OBA tájékoztató

ügyfél-tájékoztató az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) által biztosított betétekről

Az Ügyfél-tájékoztató - az általános OBA szabályokon túlmenően - tájékoztatást ad az ügyfelek részére az adott banknál, az adott időpontban az ügyfelek neve alatt nyilvántartott, OBA által biztosított betétekről és a bank által kibocsátott és kezelt értékpapírokról.

Tájékoztatunk, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a K&H Bank az ügyfelei személyes kérésére, bármely bankfiókjában - a nyitvatartási időben - rendelkezésre bocsátja az OBA betétekről szóló Ügyfél-tájékoztatót. Ebben a Bank által kezelt, az ügyfél neve alatt nyilvántartott OBA által biztosított betétek, pénzforgalmi és megtakarítási számlák, illetve az értékpapírok közül a K&H Bank által 2015. július 2-át megelőzően kibocsátott és kezelt kötvények aktuális összegéről ad tájékoztatást.

a Bank által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő okiratokkal kapcsolatos tájékoztatás

2015. július 3-tól kezdődően a Bank által kibocsátott kötvényekre/letéti jegyekre már nem terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítása. A 2015. július 2-át megelőzően kibocsátott kötvények/letéti jegyek lejáratukig továbbra is biztosítottak az OBA által.

közösségi betétekkel kapcsolatos tájékoztatás

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) jelenleg hatályos rendelkezései szerint a társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként, míg építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni a százezer eurónak megfelelő forintösszegű kártalanítási értékhatárt (többszörös OBA-védelem). (Ez azt jelenti, hogy pl. egy tízlakásos társasház esetében az Országos Betétbiztosítási Alap tízszer százezer eurónak, azaz egymillió eurónak megfelelő forintösszegű kártalanítást fizetne ki.)

A Hpt. 2015. július 3-tól hatályba lépő rendelkezései alapján azonban a társasházak, a lakásszövetkezetek, az építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében sem haladhatja meg a kártalanítási értékhatár a százezer eurónak megfelelő forintösszeget.

Azon társasházak, lakásszövetkezetek, építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében, amelyek 2015. július 2-án rendelkeznek betéttel bankunknál, ezen lekötött betétekre lejáratukig továbbra is fennáll a többszörös OBA-védelem, a lejárattal nem rendelkező betétekre (azaz a bankszámlákra, folyószámlákra, lakástakarék-pénztárnál elhelyezett betétekre) pedig 2015. augusztus 31-ig áll fenn a többszörös OBA-védelem.