fizetési moratórium

 • a fizetési moratórium ismét meghosszabbításra került, 2021. szeptember 30-ig
 • aki változatlanul továbbra is igénybe kívánja venni a moratóriumot, annak nincs teendője
 • aki nem veszi igénybe a moratóriumot és továbbra is törlesztené hitelét, annak szintén nincs teendője
 • vállalkozások tájékoztatást a moratóriumról itt kaphatnak

2021. szeptember 16-án hatályba lépett kormányrendelet alapján a fizetési moratórium 2022. június 30-ig meghosszabbításra került a fizetési nehézségekkel küzdő adósok számára, akiknek október 1 – 31. között nyilatkozniuk kell igénybevételi szándékukról. A további részletekkel honlapunk folyamatosan frissül. A moratóriumban érintett ügyfelek részére, elektronikus vagy postai úton küldünk tájékoztatást.

a 2021. évi fizetési moratórium

A 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet értelmében a fizetési moratórium 2021. szeptember 30. napjáig tart:

 • amennyiben jelenleg igénybe veszi a fizetési moratóriumot és továbbra is élni szeretne vele, erre az új rendelet következtében, 2021. szeptember 30-ig változatlan feltételekkel lehetősége van, nincs további teendője
 • amennyiben jelenleg igénybe veszi a fizetési moratóriumot, de a továbbiakban törleszteni kívánja a hitelét, abban az esetben a K&H e-bank, illetve K&H mobilbank hitelek menüjében tud nyilatkozatot tenni törlesztési szándékáról (azaz kilépni a moratóriumból)
 • amennyiben korábban már nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal és továbbra is törleszteni szeretné hitelét, abban az esetben korábbi nyilatkozata továbbra is érvényben marad, nincs további teendője
 • amennyiben korábban már nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal, de élethelyzete úgy alakul, hogy mégis szeretné igénybe venni a fizetési haladékot (azaz szeretne belépni moratóriumba), abban az esetben a K&H e-bank, illetve K&H mobilbank hitelek menüjében tud ennek tényéről a bank felé nyilatkozatot tenni
 • folyószámlahitel és hitelkártya esetén a fizetési moratóriummal kapcsolatos nyilatkozatát a K&H e-bank, illetve K&H mobilbank üzenetek menüjében teheti meg

hogyan tud a moratóriumról lemondani vagy a moratóriumba visszalépni?

K&H e-bankban vagy mobilbankbantipp!

 • lakáshitel, babaváró hitel, munkáltatói és személyi kölcsönök esetén
 • a hitelek menüpontban a „nyilatkozat törlesztési moratóriumról” blokkban
 • a nyilatkozat feldolgozása azonnali

K&H e-bank vagy mobilbank üzenetben

 • az üzenetek menüpontban írjon nekünk minden egyéb hitel és kölcsön esetén
 • az üzenetben adja meg a hitel azonosítóját is
 • a nyilatkozat feldolgozása néhány napba telhet, kérjük, csak egyszer nyilatkozzon

K&H mobilbankból telefonhívással

 • lépjen be a K&H mobilbank alkalmazásba
 • válassza ki az elérhetőségek/gyorshívás funkciót
 • lépjen a bankszámlák, bankkártyák menüpontra

hívja a K&H TeleCentert

Nyilatkozatát hitele szerződés szerinti teljesítéséről postázhatja is K&H Bank 1851 Budapest levelezési címre.

Gyakran ismételt kérdések

mi az a fizetési moratórium?

Ügyfeleink 2020. március hónap 18. napján 24 órakor fennálló szerződésükből már folyósított hitelük esedékes törlesztőrészleteinek (tőke, kamat, illetve díjfizetési kötelezettség) megfizetésére haladékot kapnak. A moratórium első szakasza 2020. december 31-ig, második szakasza 2021. szeptember 30-ig tart. 

