adatvédelmi tájékoztató adatvédelmi tájékoztató

Amennyiben Ön a FrieslandCampina Hungária Zrt. PÖTTYÖS „MINDEN 5. NYER VAGY SORSJEGYES KÓDOT REJT!” nyereményjátékában részt vesz és a regisztráció során a www.pottyos.hu weboldalon hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., továbbiakban: Bank) Önt ajánlataival megkeresse, úgy a Bank az Ön adatait kezelni fogja az alábbiak szerint.

  • A Bank az adatkezelés során a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
  • Az adatkezelés a fenti honlapon a hozzájárulás megadását követően kezdődik és a regisztrációt követő 1 év elteltével ér véget. Az adatkezelés jogalapja a regisztráció során megadott hozzájárulás.
  • Az adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Bank ajánlataival Önt megkeresse. Az adatkezelés a következő adatokra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, életkor, számlavezető bank.
  • Fenti adatok közül az életkor és a bankkapcsolat az ajánlatok kialakításához kerül felhasználásra.
  • Amennyiben Ön számlavezető banknak a Kereskedelmi és Hitelbankot jelölte meg, úgy az adatok feldolgozását végző Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. II/11.) az Ön adatait a Bank részére nem továbbítja, a fenti nyereményjátékhoz szükségtelen adatai törlésre kerülnek.
  • Az adatkezelés megszűntét követően a Bank a személyes adatokat törli.
  • A Bank bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu) felé intézett nyilatkozattal, valamint K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) is visszavonhatja a regisztrációval megadott,  személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását; kérelmezheti továbbá az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Résztvevő tiltakozhat továbbá a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti őt az adathordozhatósághoz való jog.
  • Résztvevő adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
  • A Bank általános adatkezelési tájékoztatója a kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található, további információ a Bank adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető.