azonnali fizetés

átutalási megbízások indítása és fogadása az év minden napján, a nap 24 órájában

 • 20 millió forint összeghatárig néhány másodpercen belül teljesülnek az elektronikus forint átutalások
 • indítható előre regisztrált mobiltelefonszámra, email címre vagy adószámra/adóazonosítóra is

Regisztrált másodlagos számlaazonosító lejárati ideje 1 év, ne felejtsd el megújítani!

2023. szeptember 1-jétől az azonnali átutalás összegének felső határa 10 millió forintról 20 millió forintra emelkedik.

tájékoztató az azonnali fizetésről

milyen előnyöket kínál az azonnali átutalás bevezetése?

Az azonnali átutalás, az azonnali fizetési rendszeren belül elérhető egyik funkció: 

 • folyamatos működés, az év minden napján, a nap 24 órájában
 • 20 millió forint összeghatárig néhány másodpercen belül teljesülnek az elektronikus forint átutalások
 • indítható mobiltelefonszámra, email címre vagy adószámra/adóazonosítóra is

mit jelent a folyamatos (24/7/365) működés?

Az azonnali fizetési rendszer elérhetőségét, vagyis átutalási megbízás indításának és fogadásának lehetőségét az év minden napján, a nap 24 órájában biztosítani kell ügyfeleink számára.

mely bankokat érinti az azonnali fizetési rendszer bevezetése?

Az azonnali fizetési rendszer bevezetésére a Magyar Nemzeti Bank rendelete alapján kerül sor, így a változás nem csak minket érint, hanem valamennyi pénzügyi intézményt, akik részt vesznek a belföldi fizetési forgalomban.

részletek

milyen átutalás teljesül automatikusan azonnali átutalásként 2020. március 2-től?

az a forint fizetési számláról indított, belföldi, eseti forint átutalás, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • elektronikus csatornán indították, azaz manuális feldolgozást nem igényel,
 • összege 2023. szeptember 1-jétől legfeljebb 20 millió forint (korábban legfeljebb 10 millió forint),
 • aznapi teljesítésre lett benyújtva (nem előre értéknapozott)

milyen átutalások nem érintettek az azonnali forint fizetési rendszer bevezetésében?

 • rendszeres átutalások,
 • csoportos átutalások,
 • hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés,
 • deviza átutalások, nemzetközi forint átutalások,
 • eseti belföldi forint átutalások közül (ideértve a VIBER átutalásokat is):
  • 20 millió forint feletti megbízások,
  • az értéknaposan benyújtott megbízások,
  • manuálisan feldolgozott megbízások (papír alapon-,  telefonon- és SWIFT MT101 üzenetben megadott átutalások.

mit jelent az 5 másodperces teljesítés?

A fizető fél számlavezető bankjának biztosítania kell, hogy az azonnali átutalási megbízás átvételétől - tehát amikor a fizetési megbízás beérkezett hozzá, és a hitelesítés megtörtént - számított 5, de legfeljebb 20 másodpercen belül a fizetési művelet összege jóváírásra kerüljön a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának pedig haladéktalanul jóvá kell írnia a kedvezményezett bankszámláján az átutalás összegét úgy, hogy azzal a  kedvezményezett azonnal rendelkezni is tudjon.

a bankon belüli forint átutalások is azonnal teljesülnek?

A bankon belüli forint átutalások és saját számlák közötti eseti forint átvezetések az év minden napján és a nap 24 órájában 5 másodperc alatt teljesülnek, amennyiben megfelelnek az azonnali átutalási feltételeknek

mi történik az ügyfél által fedezethiányosan benyújtott azonnali átutalásokkal?

Fedezethiány esetében az azonnali átutalás visszautasításra kerül, az ügyfél egyidejű értesítése mellett.
Az azonnali forint átutalás sem a tárgynapon, sem a következő munkanapokon nem állítható sorba. Az ügyfélnek a fedezetbiztosítást követően újra kell indítani az azonnali forint átutalást. A napközbeni sorba állítás csak az értéknapos, a papír alapon és telefonon benyújtott megbízásokra vagy a rendszeres átutalásokra marad meg.

milyen sorrendben teljesülnek a benyújtott megbízások?

MNB rendelet szerint az azonnali átutalás prioritást élvez az ügyfél által indított egyéb, még fedezetre váró  átutalásokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy ha van az ügyfélnek egy fedezetre váró állandó összegű rendszeres átutalása, és benyújt egy azonnali forint átutalást, amire elegendő a fedezet a számláján, akkor az azonnali átutalás fog teljesülni, függetlenül attól, hogy az állandó átutalás hamarabb került rögzítésre. 

mit jelent a másodlagos számlaazonosító?

