1. Hány éves az összes olyan ügyfelünk együttesen, akik 2017. július 1-31. között K&H ifjúsági számlacsomag szerződést kötöttek nálunk? (A szerződés megkötésekor betöltött évek száma alapján.)

  vezetéknév, keresztnév *
  +36

A tippeléssel egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a K&H ifjúsági számlacsomaghoz igényelt Maestro érintőkártyámat aktiválom, és az aktiválástól számított legalább 1 naptári évig fenntartom, valamint elfogadom a Részvételi feltételekben foglaltakat.

Az „elküldöm a tippem” gomb megnyomásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen Akcióban való részvételi szándékom rögzítése során általam önkéntesen, megfelelő tájékoztatás birtokában megadott adataimat a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., továbbiakban: Bank) kezelje abból a célból, hogy az Akcióban a Részvételi feltételek szerint részt tudjak venni. Az Akció során Bank a megadott adataim helyesbítése okán és az Akció feltételeinek teljesítésével, a nyeremény átadásával kapcsolatos információkkal megkereshet. Ezen - kifejezetten Akcióval kapcsolatos - tájékoztatások nem minősülnek közvetlen üzletszerzési célú (marketing jellegű) megkeresésnek, csupán az Akcióval kapcsolatos fontos információk megosztását szolgálják.

adatvédelmi tudnivalók:

 • az adatkezelés során a Bank a honlapon való regisztrációdat követően a Részvételi feltételekben meghatározott Akció szerinti feltételek fennállását vizsgálja, és amennyiben azok megvalósulnak, jogosult vagy az Akcióban való részvételre
   

 • amennyiben az Akcióban való részvételi szándék rögzítése során helytelen adatokat adtál meg, a Bank felkereshet, hogy tájékoztatásával segítséget nyújtson az Akcióban való részvétel rögzítésében. Az Akció Részvételi feltételekben rögzített időtartama alatt a Bank felkereshet, hogy tájékoztatást adjon az Akció feltételeinek teljesüléséről, illetve a nyeremény átvételével kapcsolatban. Ezen megkeresések kizárólag az Akcióval kapcsolatos információkat tartalmaznak és tájékoztató jellegűek.
   

 • jelen adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásod, célja, hogy Bank a jelen Akciót megszervezze, a feltételek fennállásáról az Akció időtartama alatt értesítsen, a fenti feltételek szerinti nyereményre jogosultak személyét megállapítsa és azokat a jutalmukról tájékoztassa, illetve a jutalmat teljesítse
   

 • a Bank közreműködő adatkezelője és adatfeldolgozója a KBC Group Magyarországi fióktelepe (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.). Az adatokat csak azok a munkatársak ismerhetik meg, akik munkakörük szerint a szerződés előkészítésében részt vesznek.
   

 • az adatkezelés a jóváírásra jogosultak személyének megállapítását követő 90 nappal szűnik meg, ezt követően Bank a kizárólag Akcióval kapcsolatos személyes adatokat, melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli
   

 • a Résztevőknek bármikor joga van ingyenesen és indoklás nélkül tájékoztatást kérni - a K&H Bank Zrt. 1851 Budapest címen, a bankfiókokban illetve a Bank 24 órás telefonos ügyfélszolgálatán, a TeleCenteren keresztül, a (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámon – személyes adatai kezeléséről, bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül - személyes adatainak helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint tiltakozhat jelen Akcióban való részvétele és adatainak e célból való kezelése ellen. Tiltakozás esetén Bank az Ön adatainak az Akcióban való részvétel érdekében való kezelését megszünteti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatai kezeléséhez adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
   

 • adatai kezelésével kapcsolatos panaszaiddal a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatsz. A Bank adatvédelmi nyilvántartási száma: 00465.
   

 • a Bank adatkezelésével kapcsolatban tájékozódhatsz a Részvételi feltételek adatvédelmi rendelkezéseiből, továbbá a www.kh.hu oldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztatóból, az Üzletszabályzat 4. pontjából, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban a 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló rendelkezéseiből.