fizetési moratórium

 • a fizetési moratórium 2022. december 31-én véget ért, így 2023 januártól újra indult a korábban moratórium alatt levő hitelek törlesztési kötelezettsége
 • a hiteltörlesztéshez kérjük, gondoskodjon megfelelő fedezet elhelyezéséről törlesztőszámláján
 • a moratórium miatt meghosszabbodott futamidő csökkentésére 2023. december 31-ig díjmentesen biztosítunk lehetőséget jelzáloghitel és személyi kölcsön esetén (részletek GYIK – Kölcsönök fül)
 • minden érintett ügyfelet értesítettünk 2023 januárjában a hitelügyletét érintő változásokról

Kollégáink szívesen adnak tájékoztatást személyes ügyfélpontjainkon a hitelmoratórium igénybevételének következményeiről, azaz arról, hogy:

 • mennyivel nőtt hitelének futamideje, 
 • mennyivel magasabb a kamatfizetési kötelezettsége a teljes futamidőre vetítve,
 • hogy alakul a törlesztőrészlete
 • milyen lehetőségeket tudunk ajánlani annak érdekében, hogy elkerülje a meghosszabbodott futamidőből adódó kamatkötelezettség növekedést.

Ha fizetési nehézségei adódtak:

Törlesztéskönnyítési folyamatot alakítottunk ki, amelynek keretein belül kérelemmel fordulhatnak Bankunk felé. A törlesztéskönnyítés célja, hogy ügyfeleinkkel közösen találjuk meg azt a megoldást, amely segítségével fizetési nehézségeiket kezelhetjük.

Fizetési nehézségek esetén honlapunkon az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat:

Gyakran ismételt kérdések

mit jelent a fizetési moratórium lezárása?

A fizetési moratórium lejártát követően az eredeti ütemezésben fizetendő törlesztőrészletek mértéke nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek nagyságát A hitel törlesztőrészletének mértéke abban az esetben növekedhet a moratórium lejárta után,ha hitele változó kamatozású, és időközben megemelkedik a referenciakamat vagy a kamatváltozási mutató. Ebben az esetben a kamatváltozás miatt növekedhet a törlesztőrészlet összege A moratóriumot követően fizetendő törlesztőrészletek összege már tartalmazza a fizetési moratórium alatt keletkező hiteldíjakat is. A moratórium igénybevétele miatt a hátralévő törlesztőrészletek darabszáma megnő, ezzel a futamidő meghosszabbodik. Tőketartozása a fizetési haladék időtartama alatt is kamatozott, ennek köszönhetően a teljes visszafizetendő összeg magasabb. A moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem kerülnek tőkésítésre, így azok után további kamatot nem számolunk fel.

kaphatok arról információt, hogy mennyivel nő a törlesztőrészletem?

A moratóriummal érintett kölcsöne havonta fizetendő törlesztőrészletének összege a moratórium hatására nem növekszik, azonban több törlesztőrészlettel szükséges számolnia, ezzel a kölcsön futamideje meghosszabbodik, a véglejárat időpontja kitolódik. A moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem kerültek tőkésítésre, így azok után további kamatot nem számolunk fel.

A moratórium lejárta után a hitel törlesztőrészletének mértéke abban az esetben növekedhet, ha hitele változó kamatozású, és időközben megemelkedett a referenciakamat vagy a kamatváltozási mutató. Ebben az esetben a kamatváltozás miatt növekedhet a törlesztőrészlet összege.

A moratórium lejártát követően minden ügyfelünket levélben értesítettük a moratórium következtében hitelügyletét érintő változásokról. Amennyiben hitelügyletével kapcsolatban tanácsra van szüksége, kérjük fáradjon be az Önhöz legközelebb eső személyes ügyfélpontunkba

szeretnék elő- vagy végtörleszteni.

