elszámolási és forintosítási információk

részletek részletek

A dedikált vonal hívószáma: +36 1 328 9008

A hatályos jogi szabályozás értelmében a K&H Bank a deviza alapú hitelek esetében 2015. június 15-ig köteles elszámolni ügyfeleivel és e határideig kell számukra kipostáznia az elszámolásról és forintosításról szóló levelet, mivel a Banknak a deviza alapú hitelek esetében a Magyar Állammal szemben indított polgári peres eljárása felülvizsgálati eljárással fejeződött be.

Szeretnénk hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a peres eljárás felülvizsgálattal történt lezárulta csak és kizárólag az elszámoló levelek kiküldésének határidejét befolyásolja, más részletét, így az elszámolás számítási módját nem. 

2014. július 26-án hatályba lépett a 

 • "Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló, 2014. évi XXXVIII. törvény" (Kúria törvény),
 • valamint 2014. október 15-én, illetve november 1-jén hatályosult (az azóta módosított) "2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről" (Elszámolási törvény).

nem vonatkozik a törvény az alábbi hitelekre:

 • állami kamattámogatással nyújtott forintalapú hitelek
 • hitelkártyák
 • folyószámla hitelkeretek

kizártak az elszámolásból az alábbi fogyasztói kölcsönszerződések:

 • 2004. május 1-je előtt, illetve a 2014. július 26-át követően szerződött ügyletek
 • 2009. július 26-án vagy ezt megelőzően lezárt ügyletek, kivéve azokat, melyek még nem évültek el
 • NET (Nemzeti Eszközkezelő) által kezelt ügyletek, mert itt kérés esetén a bankok közvetlenül a NET-tel számolnak el

Kiemelendő, hogy a hitelszerződések továbbra is érvényesek. 

Az MNB alapmódszertant szabályozó rendelete 2014. november 4-én került elfogadásra.

2014. november 11-én pedig hatályba lépett további két, elszámolásra vonatkozó MNB rendelet is:problémamentes szerződésekre vonatkozó rendelet:

 • ez kiegészült a kölcsön futamideje alatt bármikor késedelmesen törlesztő, vagy fizetéskönnyítő program hatálya alá került szerződésekre vonatkozó szabályokkal is. 
 • a végelszámolás, vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmények számára megadott becslési módszertanról szóló rendelet: itt kerültek definiálásra az elszámolási fordulónapok és a pénzügyi teljesítés határideje is.

elszámoló levelek

A jogszabályok alapján arra jogosult ügyfeleknek a bank postázza az elszámoló levelet. Fontos tudni, hogy a pénzügyi elszámolást kizárólag arra a címre (és névre) kell teljesíteni, amelyre a Bank az időközi értesítéseket is köteles megtenni, így egy ügylet esetén egyetlen személy fog elszámolást kapni. Az elszámolás kiküldését követően viszont a kezes, az adóstárs és a zálogkötelezett is kérhet információt. Ha az ügyfél lakóhelye/értesítési címe a fogyasztói kölcsönszerződésben megjelölttől vagy az ügyfél által utoljára bejelentettől eltér, be kell jelentenie az új értesítési címét az elszámolásra köteles pénzügyi intézménynek, amely erre a címre fogja postázni az elszámolásról szóló levelet. Amennyiben az ügyfél nem kapta meg az elszámoló levelet és a Bank az adott szerződési körre vonatkozóan az internetes oldalán, illetve a bankfiókokban már közzétette az elszámolások kiküldésének lezárására vonatkozó hirdetményét, úgy a hirdetmény megjelenését követően legfeljebb 60 napon belül van lehetőség az elszámolás elmaradására vonatkozó panasz megtételére

értesítési cím módosítások:

1. K&H banki ügyfelek részére

azonosítást követően lehetséges az új cím megadása. Az azonosítás történhet:

 • telefonon vagy
 • bármely K&H bankfiókban

telefonos azonosításhoz szükséges:

 • telecenter azonosító kód

személyes azonosításhoz szükséges az alábbi érvényes okmányok bármelyike:

 • személyi igazolvány

 • vagy jogosítvány

 • vagy útlevél

 • és lakcímkártya

2. már nem K&H banki ügyfelek részére:

Azon ügyfeleknél, akiket az elszámolás érint és megváltozott a lakcímük, be kell jelenteniük az új lakcímüket/értesítési címüket a banknak személyesen bármelyik bankfiókunkban a személyazonosság igazolását követően. Ebben az esetben a fenti dokumentumokon túl szükség lehet a megszűnt szerződésre is, annak beazonosítása érdekében. 

A hatályos jogi szabályozás értelmében a K&H Bank a deviza alapú hitelek esetében 2015. június 15-ig köteles elszámolni ügyfeleivel és e határideig kell számukra kipostáznia az elszámolásról és forintosításról szóló levelet, mivel a Banknak a deviza alapú hitelek esetében a Magyar Állammal szemben indított polgári peres eljárása felülvizsgálati eljárással fejeződött be. Szeretnénk hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a peres eljárás felülvizsgálattal történt lezárulta csak és kizárólag az elszámoló levelek kiküldésének határidejét befolyásolja, más részletét, így az elszámolás számítási módját nem.

Az ügyfelekkel a bankok az árfolyamrésről és a kamatemelésekről egyszerre számolnak el, kérjük várja meg a részletes elszámoló levél megérkeztét.

A forinthiteleket illetően az elszámolás az ügyfelekkel 2015. augusztus 1-szeptember 30. között várható. Az elszámolás a hitelkártyákat, folyószámla hitelkereteket, valamint az állami kamattámogatással nyújtott forinthiteleket nem érinti.

Azok az ügyfelek, akik kedvezményes rögzített árfolyamon végtörlesztettek, 2015. március 1. és 31. között kérhetik a bankjuktól az elszámolást a bankfiókokban. Az elszámolást kérő ügyfeleknek 2015. november 30-ig kell a levelet kiküldeni.

Fontos kiemelni, hogy jogszabály alapján ezen ügyfélkör benyújtott elszámolási igény hiányában elszámolási értesítőt nem kap! 

Azok az ügyfelek, akik kedvezményes rögzített árfolyamon végtörlesztettek 2015. március 1. és 31. között kérhetik a bankjuktól az elszámolást a bankfiókokban. Ebben az esetben az elszámolást kérő ügyfeleknek 2015. november 30-ig kell az elszámoló levelet kiküldeni. Az elszámolás díját a törvény értelmében az ügyfélnek kell fizetnie, amelynek összege 10 ezer forint. Amennyiben az ügyfél igazolja, hogy forint alapú fogyasztói hitel segítségével végtörlesztett, vagy az elszámolás keretében az ügyfélnek pénz jár vissza, ezt a díjat nem kell megfizetni illetve – megfizetés esetén – azt visszatéríti a Bank. A törvényben foglaltak alapján a kedvezményesen végtörlesztett ügyfeleknek visszafizetési kötelezettsége nem keletkezhet.

visszatérítés mértéke

Alapvetően 7 szempont határozza meg a visszatérítés mértékét:

 • árfolyamrés nagysága (mekkora volt az eltérés az MNB árfolyamához képest (azoknál a szerződéseknél, ahol jogszabály alapján banki középárfolyam alkalmazására került sor, ezt az eltérést nem kell figyelembe venni)

 • kamatemelés mértéke és időpontja

 • hitelfelvétel időpontja

 • futamidő

 • felvett összeg

 • kapott kedvezmények összege

 • törlesztés pontossága, késedelmek mértéke

Lényeges kiemelni, hogy a törvény rendelkezései szerint, amennyiben az elszámolás időpontjában lejárt tartozás áll fent, először ebbe a tartozásba (költség, kamat, és tőke sorrendben) kell az elszámolás szerinti összeget beszámítani. Tehát:

az elszámolás miatt visszajáró fogyasztói követelés összegének elszámolásának sorrendje:

 1. késedelmek kiegyenlítése
 2. gyűjtőszámlán felhalmozott összeggel szembeni elszámolás
 3. hitel tőketartozásának csökkentése

Állami Áthidaló Kölcsönből eredő tartozás esetén az elszámolás sorrendje:

 1. gyűjtőszámlán felhalmozott összeggel szembeni elszámolás
 2. áthidaló kölcsön-tartozással szembeni elvezetés
 3. hitel tőketartozásának csökkentése

Az árfolyamrögzítésből hátralévő időszak végéig a 2015. januárjában felszámított törlesztőrészlet felső korlátként szolgál. Efölé kizárólag a jogszabály alapján meghatározott, új kamatmérték növekedése miatt nőhet a havi törlesztőteher.

átutalás vagy készpénz?

