esetben is rendezni tudja, ha a később esedékessé váló törlesztőrészletek tekintetében továbbra is élni kíván a moratórium lehetőségével.
 • amennyiben a moratóriumban lévő tartozásait már a moratórium lejártát megelőzően azaz 2020.12.31. előtt csökkenti szeretné, lehetősége van díjmentesen befizetést teljesíteni ezen moratóriumos gyűjtőszámlákra.

részletes információk a gyűjtőszámláról itt

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lép életbe, azaz az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap.

Az ehhez kapcsolódó, magánszemélyekre, vállalkozásokra vonatkozó információk az alábbiak:

 • a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre, hitelekre kell alkalmazni
 • ebbe a körbe tartoznak: lakáshitelek, szabad felhasználású jelzáloghitelek, babaváró hitelek, személyi kölcsönök, munkáltatói kölcsönök, folyószámla hitelkeretek, hitelkártyák, pénzügyi lízingszerződések, kis- és középvállalkozóknak nyújtott piaci és államilag támogatott hitelek
 • a fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra
 • babaváró kölcsönök kezességvállalási díját az állam a moratórium fennállásának időtartama alatt elengedi
 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke, kamat, díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni, a moratórium alatt keletkező hiteldíjakkal egyetemben
 • a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező hiteldíjak összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét a tőketartozást nem lehet a moratórium alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni az esetleges kamatváltozásokat figyelembe véve. Abban az esetben, ha hitele változó kamatozású, és időközben megemelkedik a referenciakamat vagy a kamatváltozási mutató; ebben az esetben a kamatváltozás miatt növekedhet hitelének törlesztőrészlete
 • a fizetési moratórium időszaka: 2020. március 19-től 2020. december 31-ig tart
 • a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések 2020. december 31-ig meghosszabbodnak
 • a fizetési moratórium automatikusan életbe lép 2020. március 19-én
 • amennyiben élni kíván a fizetési moratóriummal, Önnek nincs teendője
 • a fizetési moratórium alatt is Önnek joga van bankunknál lévő valamennyi, vagy csak az egyes, Ön által megjelölt szerződése(i) tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni.
 • tájékoztatjuk, hogy mivel bankunk a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését leállította a fizetési moratóriumra tekintettel, ezért a beszedés újraindításához Önnek nyilatkoznia kell fizetési szándékáról (Nyilatkozat).

mi az a fizetési moratórium?

2020.december 31-ig érvényes fizetési haladék a hiteltörlesztésben. Ügyfeleink 2020. március hó 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződésükből már folyósított hitelük esedékes törlesztőrészleteinek (tőke, kamat, illetve díjfizetési kötelezettség) megfizetésére év végéig haladékot kapnak.

érdemes nyilatkoznom arról, ha továbbra is rendszeresen fizetném a hiteleimet?

Az Ön döntése, hogy a moratórium adta lehetőségeket igénybe kívánja-e venni, vagy sem.  Szempontokat, információt adhat a Bank az átgondoláshoz, de tanácsot nem.

Tájékoztatjuk, hogy a szerződéses feltételek szerinti átutalás és befizetés Önre nézve – bármiféle egyéb, aktív ügyfél-közreműködés nélkül – azt jelenti, hogy adott törlesztőrészlet esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni az átutalt vagy befizetett törlesztőrészlet tekintetében és mivel a Bank a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését leállította a fizetési moratóriumra tekintettel, ezért a beszedés újraindításához Önnek nyilatkoznia kell a Banknak fizetési szándékáról.

hol tudom jelezni, ha nem kívánok részt venni a moratóriumban?

Részletesen itt olvashat arról, hogy milyen csatornákon tudja jelezni a Bank felé, ha továbbra is szerződésszerűen szeretné fizetni a hitelét.

melyek a moratóriumi nyilatkozatban feltüntetni szükséges minimum adatok?

A csoportos beszedési megbízás útján való teljesítés esetén a fizetési moratórium mellőzésére irányuló Nyilatkozatban feltüntetni szükséges minimum adatok a következők:

 • azonosításához szükséges személyes adatok: név, születési név, születési hely, dátum, 
 • a kapcsolattartáshoz szükséges adatok: telefonszám, e-mail cím, 
 • ügyletekre vonatkozó adatok: szerződésszám(ok), melyeket kölcsönszerződése jobb felső sarkában talál. Valamint lakáshitel, babaváró hitel, munkáltatói és személyi kölcsönök esetén a hitel azonosítóját megtalálja a K&H e-bank hitelek menüpontban.

