TE & a K&H felelős befektetések

& egy mindannyiunk számára élhetőbb jövő

 • rendszeres befektetéssel a mobilbankból
 • egyösszegű befektetéssel tartós befektetési számlán
 • mutasd meg a jövő iránti elkötelezettséged
TE & a K&H felelős befektetések
indíts rendszeres befektetést mobilon!

& TE?

véded a környezetet?
takarékoskodsz a vízhasználattal?
szelektíven gyűjtöd a szemeted?
helyi termelőktől vásárolsz?
fontosnak tartod a minőségi oktatást?

ha igen, akkor nézd meg, mindez hogyan nyilvánulhat meg a befektetéseidben!

a K&H Bank elkötelezett a felelős befektetések mellett

30 éves tapasztalat

A KBC 1992-ben indította útjára az első felelős befektetési alapját, amellyel elsőnek számított a piacon. Több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezünk és továbbra is őrizzük piacvezető pozíciónkat ezen a téren. Rendszeresen felülvizsgáljuk kiválasztási módszerünket, és új befektetési megoldásokat dolgozunk ki.

szigorú fenntarthatósági szűrés

A felelős befektetési alapok mögött lévő piaci szereplők szigorú kizárási feltételrendszeren mennek keresztül. Hagyományos és tömegpusztító fegyvereket gyártó cégek, állati bőrök és szőrmék előállítói, dohányipari cégek szintén kizárásra kerülnek a lehetséges befektetések közül. Tudj meg többet az általános kizárási szabályainkról.

A kizárásokat követően, a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével három módszertan segítségével választjuk ki azokat a cégeket és országokat, akik a felelős befektetési alapok konkrét befektetéseit fogják alkotni. Tudj meg többet a kiválasztási módszereinkről.

Az összes vállalatra és országra vonatkozó átvilágításunk eredményét közzétesszük, beleértve azokat is, amelyek nem jutnak át a kiválasztási eljáráson

független szakértők

A KBC Asset Management munkáját egy független szakértőkből álló Felelős Befektetési Tanácsadó Testület segíti. A tanácsadó testülettel együttműködve, a testület iránymutatásai alapján alakítjuk ki a felelős befektetések által alkalmazott politikát.

A testület tagjai akadémikusok, az adott téma legjobb ismerői, akik folyamatosan visszajelzést adnak az alkalmazott módszertanról, arról, hogy azt helyesen és következetesen alkalmazta-e az alapkezelő, a kutatásokat, a szűrések eredményeit átlátható módon tette-e közzé. A testület ajánlásokat tesz arra, hogy mely vállalatokat és országokat érdemes kizárni, melyeket érdemes bevonni a felelős befektetések lehetséges befektetései közé.

Tudj meg többet a Felelős Befektetési Tanácsadó Testület működéséről és összetételéről!

mi áll a felelős befektetés hátterében?

tudj meg többet a szabályozásról

mi az ESG?

A fenntarthatóbb gazdaságba való átmenet során a pénzügyi szektornak is jelentősen hozzá kell járulnia az európai célok eléréséhez. Ez a törekvés a környezetre, a társadalomra és a jó kormányzásra, más néven ESG-re összpontosít. Az ESG az angol "Environment, Social & (good) Governance" (környezet, társadalom és (jó) kormányzás) szavak rövidítése.

Ezt a törekvést olyan jogszabályok írják elő, mint az EU taxonómiai rendelete és a fenntartható pénzügyek nyilvánosságra hozataláról szóló rendelet (SFDR).

Az ESG egy olyan mérőeszköz és keretrendszer, amelyet a pénzügyi és gazdasági teljesítmény, az átláthatóság, a társadalmi érdekek és a környezetvédelem közötti egyensúly megteremtésére használnak. A közhiedelemmel ellentétben ez az egyensúly mind a vállalat, mind a társadalom számára jobb eredményekhez vezet.

miért fontos az ESG?

Széleskörű egyetértés van abban, hogy az ESG-célkitűzések végső soron hozzáadott értéket eredményeznek a portfóliókat alkotó vállalatok számára, mind a kockázatcsökkentés, mind a jövedelmezőség tekintetében.

mit jelent az ESG a MiFID-ben?

A fenntartható befektetések iránti elkötelezettségének részeként az EU a MiFID II alkalmassági szabályainak módosítását javasolta annak biztosítása érdekében, hogy a befektetők környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) preferenciáit figyelembe vegyék a befektetési tanácsadás és a portfóliókezelés során.

Ez azt jelenti, hogy befektetőként meghatározhatod:

 • a fenntartható befektetések (társadalmilag felelős befektetések - SFDR) minimum százalékos arányát, amelyet a K&H Bank által ajánlott befektetési termékeknek tartalmazniuk kell
 • a környezetileg fenntartható befektetések (ökológiailag fenntartható befektetések - EU taxonómia) minimum százalékos arányát, amelyet a K&H Bank által ajánlott befektetési termékeknek tartalmazniuk kell
 • azt, hogy mely környezetvédelmi és társadalmi fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások (PAI) jelenhetnek meg csak korlátozottan a befektetéseidben

kire vonatkozik az ESG rendelet és mikor lép hatályba?

