pénzpiaci közvetítők regisztrációja

 a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező
 1. közreműködő adatai

  székhely adatok
  cégformának megfelelően töltendő: Szükséges
 2. képviselő adatai

  képviselő neve
  anyja neve
  +36

  Adatkezelési tájékoztató

  A regisztrációs felületen megadott adatok kezelésének célja, hogy a K&H Bank Zrt.-vel (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Postafiók 1851 Budapest; bank@kh.hu, K&H TeleCenter telefonszáma: +36 1/20/30/70 335 3355, a továbbiakban: mint Bank), mint adatkezelővel ügynöki tevékenységre irányuló megbízási szerződést kötni kívánó személyek szerződéskötési szándékukat jelezni tudják a Bank számára, és a Bank, mint pénzügyi szolgáltató el tudja végezni a szerződéskötés lehetőségének vizsgálatát, fel tudja venni a kapcsolatot a regisztráló személyekkel szerződéskötési szándékuk megerősítése, további információ bekérése, szükség esetén személyes találkozó egyeztetése céljából, valamint elő tudja készíteni a felek között megkötésre kerülő megbízási szerződést. A Bank a szerződéskötés lehetőségének vizsgálata körében a megismert adatokat piaci jó hírnév ellenőrzéséhez, az értékesíthető termékekre megszerzett jogosultság, valamint ügynöki kapcsolat ellenőrzéséhez, továbbá cég-és vállalkozási adatok ellenőrzéséhez használja fel. A K&H Csoportszolgáltató Központ Kft., mint kiszervezett tevékenységet végző részére, számlázási feladatok ellátása céljából történő adatátadáson kívül további harmadik személyek részére történő adatátadásra, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra nem kerül sor.

  A Bank adatkezelésének jogalapja a hozzájárulásod, amelyet a lentiekben a ’hozzájárulok’ szövegre való kattintással fejezhető ki. A hozzájárulás hiánya akadályát jelenti a regisztráció elvégzésének. Hozzájárulásod bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatod a Bank bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán. Tájékoztatunk, hogy hozzájárulásod visszavonása a szerződés-előkészítési folyamat eredménytelen lezárását eredményezheti.

  Ügynöki tevékenységre irányuló megbízási szerződés megkötése esetén a Bank az általa kezelt adatokat egységesen azonosítási és számviteli kötelezettsége teljesítése céljából a szerződés megszűnésétől számított 8 évig kezeli. A megbízási szerződés megkötésének meghiúsulása esetén a Bank adatkezelése a meghiúsulástól számított 5 évig tart jogos érdek jogalapon. Amennyiben hozzájárulásod még a szerződés előkészítését megelőzően vonod vissza, a Bank a megadott adatokat haladéktalanul törli nyilvántartásaiból.

  Tájékoztatunk, hogy kérelmezheteda Banktól személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és – jogos érdek jogalapon folytatott adatkezelés esetén - tiltakozásod fejezheted ki a személyes adatok kezelése ellen. Adataid kezelésével kapcsolatos panaszaiddal közvetlenül a Bankhoz bármely fenti elérhetőségén, a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez (bank@kh.hu), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhatsz. A Bank adatkezelésével kapcsolatos bővebb tájékoztatást a https://www.kh.hu/adatvedelem internetes oldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatóban találsz.

  hozzájárulsz az adatkezeléshez? (Szükséges)