K&H e-bankban „nyilatkozat törlesztési moratóriumról” blokkban történő nyilatkozás esetén a fenti adatok megadása nem szükséges, mivel K&H e-bankban történő bejelentkezésével azonosítja magát. A felületen minden egyes lakáshitelére, babaváró hitelére, munkáltatói és személyi kölcsönök hitelére lehetősége van külön nyilatkozni.

kapok visszajelzést a moratóriumból kilépéséről szóló nyilatkozat befogadásával kapcsolatban?

Amennyiben a K&H Telecentert hívja, a beszélgetés során rögzítjük igényét. Amennyiben üzenetet ír a K&H e-bankban vagy K&H mobilbankban, akkor egy elektronikus üzenetben válaszolunk Önnek, ha rendszereinkben megtörtént kérésének rögzítése. A válasz üzenetet a K&H e-bankban és K&H mobilbankban az üzenetek menüpontban találja meg.

mi történik, ha később mégis szükségem lenne a fizetési moratóriumra?

A fizetési moratórium időtartama alatt a további teljesítés kapcsán tett nyilatkozat bármikor módosítható.

Amennyiben tehát Ön az eredeti szerződéses feltételek szerint kíván teljesíteni, a moratórium időtartama alatt viszont mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van.

már nyilatkoztam, hogy fizetném tovább a hitelemet, mégsem vonták le a törlesztőrészletem. Utólag levonják?

Ha adminisztrációs hiba következtében nem került a törlesztőrészlet levonásra, a nyilatkozattal érintett törlesztőrészlet hitelbe történő beszámítását az eredeti törlesztési időpont figyelembevételével utólag pótoljuk – amennyiben törlesztőszámlájának egyenleget erre lehetőséget biztosít.

kapok visszajelzést a nyilatkozatom befogadásáról?

A beérkezett Nyilatkozat feldolgozásáról minden esetben tájékoztat a Bank:

 • amennyiben a K&H TeleCenterben, vagy fiókban adja le nyilatkozatát, akkor a beszélgetés alkalmával megtörténik a rögzítés
 • amennyiben a K&H e-bank vagy a K&H mobilbank hitelek menü pontjában adja le nyilatkozatát, a rögzítés tényét kiírjuk a felületre
 • amennyiben a K&H e-bankban vagy K&H mobilbankban üzenet formájában nyilatkozik, a rögzítésről az adott felületen üzenet formájában adunk visszajelzést
 • amennyiben postázza nyilatkozatát, telefonon értesítjük a rögzítés feldolgozásáról

melyek a KHR-be történő adattovábbítás jogszabályi feltételei?

A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR törvény) tartalmazza a KHR-be történő adattovábbítás jogszabályi feltételeit.

A Bank hitelfelvételkor öt munkanapon belül köteles a hitelhez kapcsolódó adatokat a KHR részére továbbítani. Amennyiben az átadott adatokban változás következik be, akkor arról az adatot át kell adja a KHR-nek szintén öt munkanapon belül.

A KHR törvény 11. § (1) bek. alapján a Bank átadja a KHR részére azon természetes személyeknek az adatait, akik szerződéses kötelezettségüknek olyan módon nem tesznek eleget, hogy:

 • a lejárt és meg nem fizetett tartozásuk összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét, és 
 • ezen összegű tartozás folyamatosan, 90 napon túl fennáll

A KHR törvény 15.§ (3) bekezdése alapján tervezett adatátadás megtörténte előtt 30 nappal a K&H Bank figyelmeztetést küld az adós részére arról, hogy késedelmes tartozására tekintettel adatai be fognak kerülni a KHR nyilvántartásba, ha nem rendezi tartozását.

milyen következményekkel jár az adatok átadása a KHR részére?

Amennyiben a fent jelzett időtartamon túli késedelmes teljesítése okán adatai átadásra kerülnek a KHR részére és ezt követően

 • a tartozás nem szűnik meg, akkor fő szabály szerint a negatív információ az átadástól számított 5 évig marad a KHR-ben
 • a tartozást kifizeti, akkor a kifizetés napjától számított 1 év után törlődnek a negatív információk a KHR-ből

Egy esetleges újabb kölcsönigénylés során a KHR-ben található késedelemre vonatkozó információ negatívan befolyásolhatja igénylése bírálatát.

hogyan kezeli a Bank a késedelmeket a moratórium kapcsán?