Az előtörlesztésre az általános szabályok érvényesek, így az előtörlesztett összegből először a Bank által az elő- vagy végtörlesztésig felszámolt díjak (ideértve az előtörlesztési díjat is) és kamatok kerülnek elszámolásra. Ezt követően, az előtörlesztett összegből fennmaradó rész csökkenti a tőketartozást.

A moratórium időszaka alatt felhalmozódott kamat és díjtartozás előtörlesztése 2023. december 31-ig díjmentes azon ügyfeleinknek, akik 2022. július 31-et követően léptek ki a moratórium alól, vagy akik esetében a fizetési haladék a moratórium lejáratával szűnt meg.

hogyan csökkenthetem a moratórium által kitolódott futamidőmet?

A moratórium időszaka alatt meg nem fizetett törlesztőrészletek rendezése érdekében a hitel futamideje meghosszabbodik.

A megnövekedett futamidőt a felhalmozódott kamat- és díjtartozás előtörlesztésével vagy a jelenlegi törlesztőrészleténél magasabb összegű törlesztés vállalásával tudja lerövidíteni. A moratórium időszaka alatt felhalmozódott kamat és díjtartozás előtörlesztése 2023. december 31-ig díjmentes azon ügyfeleinknek, akik 2022. július 31-et követően léptek ki a moratórium alól vagy akik esetében a fizetési haladék a moratórium lejáratával szűnt meg.

nem tudom fizetni a moratórium után a törlesztőrészletemet, mit tegyek?

Amennyiben fizetési nehézsége merült fel a törlesztőrészletek rendezésével kapcsolatban, kérjük, keressen minket ügyfélpontjainkon, vagy a 06-1-468-82-82 telefonszámon (munkanapokon 8:00 és 17:30 óra között), vagy emailben: lakossagi_hitelek_kintlevosegkezeles@kh.hu. A törlesztéskönnyítési lehetőségekről az alábbi honlapokon tájékozódhat:

hogyan alakult át jelzáloghitelem, vagy személyi kölcsönöm a moratórium lezárását követően?

Amennyiben Ön igénybe vette a moratóriumot és annak időszaka alatt nem fizette meg hitele törlesztőrészleteit úgy a jogszabályoknak megfelelően, Bankunk az alábbi módon járt el:

 • a moratórium időtartama alatt meg nem fizetett törlesztőrészlet tőkerésze a futamidő hátralévő részében a szerződésben rögzített kamat felszámítása mellett kerül megfizetésre
 • a haladékkal érintett törlesztőrészletek kamat és díj összegére vonatkozóan nem áll fenn kamatfizetési kötelezettsége, ez az összeg részletekben, a havi törlesztőrészletekbe beépítve, a tőke havi részlete és a tőkére számított szerződéses kamat mellett kerül megfizetésre úgy, hogy a havi törlesztőrészlet összege nem haladja meg az Ön szerződés szerinti eredeti törlesztőrészletének összegét.

Amennyiben Ön 2020. március 18-án, a moratórium kezdetekor késett tartozása állt fenn és azt a moratórium időszaka alatt nem rendezte, törlesztőrészleteinek meg nem fizetett részét tőke és kamattartozásként elkülönítve, két további elkülönített technikai számlán tartottuk nyilván:

Ezeket az összegek a moratórium lezárását követően azonnal, egyösszegben esedékessé váltak, azaz a moratórium lezárást követően azonnal meg kell fizetnie, az esedékes törlesztőrészleten túl. A megfizetés elmaradása esetén a Bank késedelmi kamatot számít fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy a moratórium alatt felhalmozódott kamat és díjtartozásának nyilvántartására, illetve esetlegesen fennálló késett tartozásainak elkülönített nyilvántartására a Bank technikai hitelszámlákat nyitott, amelyeket a Bank által küldött értesítéseken, és az e-bank és mobilbank felületeken is külön sorokban láthat. Ez nem jelenti hitelterheinek megnövekedését. A technikai hitelszámlákon nyilvántartott összegek törlesztése az eredeti hiteléhez kapcsolt törlesztési számlájáról történik, a korábbiaknak megfelelően. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy mindig elegendő fedezet álljon rendelkezésre ezen a számlán a hitel törlesztéséhez. Ezzel elkerülheti az esetleges fizetési késedelem kialakulását.

Amennyiben fizetési nehézsége merülne fel a hitel rendezésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy nézze meg a fizetési nehézségek kezelésére szóló tájékoztatónkat: jelzáloghitelek esetében: /hitel/koveteleskezeles-jelzalog, fedezetlen hitelek esetében: /hitel/koveteleskezeles-ingatlanfedezet-nelkul.

mi történik a moratórium alatt felhalmozott kamatokkal és fennálló tartozással, ha igénybe vettem a moratóriumot

 • kiléptem belőle 2021. szeptember 16 előtt
  • a Moratórium módosításával kapcsolatos, 2021.09.15-én megjelent 536/2021 (IX.15) számú kormányrendelet alapján Ön kamat korrekcióra vált jogosulttá, így az Ön hitelkártyaszámláján jóváírásra került a kilépéskor kimutatott kamattartozásának és a kormányrendelet által megállapított tartozás összegének különbözete. A korrigálandó kamat mértékét a Bank 2021. november 16-ig megállapította- és amennyiben Hitelkártya Szerződése még fennáll, úgy a hitelkártyaszámláján írta jóvá. Ez azt jelenti, hogy a jóváírt összeggel csökkent a hitelkártyaszámlán lévő aktuális tartozása, vagy amennyiben nem használta adott hónapban hitelkártyáját, ezzel az összeggel megnőtt az elérhető egyenlege. Amennyiben már nem rendelkezik hitelkártyaszámlával Bankunknál, úgy az összeget a Bank felelős őrzésbe vette, és a hozzáférés lehetőségeiről külön tájékoztatja Önt.
 • kiléptem belőle 2021. szeptember 16 után vagy megszűnt a moratórium számomra 2022.12.31. napján
  • A 536/2021 (IX.15) számú kormányrendelet alapján Ön kamat korrekcióra vált jogosultta, így az Ön hitelkártyaszámláján elszámolásra kerül a 2020. március 18. és az Ön kilépéskori dátuma közötti időszakra kimutatott kamattartozás, valamint a kormányrendelet alapján megállapított tartozás összegének különbözete. Ez azt jelenti, hogy a jóváírt összeggel csökken a hitelkártyaszámlán lévő aktuális tartozása, vagy amennyiben nem használta adott hónapban hitelkártyáját, ezzel az összeggel megnőtt az elérhető egyenlege. Hiteltartozása a kilépést követően esedékessé válik, mely 12 havi egyenlő összegben kamatmentesen törlesztendő vissza. A tartozást a Bank a kilépést követő 60 napon belül megállapítja, figyelembe véve a kamatvisszatérítés összegét. Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizetheti, amennyiben ez nem teszi meg, a 30. nap lejártát követően kell elkezdenie a visszafizetést. Tartozását ettől kezdve havi részletekben szükséges megfizetnie.

 

Annak érdekében, hogy Ön nyomon tudja követni milyen díj- és kamatfizetési kötelezettség terheli a moratórium időszaka után, az esedékes kamatot és díjakat feltüntetjük az adott havi kivonatán.

Amennyiben a moratórium alatt jelentősen csökkent a havi jövedelme, és a háztartása bevétele, így a megállapított törlesztőrészlet visszafizetése nehézséget okoz Önnek, kérjük, ezt bármely Bankfiókban személyesen jelezze nekünk. Bankunk a fizetési könnyítés jogosultságának megállapításához és a kölcsön visszafizetésének optimális módjának megállapításához további dokumentumokat kérhet be.

mi történt a minimum törlesztésre vonatkozó csoportos (automatikus törlesztés) beszedési megbízásommal?

A moratórium lejártával, az Ön minimum törlesztésre vonatkozó csoportos beszedési megbízása változatlanul él, Önnek nem kell új megbízást adnia.

mi történt a teljes tartozásra vonatkozó automatikus törlesztési megbízásommal?

