K&H lakásbiztosítás

otthon, biztonságban!

 • K&H mobilbankban is megkötheted
 • 3 csomag közül választhatsz
 • gyors és egyszerű biztosításkötés
K&H lakásbiztosítás

fedezetbővítés otthoni munkavégzésre

Figyelembe véve ügyfeleink visszajelzéseit, illetve élethelyzeteit, folyamatosan fejlesztjük biztosítási termékeinket, amelynek eredményeként a K&H lakásbiztosítási szerződések kiegészítő felelősségbiztosítási fedezetét 2021. március 26-i hatállyal kibővítjük az alábbiakkal.

A fedezetbővítés érvényességének feltétele, hogy a szerződésre a kár bekövetkezésének időpontjában hatályos K&H Biztosító ügyfélportál szolgáltatói szerződés legyen érvényben.

A Biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosított által munkavállalói minőségében, a kockázatviselés helyén, a szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és dologi (tárgyrongálási) kárral járó azon káreseményre, amely a biztosított munkáltatójától, munkavégzés céljára átvett, idegen tulajdonú vagyontárgy(ak)ban keletkezett, és amelynek megtérítéséért a biztosított a munkáltatója felé felelősséggel tartozik. 
A biztosítási fedezet asztali számítógépre, laptopra, tabletre, monitorra, billentyűzetre, egérre terjed ki.
Jelen fedezetbővítés alapján a Biztosító szerződésenként egy biztosítási időszakban egy alkalommal, biztosítási eseményenként legfeljebb 50 000 Ft összeghatárig nyújt kártérítést. 
A kártérítés feltétele egy munkáltatói igazolás benyújtása, amely tartalmazza a kár leírását, az otthoni munkavégzés tényét, továbbá a Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség összegét is.
Jelen fedezetbővítésre a szerződési feltételek 1. általános feltételek pontban, valamint a 3.1.6. és 3.1.7. pontokban foglalt rendelkezései is érvényesek.

A fedezetbővítés a 2021. március 26-án vagy későbbi időpontban bekövetkezett biztosítási eseményekre, külön díj megfizetése nélkül érvényes, ha a szerződés tartalmazza a kiegészítő felelősségbiztosítást magánszemélyi minőségben okozott károkra fedezetét és a kár időpontjában a szerződésre hatályos K&H Biztosító ügyfélportál szolgáltatói szerződés van érvényben.

fedezetbővítés a kényelmi csomag kiegészítő biztosításban a K&H lakásbiztosítással rendelkező ügyfeleink részére

A már megkötött kényelmi csomag kiegészítő biztosítások fedezete 2020.10.16-i hatállyal a vonatkozó szerződési feltételekben foglaltakon felül az alábbiakat téríti meg:

 • az okmányok beszerzése fedezet megtéríti a kockázatviselés helyén, vagy azon kívül megsérült, megsemmisült vagy ellopott személyi okmányok pótlásával kapcsolatban felmerült, normál eljárású (nem sürgősségi) illetékek igazolt költségét is. Jelen fedezet szempontjából a biztosított okmányok köre kibővítésre kerül az útlevéllel. A Biztosító az okmányok beszerzése kapcsán biztosítási időszakonként legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb 50 000 Ft összeghatárig térít.  
 • a bankkártya letiltás fedezet megtéríti a Biztosított hitelkártyájának vagy lakossági folyószámlájához kapcsolódó bankkártyájának az elvesztése, ellopása következtében szükségessé vált, normál eljárású pótlás díját is, kizárólag az érintett pénzintézet által kiállított igazolás alapján, biztosítási időszakonként legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 10 000 Ft összeghatárig.
 • a zárcsere fedezet megtéríti a bejárati ajtó zárjának elromlása miatt szükségessé váló zárcsere számlával igazolt költségét is. A zárcsere fedezet biztosítási időszakonként legfeljebb két alkalommal, biztosítási eseményenként legfeljebb 30 000 Ft összeghatárig térít.