 • ha Önnek korábban nem volt fizetési elmaradása, és igénybe vette a fizetési moratórium lehetőségét, akkor a fizetési moratórium időszaka alatt meg nem fizetett törlesztő részletek miatt nem kerülhet a KHR-be,
 • amíg tart a fizetési moratórium (2020. március 19-től 2020. december 31-ig), addig a 2020.03.18-án 24 órakor fennálló hitelszerződések alapján nem lehet új mulasztást rögzíteni a KHR-be
 • a 2020.03.18-a után megkötött és folyósított szerződésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium, így nemfizetés esetén rögzíthető új mulasztás a KHR rendszerben,
 • a fizetési moratórium a 2020. március 18. napjának 24 óráján lejárt késedelmes tartozásokra is vonatkozik:
  • a késedelmes tartozás összegének és késedelmes napjainak számítása is felfüggesztésre került a moratórium időszakára. Ezek a moratórium időtartama alatt nem növekednek.
  • a KHR felé mulasztással kapcsolatos további adatszolgáltatás nem történik
  • a fizetési moratórium időszakát követően folytatódik a késedelem összegének, késedelmi kamatnak és a késedelmes napoknak a számítása.

mit jelent a fizetési moratórium a teljes hiteléletciklusra nézve?

A haladék időszakára esedékes törlesztőrészletek összegét, és a fizetési haladék időtartamára eső kamatot a moratóriumot követően meg kell fizetni, így a kölcsön teljes futamideje és a teljes visszafizetendő összeg is növekedni fog. A fizetési moratórium lejártát követően az eredeti ütemezésben fizetendő törlesztőrészletek összege nem fogja meghaladni az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A moratóriumot követően fizetendő törlesztőrészletek összege már tartalmazni fogja a fizetési moratórium alatt keletkező hiteldíjakat is, a törlesztőrészletek számla megnő, a futamidő pedig meghosszabbodik. Összességében tehát a teljes visszafizetendő összeg az időközi kamatnak köszönhetően magasabb lesz. A moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem kerülnek tőkésítésre, így azok után további kamatot nem számolunk fel.

kaphatok arról információt, hogy mennyivel nő a törlesztőrészletem?

A moratóriummal érintett kölcsönének havi törlesztőrészletének összege a moratórium hatására nem fog növekedni, hanem a kölcsön teljes futamideje fog növekedni, azaz több törlesztőrészlettel számolhat. A moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem kerülnek tőkésítésre, így azok után további kamatot nem számolunk fel.

A hitel törlesztőrészlete azonban növekedhet 2021. január 1-től, abban az esetben, ha hitele változó kamatozású, és időközben megemelkedik a referenciakamat vagy a kamatváltozási mutató; ebben az esetben a kamatváltozás miatt növekedhet hitelének törlesztőrészlete.

Futamideje növekedésével kapcsolatban előzetes kalkulációt bankfiókjainkban kérhet.

családi életbiztosítást hitelfedezeti kiegészítéssel továbbra is fizetnem kell?

Igen, ha családi életbiztosítás hitelfedezeti kiegészítéssel rendelkezik, azt továbbra is fizetnie kell, ha szeretné önmagát, valamint családját továbbra is anyagi biztonságban tudni váratlan események bekövetkezése esetén.

szeretném fixre váltani a hitelem. Megtehetem online?

Jelenleg nem tud online kamatperiódus váltást kezdeményezni, azt csak K&H bankfiókban intézheti.

szeretnék elő- vagy végtörleszteni. Megtehetem online?

Jelenleg nem tud online elő- vagy végtörlesztést kezdeményezni, azt csak K&H bankfiókban intézheti. Előtörlesztett hitelén a moratórium továbbra is fennmarad.

A moratórium időszaka alatti előtörlesztésre az általános szabályok érvényesek, így az előtörlesztett összeg elsősorban a Bank által az elő- vagy végtörlesztésig felszámolt díjak és kamatok törlesztésére kerül elszámolásra, a fennmaradó rész csökkenti a tőketartozást, továbbá a hirdetmény szerinti előtörlesztési díjat is meg kell fizetni. A moratórium alatt meg nem fizetett tartozást az elő/végtörlesztés összegén felül kell megfizetni, arra a részre nem számít fel a Bank elő/végtörlesztési díjat. Vagyis az előtörlesztés nem kizárólag a tőketartozást csökkenti. A tényleges előtörlesztést megelőzően a moratórium alatt felhalmozott tartozás meg kell fizetni, az előtörlesztésre szánt összegen felül.

idén lejáró hitelem futamideje meddig hosszabbodik a moratórium hatására?

Azon hitelek, amelyek futamideje a moratórium ideje alatt járt volna le, az év végéig meghosszabbodnak, és a moratórium időtartamával megnő a futamidejük. Ezen meghosszabbodott futamidő során az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező hiteldíjak összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét (tehát több mint 9 hónappal hosszabbodik a futamidő).

a moratórium időszaka alatt a törlesztésbiztosítás díját fizetnem kell?

A Magyar Nemzeti Bankkal és a Bankszövetséggel folytatott egyeztetések alapján a törlesztési biztosítás díját továbbra is meg kell fizetni a moratórium időszaka alatt is. A biztosítási díjat hitele törlesztőszámláján automatikusan terheli a Bank.

A moratórium időtartalma alatt a Biztosított balesetből vagy betegségből eredő halálesete vagy 50%-ot meghaladó maradandó baleseti egészségkárosodása esetén a Biztosító a biztosítási szerződésnek megfelelően kifizeti a fennálló tartozást. A Biztosító kockázatviselése továbbra is fennáll munkanélküliség, valamint keresőképtelenség esetén és az eddig megszokottak szerint szolgáltat. A törlesztési biztosítás térít a koronavírus-járvány miatt bekövetkező eseményekre is.

adóstárs is nyilatkozhat a moratóriumból történő kilépésről vagy a moratóriumba való visszalépésről?

Adós és adóstárs is nyilatkozhat.

mi történik a hitelkeretemmel a fizetési moratórium alatt?

Lakossági hitelkártya esetében a fizetési moratórium a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. Bankunk a hitelkártyaszámláján fennálló teljes hitelkeret összeget egységesen a fizetési moratórium hatálya alá tartozónak kezeli, függetlenül attól, hogy Ön a hitelkeretből mekkora összeget használt fel ténylegesen 2020. március 18-án 24:00 óráig és mennyit ezt követően. A moratórium alatt az érintett tartozást nem köteles törleszteni, azonban a tőketartozás után kamat kerül felszámításra.

Amennyiben Ön eseti átutalással rendelkezik a hitelkártyaszámláján fennálló tartozás megfizetéséről, vagy automatikus törlesztési megbízást nyújt be az a fizetési moratóriumból való kilépésnek minősül adott hónapra vonatkozóan. Az így befizetett összeg növeli a hitelkártyaszámlán fennálló egyenleget, melyet Ön a megszokott módon tovább használhat.

milyen módon léphetek ki a fizetési moratórium alól?

Kilépési szándékát a fizetési moratórium alól hitelkártyája vonatkozásában az alábbi módok valamelyikén jelezheti:

 • K&H e-bank üzenetben
 • K&H mobilbank üzenetben
 • K&H TeleCenteren keresztül (+36 1/20/30/70 335 3355)
 • vagy bármely K&H bankfiókban

részletek

mi történik a hitelkeretemmel, ha kilépek a fizetési moratórium alól?

Amennyiben Ön nem kíván élni a fizetési moratórium lehetőségével és ezt jelzi Bankunknak, úgy a Bank a hitelkártyaszámláján fennálló teljes hitelkeret összeget egységesen a fizetési moratórium hatálya alá nem tartozónak kezeli, függetlenül attól, hogy Ön a hitelkeret összeg mekkora részét használta fel ténylegesen 2020. március 18-án 24:00 óráig. Kilépési szándékát 2020. december 31-ig bármikor jelezheti Bankunk felé. A kilépési szándékra vonatkozó nyilatkozatot a Bank néhány napon belül feldolgozza. A Bank általi feldolgozást követően az Ön hitelkártyaszámlája újra a korábbi, a moratórium időszakot megelőző normál működést fogja követni. Ennek megfelelően a hitelkeret felhasználásából fakadóan Önnek újra minimum törlesztési kötelezettsége lesz, illetve a korábban ki nem számlázott díjak, kamatok egyösszegben érvényesítésre kerülnek Önnel szemben.

mi történik a hitelkártya minimum törlesztő részletemmel? Nem kell fizetnem?

