K&H szikra abszolút hozamú származtatott alap

A K&H szikra abszolút hozamú alap célja, hogy egy minden eddiginél tágabb körben befektető, dinamikusan kezelt eszközt nyújtson a megtakarítóknak és középtávon a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot biztosítson számukra. Az alapot kezelő szakemberek a gyorsan változó világpiacon aktívan kereshetik az egyedi befektetési ötleteket, míg a mögöttes befektetéseket gyorsan és rugalmasan átstruktúrálhatják.

 • széles befektetési horizontú, dinamikusan kezelt alap
 • piachoz alkalmazkodó, rugalmas befektetési struktúra
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a K&H szikra abszolút hozamú származtatott alap jogutód nélküli megszűntetéséről döntöttünk. A Szikra alap utolsó forgalmazás napja, 2021. június 14. ügyfeleink legkésőbb ezen a napon adhatnak díjmentes visszaváltási megbízást az alap befektetési jegyeire vonatkozóan. 2021 június 15-től elindul az alap megszűnési eljárása mely alatt a befektetési jegyek forgalmazása jogszabályi kötelezettség alapján felfüggesztésre kerül. Az alap megszűnési eljárásának időtartama várhatóan 2-3 hét. Ez idő alatt, tekintettel az alap befektetéseinek értékesítési folyamatára, az alap nem biztosít visszaváltási lehetőséget, tehát a befektetési jegyek ellenértéke ebben a periódusban nem lesz hozzáférhető az alapban maradt befektetők számára. Megszűnési eljárás lezárását követően az alapban maradt befektetőket megillető összegeket a forgalmazó K&H Bank, várhatóan 2021. július 8-án, az érintett ügyfelek értékpapír számlája mellett lévő pénzszámlán jóváírja. A Megszűnési eljárásról további, részletes információkat az alábbi linken elérhető tájékoztatásban találhatnak.

részletek

legfontosabb tudnivalók

alap neve

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

fajtája

nyíltvégű alap

névérték

1 forint / befektetési jegy

vételi és visszaváltási megbízások teljesítése

megbízás megadását követő 3. forgalmazási nap

tőkevédelem

az alap nem kínál tőkevédelmet

kitárjuk a horizontot: új alaptípus a K&H kínálatában

 • Felvértezve a vegyes alapok kezelésében megszerzett több mint 10 éves tapasztalatával, a K&H Alapkezelő egy új alap elindításával bővíti a befektetési lehetőségek horizontját. A K&H szikra abszolút hozamú alap célja, hogy egy minden eddiginél tágabb körben befektető, dinamikusan kezelt eszközt nyújtson a megtakarítóknak és középtávon a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot biztosítson számukra.

 • Az alapot kezelő szakemberek a gyorsan változó világpiacon aktívan kereshetik az egyedi befektetési ötleteket, míg a mögöttes befektetéseket gyorsan és rugalmasan átstruktúrálhatják. Az alap stratégiája nagy szabadságot biztosít a portfólió kialakításában, továbbá arra is lehetőséget ad, hogy az alap rövid távon akár nagyobb árfolyamingadozást is felvállaljon a középtávú hozamcél elérése érdekében.

mit kínál a K&H szikra abszolút hozamú alap?

 • középtávú célja elérése érdekében rugalmas befektetési szabályokat határoz meg: az alap régiós és szektorális szinten egyaránt keresi a legjobb potenciális hozammal kecsegtető lehetőségeket

 • befektéseinek univerzuma minden eddiginél szélesebb: a kötvény-, részvény- és devizapiaci befektetések mellett az alap származtatott ügyleteket is köthet

 • az alap kezelői havonta hírlevélben számolnak be az alap teljesítményét leginkább befolyásoló piaci eseményekről és a kiemelt befektetési történetekről

az alap befektetési horizontja

 • hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiaci eszközök: állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek, bankbetétek és pénzeszközök

 • hazai és nemzetközi (fejlett és feltörekvő) részvények: tőzsdére bevezetett részvények és ezekre vonatkozó értékpapírok

 • származtatott eszközök: tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek

 • befektetési alapok, ETF-ek és devizapárok széles köre

amit még érdemes tudni az alap megvásárlása előtt

 • ajánlott befektetési időtáv: 8 év

 • az alap kockázati besorolása: dinamikus

kinek ajánljuk?

 • aki szeretne részesedni egyedi, színes befektetési ötletekből

 • annak, aki hajlandó rövid távon magasabb árfolyamingadozást felvállalni a betéti kamatokat meghaladó hozamlehetőségért

 • portfólióban gondolkodók. portfóliót építők számára

termék dokumentumok

Tájékoztató és Kezelési szabályzat
Kiemelt Befektetői Információ
havi portfoliójelentés
legfrissebb féléves jelentés
legfrissebb éves jelentés
legfrissebb éves beszámoló
befektetési szolgáltatások hirdetménye
Általános Terméklap

közzétételek

További dokumentumok

az alap befektetési jegyeinek árfolyama és teljesítménye az elmúlt időszakban*

visszatekintő hozamok

3 havi 6 havi 12 havi 2 éves 3 éves 5 éves

Figyelmedbe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.

Jelen marketing célú hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhat az alap Kiemelt Befektetői Információi felől, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra!  A  KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe a MNB jóváhagyásának és a kondíciók előzetes meghirdetésének feltételével, de a befektetők kifejezett hozzájárulásának hiányában is jogosult – visszaváltási lehetőség biztosítása mellett – az alapokat átalakítani, melynek során az alapok neve, befektetési politikája, jelen dokumentumban feltüntetett kockázati (MiFID) besorolása megváltozhat, vagy dönthet az alap más alappal történő egyesüléséről. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az Alap származtatott eszközökbe fektethet, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű lehet! Az alap nettó eszközértéke jelentősen ingadozhat! Az alap sem tőkevédelmi sem hozamvédelmi sem árfolyamvédelmi ígéretet nem tesz, ilyen garanciát sem az alap, sem harmadik személy nem vállalnak! Az alap nemzetközi befektetései révén devizakockázatot vállalhat. Az alap számára árfolyamfedezeti céllal, vagy befektetési cél megvalósítása miatt származtatott ügyletek alkalmazása engedélyezett. Az alap tőkeáttételt vállalhat, amely növeli az alap kockázati kitettségét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegyek hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem - kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető a kifizetéskor köteles levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot az MNB engedélye alapján a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe kezeli, amelynek működését - anyavállalata révén - a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA  (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de vonatkozásában egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. reklámok) az MNB (Magyar Nemzeti Bank) jogosult eljárni. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.