A módosítások külön díj megfizetése nélkül érvényesek a 2020.10.16-án vagy későbbi időpontban bekövetkezett biztosítási eseményekre, ha a K&H lakásbiztosítási szerződés tartalmazza a kényelmi csomag kiegészítő biztosítást.

A biztosítási fedezet módosításával kapcsolatban további teendő nincs.

K&H mobilbankban is köthetsz lakásbiztosítást. Gyorsan, egyszerűen! 

google sotre  apple

részletek

megéri nálunk lakásbiztosítást kötni!

 • a K&H Bank Zrt. direkt értékesítési portálján (www.khdirektbiztositas.hu) kötött szerződések esetén 25% online kedvezmény kerül alkalmazásra. 
 • magas – legfeljebb 100 millió forintos – felelősségbiztosítási térítési összeghatárok közül választhatsz
 • banki átutalás vagy csoportos beszedési megbízás díjfizetési mód esetén a díjfizetés gyakorisága alapján évesnél 15%, félévesnél 10%, negyedévesnél 5% díjengedményt adunk
 • postai csekken történő díjfizetési mód és kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választása esetén 5% kedvezményt adunk.
 • egy meglévő K&H termék esetén 10%, kettőnél 20% és három meglévő K&H termék esetén 25% kedvezményt adunk. Jelen kedvezmény a K&H Biztosító direkt értékesítési portálján nem vehető igénybe.
 • elsőbbségi kárrendezés a K&H Bank prémium ügyfelei részére

az alapbiztosítás elemei, választott csomagtól függetlenül

 • tűz, vihar-, víz- és földrengéskárok biztosítása

 • általános üvegek üvegtörés biztosítása

kiegészítő biztosítások megkötésével az alábbi károkat is megtérítjük

 • különleges üvegek üvegtörés kárai (pl.: normál tükör, tükörcsempék; zuhanykabin üvegezése; konyhai üveg hátfal)
 • ingóságok és épülettartozékok betöréses lopás és rablás kárai, besurranásos lopás károk
 • vandalizmus károk, tetőbeázás károk, vakolatkárok, füst és korom által okozott károk
 • építés, bővítés vagy átépítés alatt álló épületek és épületrészek kárai
 • vállalkozói tevékenység vagyontárgyainak kárai
 • kényelmi csomagban például a zárcsere költségei, okmányok újra-beszerzésének költségei, a fagyasztott élelmiszerek áramkimaradás miatti kárai, illetve a darázsfészek irtás költségeinek megtérítése
 • háztartási elektromos berendezések garancia időn túli javítási költségei, valamint géptörés és rövidzárlat kárai
 • szolgáltatás kimaradás miatti károk
 • kisállat baleset vagy betegség miatt felmerülő állatorvosi költségeinek térítése
 • garázsban tárolt gépjármű elemi kárai és vezetéktörés miatti kárai
 • K&H lakásszerviz 24/7
 • munkanélküliség esetén a rezsi költségek térítése
 • túlfeszültség következtében a számítástechnikai, multimédiás eszközök, háztartási elektromos berendezések kárainak térítése
 • felelősségbiztosítási károk
 • baleset-biztosítási károk
 • temetési költségek

A lakásbiztosítás részletei a vonatkozó szerződési feltételben tekinthetőek meg.

kinek ajánljuk?

 • aki személyre szabott, igényeinek megfelelő lakásbiztosítást keres

 • aki gyorsan és egyszerűen szeretne lakásbiztosítást kötni

Figyelmedbe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, célja pusztán a figyelem felkeltése. A biztosítás részleteit a szerződési feltételek, míg a promóció és az ajándék átvételének feltételeit a vonatkozó kampánytájékoztató és a záradék tartalmazza, amely megismerhető a K&H Bank fiókjaiban és a kh.hu internetes oldalon. Leendő befektetőként figyelmesen vizsgálja meg a biztosítás szerződési feltételében foglaltakat, különösen az adójóváírásra való jogosultság feltételeit. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító nyújtja.