K&H Bank – bankkártyakép design pályázat

A pályázat lezárult. A kapcsolódó sajtóközlemény itt érhető el.

1. a pályázat tartalma

A K&H Bank (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet fiatal képzőművészek számára a lakossági bankkártya portfóliójának megtervezésére. A pályázat célja, hogy a Kiíró a beérkező pályaművekből megtalálja azon egyedi, csak a K&H márkára jellemző bankkártya képeket, melyet az elkövetkező években lakossági bankkártyáin esetleg megjelentethet majd. A pályázat feladatának részletes leírása a mellékletek között, a feladat leírása c. dokumentumban megtalálható.

A pályázat nyertese (továbbiakban: Nyertes) számára a Kiíró egyszeri pénzbeli támogatást nyújt.

2. részvételi feltételek

A pályázatra jelentkezhet:

 • minden akkreditált szakirányú (képzőművészeti, grafikai, formatervezői, rajz és vizuális kultúra, stb.), magyar felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy hallgatók csoportja
 • minden akkreditált szakirányú felsőoktatási intézményben – a pályázati kiírás dátumához képest – az elmúlt 15 éven belül végzett magyar állampolgárságú művész (képzőművészeti, grafikai, formatervezői, rajz és vizuális kultúra, stb.)
 • minden akkreditált szakirányú (pl. grafikus) felsőfokú szakképzés hallgatója, vagy hallgatók csoportja
 • minden akkreditált szakirányú felsőfokú szakképzést – a pályázati kiírás dátumához képest – az elmúlt 15 éven belül végzett magyar állampolgárságú művész (pl. grafikus)

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy közvetlenül – akár a pályázat időszakán kívül is – kérjen fel művészt, vagy szakembert a lakossági bankkártya portfólió megtervezésére.

3. a pályázat tartalmi és formai kritériumai

A pályázat feltételei:

 • kreatív koncepció(k): minden egyes beadott pályamű egy külön vizuális koncepciónak felel meg. A különböző vizuális koncepcióknak tartalmazniuk kell egyenként 8 különböző típusú bankkártyát, ezekről leírás a mellékletek között, a kártyatípusok c. dokumentumban megtalálható. Egy vizuális koncepción belül a kártyaképek összessége egy irányvonalat képvisel, konzekvens.
 • egy pályázó több pályaművet is beadhat
 • a pályamű rövid, magyarázó leírása, illetve
 • a pályázó adatainak, és elérhetőségeinek (minimum: név, mobilszám és e-mail cím) megadása a pályázati adatlapon (a pályázati adatlap letölthető a mellékletek közül)
 • nyilatkozat felsőfokú tanulmányi jogviszony fennállásáról felsőfokú tanulmányt folytató pályázók esetében VAGY
 • nyilatkozat felsőfokú tanulmányt (15 éven belül) végzett pályázók esetén diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) meglétéről a csatolmányok között közzétett pályázati adatlapon

Formai követelmények:

 • a bankkártyaképek mérete 85x54 mm legyen, körben 5 mm kifutóval
 • javasolt az Adobe Illustrator vagy Photoshop programok használata. Az elkészült alkotások egyes elemeit (amennyire lehetséges és indokolt) különböző rétegeken kell létrehozni, és majd így, a különböző rétegeket megtartva kérjük átadni a "forrásfájlokat".
 • eleve javasolt a nyomdai alapszínekkel dolgozni, és a fájlokat cmyk színmódban megtervezni. Esetleges direkt színek használata esetén javasolt eleve olyan, Pantone skála szerinti színek használata, melyeknek cmyk leképezése közel áll a kiválasztott árnyalathoz, közvetíteni képes azt a látványt, amit az alkotó elképzelt.
 • a tervezéskor érdemes a K&H bankkártya kötött grafikai és szöveges elemeinek helyét figyelembe venni. Ehhez készítettünk egy sablont, ami letölthető a csatolmányokból (a K&H logó elmozdítható a sablonban elhelyezetthez képest, de figyelembe kell venni a csatolt arculati kézikönyvben leírt logóhasználati szabályokat).
 • amennyiben a grafika betűt, szöveget is tartalmazna, a használt fontok csatolása szükséges lesz majd a forrásfájlokhoz
 • minden felhasznált vagy létrehozott grafikai elem vagy képanyag minimum szükséges felbontása 300 dpi
 • a bankkártyaképeket a pályázó *.jpg vagy *.png formátumban küldi meg előzetesen a megadott címre.
  A kiválasztást követően a nyertes pályamunkát *.ai, *.eps vagy *.psd formátumban is le kell adni.