A Bank az Ön korábban adott, teljes tartozásra vonatkozó automatikus törlesztési megbízását a Bank nem függesztette fel, annak teljesülése - a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén - a fizetési határidő napján megtörténik. Az automatikus törlesztési megbízás alapján a Bank akkor is gondoskodik a teljes tartozás beszedéséről, ha Ön 12 havi egyenlő részletekben történő megfizetésre jogosult.

Ön az automatikus törlesztésre vonatkozó megbízását bármikor módosíthatja.

mi történt a moratórium időszaka alatt fel nem számított díjakkal, kamatokkal?

A fizetési moratórium időszaka alatt Önt nem terhelte sem kamat-, sem díjfizetési kötelezettség. A kamat és az esetleges díjak megfizetésére Ön a moratóriummal érintett időszak lejártától köteles. Annak érdekében, hogy nyomon tudja követni milyen díj- és kamatfizetési kötelezettség terheli  a moratóriumot követően, az esedékes kamatot és díjakat feltüntetjük az adott havi kivonatán

mikor és hogyan kell a moratórium időszaka alatt ki nem számlázott díjakat és kamatokat megfizetnem?

A moratórium megszűnésével esedékessé vált a kamatok és díjak megfizetése, valamint a jogszabályi „kamatjóváírás moratórium miatt” korrekciós jogcímen megtörténik az Ön hitelkártyaszámláján a törvény elvárásaival összhangban 12 havi egyenlő részletben.

Felhívjuk figyelmét, hogy a moratórium alatt felhalmozódott díjak, kamatok meg nem fizetése, vagy nem határidőre történő megfizetése esetén a Bank a szerződés szerinti kamatot, illetve késedelmi díjat számítja fel.

mi történt, ha 2022. december 31. előtt megszűnt a Hitelkártya Szerződésem?

Amennyiben Ön a moratórium vége előtt felmondta hitelkártya szerződését, úgy a teljes addig meg nem fizetett tartozás egy összegben esedékessé vált, így a szerződés felmondásakor Önnek a teljes összeget egy összegben ki kellett egyenlítenie. Ebben az esetben a díjak és kamatok 12 havi egyenlő részletekben történtő kiegyenlítése nem lehetséges. Ugyanez a helyzet, amennyiben bármely okból a Bank mondta fel a hitelkártya szerződést.

mi történik, amennyiben a kamatmentes visszafizetési időszak alatt nem fizetem meg a moratórium alatt felhalmozott kamatokat és díjakat?

Amennyiben Ön nem fizeti meg a kamatmentes visszafizetési időszak alatt a felhalmozott kamatokat és díjakat, abban az esetben a visszafizetési határidő lejártát követő hónap 11.-én- vagy amennyiben az hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapon - megterheli a lakossági számláját a még fennálló tartozás összegével.

mi történik a moratórium alatt felhalmozott kamatokkal és fennálló tartozással, ha igénybe vettem a moratóriumot

Az Ön hiteltartozása a kilépést követően vagy a moratórium lejártával esedékessé vált. A tartozást a Bank a kilépést követő 60 napon belül megállapította  és a kamatkorrekciót az 536/2021 (IX.15) számú kormányrendelet előrítak szerint elvégezte. Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizethette, amennyiben ez nem tette meg, úgy a 30. nap elteltét követően részletekben kell elkezdenie a visszafizetést. Tartozását ettől kezdve 12 havi egyenlő részletben szükséges megfizetnie. A visszafizetés módjáról a kilépést követő 60 napon belül megküldött tájékoztató levélben kapott részletes információt.

fennálló tőketartozás továbbra is kamatozik, így a moratóriumot követően a teljes tartozást a kamattal megnövelt értékben kell megfizetni. A kamatok egy technikai gyűjtőszámlán kerülnek kimutatásra, azok számításának alapja a moratóriumban lévő ügyfelek esetén, a 2020.03.18.-án fennálló felhasznált hitelkeret. A moratóriumhoz kapcsolódó technikai gyűjtőszámlák az Ön K&H e-bankjában, valamint mobilbank alkalmazásában nyomon követhetőek.

fizetési moratórium időszaka alatt Önt nem terhelte tőke-, kamat-, illetőleg díjfizetési kötelezettség. A kamat és az esetleges díjak megfizetésére Ön a moratórium lejártát követően vagy a moratórium alóli kilépés után köteles.