 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke, kamat, díjfizetési kötelezettséget a moratórium utáni időszakban szükséges megfizetnie
 • a moratórium 2021. június 30-ig tart.
 • Önnek a fizetési moratórium alatt joga van bankunknál lévő valamennyi, vagy csak az egyes, Ön által megjelölt moratóriummal érintett szerződése(i) tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni.

milyen hitelekre vonatkozik a moratórium?

 • a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre, hitelekre kell alkalmazni
 • ebbe a körbe tartoznak: lakáshitelek, szabad felhasználású jelzáloghitelek, babaváró hitelek, személyi kölcsönök, munkáltatói kölcsönök, folyószámla hitelkeretek, hitelkártyák, pénzügyi lízingszerződések, kis- és középvállalkozóknak nyújtott piaci és államilag támogatott hitelek

hogyan történik a fizetési moratórium lezárása?

A moratórium első szakasza 2020. december 31-ig tartott, második szakasza 2021. június 30 helyett 2021. szeptember 30-ig meghosszabbításra került. A moratórium ideje alatt meg nem fizetett tőke- és kamattartozások a moratórium lezárultát követően válnak esedékessé, emiatt hitele futamideje növekedni fog.

melyek a moratóriumi nyilatkozatban feltüntetni szükséges minimum adatok?

Amennyiben csoportos beszedési megbízás útján kíván teljesíteni, úgy a fizetési moratóriumból való kilépésre irányuló Nyilatkozatban minimálisan a következő adatokat kell feltüntetni:

 • azonosításához szükséges személyes adatok: név, születési név, születési hely, idő, 
 • a kapcsolattartáshoz szükséges adatok: telefonszám, e-mail cím, 
 • ügyletekre vonatkozó adatok: szerződésszám(ok), melyeket kölcsönszerződése jobb felső sarkában talál. Lakáshitel, babaváró hitel, munkáltatói és személyi kölcsönök esetén a hitel azonosítóját megtalálja a K&H e-bank hitelek menüpontban is.

K&H e-bankban „nyilatkozat törlesztési moratóriumról” blokkban történő nyilatkozás esetén a fenti adatok megadása nem szükséges, mivel K&H e-bankban történő bejelentkezésével azonosítja magát. A felületen minden egyes lakáshitelére, babaváró hitelére, munkáltatói és személyi kölcsönök hitelére lehetősége van külön nyilatkozni.

a moratórium alatt meg nem fizetett tartozásaimat hogyan tudom nyomon követni?

A moratórium miatt meg nem fizetett tartozásait a Bank ügyletenként elkülönítve és azon belül jogcímek szerint tartja nyilván, ún. moratórium gyűjtőszámlákon:

 • ezen számlák a tartozások nyilvántartására szolgálnak, díjmentesek, és lehetőség van azokra átvezetést, átutalást vagy készpénz befizetést is kezdeményezni.
 • amennyiben a moratóriumban lévő tartozásait már a moratórium lejártát megelőzően csökkenteni szeretné, lehetősége van díjmentesen befizetést teljesíteni a moratóriumos gyűjtőszámlákra.
 • a moratóriumból eredő tartozásai csökkentésére abban az esetben is lehetősége van, ha a később esedékessé váló törlesztőrészletek tekintetében egyébként élni kíván a moratórium lehetőségével.

részletes információk a gyűjtőszámláról itt

mi történik, ha később mégis szükségem lenne a fizetési moratóriumra?

A fizetési moratórium időtartama alatt a további teljesítés érdekében tett nyilatkozata bármikor módosítható.

Amennyiben tehát Ön az eredeti szerződéses feltételek szerint kíván teljesíteni, a moratórium időtartama alatt viszont utóbb mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van.

kapok visszajelzést a nyilatkozatom befogadásáról?