4. a pályázat érvényessége

A pályázatra 2018. október 31. 24:00 óráig lehet jelentkezni a pályázati anyagok leadásával.

5. a pályázat menetrendje

a) határidők
 • pályázat kiírása: 2018. szeptember 11.
 • pályázatok leadásának határideje: 2018. október 31.
 • eredményhirdetés: 2019. január 31-ig
 • a pályázók az eredményről értesítést kapnak, elektronikus levél formájában, a pályázati anyagban megadott e-mail címre 2019. február 15-ig

A szervezők a változtatás jogát fenntartják.

b) a pályázatok leadásának módja:

A pályázatot elektronikusan kell beküldeni a bankkartyapalyazat@kh.hu e-mail címre.

(A Kiíró levelező rendszerén, a fenti e-mail címre körülbelül 15 megabájtos csatolmányok tudnak átjönni. Ez a méretkorlát csak a pályázati anyagokra vonatkozik, amik tömörített *.png, vagy *.jpg képek lesznek. A Nyertes által benyújtandó *.ai, *.eps vagy *.psd formátumú fájlokat majd – a méretüktől függően – óriás file küldőn, vagy adathordozón kérjük eljuttatni.)

c) szerződéskötési kötelezettség

A Nyertessel a pályázat megnyerésére tekintettel a Kiíró köt szerződést, amely szerződés a felek közötti jogokat és kötelezettségeket tartalmazza, legfőképpen a pályázati kiírásban szereplő támogatási összeg folyósítását és a Nyertes által nyújtandó, kiírásban is szereplő ellenszolgáltatások részletezését.

A Kiíró és a Nyertes vállalják, hogy az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon belül megkötik a szerződést egymással. Ezt követően a Kiíró legkésőbb a szerződéskötés dátumát követő 30 napon belül a támogatási összeg folyósítását megkezdi.

A Nyertes kötelezettsége a szerződéskötést megelőzően bemutatni a felsőfokú tanulmány folytatását igazoló diákigazolványát vagy a felsőfokú végzettséget igazoló eredeti dokumentumot.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy nem hirdet Nyertest.

6. érvénytelen pályázatok

A pályázatok benyújtásakor hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan, nem a Kiíró honlapján közzétett adatlapon vagy határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri a pályázatból kizárja, illetve azokat nem bírálja el.

Amennyiben az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon belül a Nyertes nem mutatja be a felsőfokú tanulmány folytatását igazoló diákigazolványát vagy a felsőfokú végzettségét igazoló eredeti dokumentumot, a Kiíró jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani.

7. odaítélés kritériumai

A beérkező pályázatok elbírálása, és a nyertes pályázat kiválasztása három körös.

Először egy szakmai zsűri bírálja el a beérkező pályázatokat a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján, ezen túlmenően pedig a saját belátása szerint szűkíti le egy legfeljebb 10-12-es listára a bent maradó pályaműveket.

A zsűri elnöke:

 • Horváth Magyary Nóra (K&H Bank, Kommunikációs igazgatóság, ügyvezető igazgató)

A zsűri további tagjai:

 • Sós Beáta (K&H Bank, Kommunikációs igazgatóság, szenior kommunikációs menedzser)
 • Király Andrea (K&H Bank, Szegmens Marketing Igazgatóság, igazgató)
 • Németh László (K&H Bank, Számlavezetés és bankkártya termék menedzsment főosztály, igazgató)
 • Virág Judit (a Virág Judit Galéria és Aukciósház művészettörténésze)

A zsűri által kiválasztott pályaműveket egy, a célcsoport körében végzett kutatás keretében szűkíti tovább a Kiíró legfeljebb 2-3 pályaműre, majd közönségszavazásra bocsátja a végső győztes kiválasztása céljából.

A kiválasztási folyamattal, valamint a pályázat végeredményével szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, más egyéb jogi út kizárva.