Kizárólag már korábban lezárult vagy az elszámolás következményeként lezáruló hitelszerződés esetén kaphat vissza pénzt az ügyfél akár készpénzben, akár bankszámlára, egyéb esetekben a kölcsöntartozás összege csökken. További megkötés, hogy amennyiben az elszámolással érintett kölcsönszerződésen túl a pénzügyi intézménynél vagy a vele összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó pénzügyi intézménynél egyéb késedelmes tartozása áll fenn az ügyfélnek, akkor a pénzügyi intézmény a fogyasztói követelést annak terhére is jogosult elszámolni a kifizetést megelőzően.

Ha a fenti elszámolási lépéseket követően kifizethető fogyasztói követelés áll fenn és az ügyfélnek a pénzügyi intézménynél vagy a vele összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó pénzügyi intézménynél élő fizetési számlája van, akkor a visszajáró összeget a pénzügyi intézmény erre a számlára köteles teljesíteni. (Több fizetési számla esetén az ügyfél számára legkedvezőbb kondíciókat nyújtóra kell teljesíteni.)

Az elszámolással kapcsolatban tehát nyilatkozat megtételére kizárólag akkor van lehetőség, ha a fentiek nem teljesülnek. Ekkor a nyilatkozatot az elszámoló levél kézhezvételét követő 30 napon belül kell megtenni. Ebben kifizetési helynek az elszámolással érintett bank bármely bankfiókja, vagy bármely más pénzügyi intézménynél vezetett fizetési számla is megjelölhető. 

kivel számol el a bank? a kezes és adóstárs is érintett?

A pénzügyi elszámolást kizárólag arra a címre (és névre) kell teljesíteni, amelyre a bank az időközi értesítéseket is köteles megtenni. Az elszámolás kiküldését követően az elszámolásról azonban a kezes, az adóstárs és a zálogkötelezett is kérhet információt másolati példányban.

forintosítás

Csak azokra a kölcsönszerződésekre vonatkozik, melyeknél az elszámolás fordulónapján fennáll tartozás és amelyekre a pénzügyi intézmény elszámolási kötelezettsége is kiterjed a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján.

mely kölcsönszerződések ezek: deviza- vagy deviza alapú, jelzáloggal fedezett kölcsönszerződések

2015. január 1-jétől a konverzió megvalósulásáig egy új, rögzített árfolyam alapján esedékesek a törlesztőrészletek:

 • CHF: 256,47 Ft

 • EUR: 308,97 Ft

 • JPY: 2,163 Ft 

Az új törlesztőrészletet első alkalommal a konverzió lezárultát követően kell fizetni. 

A forintra átváltott hitelek referenciakamathoz, a három hónapos budapesti bankközi kamatlábhoz (BUBOR) kötött hitelek lesznek, ami azt jelenti, hogy NEM fix kamatozásúak lesznek.

Az átváltás árfolyama a fenti, 2015. január 1-jét követően, törlesztéskor felszámított árfolyamokkal egyezik meg.

A konverzióval érintett ügyletek esetén az alább meghatározott feltételek valamelyikének teljesülésekor az adós (adóstársak esetén kizárólag együttesen) írásban kezdeményezheti a forintosítás és a kapcsolódó kamatszabályok alkalmazásának mellőzését: 

 • a devizahitel legkésőbb 2020. december 31-én lejár;

 • aki megfelel a 2015. január 1-jétől érvényes jövedelemarányos törlesztőrészlet szabályozásnak (32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról), így például frankhitel esetében nem éri el a havi törlesztőrészlet a nettó jövedelem 10 százalékát (400 ezer forintos jövedelemtől 15%-át);

 • akinek (adóstársak esetén együttesen) legalább a várható törlesztőrészletet meghaladó mértékű rendszeres, valamely az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben igazolható jövedelme van;

 • akinek a forintosítás következtében a forintosítási fordulónapot követően az induló kamata meghaladná a 2014. évi LXXVII. törvényben meghatározott eredetileg számítható kamatot vagy kamatfelárat. 

Árfolyamgáttal érintett szerződések esetén a konverzió- és a kapcsolódó kamatszabályok mellőzésére vonatkozó kérelem speciális nyilatkozattételhez kötött.

Miért? mert – megfelelés esetén – a továbbra is devizában nyilvántartott szerződésekre a forintosítási fordulónapot követően semmilyen esetben sincs lehetőség a rögzített árfolyamon történő törlesztés további igénybevételére.