A beérkezett Nyilatkozat feldolgozásáról minden esetben tájékoztat a Bank:

 • amennyiben a K&H TeleCenterben, vagy fiókban adja le nyilatkozatát, akkor a beszélgetés folyamán megtörténik a nyilatkozat rögzítése is
 • amennyiben a K&H e-bank vagy a K&H mobilbank hitelek menü pontjában adja le nyilatkozatát, a rögzítés tényét kiírjuk a felületre
 • amennyiben a K&H e-bankban vagy K&H mobilbankban üzenet formájában nyilatkozik, a rögzítésről az adott felületen üzenet formájában adunk visszajelzést egy későbbi időpontban
 • amennyiben postázza nyilatkozatát, telefonon értesítjük a rögzítés feldolgozásáról

melyek a KHR-be történő adattovábbítás jogszabályi feltételei?

A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR törvény) tartalmazza a KHR-be történő adattovábbítás jogszabályi feltételeit.

A Bank hitelfelvételkor öt munkanapon belül köteles a hitelhez kapcsolódó adatokat a KHR részére továbbítani. Amennyiben az átadott adatokban változás következik be, akkor arról is át kell adni az adatot KHR-nek szintén öt munkanapon belül.

A KHR törvény 11. § (1) bek. alapján a Bank átadja a KHR részére azon természetes személyeknek az adatait, akik szerződéses kötelezettségüknek olyan módon nem tesznek eleget, hogy:

 • a lejárt és meg nem fizetett tartozásuk összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét, és 
 • ezen összegű tartozás folyamatosan, 90 napon túl fennáll.

A KHR törvény 15.§ (3) bekezdése alapján tervezett adatátadás megtörténte előtt 30 nappal a K&H Bank figyelmeztetést küld az adós részére arról, hogy késedelmes tartozására tekintettel adatai be fognak kerülni a KHR nyilvántartásba, ha nem rendezi tartozását.

milyen következményekkel jár az adatok átadása a KHR részére?

Amennyiben a fent jelzett időtartamon túli késedelmes teljesítése okán adatai átadásra kerülnek a KHR részére és ezt követően

 • a tartozás nem szűnik meg, akkor fő szabály szerint a negatív információ az átadástól számított 5 évig marad a KHR-ben
 • a tartozást kifizeti, akkor a kifizetés napjától számított 1 év után törlődnek a negatív információk a KHR-ből

Egy esetleges újabb kölcsönigénylés során a KHR-ben található késedelemre vonatkozó információ hátrányosan befolyásolhatja hiteligénylése elbírálását.

hogyan kezeli a Bank a késedelmeket a moratórium kapcsán?

 • ha Önnek korábban nem volt fizetési elmaradása, és igénybe vette a fizetési moratórium lehetőségét, akkor a fizetési moratórium időszaka alatt meg nem fizetett törlesztő részletek miatt nem kerülhet a KHR-be,
 • amíg tart a fizetési moratórium (2020. március 19-től 2021. szeptember 30-ig), addig a a fizetési moratórium a 2020. március 18. napján 24 órakor már lejárt, meg nem fizetett késedelmes tartozásokra is vonatkozik:
 • a 2020.03.18-a után megkötött és folyósított szerződésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium, így nemfizetés esetén rögzíthető új mulasztás a KHR rendszerben,
 • a fizetési moratórium a 2020. március 18. napjának 24 óráján lejárt, meg nem fizetett késedelmes tartozásokra is vonatkozik:
  • a késedelmes tartozás összegének és késedelmes napjainak számítása is felfüggesztésre került a moratórium időszakára. Ezek a tartozások a moratórium időtartama alatt nem növekednek.
  • a KHR felé mulasztással kapcsolatos további adatszolgáltatás nem történik
  • a fizetési moratórium időszakát követően folytatódik a késedelem összegének, késedelmi kamatnak és a késedelmes napoknak a számítása.

mit jelent a fizetési moratórium a teljes hiteléletciklusra nézve?