A fizetési számla azonosítására a számlatulajdonos vagy az adott számlán átutalási megbízás indítására jogosult rendelkező úgynevezett másodlagos számlaazonosítót jelenthet be a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatón keresztül. A másodlagos számlaazonosító helyettesítheti az azonnali átutalásban a kedvezményezett számlaszámát és a kedvezményezett nevét. Ez a szolgáltatás csak az azonnali forint átutalásoknál használható. Az azonnali fizetési rendszerben a másodlagos számlaazonosítók és a hozzá tartozó adatok tárolását, és valós idejű kezelését a GIRO Zrt. Központi Másodlagos Számlaazonosító Adatbázisa biztosítja.

mely másodlagos számlaazonosító típusok használhatók azonnali forint átutalás indításánál

 • EGT mobiltelefonszám,
 • e-mail cím,
 • magyar és EGT adószám / adóazonosító jel

egy számlához több másodlagos számlaazonosító is hozzárendelhető?

Igen, egy fizetési számlához több másodlagos számlaazonosító is hozzárendelhető, akár azonos típusból is. Vagyis egy bankszámlához megadhatunk egy mobiltelefonszámot és egy e-mail címet is, sőt akár 2 mobiltelefonszámot, vagy akár több email címet is másodlagos számlaazonosítóként. 

egy másodlagos számlaazonosító több banknál vezetett bankszámlához is hozzárendelhető?

Nem, egy másodlagos számlaazonosító csak egy fizetési számlához rendelhető hozzá. Vagyis ha ügyfelünk két bankban is vezet bankszámlát, és minden bankszámlájához szeretne másodlagos számlaazonosítót rendelni, de csak egy mobilszáma és egy email címe van, ezt úgy teheti meg, ha például az egyik bankban vezetett számlájához a mobiltelefonszámát, a másik bankban vezetett számlájához pedig az email címét rendeli hozzá. 

hogyan lehet a másodlagos számlaazonosítókat hozzárendelni a bankszámlákhoz?

 • EGT mobiltelefonszám, e-mail cím hozzárendelése:
  • e-bankon/mobilbankon keresztül és bankfiókban: a regisztráció részeként egy egyszeri kódot (’one time password’) küldünk ügyfelünk számára a megadott e-mail címre vagy telefonszámra, amit az e-csatorna regisztrációs felületén kell megadnia.
 • belföldi adószám/adóazonosító jel hozzárendelése:
  • e-bankon/mobilbankon keresztül: magánszemélyek és nem magánszemélyek esetében is csak az ügyféltörzsben nyilvántartott, számlatulajdonoshoz tartozó saját adószám/adóazonosító regisztrálható.
  • bankfiókban: a számlatulajdonoshoz tartozó Banknál nyilvántartott adószámon/adóazonosító jelen kívül más adószám/adóazonosító rögzítése is lehetséges.

mennyi ideig él a bejelentett másodlagos számlaazonosító?

Sikeres regisztrációt követően évente köteles a számlatulajdonos a fizetési számlához rendelt másodlagos számlaazonosítót megerősíteni. A határidő lejártát megelőzően 30 nappal a Bank értesítést küld elektronikus csatornán (push üzenet, elektronikus levél, vagy sms formájában).

milyen adat jelenik meg a bankszámlakivonaton a másodlagos számlaazonosítóval beadott azonnali forint átutalásról?

Ha az ügyfél az azonnali átutalási megbízását a kedvezményezett másodlagos számlaazonosítójának a feltüntetésével nyújtotta be, a bankszámlakivonaton a kedvezményezett adataként kizárólag a feltüntetett másodlagos számlaazonosító látszik. 

hogyan újítható meg a másodlagos számlaazonosító?

 • K&H mobilbank alkalmazásban: az adott bankszámlára kattintva a “számlaadatok” oldalon a lábléc utolsó „számlabeállítások” menüpontjában a „másodlagos számlaazonosító” gombra kattintva, a meghosszabbítani kívánt másodlagos számlaazonosító melletti nyílra kattintva, a "megújítás" gomb megnyomásával, vagy
 • K&H e-bank felületen: a fő menü „beállítások” pontja alatt a “számlabeállítások” oldalsó menüpontban az adott számlát kiválasztva a sor jobb szélén lévő lefele mutató nyíllal megjeleníthetőek a számlához rendelt másodlagos azonosítók. A meghosszabbítani kívánt azonosítót kiválasztva, majd a "megújítás" gombra kattintva a művelet elvégezhető, vagy
 • bankfiókban: tanácsadóink segítségével.

Amennyiben az érvényesség lejárata több másodlagos számlaazonítót, vagy több olyan számlát is érint, melyhez a hozzá tartozó másodlagos számlaazonosító lejár, a megújítás mindegyiknél külön-külön szükséges!

mi történik ha nem újítom meg lejáratig a másodlagos számlaazonosítót?

Amennyiben a másodlagos számlaazonosító megújítása egy éven belül nem történik meg a Banknak töröltetnie kell a Központi adatbázisból a határidő lejártát követő napon 00:00 órakor.

A törlés eredményeként a másodlagos számlaazonosító használatával a megjelölt fizetési számla javára fizetési megbízás nem lesz kezdeményezhető. A számlaazonosító újbóli regisztrációja azonban ezt követően is lehetséges.

hogyan adhatunk meg a K&H e-bank és mobilbank felületeken azonnali átutalási megbízást?

