Jelen hozamszámoló alkalmazás (Hozamszámoló) a K&H nyíltvégű alapjainak (Alapok) létrehozásuktól elért múltbeli hozamait segít bemutatni. A Hozamszámolóval bemutatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak, vagy ajánlattételnek, vagy Alapokra vonatkozó hiteles teljesítménybemutatásnak vagy számlakivonatnak, azok kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják. A Hozamszámoló a nyilvánosság számára elérhető, az Alapokra a letétkezelő által közzétett nettó eszközértékek alapján kalkulál, de az adott Alap teljesítményére vonatkozóan csak a letétkezelő által, a hivatalos közzétételei helyeken megjelentetett nettó eszközértékek tekinthetők hitelesnek. Az Alapok múltbeli teljesítményei nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményekre! A Hozamszámoló az Alapok teljesítményét bruttó módon, azaz a befektetési jegyek vásárlási-, visszaváltási-, a kapcsolódó értékpapír számlavezetési és egyéb forgalmazási költségek, valamint az esetleges adófizetési kötelezettség(ek) levonása nélkül mutatja be. Az Alapokat terhelő díjakról és költségekről az adott Alap Kezelési szabályzatában és a Kiemelt Befektetői Információiban, a vezető forgalmazó K&H Bank Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó hirdetményéből tájékozódhat, mely elérhető a (www.khalapok.hu, www.kh.hu) honlapján valamint a vezető forgalmazó fiókjaiban. Az Alapok elmúlt időszakra vonatkozó teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak, melyek magyar nyelven elérhetőek a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe és a vezető forgalmazó (www.khalapok.hu, www.kh.hu) honlapján, illetve a vezető forgalmazó fiókjaiban. Az Alapok részletes leírását, befektetési politikáját és a nettó eszközérték számításának és a teljesítmény hiteles bemutatásának szabályait a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. Leendő befektetőként alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különösen az esetleges kockázatokra! A befektetési jegy hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető köteles a kifizetéskor levonni. A befektetés hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. A megalapozott befektetési döntés meghozatala, illetve meglévő portfóliója értékelése érdekében keresse fel befektetési tanácsadóját! Az Alapokat az MNB engedélye alapján a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe kezeli, amelynek működését - anyavállalata révén - a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA  (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de vonatkozásában egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. reklámok) az MNB (Magyar Nemzeti Bank) jogosult eljárni. A hozamszámláló által megjelenített hozam-bemutatás alapján meghatározott befektetési döntésért a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe felelősséget nem vállal. A K&H Bank a termékeink értékesítése során a MIFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.

hozamszámoló befektetési alapokhoz

termékválasztó

kérjük, állítsd be a kívánt időtartamot

Időszak:
-tól
-ig

Információ

A hozamok megállapítása a bemutatott befektetési alapok egy jegyre jutó nettó eszközértékén alapul és százalékos formában, két tizedes jegyre bruttó módon kerül bemutatásra, azaz a befektetési jegyek vásárlási-, visszaváltási-, a kapcsolódó értékpapír számlavezetési és egyéb forgalmazási költségeket, valamint az esetleges adófizetési kötelezettség(ek) levonása nélkül. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték számításának szabályai a Tájékoztató és Kezelési szabályzat tartalmazza. Az éven belüli hozamok nem évesítettek, az éven túli hozamok évesítve szerepelnek a Hozamszámolóban. Nem évesített hozam: az egy évnél rövidebb időszakra vonatozó hozam nominálisan, évesítés nélkül kerül bemutatásra. Évesített hozam: az egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó hozama évesítve kerül bemutatásra. Az évesített hozam számítása a kamatos kamatszámítás módszerével történik, ahol egy év 365 nap.
 
kiválasztott időszak
vételi árfolyam
eladási árfolyam
éves hozam
befektetési időtáv
legfontosabb tudnivalók
devizanem
ajánlott befektetési időtáv
befektetési politika
kockázati besorolás
visszatekintő hozamok
dátum
3 havi
6 havi
12 havi
2 éves
3 éves
5 éves
Jelen hozamszámoló alkalmazás (Hozamszámoló) a K&H nyíltvégű alapjainak (Alapok) létrehozásuktól elért múltbeli hozamait segít bemutatni. A Hozamszámolóval bemutatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak, vagy ajánlattételnek, vagy Alapokra vonatkozó hiteles teljesítménybemutatásnak vagy számlakivonatnak, azok kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják. A Hozamszámoló a nyilvánosság számára elérhető, az Alapokra a letétkezelő által közzétett nettó eszközértékek alapján kalkulál, de az adott Alap teljesítményére vonatkozóan csak a letétkezelő által, a hivatalos közzétételei helyeken megjelentetett nettó eszközértékek tekinthetők hitelesnek. Az Alapok múltbeli teljesítményei nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményekre! A Hozamszámoló az Alapok teljesítményét bruttó módon, azaz a befektetési jegyek vásárlási-, visszaváltási-, a kapcsolódó értékpapír számlavezetési és egyéb forgalmazási költségek, valamint az esetleges adófizetési kötelezettség(ek) levonása nélkül mutatja be. Az Alapokat terhelő díjakról és költségekről az adott Alap Kezelési szabályzatában és a Kiemelt Befektetői Információiban, a vezető forgalmazó K&H Bank Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó hirdetményéből tájékozódhat, mely elérhető a (www.khalapok.hu, www.kh.hu) honlapján valamint a vezető forgalmazó fiókjaiban. Az Alapok elmúlt időszakra vonatkozó teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak, melyek magyar nyelven elérhetőek a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe és a vezető forgalmazó (www.khalapok.hu, www.kh.hu) honlapján, illetve a vezető forgalmazó fiókjaiban. Az Alapok részletes leírását, befektetési politikáját és a nettó eszközérték számításának és a teljesítmény hiteles bemutatásának szabályait a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. Leendő befektetőként alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különösen az esetleges kockázatokra! A befektetési jegy hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető köteles a kifizetéskor levonni. A befektetés hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. A megalapozott befektetési döntés meghozatala, illetve meglévő portfóliója értékelése érdekében keresse fel befektetési tanácsadóját! Az Alapokat az MNB engedélye alapján a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe kezeli, amelynek működését - anyavállalata révén - a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA  (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de vonatkozásában egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. reklámok) az MNB (Magyar Nemzeti Bank) jogosult eljárni. A hozamszámláló által megjelenített hozam-bemutatás alapján meghatározott befektetési döntésért a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe felelősséget nem vállal. A K&H Bank a termékeink értékesítése során a MIFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.