A rendelet az Európai Unió valamennyi tagállamában, minden befektetési vállalkozásra vonatkozóan egyidejűleg lép hatályba.

mi az SFDR?

Az SFDR a fenntartható pénzügyi közzétételi európai rendelet rövidítése.

Az SFDR meghatározása szerint a fenntartható befektetések olyan gazdasági tevékenységekbe történő befektetéseket jelentenek, amelyek hozzájárulnak egy környezetvédelmi vagy társadalmi célkitűzéshez, mint például a fosszilis tüzelőanyagok használatának korlátozása, vagy például a nemektől független bérpolitika.

Az SFDR azt is meghatározza, hogy mi minősül fenntartható, azaz ESG befektetésnek.

 • környezetvédelmi célkitűzés (E), amelyet például az energiafelhasználás, a megújuló energia, a nyersanyagok, a víz és a földterület felhasználása, a hulladéktermelés és az üvegházhatású gázok kibocsátása, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatás alapján mérnek
 • szociális célkitűzés (S), például az egyenlőtlenségek elleni küzdelem, a társadalmi összetartozás és a társadalmi befogadás erősítése, a munkaügyi kapcsolatok javítása, vagy a humán tőkébe, illetve a gazdaságilag vagy társadalmilag hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetés
 • a befektetésben résztvevő vállalatok jó vállalatirányítási gyakorlatot (G) kell, hogy kövessenek, különösen a hatékony és eredményes irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, a dolgozók javadalmazása és az adózási szabályok betartása tekintetében

mi a lényege az SFDR-nek?

Az SFDR egy európai rendelet, amelynek célja, hogy biztosítsa az ESG-információk átláthatóságát és összehasonlíthatóságát a befektetők számára. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a befektetési termékek (pl. befektetési alapok) előállítóinak és a forgalmazóinak számos jogszabályban meghatározott információt kell közzé tenniük honlapjukon. A termékek (befektetési alapok, egyéb befektetési termékek) esetében ez azt jelenti, hogy a szerződéskötést megelőző dokumentumokat és a rendszeres jelentéseket további információkkal kell kiegészíteni.

hogyan osztályozza az SFDR az alapokat?

Három különböző alaptípust különböztetünk meg:

 • az irányelv 6. cikke szerinti alapok:  “hagyományos” befektetési alapok, amelyek nem veszik figyelembe működésük során az ESG-jellemzőket, vagy nem tudják azokat kiszámítani
 • az irányelv 8. cikke szerinti alapok: az alap kezelése során a környezeti vagy társadalmi szempontokat vagy ezek kombinációit is figyelembe veszik
 • az irányelv 9. cikk szerinti alapok: minden olyan befektetési alap, amely fenntarthatósággal kapcsolatos célt határozott meg és amelynek konkrét hozzájárulása ehhez a célhoz mérhető és kommunikálható
   

mi az EU taxonómia?

Az EU taxonómia egy osztályozási rendszer annak meghatározására, hogy mely gazdasági tevékenységek számítanak fenntarthatónak környezeti szempontból. A környezeti szempontból fenntartható befektetéseknek jelentősen hozzá kell járulniuk az EU taxonómiáról szóló rendelet hat célkitűzésének valamelyikéhez:

 1. a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása
 2. az éghajlatváltozás folyamatának lassítása
 3. a környezetszennyezés megelőzése és csökkentése
 4. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
 5. a körforgásos gazdaságra való áttérés
 6. a víz- és tengeri erőforrások védelme és fenntartható használata

Ezen túlmenően egyik környezetvédelmi célkitűzés sem befolyásolhatja hátrányosan a másik célkitűzéshez való hozzájárulást.

kire vonatkozik az uniós taxonómia?

A vállalatoknak beszámolót kell készíteniük arról, hogy tevékenységük és a beruházásaik az EU taxonómia szerint környezeti szempontból milyen arányban fenntarthatóak. Az olyan pénzintézeteknek, mint a KBC, jelenteniük kell, hogy milyen fenntartható tevékenysége(ke)t finanszíroznak, vagyis azt, hogy például hiteleinek, biztosításainak, kibocsátott kötvényeinek, befektetési alapjainak mekkora része felel meg az EU taxonómia rendeletének. Ehhez konkrét adatokra van szükség, amelyek tevékenységenként eltérőek lehetnek.

A Green Deal révén az EU azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2050-re az első klímasemleges kontinens legyen. Céljai elérése érdekében az EU cselekvési tervet dolgozott ki, hogy a finanszírozást a fenntartható beruházások és befektetések felé irányítsa. E terv részeként az EU meghatározta a "fenntartható" és a "zöld" fogalmát, ezzel kapcsolatban egy rendszertant - taxonómiát hozott létre, amely világossá teszi, hogy mely projektek és beruházások számítanak valóban fenntarthatónak, és melyek nem.

hogyan működik az EU taxonómiája a gyakorlatban?

