K&H lakásbiztosítás

otthon, biztonságban!

 • K&H mobilbankban is megkötheted
 • 3 csomag közül választhatsz
 • gyors és egyszerű biztosításkötés
K&H lakásbiztosítás

fedezetbővítés otthoni munkavégzésre

Figyelembe véve ügyfeleink visszajelzéseit, illetve élethelyzeteit, folyamatosan fejlesztjük biztosítási termékeinket, amelynek eredményeként a K&H lakásbiztosítási szerződések kiegészítő felelősségbiztosítási fedezetét 2021. március 26-i hatállyal kibővítjük az alábbiakkal.

A fedezetbővítés érvényességének feltétele, hogy a szerződésre a kár bekövetkezésének időpontjában hatályos K&H Biztosító ügyfélportál szolgáltatói szerződés legyen érvényben.

A Biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosított által munkavállalói minőségében, a kockázatviselés helyén, a szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és dologi (tárgyrongálási) kárral járó azon káreseményre, amely a biztosított munkáltatójától, munkavégzés céljára átvett, idegen tulajdonú vagyontárgy(ak)ban keletkezett, és amelynek megtérítéséért a biztosított a munkáltatója felé felelősséggel tartozik. 
A biztosítási fedezet asztali számítógépre, laptopra, tabletre, monitorra, billentyűzetre, egérre terjed ki.
Jelen fedezetbővítés alapján a Biztosító szerződésenként egy biztosítási időszakban egy alkalommal, biztosítási eseményenként legfeljebb 50 000 Ft összeghatárig nyújt kártérítést. 
A kártérítés feltétele egy munkáltatói igazolás benyújtása, amely tartalmazza a kár leírását, az otthoni munkavégzés tényét, továbbá a Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség összegét is.
Jelen fedezetbővítésre a szerződési feltételek 1. általános feltételek pontban, valamint a 3.1.6. és 3.1.7. pontokban foglalt rendelkezései is érvényesek.

A fedezetbővítés a 2021. március 26-án vagy későbbi időpontban bekövetkezett biztosítási eseményekre, külön díj megfizetése nélkül érvényes, ha a szerződés tartalmazza a kiegészítő felelősségbiztosítást magánszemélyi minőségben okozott károkra fedezetét és a kár időpontjában a szerződésre hatályos K&H Biztosító ügyfélportál szolgáltatói szerződés van érvényben.

K&H mobilbankban is köthetsz lakásbiztosítást. Gyorsan, egyszerűen! 

google sotre  apple

részletek

megéri nálunk lakásbiztosítást kötni!

 • a K&H Bank Zrt. direkt értékesítési portálján (www.khdirektbiztositas.hu) kötött szerződések esetén 40% online kedvezmény kerül alkalmazásra. 
 • magas – legfeljebb 100 millió forintos – felelősségbiztosítási térítési összeghatárok közül választhatsz
 • banki átutalás vagy csoportos beszedési megbízás díjfizetési mód esetén a díjfizetés gyakorisága alapján évesnél 15%, félévesnél 10%, negyedévesnél 5% díjengedményt adunk
 • postai csekken történő díjfizetési mód és kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választása esetén 5% kedvezményt adunk.
 • egy meglévő K&H termék esetén 10%, kettőnél 20% és három meglévő K&H termék esetén 25% kedvezményt adunk. Jelen kedvezmény a K&H Biztosító direkt értékesítési portálján nem vehető igénybe.

az alapbiztosítás elemei, választott csomagtól függetlenül

 • tűz, vihar-, víz- és földrengéskárok biztosítása

 • általános üvegek üvegtörés biztosítása

kiegészítő biztosítások megkötésével az alábbi károkat is megtérítjük

 • különleges üvegek üvegtörés kárai (pl.: normál tükör, tükörcsempék; zuhanykabin üvegezése; konyhai üveg hátfal)
 • ingóságok és épülettartozékok betöréses lopás és rablás kárai, besurranásos lopás károk
 • vandalizmus károk, tetőbeázás károk, vakolatkárok, füst és korom által okozott károk
 • építés, bővítés vagy átépítés alatt álló épületek és épületrészek kárai
 • vállalkozói tevékenység vagyontárgyainak kárai
 • kényelmi csomagban például a zárcsere költségei, okmányok újra-beszerzésének költségei, a fagyasztott élelmiszerek áramkimaradás miatti kárai, illetve a darázsfészek irtás költségeinek megtérítése
 • háztartási elektromos berendezések garancia időn túli javítási költségei, valamint géptörés és rövidzárlat kárai
 • szolgáltatás kimaradás miatti károk
 • kisállat baleset vagy betegség miatt felmerülő állatorvosi költségeinek térítése
 • garázsban tárolt gépjármű elemi kárai és vezetéktörés miatti kárai
 • K&H lakásszerviz 24/7
 • munkanélküliség esetén a rezsi költségek térítése
 • túlfeszültség következtében a számítástechnikai, multimédiás eszközök, háztartási elektromos berendezések kárainak térítése
 • felelősségbiztosítási károk
 • baleset-biztosítási károk
 • temetési költségek

A lakásbiztosítás részletei a vonatkozó szerződési feltételben tekinthetőek meg.

kinek ajánljuk?

 • aki személyre szabott, igényeinek megfelelő lakásbiztosítást keres

 • aki gyorsan és egyszerűen szeretne lakásbiztosítást kötni

Figyelmedbe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, célja pusztán a figyelem felkeltése. A biztosítás részleteit a szerződési feltételek, míg a promóció és az ajándék átvételének feltételeit a vonatkozó kampánytájékoztató és a záradék tartalmazza, amely megismerhető a K&H Bank fiókjaiban és a kh.hu internetes oldalon. Leendő befektetőként figyelmesen vizsgálja meg a biztosítás szerződési feltételében foglaltakat, különösen az adójóváírásra való jogosultság feltételeit. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító nyújtja.