A haladék időszakára esedékes törlesztőrészletek összegét, és a fizetési haladék időtartamára eső kamatot a moratóriumot követően kell megfizetni, így a kölcsön teljes futamideje és a teljes visszafizetendő összeg is növekedni fog. A fizetési moratórium lejártát követően az eredeti ütemezésben fizetendő törlesztőrészletek mértéke nem fogja meghaladni az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek nagyságát. A moratóriumot követően fizetendő törlesztőrészletek összege már tartalmazni fogja a fizetési moratórium alatt keletkező hiteldíjakat is, a hátralévő törlesztőrészletek darabszáma megnő, a futamidő pedig meghosszabbodik. Összességében tehát a teljes visszafizetendő összeg az időközi kamatnak köszönhetően magasabb lesz. A moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem kerülnek tőkésítésre, így azok után további kamatot nem számolunk fel.

kaphatok arról információt, hogy mennyivel nő a törlesztőrészletem?

A moratóriummal érintett kölcsöne havi törlesztőrészletének összege a moratórium hatására nem fog növekedni. Ehelyett a kölcsön teljes futamideje fog meghosszabbodni, azaz több törlesztőrészlettel számolhat. A moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem kerülnek tőkésítésre, így azok után további kamatot nem számolunk fel.

A hitel törlesztőrészletének mértéke abban az esetben növekedhet a moratórium lejárta után, ha hitele változó kamatozású, és időközben megemelkedik a referenciakamat vagy a kamatváltozási mutató. Ebben az esetben a kamatváltozás miatt növekedhet a törlesztőrészlete összege.

családi életbiztosítást hitelfedezeti kiegészítéssel továbbra is fizetnem kell?

Igen, ha családi életbiztosítás hitelfedezeti kiegészítéssel rendelkezik, azt továbbra is fizetnie kell, ha szeretné önmagát, valamint családját továbbra is anyagi biztonságban tudni váratlan események bekövetkezése esetén.

szeretném fixre váltani a hitelem. Megtehetem online?

Jelenleg nem tud online kamatperiódus váltást kezdeményezni, azt csak K&H bankfiókban intézheti.

szeretnék elő- vagy végtörleszteni. Megtehetem online?

Jelenleg nem tud online elő- vagy végtörlesztést kezdeményezni, azt csak K&H bankfiókban intézheti. Előtörlesztett hitelén a moratórium továbbra is fennmarad.

A moratórium időszaka alatti előtörlesztésre az általános szabályok érvényesek, így az előtörlesztett összeg elsősorban a Bank által az elő- vagy végtörlesztésig felszámolt díjak és kamatok törlesztésére kerül elszámolásra, a fennmaradó rész csökkenti a tőketartozást, továbbá a hirdetmény szerinti előtörlesztési díjat is meg kell fizetni. Előtörlesztésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha Önnek már nincs a moratórium igénybevétele következtében felhalmozódott tartozása. Ezt a hátralékot az előtörlesztéstől függetlenül, bármikor díjmentesen jogosult kiegyenlíteni. 

a moratórium alatt lejáró hitelem futamideje meddig hosszabbodik a moratórium hatására?

Azon hitelek, amelyek futamideje a moratórium ideje alatt járt volna le, a moratórium végéig meghosszabbodnak, és a moratórium időtartamával megnő a futamidejük. Ezen meghosszabbodott futamidő során az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező hiteldíjak összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

babaváró kölcsön kezességvállalási díját kell fizetnem?

A babaváró kölcsönök kezességvállalási díját az állam a moratórium fennállásának időtartama alatt elengedi.

a moratórium időszaka alatt a törlesztésbiztosítás díját fizetnem kell?

A Magyar Nemzeti Bankkal és a Bankszövetséggel folytatott egyeztetések alapján a törlesztési biztosítás díját továbbra is meg kell fizetni a moratórium időszaka alatt is. A biztosítási díjat a Bank automatikusan terheli hitele törlesztőszámláján.

A moratórium időtartalma alatt a Biztosított balesetből vagy betegségből eredő halálesete vagy 50%-ot meghaladó maradandó baleseti egészségkárosodása esetén a Biztosító a biztosítási szerződésnek megfelelően kifizeti a fennálló tartozást. A Biztosító kockázatviselése továbbra is fennáll munkanélküliség, valamint keresőképtelenség esetén és az eddig megszokottak szerint szolgáltat. A törlesztési biztosítás térít a koronavírus-járvány miatt bekövetkező eseményekre is.

adóstárs is nyilatkozhat a moratóriumból történő kilépésről vagy a moratóriumba való visszalépésről?

