változás a napi bankolásban Európa szerte a PSD2 kapcsán

2018. január 13-tól módosul az európai pénzforgalmi szabályozás. Az új pénzforgalmi irányelv (Payment Services Directive 2, avagy PSD2) rendelkezései – többek között – a deviza átutalások és a bankkártya területét érintik.
Lényeges újítás, hogy az irányelv támogatja újfajta pénzforgalmi szolgáltatók piacra lépését szabályozott keretek között mind meglévő, mind új, innovatív szolgáltatások nyújtása érdekében.
Szeretnénk ügyfeleink figyelmét felhívni arra, hogy 2018. január 13-át követően amennyiben ilyen újfajta pénzforgalmi szolgáltató szolgáltatását veszik igénybe, körültekintően járjanak el személyes adataik és banki azonosítóik megadásakor.

mi a PSD2?

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2366 számú, belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelve. Az irányelv előírásai két időpontban lépnek életbe: 2018. január 13-án és egy átmeneti időszakot követően - Magyarországon, Európa más országait megelőzve - 2019. január 1-jén.

mi a PSD2 célja a pénzforgalmi szolgáltatások területén?

 • az Európai Gazdasági Térség (EGT) összes országára fizetési szolgáltatások egységes szabályozása

 • magas színvonalú fogyasztóvédelem biztosítása

 • innováció elősegítése, a piaci verseny növelése

 • átláthatóság és biztonság biztosítása

 • új típusú pénzforgalmi szolgáltatások, illetve az azokat nyújtó pénzforgalmi szolgáltatók szabályozása.

a PSD2 2018. január 13-tól életbe lépő legfontosabb változásai:

 • bankkártyákat és hitelkártyákat érintő változások:
  • a bankkártya tiltása díjmentessé válik
  • a Bank az ügyfeleinek kizárólag a bankkártya letiltásra új, belföldről és külföldről díjmentesen hívható telefonszámot biztosít: +36 80 414 243
  • a bankkártya visszaélés esetén a bejelentés időpontjáig végrehajtott, a bankkártya tulajdonosa által jóvá nem hagyott fizetési műveletek esetében a bankkártya fedezetét biztosító számla számlatulajdonos ügyfelek kárviselése a korábbi 45 000 forintról 15 000 forintra csökken
  • a korábbi 12 hónap helyett már 6 hónap után lehetőségük lesz a bankkártya birtokosoknak díjmentesen felmondani a bankkártya szerződésüket
  • a hitelkártya zárlati díj is eltörlésre kerül
 • deviza átutalások költségviselési módjának változása – egységes feltételek:
  Az Európai Gazdasági Térségen belüli deviza átutalások esetén a továbbiakban bármely devizanem esetén csak megosztott (’shared’ – SHA) költségviselési móddal lehetséges a megbízást benyújtani. Ez azt jelenti, hogy az EUR devizanemű átutalásokhoz hasonlóan a jövőben (pl. egy Ausztriába irányuló USD devizanemű átutalás esetén is) a felek a saját bankjuknál felmerülő költségeket fizetik. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a K&H e-bankban EGT-n belüli deviza-átutalás indításánál a bankköltség viselésénél a „SHA / a K&H bank költsége az indítónál, további banki költségek a kedvezményezettnél” opciót válasszák ki.
 • gyorsul a deviza átutalási megbízások teljesítése:
  Elektronikus csatornán benyújtott, minden bel- és külföldi deviza átutalási megbízás esetén – főszabály szerint – devizanemtől és konverziótól függetlenül a teljesítés egységesen a benyújtástól számított 1 munkanap, papír alapú megbízásnál változatlanul 2 munkanap marad.
 • bankszámla megszüntetési díj változása:
  Korábban a számlavezető bank számlamegszüntetési díjat számíthatott fel, amennyiben a bankszámla tulajdonos a számlanyitást követő 12 hónapon belül annak megszűntetését kezdeményezte. 2018. január 13-tól fél évre – azaz 6 hónapra – csökken ez a periódus, ami azt jelenti, hogy a bankszámla tulajdonosa a bankszámla megnyitását követő 7. hónaptól díjmentesen kezdeményezheti annak megszűntetését.
 • új pénzforgalmi szolgáltatók és szolgáltatások megjelenése:
  • „Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás”: ügyfél kérésére az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál (bankjánál) vezetett számlájáról történő fizetési megbízás indítására szolgál
  • „Számlainformációs szolgáltatás”: összesített információk nyújtására szolgál az ügyfél egy vagy több - akár különböző számlavezető bankoknál vezetett - számlájáról
  • „Kártya kibocsátást végző pénzforgalmi szolgáltatás”: az ügyfél számlavezető bankjánál vezetett számlájához történő másik szolgáltató általi kártya kibocsátás

Mindezeket az újszerű szolgáltatásokat kizárólag az ügyfél erre vonatkozó megbízása alapján nyújthatják az új szolgáltatók.

a PSD2 2019. január 1-től életbe lépő legfontosabb változásai:

A PSD2 irányelv előírja, hogy a számlavezető bankok és az új szolgáltatásokat nyújtó pénzforgalmi szolgáltatók között biztonságos kommunikációs kapcsolatot kell létrehozni és az új szolgáltatóknak ezen keresztül kell azonosítaniuk magukat a számlavezető bank felé.

Ezen biztonsági szabályoknak – egy átmeneti időszakot követően – Magyarországon legkésőbb 2019. január 1-től kell megfelelni.

az átmeneti időszakban (2018. január 13. és 2019. január 1. között) az új típusú szolgáltatások igénybevétele:

Az átmeneti időszakban, az ügyfél megbízása alapján az új szolgáltatók ún. „közvetlen hozzáférés” technikával férhetnek hozzá az ügyfél számlájához.

A közvetlen hozzáférés azt jelenti, hogy a pénzforgalmi szolgáltató az ügyféltől elkéri a számlavezető bank által az ügyfél rendelkezésére bocsátott azonosító kódot, és a személyes hitelesítési adatokat, és ezek felhasználásával lép be a számlavezető bank rendszerébe, aminek eredményeként:

 • ugyanazt az elektronikus banki felületet éri el, ugyanazt a banki szolgáltatást használja, mint az ügyfél
 • hozzáfér mindazon adatokhoz és információkhoz, amelyeket a számlavezető bank az ügyfele számára az elektronikus csatornán megjelenít, és amely szélesebb körű adathozzáférést jelent, mint amit 2019. január 1-től számukra a törvény elérhetővé tesz

Felhívjuk tehát ügyfeleink figyelmét arra, hogy az átmeneti időszak teljes időtartama alatt ezen új szolgáltatók általi helytelen adatkezelés, illetve visszaélés esetén az ügyfelet terheli a saját fizetési számlája vonatkozásában a felelősség és a bekövetkező kár.

Ilyen szolgáltatás igénybevétele esetén kérjük, fokozott körültekintéssel járjanak el a személyes adataik és a banki azonosítóik átadása során.

A K&H Bank a jogszabályi megfelelés érdekében módosította Általános Szerződési Feltételeit és Hirdetményeit, melyeket megtekinthet a bankfiókokban és a Bank honlapján. 

Üdvözlettel:
K&H Bank