címletváltással kapcsolatos tájékoztató

A K&H Bank a címletváltás szolgáltatást kizárólag a K&H Banknál fizetési számlával vagy egyéb banki termékkel, szolgáltatással rendelkező ügyfelei részére nyújtja.

A Bank a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen forintbankjegyeket és forintérméket címletváltás keretében átváltja más címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére, amennyiben azok valódisága és névértéke az átvételkor, a helyszínen egyértelműen megállapítható. 

 

Nehezen felismerhető és sérült (csonka) bankjegyek, valamint nehezen felismerhető, sérült vagy szándékosan megcsonkított, (átlyukasztott, félbevágott, esztergált) forintérmék átváltása.

 

Hiányos forintbankjegy átváltásának további feltétele, hogy a forintbankjegy felénél nagyobb részét benyújtsák. A több - esetlegesen összeragasztott - darabból álló hiányos forintbankjegyet a Bank címletváltás keretében abban az esetben váltja át, ha az egyes részek az átvételkor megállapíthatóan azonos bankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegy felénél nagyobb részét kiteszik. 

 

Amennyiben a forint-fizetőeszköz átválthatósága az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg, a Bank a forintbankjegyet, vagy forintérmét jegyzőkönyv felvétele mellett, utólagos elszámolásra veszi át. Ugyancsak utólagos elszámolásra veszi át a Bank a szándékosan megcsonkított forintérméket. 

 

A Bank a fenti címletváltási műveletekért a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetményben valamint a Vállalati ügyfelek részére szóló hirdetményben szereplő díjat számítja fel. 

 

A Bank az ügyfelektől térítésmentesen, átvételi elismervény ellenében átveszi azokat a hiányos, sérült forintbankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg a teljes bankjegy felületének 50%-át, majd ezeket bevonás és megsemmisítés céljából az MNB részére továbbítja.

 

Bevont fizetőeszközök átváltása.

 

A Bank a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő forintbankjegyeket a bevonás napjától számított 3 évig, a forintérméket a bevonás napjától számított 1 évig magyar törvényes fizetőeszközre korlátozások és feltételek nélkül díjmentesen átváltja.

 

Hamisgyanús bankjegyek bevonása.

 

Hamisgyanús bankjegyek, érmék (forint és valuta) esetében a Bank azokat átvételi elismervény ellenében, ellenérték elszámolása nélkül bevonja és további szakértői vizsgálat céljából az MNB részére továbbítja.

 

A Bank fenti készpénzt érintő műveleteket a teljes fiókhálózatában, a pénztári órák alatt, a hatályos vonatkozó jogszabályok (11/2011. (IX.6.) és 12/2011. (IX.6) MNB rendelet, illetve a Magyar Nemzeti Bankról  szóló 2013. évi CXXXIX. törvény) alapján végzi.

 

Kapcsolódó fogalmak: készpénzváltás, készpénz váltás, érmeváltás, érme váltás bankjegyváltás, bankjegy váltás, forint érme, címlet váltás, forgalomképes, fizetőeszköz, összeragasztott, felénél nagyobb, hamisgyanús.

 

 

  © K&H Bank Zrt. Minden jog fenntartva!