Lakossági ügyfelek esetében a „forintátutalás” menüpontban a megbízás részleteinek kitöltésekor az alapértelmezett értéknap az „azonnali utalás". Ha ezt az értéknapot módosítjuk (nem az adott nap), akkor az utalás értéknaposnak tekintendő, így nem azonnali átutalásként fog teljesülni.

A „forintátutalás” menüpontban lehet másodlagos számlaazonosítót megadni, így az azonnali átutalás másodlagos számlaazonosítóra is indítható.

hol érhetőek el a másodlagos azonosítóval kapcsolatos funkciók az e-bankban, mobilbankban?

A másodlagos számlaazonosító mentése, törlése és éves megújítása (kötelező) a számlabeállítások menüpontban érhetőek el.

a partner mentése során is lehetőség van másodlagos számlaazonosítót megadni?

Igen, a partner mentése oldalon is elérhető a másodlagos azonosító megadásának lehetősége, és korábban mentett partnerek esetén is lehet utólag másodlagos számlaazonosítót megadni. Valamint a tranzakció rögzítésekor a partner azonnal rögzíthető a „partner rögzítése” jelölő négyzet segítségével – a partner mentése a tranzakció aláírásával egyidőben történik meg, és csak azt követően használható a partner listából további átutalások rögzítésekor.

az azonnali átutalás bevezetésével változik a tranzakciók aláírásának folyamata?

A megbízások csoportos aláírása esetén e-bankban és mobilbankban lakossági ügyfeleink egyszerre maximum 5 db azonnali átutalás tranzakciót írhatnak alá. Üzleti ügyfeleink az azonnali forint átutalásból egyszerre csak egy megbízást írhatnak alá, vagy a kötegelt aláírási csomag csak egy azonnaliként jelölt átutalást tartalmazhat.

miként változik a bankszámlakivonatok készítésének gyakorisága az azonnali fizetés bevezetését követően, különös tekintettel a hétvégére és munkaszüneti napokra?

A bankszámlakivonatok készítésének metodikája és sűrűsége nem változik. A hétvégék és egyéb munkaszüneti napok tételei a következő banki munkanap kivonatán jelennek majd meg, a tranzakció eredeti értéknapjának feltüntetésével.

miként változik az átutalások teljesítési határideje az azonnali fizetési rendszer bevezetésével?

A napközbeni átutalások, azaz a rendszeres és csoportos átutalások, 20 millió Forintot meghaladó összegű illetve értéknaposan benyújtott eseti átutalások és a manuálisan feldolgozott megbízások befogadási és teljesítési határideje nem változik. Az azonnali átutalások a nap 24 órájában, az év minden napján beküldhetők és átvételtől számított 5 másodperc alatt teljesülnek.

mi a jelenlegi helyzet a fizetési kérelemmel kapcsolatosan?

Fizetési kérelmet sem indítani, sem fogadni nem áll módunkban 2020.03.02-tól. A hatályos jogszabályok szerint 2020.09.01-ig üzleti ügyfelek nem indíthatnak kötegelt fizetési kérelmet.

az azonnali átutalások díjszabásáról mit érdemes tudni?

Az azonnali átutalás árazása megegyezik az elektronikusan indított belföldi vagy bankon belüli aznapi vagy határidős átutalás díjával.

tartalmaznak-e a lakossági számlacsomagok ingyenes forint átutalási lehetőségeket?

A K&H bank továbbra is nyújt számlacsomag kedvezményeket, amelyeket kihasználva az ügyfelek díjmentes tranzakciókat végezhetnek, a beérkező jövedelem mértékétől függetlenül. Számlacsomagtól függően havonta 2, 3, vagy 5 aznapi, vagy határidős elektronikus átutalási tranzakció díjmentes a lakossági ügyfelek számára.

20 millió Forint feletti átutalások esetén elképzelhető, hogy szintén alkalmazza majd a K&H Bank az 5 másodperces szabályt?

A törvényben meghatározott 2023. szeptember 1-jétől, 20 millió forintos összeghatárig küldünk és fogadunk azonnali átutalást. Az ennél nagyobb összegű utalásokat Bankunk a napközbeni elszámolás forgalomban teljesíti és fogadja. 

20 millió forint alatt, VIBER teljesítés kérhető?

Jogszabályi előírás alapján, ha a megbízás az azonnali átutalás kritériumainak megfelel, akkor azonnali forint átutalásként kell teljesíteni, nem kérhető VIBER teljesítés.

VIBER-be küldhetők:

 • 20 millió forint feletti Forint megbízások,
 • az értéknaposan benyújtott megbízások,
 • papír alapon és telefonon megadott átutalások,
 • üzleti ügyfelek kötegelten benyújtott Forint megbízásai (azaz amikor a megbízási csomag több tételt tartalmaz).
számlavezetés
átutalás belföldön forintban