Jelen befektetési kalkulátor alkalmazás (Befektetési kalkulátor) a K&H nyíltvégű alapjainak (Alapok) létrehozásuktól elért múltbeli hozamait segít bemutatni. A Befektetési kalkulátorral bemutatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak, vagy ajánlattételnek, vagy Alapokra vonatkozó számlakivonatnak, azok kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják. A Befektetési kalkulátor a nyilvánosság számára elérhető, az Alapokra a letétkezelő által közzétett nettó eszközértékek alapján kalkulál, de a Befektetési kalkulátorban bemutatott adatok nem tekinthetők hiteles teljesítménybemutatásnak. Az adott Alap teljesítményére vonatkozóan csak a letétkezelő által, a hivatalos közzétételei helyeken megjelentetett nettó eszközértékek tekinthetők hiteles forrásnak. Az Alapok múltbeli teljesítményei nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményekre!
A Befektetési kalkulátor az Alapok teljesítményét bruttó módon mutatja be, azaz a befektetési jegyek vásárlási-, visszaváltási-, a kapcsolódó értékpapír számlavezetési és egyéb forgalmazási költségeket, valamint az esetleges adófizetési kötelezettség(ek) levonása nélkül. Az Alapokat terhelő díjakról és költségekről az adott Alap Kezelési szabályzatában és a K&H Bank Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó hirdetményéből tájékozódhat, mely elérhető a vezető forgalmazó K&H Bank fiókjaiban.

befektetési kalkulátor befektetési alapokhoz

termékválasztó

kérjük, állítsd be a kívánt időtartamot

Időszak:
-tól
-ig

Információ

A hozamok megállapítása a bemutatott befektetési alapok egy jegyre jutó nettó eszközértékén alapul és százalékos formában, két tizedes jegyre bruttó módon kerül bemutatásra, azaz a befektetési jegyek vásárlási-, visszaváltási-, a kapcsolódó értékpapír számlavezetési és egyéb forgalmazási költségeket, valamint az esetleges adófizetési kötelezettség(ek) levonása nélkül. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték számításának szabályai a Tájékoztató és Kezelési szabályzat tartalmazza. Az éven belüli hozamok nem évesítettek, az éven túli hozamok évesítve szerepelnek a Befektetési kalkulátorban. Nem évesített hozam: az egy évnél rövidebb időszakra vonatozó hozam nominálisan, évesítés nélkül kerül bemutatásra. Évesített hozam: az egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó hozama évesítve kerül bemutatásra. Az évesített hozam számítása a kamatos kamatszámítás módszerével történik, ahol egy év 365 nap.
 
kiválasztott időszak
vételi árfolyam
eladási árfolyam
éves hozam
legfontosabb tudnivalók
devizanem
ajánlott befektetési időtáv
befektetési politika
kockázati besorolás
visszatekintő hozamok
dátum
3 havi
6 havi
12 havi
2 éves
3 éves
5 éves
kapcsolat
Jelen befektetési kalkulátor alkalmazás (Befektetési kalkulátor) a K&H nyíltvégű alapjainak (Alapok) létrehozásuktól elért múltbeli hozamait segít bemutatni. A Befektetési kalkulátorral bemutatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak, vagy ajánlattételnek, vagy Alapokra vonatkozó hiteles teljesítménybemutatásnak vagy számlakivonatnak, azok kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják. A Befektetési kalkulátor a nyilvánosság számára elérhető, az Alapokra a letétkezelő által közzétett nettó eszközértékek alapján kalkulál, de az adott Alap teljesítményére vonatkozóan csak a letétkezelő által, a hivatalos közzétételei helyeken megjelentetett nettó eszközértékek tekinthetők hitelesnek. Az Alapok múltbeli teljesítményei nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményekre! A Befektetési kalkulátor az Alapok teljesítményét bruttó módon, azaz a befektetési jegyek vásárlási-, visszaváltási-, a kapcsolódó értékpapír számlavezetési és egyéb forgalmazási költségek, valamint az esetleges adófizetési kötelezettség(ek) levonása nélkül mutatja be. Az Alapokat terhelő díjakról és költségekről az adott Alap Kezelési szabályzatában és a Kiemelt Befektetői Információiban, a vezető forgalmazó K&H Bank Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó hirdetményéből tájékozódhat, mely elérhető a (www.khalapok.hu, www.kh.hu) honlapján valamint a vezető forgalmazó fiókjaiban. Az Alapok elmúlt időszakra vonatkozó teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak, melyek magyar nyelven elérhetőek a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe és a vezető forgalmazó (www.khalapok.hu, www.kh.hu) honlapján, illetve a vezető forgalmazó fiókjaiban. Az Alapok részletes leírását, befektetési politikáját és a nettó eszközérték számításának és a teljesítmény hiteles bemutatásának szabályait a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. Leendő befektetőként alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különösen az esetleges kockázatokra! A befektetési jegy hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető köteles a kifizetéskor levonni. A befektetés hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. A megalapozott befektetési döntés meghozatala, illetve meglévő portfóliója értékelése érdekében keresse fel befektetési tanácsadóját! Az Alapokat az MNB engedélye alapján a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe kezeli, amelynek működését - anyavállalata révén - a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA  (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de vonatkozásában egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. reklámok) az MNB (Magyar Nemzeti Bank) jogosult eljárni. A hozamszámláló által megjelenített hozam-bemutatás alapján meghatározott befektetési döntésért a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe felelősséget nem vállal. A K&H Bank a termékeink értékesítése során a MIFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.