Ha nem tart igényt az ügyfél a forintosításra, akkor az elszámolólevél kézhezvételét követően 30 nap van ennek jelzésére. Ellenkező esetben visszamenőleges, 2015. február 1-jei hatállyal forintosítódik a jelzáloghitel. 

szerződésmódosulás napja, ha nem nyújt be kérelmet az ügyfél: 

 • elszámolólevél kézhezvételét követő 31. nap

szerződésmódosulás napja, ha benyújt kérelmet az ügyfél: 

 • az elszámolás kézhezvételét követő nap

DE: a pénzügyi intézmény a kérelem megvizsgálását követően arról értesíti az ügyfelet, hogy nem felelt meg a feltételeknek, akkor a szerződésmódosulás napja: a visszautasításról szóló értesítés kézhezvételét követő nap

Amennyiben a kialakuló feltételrendszert nem tartja az ügyfél megfelelőnek, jogosult ingyenesen felmondani a hitelét a szerződésmódosulást követő 60 napon belül. DE, ebben az esetben a felmondást követő 90 napon belül ki kell egyenlíteni a tartozást, azaz az esetleges hitelkiváltásoknak is le kell erre az időpontra zárulniuk. Mindenképpen érdemes azonban megnézni a bank egyéb, más jelzáloghitel-ajánlatait.

A 2015. február 1. és az elszámolás rendszerekben történő átvezetése között teljesített, a még magasabb fennálló tőkeösszegre felszámított tisztességtelen kamatszint miatti túlfizetést a bank utólag visszautalja az ügyfelek számára.

árfolyamgát és áthidaló kölcsön

Az elszámolás miatt visszajáró fogyasztói követelés összegének elszámolásának sorrendje:

 1. késedelmek kiegyenlítése
 2. gyűjtőszámlán felhalmozott összeggel szembeni elszámolás
 3. hitel tőketartozásának csökkentése

Állami Áthidaló Kölcsönből eredő tartozás esetén az elszámolás sorrendje:

 1. gyűjtőszámlán felhalmozott összeggel szembeni elszámolás
 2. áthidaló kölcsön-tartozással szembeni elvezetés
 3. hitel tőketartozásának csökkentése

Az árfolyamrögzítésből hátralévő időszak végéig a 2015. januárjában felszámított törlesztőrészlet felső korlátként szolgál. Efölé kizárólag a jogszabály alapján meghatározott, új kamatmérték növekedése miatt nőhet a havi törlesztőteher.

Az árfolyamrögzített időszak végét követően is csak mérsékelten, a 60. hónapban (vagy ha ez a forintosított devizaszerződés lejárata miatt rövidebb lett volna, akkor ennek a lejáratakor) felszámított törlesztőrészlet maximum 15%-ával növekedhet a (forintosított) devizakölcsön-szerződésből eredő tartozás havi részlete.

Amennyiben az elszámolást követően marad fent gyűjtőszámlahitel-szerződésből eredő tartozás, akkor annak beütemezése a 163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet (a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről) szerint kell megtörténjen az eddig is alkalmazott eljárással megegyező módon. 

Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlanok

A NET által megvásárolt ingatlanok esetében a bankok közvetlenül a Nemzeti Eszközkezelővel számolnak el, az ügyfelek közvetlenül nem érintettek az elszámolásban és akkor sem kapnak vissza pénzt, ha a számítások elvégzését követően a bank visszatérítésre köteles.

A K&H a magyar pénzügyi piac kiemelkedően stabil szereplője, tőkeereje, tőke megfelelése rendkívül erős, és a vezető magyar bankok között a legjobb likviditással, valamint az egyik legjobb hitel/betét mutatóval rendelkezik. A K&H Bank eddig a pénzügyi válság minden egyes évében nyereséges maradt,, megőrizte jövedelmezőségét, az idei év első kilenc hónapjában is kiemelkedő eredményt ért el. A K&H Bankcsoport egyszeri tételek nélküli nyeresége 28,2 milliárd forint volt a tavalyi évben, szemben a 2013. december végi 18,5 milliárd forinttal.

A K&H a szintén szilárd és erős tőkehelyzetű, európai szinten is jelentős nyereséggel bíró belga KBC Csoport tulajdonában van, amely, – mint oly sokszor hangsúlyozta - elkötelezett Magyarország iránt és fő piacának tekinti.

Ezenkívül fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a K&H Bank 2014-től 2017-ig tartó időszakban évi 1,5 milliárd, összesen 6 milliárd forintot fektet be digitalizációs fejlesztésekbe. Ez is azt bizonyítja, hogy a K&H tartva magát eddigi stratégiájához, a jövőben is az ügyfelek igényeinek maximális kiszolgálására kíván koncentrálni.

Tájékoztató a 2015. évi CXLV. törvény szerinti tájékoztató levelek kiküldésének határidejéről

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

archívum