8. további információ a pályázattal kapcsolatban

A Nyertesre vonatkozó rendelkezések:

 • A pályázat nyereményének összege: nettó 500 000 forint

A pályázók kötelezettségei:

 • a pályázók a munka beadásával elfogadják a kiírás feltételeit. A pályázatot beadó személyek vállalják, hogy amennyiben megnyerik a pályázatot, a pályázat összegének térítése mellett az általuk készített koncepció használati és szerzői jogát további térítés nélkül adják át a Kiírónak, annak bankkártyaképei kidolgozásához felhasználásra. Ennek keretében a pályázók azt is vállalják, hogy a Kiíró kártyaképekkel kapcsolatos kisebb mértékű módosítási igényeire (pl. színárnyalat módosítása, rossz helyen lévő kép elemek kitakarása) a lehető leggyorsabban, külön díjazás nélkül, az eredményhirdetéstől számított 2 hónapig (2019. március 31-ig) eleget tesznek.
 • a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa
 • a pályázók a pályamű elküldésével kijelentik és szavatolják, hogy jelentkezésük vagy az általuk beküldött pályamű semmilyen szerződést, harmadik személy jogait vagy jogszabályokat nem sért, valamint harmadik személynek nincsen joga, amely alapján igényt támaszthatna rá és azért is, hogy a pályamű más harmadik személy vagy a nyilvánosság számára még nem került feltárásra, más pályázat során benyújtásra.
 • a pályázók szintén szavatolják, hogy a vizuális koncepció saját szellemi tevékenységük eredményeképpen önállóan létrehozott új, máshol még fel nem tárt, bizalmasan kezelt szellemi alkotás, amely tekintetében jogosultak az alább említett jogok engedésére. Amennyiben a pályamű létrehozatalában bármely harmadik személy részt vett, a pályázó annak beküldésével szavatolja, hogy mindezen harmadik személyektől minden olyan hozzájárulást beszerzett és minden az ilyen személyek által esetlegesen támasztott igényt megfelelően rendeztek, amely a jelen kiírásban foglaltak maradéktalan teljesítéséhez szükséges.
 • amennyiben a pályázó meglévő alkotást dolgoz fel (pl. stock fotó), akkor köteles a pályaműben feltünteti annak forrását és további joghasználati költségeit
 • amennyiben a pályázat nyertese a bankkártyaképeket nem adja át a pályázat Kiírójának a kért formátumban, úgy a pályázat Kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni
 • a pályázók pályázatuk beküldésével vállalják, hogy minden a pályázattal kapcsolatban, a Kiíróval kapcsolatban tudomásukra jutott információt, adatot, dokumentumot, valamint a szerződéskötés esetén a szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott minden információt határozatlan ideig szigorúan bizalmasként kezelnek
 • a fenti kötelezettségek megsértése esetén a Nyertes pályázati díj visszatérítésére köteles
 • a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázaton kiválasztott Nyertes koncepciót ne valósítsa meg, továbbá fenntartja a jogot, hogy bármilyen más megjelenítésű bankkártyákat legyártson
 • a nyeremény utáni adó és járulékterheket a Kiíró fizeti meg

A pályázatról további információt Zelei Piroskánál, a +36 1 328 9830 telefonszámon, illetve a piroska.zelei@kh.hu e-mail címen kaphatnak.

9. adatvédelem

 • a Kiíró az adatkezelés során a hatályos jogszabályok megtartásával jár el
 • az adatkezelés a pályázatok Kiíró általi átvételével kezdődik és a pályázat eredményének kihirdetését követő 60 nap elteltével ér véget. Az adatkezelés jogalapja a pályázatra való jelentkezéssel megadott hozzájárulás.
 • az adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Kiíró a pályázatokat el tudja bírálni, és a Nyertest értesíteni tudja. Az adatkezelés a következő adatokra a következő adatkezelési célokból terjed ki: név, mobilszám, e-mail cím a nyertes értesítéséhez, folyamatban lévő felsőfokú tanulmányra vagy diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) meglétére vonatkozó adat a pályázati feltételeknek való megfeleléshez elbírálásához.
 • az adatkezelés megszűntét követően a Kiíró a személyes adatokat törli
 • a Kiíró bármely elérhetősége (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu) felé intézett nyilatkozattal, valamint K&H TeleCenter telefonszámán (+36 1/20/30/70 335 3355) is visszavonható a pályázati anyag beadásával elfogadott személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulás; kérelmezhető a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozás azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása a pályázatból való kizárást vonja magával
 • a pályázók adataik kezelésével kapcsolatos panaszaikkal a Kiíró adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@kh.hu), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatnak
 • a Kiíró általános adatkezelési tájékoztatója a kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található, további információ a Bank adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető.

Budapest, 2018. szeptember 11.