 • A moratórium időszaka alatt Önnek nem keletkezik új minimum törlesztési kötelezettsége a Bank felé. A minimum törlesztés összege a hitelkártyaszámla kivonaton, illetve az esetlegesen kapcsolódó K&H mobilinfo SMS üzenetben 0 Ft-ként kerül feltüntetésre. A szerződés szerinti 5% mértékű minimum tartozás mértéke a moratórium időszaka alatt 0%.
 • Amennyiben Önnek már a fizetési moratórium hatályba lépése előtt volt korábbi időszakra vonatkozó meg nem fizettet minimum törlesztési kötelezettsége, úgy ez a moratórium időszaka alatt nem fog növekedni, de a megelőző időszak korábbi tartozása változatlanul megmarad.

mi történik a minimum törlesztésre vonatkozó csoportos (automatikus törlesztés) beszedési megbízásommal?

Mivel a fizetési moratórium időszaka alatt Önnek nincs új minimum törlesztési kötelezettsége, így a minimum törlesztésre vonatkozó csoportos beszedés (automatikus törlesztés) sem fog megtörténni. Erre vonatkozó megbízásának teljesítését a Bank a minimum törlesztési kötelezettség időszakos megszűnésével felfüggesztette. Amennyiben Ön szeretné, úgy egyedileg, bármikor gondoskodhat hitelkártyaszámlája átutalással történő feltöltéséről.

A moratórium időszak megszűnését követően, 2021. január 1-jétől az Ön minimum törlesztésére vonatkozó csoportos beszedési megbízása változatlanul élni fog, Önnek nem kell új megbízást adnia.

mi történik a teljes tartozásra vonatkozó automatikus törlesztési megbízásommal?

A Bank az Ön korábban adott, teljes tartozásra vonatkozó automatikus törlesztési  megbízását a Bank nem függesztette fel, annak teljesülése - a szükséges fedezet rendelkezésre állása  esetén - a fizetési határidő napján megtörténik.

Ön az automatikus törlesztésre vonatkozó megbízását bármikor módosíthatja.

mi történik a moratórium időszaka alatt fel nem számított díjakkal, kamatokkal?

A fizetési moratórium időszaka alatt Önt nem terheli sem kamat-, sem díjfizetési kötelezettség. A kamat és az esetleges díjak megfizetésére Ön csak a moratórium időszak végén vagy a moratórium alóli kilépés esetén lesz köteles. Annak érdekében, hogy Ön nyomon tudja követni milyen díj- és kamatfizetési kötelezettség terheli majd Önt a moratórium időszak végén, az esedékes kamatot és díjakat feltüntetjük az adott havi kivonatán.

mikor és hogyan kell a moratórium időszaka alatt ki nem számlázott díjakat és kamatokat megfizetnem?

Amennyiben Ön úgy rendelkezett, hogy kilép a moratórium alól, úgy a fizetési moratórium időszaka alatt meg nem fizetett kamatokkal és díjakkal a moratórium hatályának megszüntetésével egyidejűleg a Bank megterheli az Ön hitelkártya számláját.

Amennyiben Ön nem lép ki a moratórium alól, úgy a fizetési moratórium a törvény rendelkezése értelmében 2020. december 31-én automatikusan megszűnik. Ebben az esetben az addig esedékessé vált kamatok és díjak megfizetése, a törvény elvárásaival összhangban 12 havi egyenlő részletben történik az Ön hitelkártya számlája terhére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a moratórium alatt felhalmozódott díjak, kamatok meg nem fizetése, vagy nem határidőre történő megfizetése esetén a Bank a szerződés szerinti kamatot, illetve késedelmi díjat számítja fel.

mi történik, ha 2020. december 31-e előtt megszűnik a Hitelkártya Szerződésem?

Amennyiben Ön fizetési moratórium vége előtt felmondja Hitelkártya Szerződését, úgy a teljes addig meg nem fizetett tartozás egy összegben esedékessé válik, így a szerződés felmondásakor Önnek a teljes összeget egy összegben ki kell egyenlítenie. Ebben az esetben a díjak és kamatok 12 havi egyenlő részletekben történtő kiegyenlítése nem lehetséges. Ugyanez a helyzet, amennyiben bármely okból a Bank mondja fel a Hitelkártya Szerződést.

mit kell tennem, ha már kiléptem a moratórium alól, de szeretnék visszalépni?