Amennyiben a moratórium alatt jelentősen csökkent a havi jövedelme, és a háztartása bevétele megállapított törlesztőrészlet visszafizetése nehézséget okoz Önnek, kérjük, ezt bármely Bankfiókban személyesen jelezze nekünk. Bankunk a fizetési könnyítés jogosultságának megállapításához és a kölcsön visszafizetésének optimális módjának megállapításához további dokumentumokat kérhet be.

mikor és hogyan kell megfizetnem a moratórium alatt felhalmozott kamatokat és díjakat?

 • A Bank a moratórium igénybevételéből eredő tartozását a kilépést vagy a moratórium megszűnését követő 60 napon belül megállapította. Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizethette, amennyiben ez nem tette meg, abban az esetben a 30. nap elteltét követően részletekben kellett elkezdnie a visszafizetést. Tartozását ettől kezdve 12 havi egyenlő részletben szükséges megfizetnie. A tájékoztató levél a kilépést követően legkésőbb 60 napon belül   megküldésre került Önnek, amiben részletes információt kapott a visszafizetés módjáról.
 • Abban az esetben, ha nem szeretne élni a részletfizetési lehetőséggel, tartozását átutalási megbízással rendezheti. A visszafizetendő összegről és a visszafizetés módjáról a kilépést követő 60 napon belül megküldött tájékoztató levélben kapott részletes információt.
 • A törlesztés megfizetése érdekében bankszámlájáról átutalást kezdeményezhet gyűjtőszámlájára a K&H e-bank vagy K&H mobilbank felületén, illetve bármely K&H személyes ügyfélponton. Javasoljuk, a tartozás 12 havi egyenlő részletben történő megfizetése érdekében állítson be, rendszeres átutalási megbízást. (A gyűjtőszámlára történő átutalás díjmentes.)

 

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a törlesztés beszedése nem történik meg automatikusan, annak megfizetéséről Önnek szükséges gondoskodnia!

mi történik, ha a moratórium során megszűnt a folyószámlahitel szerződésem?

Amennyiben Ön a fizetési moratórium vége előtt felmondta folyószámlahitel szerződését, úgy a moratóriummal érintett tartozást is egy összegben kellett megfizetnie. A 2020. március 18. után keletkezett kamatok és díjak a tőkével együtt a szerződés felmondásakor esedékessé vált, azokat az esedékesség hónapjában egy összegben kellett kiegyenlítenie. Ugyanez a helyzet, amennyiben bármely okból a Bank mondta fel a Folyószámlahitel Szerződést, vagy ehhez kapcsolódó Lakossági Bankszámla Szerződést.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adósok, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek (továbbiakban együttesen: adós) ezen eljárások során a fizetési kötelezettségeikre vonatkozóan jelenleg fizetési haladékban részesülnek (a továbbiakban: fizetési moratórium). Ez azt jelenti, hogy a fizetési moratórium alatt, vagyis 2022. június 30-ig az adósok a fizetési kötelezettségeiknek nem kötelesek eleget tenni, és emiatt nem érheti őket joghátrány. Mindez nem érinti az adósok azon jogát, hogy a fizetési haladék ellenére a fizetési kötelezettségeiknek továbbra is eleget tegyenek.  
A fizetési moratórium kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a szerződésekből származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a 2020. március 18. napja után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.
Részleteket illetően tájékozódhat oldalunkon, illetve a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. a törvény, továbbá az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020 évi CVII. törvény rendelkezéseiből és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) kormányrendeletből.