A taxonómia egy tevékenységet (pl. egy beruházási projektet vagy üzleti tevékenységet) a hat fenti környezetvédelmi célkitűzés alapján értékel. Ahhoz, hogy egy tevékenység ökológiailag fenntarthatónak minősüljön, egyszerre három követelménynek kell megfelelnie:

 • lényegesen  járuljon hozzá a fenti hat környezetvédelmi célkitűzés egyikéhez
 • ne ássa alá súlyosan a többi környezetvédelmi célkitűzést 
 • legyen összhangban a minimális társadalmi garanciákkal

A kritériumok még nem teljesen kidolgozottak és a vállalatoknak egyelőre nem kell jelenteniük a Taxonómia betartásának arányát, így kevés a rendelkezésre álló adat, amely a jövőben várhatóan javulni fog.

mi a PAI?

Principal Adverse Impact, vagyis a fenntarthatóságra kedvezőtlen hatást gyakorló beruházások/befektetések. A gazdasági tevékenységeknek nemcsak pozitív, hanem negatív hatása is lehet a fenntarthatósági tényezőkre. A fő káros hatások (Principal Adverse Impacts, PAI) a befektetési döntések például a környezetre, a szociális kérdésekre, az emberi jogok tiszteletben tartására és a korrupció elleni küzdelemre gyakorolt kedvezőtlen hatására utalnak.

A KBC 2023. január 1-től kezdődően jelenteni fogja, hogy a befektetési alapjai kezelése során milyen fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások elkerülésére törekszik.

mi a célja a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások meghatározásának (PAI-nak)?

Általánosságban az Európai Bizottság azt reméli, hogy a befektetők ezt az információt felhasználják azon vállalatok kiválasztásához, amelyektől termékeket vagy szolgáltatásokat kívánnak vásárolni, és olyan vállalatokra összpontosítanak majd, amelyek igyekeznek minimalizálni a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásaikat.

Azt is remélik, hogy ennek lesz egy tovagyűrűző hatása is, azaz erős ösztönzést fog nyújtani a befektetési alapokban lévő befektetések tárgyát képező vállalatoknak és befektetési termékek kibocsátóinak, hogy elfogadják azokat a normákat, amelyeket a Bizottság széles körben szeretne alkalmazni például az éghajlatváltozás, a sokszínűség, a megvesztegetés elleni küzdelem területén.

milyen mutatók vannak a PAI-n belül?

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások és azok csökkentése kilenc különböző fenntarthatósági témakörre bontható:

 1. vállalatok üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 
 2. országok üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 
 3. biológiai sokszínűség védelme 
 4. vízszennyezés csökkentése 
 5. veszélyes hulladék termelés csökkentése 
 6. társadalmi és munkavállalói igazságosság növelése a vállalati szektorban 
 7. társadalmi igazságosság az egyes országokban 
 8. fosszilis tüzelőanyagok (pl. földgáz) csökkentése (ingatlan befektetések) 
 9. energiahatékonyság növelése az ingatlanszektorban

A fenti 9 téma mögött 18 különböző hatás kerül figyelembe vételre, amelyről bővebben a dokumentumok között olvashatsz.

A KBC megközelítése szerint a Bank első helyen a felelős befektetéseket ajánlja. A KBC Csoport stratégiai célja az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival összhangban a társadalomra gyakorolt pozitív hatásunk fokozása, negatív hatásaink korlátozása és a felelős magatartás ösztönzése minden alkalmazott részéről. A KBC Csoport átlátható módon osztja meg stratégiáját, eredményeit és a fejlesztendő területeket a Jelentés a társadalomnak című éves kiadványban.

dokumentumok

Üzletszabályzat
hirdetmény - befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozóan természetes személyek és vállalati ügyfelek részére
nyilatkozat a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások figyelembevételéről - KBC Asset Management NV
nyilatkozat a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások figyelembevételéről - K&H Biztosító Zrt.

nézd meg felelős befektetési alap kínálatunkat

& ismerd meg további termékeinket egy élhetőbb jövőért megismerem
Jelen marketing célú hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját a Tájékoztató tartalmazza, mely angol nyelven elérhető a vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a khalapok.hu) internetes oldalon. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhat az alap magyar nyelvű kiemelt információkat tartalmazó dokumentumaifelől, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra.  A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az alap számára árfolyamfedezeti céllal, vagy befektetési cél megvalósítása érdekében származtatott ügyletek alkalmazása engedélyezett. Az alap nettó eszközértéke jelentősen ingadozhat!  Az alap sem tőkevédelmi sem hozam- vagy árfolyamvédelmi ígéretet nem tesz, ilyen garanciát nem vállal! A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegy hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem – kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető a kifizetéskor köteles levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a KBC Asset Management N.V. belga alapkezelő társaság kezeli, amelynek működését a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. reklámok) a Magyar Nemzeti Bank jogosult eljárni. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata. Az alap által kibocsátott befektetési jegyekhez kapcsolódó befektetői jogok magyar nyelvű összefoglalóját itt találja.
kapcsolat