Adós és adóstárs is nyilatkozhat.

mi történik a hitelkeretemmel a fizetési moratórium alatt?

Lakossági hitelkártya esetében a fizetési moratórium a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. Bankunk a hitelkártyaszámláján fennálló teljes hitelkeret összeget egységesen a fizetési moratórium hatálya alá tartozónak kezeli, függetlenül attól, hogy Ön a hitelkeretből mekkora összeget használt fel ténylegesen 2020. március 18-án 24:00 óráig és mennyit ezt követően. A moratórium alatt az érintett tartozást nem köteles törleszteni, azonban a tőketartozás után kamat kerül felszámításra.

Amennyiben Ön saját rendelkezése alapján eseti átutalással vagy csoportos beszedési megbízással gondoskodik a hitelkártyaszámláján fennálló tartozás megfizetéséről, az nem minősül a fizetési moratóriumból való kilépésnek, azonban a befizetett összeg növeli a hitelkártyaszámlán fennálló egyenleget, melyet Ön a megszokott módon tovább használhat.

milyen módon léphetek ki a fizetési moratórium alól?

Kilépési szándékát a fizetési moratórium alól hitelkártyája vonatkozásában az alábbi módok valamelyikén jelezheti:

 • K&H e-bank üzenetben vagy K&H mobilbank üzenetben
 • K&H mobilbankból kezdeményezett telefonhívással
 • K&H TeleCenteren keresztül (+36 1/20/30/70 335 3355)
 • vagy bármely K&H bankfiókban
 • illetve nyilatkozatát levélben is elküldheti Bankunknak

részletek

mi történik a hitelkeretemmel, ha kilépek a fizetési moratórium alól?

Amennyiben Ön nem kíván élni a fizetési moratórium lehetőségével és ezt jelzi Bankunknak, úgy a Bank a hitelkártyaszámláján fennálló teljes hitelkeret összeget egységesen a fizetési moratórium hatálya alá nem tartozónak kezeli, függetlenül attól, hogy Ön a hitelkeret összeg mekkora részét használta fel ténylegesen 2020. március 18-án 24:00 óráig és mekkora része maradt a számlán kihasználatlan. Kilépési szándékát 2021. szeptember 30-ig bármikor jelezheti Bankunk felé. A kilépési szándékra vonatkozó nyilatkozatot a Bank a következő cikluszáráskor dolgozza fel. A Bank általi feldolgozást követően az Ön hitelkártyaszámlája újra a korábbi, a moratórium időszakot megelőző normál működést fogja követni. Ennek megfelelően a hitelkeret felhasználásából fakadóan Önnek újra minimum törlesztési kötelezettsége lesz, illetve a ki nem számlázott díjak, kamatok egyösszegben terhelésre kerülnek a számláján függetlenül attól, hogy a számlán elérhető hitelkeret összege mekkora.

mi történik a hitelkártya minimum törlesztő részletemmel? Nem kell fizetnem?

 • a moratórium időszaka alatt Önnek nem keletkezik új minimum törlesztési kötelezettsége a Bank felé. A minimum törlesztés összege a hitelkártyaszámla kivonaton, illetve az esetlegesen kapcsolódó K&H mobilinfo SMS üzenetben 0 Ft-ként kerül feltüntetésre. A szerződés szerinti 5% mértékű minimum tartozás mértéke a moratórium időszaka alatt 0%.
 • amennyiben Önnek már a fizetési moratórium hatályba lépése előtt volt korábbi időszakra vonatkozó meg nem fizettet minimum törlesztési kötelezettsége, úgy ez a moratórium időszaka alatt nem fog növekedni, de a megelőző időszak korábbi tartozása változatlanul megmarad.

mi történik a minimum törlesztésre vonatkozó csoportos (automatikus törlesztés) beszedési megbízásommal?

