K&H hazai euró kötvény zártvégű forint alap

A K&H hazai euró kötvény zártvégű forint alap célja, hogy forintban adjon részesedést a hazai gazdasági szereplők által kibocsátott eurókötvények hozamából. Az alap nagy részét a magyar állam által kibocsátott értékpapírok adják, az alap fix lejáratú.  

  • részesedés a hazai gazdasági szereplők (magyar állam és vállalatok) által kibocsátott eurókötvények hozamaiból, forintban
  • fix lejáratú kötvényalap

 

legfontosabb tudnivalók

 

jegyzési időszak
2012. május 21. – június 8.
az alap devizaneme
HUF
névérték
10 000 HUF
mögöttes befektetés
euróban denominált államkötvények és vállalati kötvények
·  az értékpapírok lejárata az alap lejáratához igazodik, az értékpapírokat a piaci viszonyok függvényében lehetőleg lejáratig tartjuk
·  az adott értékpapírban befektetett tőke az értékpapír lejáratát követően az alap lejáratáig betétben vagy egyéb pénzpiaci instrumentumban kerül elhelyezésre
·  az euró-forint árfolyamkockázatot határidős ügyletekkel fedezi a K&H Alapkezelő
futamidő
2 év 6 hónap
(2012. június 8. – 2014. december 16.)
kifizetési nap
2014. december 30.
feltételes hozamfizetés
2013. február 5., 2014. február 5.
tőkevédelem
az alap tőkevédelmi ígéretet vagy garanciát nem nyújt

 

 

 

kinek ajánljuk?

 

 

  • annak, aki részesedni szeretne a hazai gazdasági szereplők által kibocsátott eurókötvények hozamaiból
  • aki megtakarításait a 2 és fél éves futamidőre nélkülözni tudja

 

 

 

  • megtakarításához bármikor hozzá szeretne férni
  • megtakarítását szívesen helyezné olyan formába, amely önmagában is egy teljes portfolió
  • olyan megtakarítást keres, amelyben az Ön biztonsági igényének megfelelő befektetések találhatók
 

 

 

 

 

 

 

Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhet el.

 

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a teljesítményének kiszámítási módját, a hozamfizetés feltételeit teljeskörűen a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken papír alapon és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon elektronikus formában. Megalapozott befektetési döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra. A futamidő végén az Alapkezelő a PSZÁF jóváhagyásának és a kondíciók előzetes meghirdetésének feltételével, de a befektetők kifejezett hozzájárulásának hiányában is jogosult – visszaváltási lehetőség biztosítása mellett – az alapot átalakítani, melynek során az alap neve, befektetetési politikája, kockázati besorolása az azt megelőző állapothoz képest megváltozhat, vagy dönthet az alap más alappal történő egyesüléséről. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a Vezető Forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az alap nettó eszközértéke a futamidő alatt jelentősen ingadozhat, sem az alapkezelő, sem harmadik személy sem tőke- vagy hozamvédelmi ígéretet, sem erre vonatkozó garanciát nem vállal. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a K&H Alapkezelő Zrt. kezeli, amely a PSZÁF – III/100.058/2002. számú engedélye alapján gyakorolja tevékenységét. A jegyzés korábban is lezárható. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.

tudástár

  ©K&H Bank Zrt. Minden jog fenntartva!