változás a napi bankolásban Európa szerte a PSD2 kapcsán

2018. január 13-tól módosul az európai pénzforgalmi szabályozás. Az új, második pénzforgalmi irányelv (Payment Services Directive 2, avagy PSD2) rendelkezései – többek között – a deviza átutalások és a bankkártya területét érintik.
Lényeges újítás, hogy az irányelv támogatja újfajta pénzforgalmi szolgáltatók piacra lépését szabályozott keretek között mind meglévő, mind új, innovatív szolgáltatások nyújtása érdekében.
Szeretnénk ügyfeleink figyelmét felhívni arra, hogy 2018. január 13-át követően amennyiben ilyen újfajta pénzforgalmi szolgáltató szolgáltatását veszik igénybe, körültekintően járjanak el személyes adataik és banki azonosítóik megadásakor.

mi a PSD2?

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2366 számú, belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelve. Az irányelv előírásai két időpontban lépnek életbe: 2018. január 13-án és egy átmeneti időszakot követően  2019. szeptember 14-én.

mi a PSD2 célja a pénzforgalmi szolgáltatások területén?

 • az Európai Gazdasági Térség (EGT) összes országára fizetési szolgáltatások egységes szabályozása
 • magas színvonalú fogyasztóvédelem biztosítása

 • innováció elősegítése, a piaci verseny növelése

 • átláthatóság és biztonság biztosítása

 • új típusú pénzforgalmi szolgáltatások, illetve az azokat nyújtó pénzforgalmi szolgáltatók szabályozása

2018. január 13-tól életbe lépett legfontosabb változások:

 • bankkártyákat és hitelkártyákat érintő változások:
  • a bankkártya tiltása díjmentessé vált
  • a Bank az ügyfeleinek kizárólag a bankkártya letiltásra új, belföldről és külföldről díjmentesen hívható telefonszámot biztosít: +36 80 414 243
  • bankkártya visszaélés esetén a bejelentés időpontjáig végrehajtott, a bankkártya tulajdonosa által jóvá nem hagyott fizetési műveletek esetében a bankkártya fedezetét biztosító számla számlatulajdonos ügyfelek kárviselése a korábbi 45 000 forintról 15 000 forintra csökkent
  • a korábbi 12 hónap helyett már 6 hónap után a bankkártya birtokosok díjmentesen felmondhatják a bankkártya szerződésüket
  • a hitelkártya zárlati díj is eltörlésre került
 • deviza átutalások változásai:
  •  költségviselés módja változottaz Európai Gazdasági Térségen belüli deviza átutalások esetén, a továbbiakban bármely devizanem esetén csak megosztott (’shared’ – SHA) költségviselési móddal lehetséges a megbízást benyújtani. Ez azt jelenti, hogy az EUR devizanemű átutalásokhoz hasonlóan (pl. egy Ausztriába irányuló USD devizanemű átutalás esetén is) a felek a saját bankjuknál felmerülő költségeket fizetik.
  • gyorsult a deviza átutalási megbízások teljesítése:
   Elektronikus csatornán benyújtott, minden bel- és külföldi deviza átutalási megbízás esetén – főszabály szerint – devizanemtől és konverziótól függetlenül a teljesítés egységesen a benyújtástól számított 1 munkanap, papír alapú megbízásnál változatlanul 2 munkanap marad.
 • bankszámla megszüntetési díj változása:
  A számlavezető bank számlamegszüntetési díjat számíthat fel, amennyiben a bankszámla tulajdonos a számlanyitást követő 6 hónapon belül annak megszűntetését kezdeményezte A bankszámla tulajdonosa a bankszámla megnyitását követő 7. hónaptól díjmentesen kezdeményezheti annak megszűntetését.
 • új pénzforgalmi szolgáltatók és szolgáltatások megjelenése:
  • „Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás”: ügyfél kérésére az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál (bankjánál) vezetett számlájáról történő átutalási megbízás indítására szolgál
  • „Számlainformációs szolgáltatás”: összesített információk nyújtására szolgál az ügyfél egy vagy több - akár különböző számlavezető banknál vezetett - számlájáról
  • „Kártya kibocsátást végző pénzforgalmi szolgáltatás”: az ügyfél bankjánál vezetett számlájához egy másik szolgáltató bocsát ki kártyát

Mindezeket az új szolgáltatásokat kizárólag az ügyfél erre vonatkozó megbízása alapján nyújthatják az új szolgáltatók.

az átmeneti időszakban (2018. január 13. és 2019. szeptember 14. között) az új típusú szolgáltatások igénybevétele:

Az átmeneti időszakban, az ügyfél megbízása alapján az új szolgáltatók ún. „közvetlen hozzáférés” technikával férhetnek hozzá az ügyfél számlájához.

A közvetlen hozzáférés azt jelenti, hogy a pénzforgalmi szolgáltató az ügyféltől elkéri a számlavezető bank által az ügyfél rendelkezésére bocsátott azonosító kódot, és a személyes hitelesítési adatokat, és ezek felhasználásával lép be a számlavezető bank rendszerébe, aminek eredményeként:

 • ugyanazt az elektronikus banki felületet éri el, ugyanazt a banki szolgáltatást használja, mint az ügyfél
 • hozzáfér mindazon adatokhoz és információkhoz, amelyeket a számlavezető bank az ügyfele számára az elektronikus csatornán megjelenít, és amely szélesebb körű adathozzáférést jelent, mint amit számukra a törvény elérhetővé tesz

Felhívjuk tehát ügyfeleink figyelmét arra, hogy az átmeneti időszak teljes időtartama alatt ezen új szolgáltatók általi helytelen adatkezelés, illetve visszaélés esetén az ügyfelet terheli a saját fizetési számlája vonatkozásában a felelősség és a bekövetkező kár.

Ilyen szolgáltatás igénybevétele esetén kérjük, fokozott körültekintéssel járjanak el a személyes adataik és a banki azonosítóik átadása során.

2019. szeptember 14-től életbe lépő legfontosabb változás:

A PSD2 irányelvnek megfelelően a számlavezető bankok kötelesek az új típusú szolgáltatók számára pénzforgalmi és információs célú hozzáférést biztosítani a náluk vezetett, online elérhető  bankszámlákhoz. Az ügyfelek kifejezett engedélye birtokában az ilyen új szolgáltatók fizetést kezdeményezhetnek, számlainformációt gyűjthetnek és jeleníthetnek meg a számlatulajdonos ügyfél részére, ezáltal versenyt teremtve az ugyanilyen célt szolgáló elektronikus és mobil banki megoldásoknak. Az őket erre majd felhatalmazó K&H ügyfelek érdekében a K&H a nála vezetett bankszámláikhoz való pénzforgalmi és információs célú hozzáférést egy erre a célra létrehozott, un. dedikált, nyílt interfészen (K&H open API - application programming interface) fogja biztosítani.

Mindezek megvalósítása érdekében a K&H Magyarországon az elsők között 2019. február 28-án megnyitotta a második pénzforgalmi irányelv (PSD2) által meghatározott, az új típusú szolgáltatók számára a teszt környezetet és fejlesztői portált. 

Üdvözlettel:
K&H Bank