Mivel a fizetési moratórium időszaka alatt Önnek nincs új minimum törlesztési kötelezettsége, így a minimum törlesztésre vonatkozó csoportos beszedés (automatikus törlesztés) sem fog megtörténni. Erre vonatkozó megbízásának teljesítését a Bank a minimum törlesztési kötelezettség időszakos megszűnésével felfüggesztette. Amennyiben Ön szeretné, úgy egyedileg, bármikor gondoskodhat hitelkártyaszámlája átutalással történő feltöltéséről.

A moratórium lejártával, 2021. október 1-jétől az Ön minimum törlesztésre vonatkozó csoportos beszedési megbízása változatlanul élni fog, Önnek nem kell új megbízást adnia.

mi történik a teljes tartozásra vonatkozó automatikus törlesztési megbízásommal?

A Bank az Ön korábban adott, teljes tartozásra vonatkozó automatikus törlesztési  megbízását a Bank nem függesztette fel, annak teljesülése - a szükséges fedezet rendelkezésre állása  esetén - a fizetési határidő napján megtörténik.

Ön az automatikus törlesztésre vonatkozó megbízását bármikor módosíthatja.

mi történik a moratórium időszaka alatt fel nem számított díjakkal, kamatokkal?

A fizetési moratórium időszaka alatt Önt nem terheli sem kamat-, sem díjfizetési kötelezettség. A kamat és az esetleges díjak megfizetésére Ön csak a moratórium időszak végén vagy a moratórium alóli kilépés esetén lesz köteles. Annak érdekében, hogy Ön nyomon tudja követni milyen díj- és kamatfizetési kötelezettség terheli majd Önt a moratórium időszak végén, az esedékes kamatot és díjakat feltüntetjük az adott havi kivonatánA hitelkártyákat érintő díj és kamattartozás sajnos nem követhető nyomon a K&H e-bankban, illetve a K&H mobilbankban elérhető Moratóriumi gyűjtőszámlákon, az említett gyűjtőszámlákon a Bank kizárólag a személyi hitelhez, a jelzáloghitelhez és a folyószámla hitelhez kapcsolódó hiteleit követhető nyomon.

mikor és hogyan kell a moratórium időszaka alatt ki nem számlázott díjakat és kamatokat megfizetnem?

Amennyiben Ön úgy rendelkezett, hogy kilép a moratórium alól, úgy a fizetési moratórium időszaka alatt meg nem fizetett kamatokat és díjakat a moratórium hatályának megszüntetésével egyidejűleg a Bank beterheli az Ön hitelkártyaszámláján. Amennyiben a moratóriumból történő kilépését és a díjak, kamatok egyösszegű terhelését követőn az Ön hitelkártyaszámlájának egyenlege hitelkerettúllépést mutat, úgy a Bank a felszámított hitelkerettúllépési díjat automatikusan jóváírja.

Amennyiben Ön 2021. szeptember 30-ig nem lép ki a moratórium alól, úgy a fizetési moratórium a törvény rendelkezése értelmében 2021. október 1-jétől automatikusan megszűnik. Ebben az esetben az addig esedékessé vált kamatok és díjak megfizetése, valamint jóváírása korrekciós jogcímen megtörténik az Ön hitelkártyaszámláján a törvény elvárásaival összhangban 12 havi egyenlő részletben.

Felhívjuk figyelmét, hogy a moratórium alatt felhalmozódott díjak, kamatok meg nem fizetése, vagy nem határidőre történő megfizetése esetén a Bank a szerződés szerinti kamatot, illetve késedelmi díjat számítja fel.

mi történik, ha 2021. október 1-je előtt megszűnik a Hitelkártya Szerződésem?