Visszalépési szándékát 2020. december 31-ig bármikor jelezheti Bankunk felé az alábbi módok valamelyikén:

 • K&H e-bank üzenetben
 • K&H mobilbank üzenetben
 • K&H TeleCenteren keresztül (+36 1/20/30/70 335 3355)
 • vagy bármely K&H bankfiókban

részletek

a moratórium időszaka alatt igényelhetek-e hitelkeret emelést?

Hitelkeretemelés a fizetési moratórium időszaka alatt is igényelhető.

a moratórium időszaka alatt igényelhetek-e új társkártyát a meglévő hitelkártyaszámlámhoz?

Meglévő hitelkártyaszámlájához új társkártya a fizetési moratórium időszaka alatt is igényelhető.

mi történik, ha a hitelem már nem tartozik a moratórium hatály alá, de fizetési nehézségeim merültek fel és szeretnék újra visszalépni?

Amennyiben Ön újra élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ezt a szándékát 2020. december 31-ig – az erre vonatkozó nyilatkozat megtételével - jelezheti Bankunknak.

Visszalépési szándékát a fizetési moratórium alól hitelkártyája vonatkozásában az alábbi módok valamelyikén jelezheti:

részletek

Visszalépést követően a Bank a hitelkártyaszámláján aktuálisan fennálló teljes hitelkeret összeget újra egységesen a fizetési moratórium hatálya alá tartozónak kezeli. Ennek megfelelően a szerződés szerinti 5% mértékű minimum tartozás mértéke újra 0% lesz, valamint sem kamat-, sem díjfizetési kötelezettség nem terheli Önt a fizetési moratórium időszaka alatt. A kamat és az esetleges díjak megfizetésére Ön csak a moratórium időszak végén vagy a moratórium időszak alól történő ismételt kilépés esetén lesz köteles.

mire vonatkozik a fizetési moratórium pontosan?

Lakossági folyószámlahitelkeret esetében a fizetési moratórium a 2020. március 18. napján, huszonnégy órakor fennálló szerződések vonatkozásában kell alkalmazni a hitelkeretek azon részére, amely ténylegesen felhasználásra került 2020. március 18-áig (2020. március 18-án fennálló tartozás). A moratórium alatt az érintett tartozást nem köteles törleszteni. A fizetési moratórium alatt továbbra is elérhető a teljes jóváhagyott hitelkeret, azonban a moratórium a 2020. március 18. 24:00 órát követően felhasznált hitelkeretre már nem vonatkozik.

milyen módon léphetek ki a fizetési moratórium alól?

Kilépési szándékát a fizetési moratórium alól az alábbi módok valamelyikén jelezheti:

 • K&H e-bank üzenetben
 • K&H mobilbank üzenetben
 • K&H TeleCenteren keresztül (+36 1/20/30/70 335 3355)
 • vagy bármely K&H bankfiókban

részletek

mi történik a moratórium időszaka alatt fel nem számított díjakkal, kamatokkal?

A fennálló tőketartozás továbbra is kamatozik, így a moratóriumot követően a teljes tartozást a kamattal megnövelt értékben kell megfizetni. A kamatok egy technikai gyűjtőszámlán kerülnek kimutatásra, azok számításának alapja a moratóriumban lévő ügyfelek esetén, a március 18-án fennálló felhasznált hitelkeret. A moratóriumhoz kapcsolódó technikai gyűjtőszámlák az Ön K&H e-bankjában, valamint mobilbank alkalmazásában nyomon követhetőek.

A fizetési moratórium időszaka alatt Önt nem terheli tőke-, kamat-, illetőleg díjfizetési kötelezettség. A kamat és az esetleges díjak megfizetésére Ön csak a moratórium időszakot követően vagy a moratórium alóli kilépés esetén lesz köteles.

mikor és hogyan kell megfizetnem a moratórium alatt felhalmozott kamatokat és díjakat?

 • Amennyiben Ön 2020. december 31-ig nem lép ki a moratórium alól, úgy a fizetési moratórium a törvény rendelkezése értelmében 2020. december 31-én automatikusan megszűnik. A díjak és kamatok összegével a Bank a törvény elvárásaival összhangban, 12 havi egyenlő részletben fogja megterhelni az Ön számláját. 
 • Amennyiben Ön 2020. december 31-ig kilép a moratórium alól, ugyanúgy élhet a lehetőséggel, mely szerint a díjak és kamatok visszafizetését 12 havi egyenlő részletben rendezi 2020. december 31. után.
  Abban az esetben, ha nem szeretne élni a részletfizetési lehetőséggel, tartozását átutalási megbízással rendezheti függetlenül attól, hogy maradt a fizetési moratóriumban, vagy úgy döntött, hogy kilép annak hatálya alól. Az esedékes összegről a pontos tájékoztatást a havi számla kivonatán.

mi történik, ha 2020. december 31-e előtt megszűnik a Folyószámla hitel Szerződésem?

