K&H törlesztési biztosítás

csökkentsd a kockázatot

  • pénzügyi védelmet nyújt
  • kerüld el, hogy családod nehéz helyzetbe kerüljön
  • igényelhető személyi kölcsön és jelzáloghitel mellé
K&H törlesztési biztosítás

mire terjed ki a biztosítás? 


10 hónapon át vállaljuk a törlesztőrészleted, ha

  • munkanélküliség vagy
  • balesetből, betegségből adódóan több, mint 30 napra keresőképtelenné válsz

a fennálló tartozást teljes egészében átvállaljuk

  • 50%-ot meghaladó maradandó baleseti egészségkárosodás, rokkantság esetén vagy
  • esetlegesen bekövetkező baleseti, vagy betegségből adódó halál esetén

mikor és hogyan használhatom a törlesztési biztosítást?

a hiteledhez igazodik
a törlesztési biztosításod egészen a hiteled lejártáig élhet, vagyis a biztosításod időtartama megegyezhet a hiteled futamidejével
Neked ajánljuk
a törlesztési biztosítás egy Biztosított (Adós vagy Adóstár) számára nyújt biztonságot
mikor és hogyan használhatom?
biztosítási eseményt a K&H személyes ügyfélponton kell 15 napon belül írásban bejelenteni

amit tudnom kell a törlesztési biztosításról

K&H Bank által nyújtott hitelekre
a biztosítást megkötheted személyi kölcsönre és jelzáloghitelre is
díjszámítás
a biztosításod díja a havi törlesztőrészleted 6,4%-a
védelem
a hitel törlesztése biztosítási védelmet is élvezhet

részletek

milyen feltételekkel igényelhetem a törlesztési biztosítást?

A K&H törlesztési biztosítás azok számára nyújt védelmet, akik betöltötték a 18. életévük, de még nem érték 61 éves kort és igényeltek K&H személyi kölcsönt vagy jelzáloghitelt.

Hitelhez kapcsolódó biztosítás kizárólag a hitel igénylésekor köthető meg, a futamidő során már nem lehetséges.

mikortól lép életbe és meddig tart a biztosítási védelem?

A kockázatviselés leghamarabb a személyi kölcsön első törlesztőrészletének esedékességi napján, 0. órától veszi kezdetét, a várakozási idő figyelembevételével (3 havi várakozási időt alkalmazunk, amely alatt a Biztosító kockázatvállalása kizárólag baleseti halálra, 50%-ot meghaladó maradandó baleseti egészségkárosodásra, valamint balesetből eredő keresőképtelenségre terjed ki.) A kockázatviselés legkésőbb a személyi kölcsön utolsó törlesztőrészletének fizetési esedékességekor szűnik meg.

mi a tennivalóm, ha káresemény történik?

A biztosítási eseményt 15 napon belül kell a Bank fiókjában írásban bejelenteni. A biztosítási esemény típusától függően szükséges bemutatni például a kórházi zárójelentést, a balesettel, betegséggel kapcsolatos orvosi dokumentumokat, a halál tényét és a haláleset körülményeit igazoló dokumentumokat, hatósági határozatot, illetve jegyzőkönyvet. A kárrendezés során bekérhető okiratok felsorolását a biztosítási feltételek 1. számú melléklete tartalmazza.

hogyan történik a kárkifizetés?

A Biztosító szolgáltatásának összege minden esetben a Bank, mint kedvezményezett részére kerül megfizetésre, aki köteles az összeget a hitel törlesztésére fordítani.

mit kell tennem, ha nem szeretném tovább fizetni a törlesztési biztosítást?

Írásban bármikor visszavonható a csatlakozási nyilatkozat.