ügynök regisztráció

 a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező
 1. közreműködő adatai

  székhely adatok
  cégformának megfelelően töltendő: (Szükséges)
 2. képviselő adatai

  képviselő neve
  anyja neve
  +36

  Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató

  Jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a K&H Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az általam, következőkben felsorolt, a Bank honlapjának jelen regisztrációs oldalán, önkéntesen megadott adataimat, mint (gazdálkodó szervezet neve, cégformája, címe, adószáma, cégjegyzékszáma, nevem, beosztás, születési hely, születési idő, születési név, anyja neve, e-mail cím, mobilszám adatokat) átadja a K&H Márkacsoport tagjai (K&H Biztosító, KHCSK) részére, a K&H Bankkal pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló megbízási szerződés létesítése céljából, hogy a Bank és a márkacsoporti tagok szolgáltatásaikkal közvetlen megkeresést küldjenek a részemre – telefonon, postai és elektronikus úton - annak érdekében, hogy igényeim magasabb szintű kielégítést nyerhessenek. A Márkacsoport tagjai adataimat a K&H Bankkal kötött pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló megbízási szerződés hatályának időtartama alatt, a szerződés megszűnése esetén a megszűnést követő 8 éven át kezelik, illetve amennyiben nem jön létre szerződéses kapcsolat, úgy a jelen nyilatkozat dátumától számított 8 éven át kezelik.


  A K&H Márkacsoport tagjai gondoskodnak az adatoknak a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő biztonságos kezeléséről. A Nyilatkozó kifejezi, hogy a fentiekben megadott hozzájárulása önkéntes, amely megfelelő, egyértelmű és részletes tájékoztatáson alapul, továbbá tudomással bír arról, hogy hozzájárulása a Bank bármilyen elérhetősége felé intézett nyilatkozattal bármikor visszavonható. A Bank adatkezelési nyilvántartási száma: 00465. A Nyilatkozó az adatkezelésről felvilágosítást kérhet a márkacsoport bármely tagjától, valamint kérheti az adatai helyesbítését, törlését.


  A K&H Márkacsoport tagjai megfelelnek a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (rövidítve: Info tv.) rendelkező törvénynek. Ennek érdekében fenntartják a szükséges belső szabályokat és intézkedéseket.


  A K&H Márkacsoport adatkezelő tagjainak adatai

  név: K&H Bank Zrt.
  központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
  levelezési cím: 1851 Budapest
  központi telefonszám: +36 1 328 9000
  fax: +36 1 328 9696
  e-mail: bank@kh.hu
  Adatvédelmi felelős Dr. Csaba József


  név: K&H Biztosító
  központi cím:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
  levelezési cím: Budapest 1851
  K&H TeleBiztosító: +36 1/20/30/70 335 3355
  Adatvédelmi felelős: Dr. Jászter Tímea


  vagyonbiztosítási üzletág:
  telefon: +36 1 461 52 00
  fax: +36 1 461 52 76
  e-mail: biztosito@kh.hu


  életbiztosítási üzletág:
  telefon: +36 1/20/30/70 335 3355
  fax: +36 1 267 6666
  e-mail: biztosito@kh.hu


  név: KHCSK
  központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
  levelezési cím: 1851 Budapest
  központi telefonszám: +36 1 328 9000
  Adatvédelmi felelős: Kovács Viktor


  A K&H Márkacsoport közreműködő adatkezelője és adatfeldolgozója

  név: KBC Global Services Magyarországi Fióktelepe (rövid név: KBC GSH)
  központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
  levelezési cím: 1851 Budapest
  központi telefonszám: +36 1 328 9000
  Adatvédelmi felelős: Kaldau Dániel
  Az adatfeldolgozás fizikai helyszíne: KBC Global Services Magyarországi számítóközpontok (Baracska és Törökbálint)


  A KBC GSH a K&H Márkacsoport tagjaival együtt a KBC Márkacsoport tagja, megegyező tulajdonossal. Ebből következően azonosan érdekelt az adatkezelés törvényességében, a K&H Csoport más tagjaival együtt. Adatkezelésben közreműködik, minden olyan tevékenységben, amely az adatok rendelkezésre állását és az adatbiztonságot fejleszti, szabályozza és fenntartja. Informatikai szakértelmére támaszkodva biztosítja az IT rendszerek megbízható, biztonságos működését.


  Az adatok megismerésének rendszere

  A kezelt személyes adatokat csak a feladatkörükben eljáró személyek ismerhetik meg, annak teljesítéséhez szükséges mértékig. Minden adatkezelő személy és szervezet, ideőbeni korlátozás nélkül köteles a megismert adatokat titokként megtartani, a céltól eltérő módon nem használhatja fel. Az adatok védve vannak az illetéktelen személyek tevékenysége ellen. Ezt fizikai tárolók tekintetében a zárt tárolás, IT rendszerek tekintetében a rendszerek feltörése elleni védelem, valamint a jelszavas hozzáférés-védelem biztosítja.


  A K&H Márkacsoport marketing célú közreműködő adatkezelői

  A Márkacsoport, egyes marketing kampányaihoz külső, szakértő közreműködőt vesz igénybe. A külső közreműködő kiválasztásakor a szigorú beszerzési szabályok garantálják, a szakmai és biztonsági szempontok érvényesülését. A közreműködő az adatkezelési követelmények érvényesítését szerződésben garantálja.


  Az adatokat csak azok a Márkacsoporthoz tartozó munkatársak, a szerződéses közreműködők ismerhetik meg, akik munkakörük szerint a közvetlen megkeresések szervezésében és megvalósításában részt vesznek. Az adatok védve vannak az illetéktelen személyekkel szemben. A hozzáférés csak az arra feljogosított személyek számára lehetséges.


  Tiltakozási és jogorvoslati lehetőség

  Az érintettek tiltakozási jogát az adatkezelés vagy annak bármely része ellen, valamint a helyesbítési igény előterjesztését a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról biztosítja. Ennek részleteit a törvény 13. valamint 15.-17. cikke, tartalmazza. Az igényeket az adatkezelők minden esetben a törvénynek megfelelően érdemben kezelik. A szükséges tájékoztatást megadják az érintetteknek. Az érintettek bármelyik elérhető kommunikációs csatornát használhatják, de leghatékonyabb a szokásos szolgáltatási kommunikáció igénybevétele. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy nem szabályosan jártak el velük szemben, a K&H Márkacsoport érintett tagjának illetékes adatvédelmi felelőséhez fordulhatnak felülvizsgálatért. Az adatkezelés törvényességén a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság őrködik az Info tv.-nek megfelelően.


  A közvetlen üzletszerzéshez (marketing célra) megadott adataik kezelését az érintettek bármikor megtilthatják.

  hozzájárulsz az adatkezelési nyilatkozathoz? (Szükséges)