Amennyiben Ön fizetési moratórium vége előtt felmondja hitelkártya szerződését, úgy a teljes addig meg nem fizetett tartozás egy összegben esedékessé válik, így a szerződés felmondásakor Önnek a teljes összeget egy összegben ki kell egyenlítenie. Ebben az esetben a díjak és kamatok 12 havi egyenlő részletekben történtő kiegyenlítése nem lehetséges. Ugyanez a helyzet, amennyiben bármely okból a Bank mondja fel a hitelkártya szerződést.

mit kell tennem, ha már kiléptem a moratórium alól, de szeretnék visszalépni?

Visszalépési szándékát 2021. szeptember 30-ig bármikor jelezheti Bankunk felé az alábbi módok valamelyikén:

 • K&H e-bank üzenetben vagy K&H mobilbank üzenetben
 • K&H mobilbankból kezdeményezett telefonhívással
 • K&H TeleCenteren keresztül (+36 1/20/30/70 335 3355)
 • vagy bármely K&H bankfiókban
 • illetve nyilatkozatát levélben is elküldheti Bankunknak

részletek

a moratórium időszaka alatt igényelhetek-e hitelkeret emelést?

Hitelkeretemelés a fizetési moratórium időszaka alatt is igényelhető.

a moratórium időszaka alatt igényelhetek-e új társkártyát a meglévő hitelkártyaszámlámhoz?

Meglévő hitelkártyaszámlájához új társkártya a fizetési moratórium időszaka alatt is igényelhető.

mi történik, ha a hitelem már nem tartozik a moratórium hatály alá, de fizetési nehézségeim merültek fel és szeretnék újra visszalépni?

Amennyiben Ön újra élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ezt a szándékát 2021. szeptember 30-ig – az erre vonatkozó nyilatkozat megtételével - jelezheti Bankunknak.

Visszalépési szándékát a fizetési moratórium alól hitelkártyája vonatkozásában az alábbi módok valamelyikén jelezheti:

 • K&H e-bank üzenetben vagy K&H mobilbank üzenetben
 • K&H mobilbankból kezdeményezett telefonhívással
 • K&H TeleCenteren keresztül (+36 1/20/30/70 335 3355)
 • vagy bármely K&H bankfiókban
 • illetve nyilatkozatát levélben is elküldheti Bankunknak

részletek

Visszalépést követően a Bank a hitelkártyaszámláján aktuálisan fennálló teljes hitelkeret összeget újra egységesen a fizetési moratórium hatálya alá tartozónak kezeli. Ennek megfelelően a szerződés szerinti 5% mértékű minimum tartozás mértéke újra 0% lesz, valamint sem kamat-, sem díjfizetési kötelezettség nem terheli Önt a fizetési moratórium időszaka alatt. A kamat és az esetleges díjak megfizetésére Ön csak a moratórium időszak végén vagy a moratórium időszak alól történő ismételt kilépés esetén lesz köteles.

mire vonatkozik a fizetési moratórium pontosan?

Lakossági folyószámlahitelkeret esetében a fizetési moratórium a 2020. március 18. napján, huszonnégy órakor fennálló szerződések vonatkozásában kell alkalmazni a hitelkeretek azon részére, amely ténylegesen felhasználásra került 2020. március 18-áig (2020. március 18-án fennálló tartozás). A moratórium alatt az érintett tartozást nem köteles törleszteni. A fizetési moratórium alatt továbbra is elérhető a teljes jóváhagyott hitelkeret, azonban a moratórium a 2020. március 18. 24:00 órát követően felhasznált hitelkeretre már nem vonatkozik.

milyen módon léphetek ki a fizetési moratórium alól?

Kilépési szándékát a fizetési moratórium alól az alábbi módok valamelyikén jelezheti:

 • K&H e-bank üzenetben
 • K&H mobilbank üzenetben
 • K&H TeleCenteren keresztül (+36 1/20/30/70 335 3355)
 • vagy bármely K&H bankfiókban

részletek

mi történik a moratórium időszaka alatt fel nem számított díjakkal, kamatokkal?

A fennálló tőketartozás továbbra is kamatozik, így a moratóriumot követően a teljes tartozást a kamattal megnövelt értékben kell megfizetni. A kamatok egy technikai gyűjtőszámlán kerülnek kimutatásra, azok számításának alapja a moratóriumban lévő ügyfelek esetén, a március 18-án fennálló felhasznált hitelkeret. A moratóriumhoz kapcsolódó technikai gyűjtőszámlák az Ön K&H e-bankjában, valamint mobilbank alkalmazásában nyomon követhetőek.

A fizetési moratórium időszaka alatt Önt nem terheli tőke-, kamat-, illetőleg díjfizetési kötelezettség. A kamat és az esetleges díjak megfizetésére Ön csak a moratórium időszakot követően vagy a moratórium alóli kilépés esetén lesz köteles.

mikor és hogyan kell megfizetnem a moratórium alatt felhalmozott kamatokat és díjakat?

 • Amennyiben Ön nem lép ki a moratórium alól, úgy a fizetési moratórium a törvény rendelkezése értelmében 2021. október 1-jén automatikusan megszűnik. A díjak és kamatok összegével a Bank a törvény elvárásaival összhangban, 12 havi egyenlő részletben fogja megterhelni az Ön számláját. 
 • Amennyiben Ön kilép a moratórium alól, ugyanúgy élhet a lehetőséggel, mely szerint a díjak és kamatok visszafizetését 12 havi egyenlő részletben rendezi 2021. szeptember 30. után.
  Abban az esetben, ha nem szeretne élni a részletfizetési lehetőséggel, tartozását átutalási megbízással rendezheti függetlenül attól, hogy maradt a fizetési moratóriumban, vagy úgy döntött, hogy kilép annak hatálya alól. Az esedékes összegről a pontos tájékoztatást a havi számla kivonatán.

mi történik, ha a moratórium során megszűnik a folyószámla hitel szerződésem?

Amennyiben Ön a fizetési moratórium vége előtt felmondja folyószámlahitel szerződését, úgy a moratóriummal érintett tartozást is egy összegben kell megfizetnie. A 2020. március 18. után keletkezett kamatok és díjak a tőkével együtt a szerződés felmondásakor esedékessé válnak, azokat az esedékesség hónapjában egy összegben kell kiegyenlítenie. Ugyanez a helyzet, amennyiben bármely okból a Bank mondja fel a Folyószámlahitel Szerződést.

mit kell tennem, ha már kiléptem a moratórium alól, de szeretnék visszalépni?

Visszalépési szándékát a moratórium időszaka során bármikor jelezheti Bankunk felé az alábbi módok valamelyikén:

 • K&H e-bank üzenetben
 • K&H mobilbank üzenetben
 • K&H TeleCenteren keresztül (+36 1/20/30/70 335 3355)
 • vagy bármely K&H bankfiókban

Azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a moratórium lehetősége kizárólag a 2018. március hó 18. napján 24:00 óráig lehívott hitelösszeg tekintetében áll fenn. Ezt az időpontot követően lehívott hitelösszeg vonatkozásában nem tud élni a moratórium lehetőségével.

részletek

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adósok, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek (továbbiakban együttesen: adós) ezen eljárások során a fizetési kötelezettségeikre vonatkozóan jelenleg fizetési haladékban részesülnek (a továbbiakban: fizetési moratórium). Ez azt jelenti, hogy a fizetési moratórium alatt, vagyis 2021. június 30-ig  az adósok a fizetési kötelezettségeiknek nem kötelesek eleget tenni, és emiatt nem érheti őket joghátrány. Mindez nem érinti az adósok azon jogát, hogy a fizetési haladék ellenére a fizetési kötelezettségeiknek továbbra is eleget tegyenek.  
A fizetési moratórium kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a szerződésekből származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a 2020. március 19. napja után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.
Részleteket illetően tájékozódhat oldalunkon, illetve a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. a törvény, továbbá az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020 évi CVII. törvény rendelkezéseiből és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) kormányrendeletből.