Amennyiben Ön a fizetési moratórium vége előtt felmondja Folyószámlahitel Szerződését, úgy a moratóriummal érintett tartozást is egy összegben kell megfizetnie. A 2020. március 18. után keletkezett kamatok és díjak a tőkével együtt a szerződés felmondásakor esedékessé válnak, azokat az esedékesség hónapjában egy összegben kell kiegyenlítenie. Ugyanez a helyzet, amennyiben bármely okból a Bank mondja fel a Folyószámlahitel Szerződést.

mit kell tennem, ha már kiléptem a moratórium alól, de szeretnék visszalépni?

Visszalépési szándékát 2020. december 31-ig bármikor jelezheti Bankunk felé az alábbi módok valamelyikén:

 • K&H e-bank üzenetben
 • K&H mobilbank üzenetben
 • K&H TeleCenteren keresztül (+36 1/20/30/70 335 3355)
 • vagy bármely K&H bankfiókban

Azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a moratórium lehetősége kizárólag a 2018. március hó 18. napján 24:00 óráig lehívott hitelösszeg tekintetében áll fenn. Ezt az időpontot követően lehívott hitelösszeg vonatkozásában nem tud élni a moratórium lehetőségével.

részletek

mi történik, ha a számlám már nem tartozik a moratórium hatálya alá, de fizetési nehézségeim merültek fel?

Amennyiben Ön újra élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ezt a szándékát 2020. december 31-ig – az erre vonatkozó nyilatkozat megtételével - jelezheti Bankunknak. Visszalépést követően folyószámlahitelkeretének 2020.03.18. 24:00 óráig kihasznált keretösszege kerül ismét fizetési moratórium hatálya alá.

Visszalépési szándékát a fizetési moratórium alól folyószámlahitel vonatkozásában az alábbi módok valamelyikén jelezheti:

 • K&H e-bank üzenetben
 • K&H mobilbank üzenetben
 • K&H TeleCenteren keresztül (+36 1/20/30/70 335 3355)
 • vagy bármely K&H bankfiókban

részletek

hogyan tud a moratóriumról lemondani vagy a moratóriumba visszalépni?

K&H e-bankban vagy mobilbankbantipp!

 • lakáshitel, babaváró hitel, munkáltatói és személyi kölcsönök esetén
 • a hitelek menüpontban a „nyilatkozat törlesztési moratóriumról” blokkban
 • a nyilatkozat feldolgozása azonnali

K&H e-bank vagy mobilbank üzenetben

 • az üzenetek menüpontban írjon nekünk minden egyéb hitel és kölcsön esetén
 • az üzenetben adja meg a hitel azonosítóját is
 • a nyilatkozat feldolgozása néhány napba telhet, kérjük, csak egyszer nyilatkozzon

K&H mobilbankból telefonhívással

 • lépjen be a K&H mobilbank alkalmazásba
 • válassza ki az elérhetőségek/gyorshívás funkciót
 • lépjen a bankszámlák, bankkártyák menüpontra

hívja a K&H TeleCentert

Nyilatkozatát hitele szerződés szerinti teljesítéséről postázhatja is K&H Bank 1851 Budapest levelezési címre.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adósok, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek (továbbiakban együttesen: adós) ezen eljárások során a fizetési kötelezettségeikre vonatkozóan jelenleg fizetési haladékban részesülnek (a továbbiakban: fizetési moratórium). Ez azt jelenti, hogy a fizetési moratórium alatt, vagyis 2020. december 31-éig  az adósok a fizetési kötelezettségeiknek nem kötelesek eleget tenni, és emiatt nem érheti őket joghátrány. Mindez nem érinti az adósok azon jogát, hogy a fizetési haladék ellenére a fizetési kötelezettségeiknek továbbra is eleget tegyenek.  
A fizetési moratórium kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a szerződésekből származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a 2020. március 19. napja után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.
Részleteket illetően tájékozódhat oldalunkon, illetve a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. a törvény rendelkezéseiből.