OBA tájékoztató

ügyfél-tájékoztató az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) által biztosított betétekről

Tájékoztatunk, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a K&H Bank az ügyfelei személyes kérésére, bármely ügyfélpontjában – a nyitvatartási időben – rendelkezésre bocsátja az OBA betétekről szóló Ügyfél-tájékoztatót. Ez tartalmazza a Bank által kezelt, az ügyfél neve alatt nyilvántartott OBA által biztosított lekötött betéteket, fizetési, illetve pénzforgalmi és megtakarítási számlákat.

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan Betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet tagsági viszonyának megszűnését követően az OBA nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed. Felhívjuk figyelmét, hogy 2021. január 1-től az OBA által nyújtott biztosítás kizárólag a Pmt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint azonosított betétesek névre szóló betétjeire terjed ki.

Felhívjuk a figyelmét, hogy nem-lakossági ügyfelek esetén a Hpt. 213. § alapján az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a biztosító, a viszontbiztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a befektetési alapkezelő, a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény, az MNB, a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató, a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer eurót.

kapcsolódó információk

hirdetmény - természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan
általános szerződési feltételek - devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre
hirdetmény - vállalati ügyfelek részére
általános szerződési feltételek - vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások