KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing, euróban

 • az alappal a főbb feltörekvő régiók (Ázsia, Dél-Amerika, Közép-Kelet Európa) részvény tőzsdéit érheti el, euróban
 • a felelős befektetés szempontjainak figyelembevételével
KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing, euróban
KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing, euróban
Az alap 2023. január 1-jén nevet váltott, ezt megelőzően KBC Equity Fund SRI Emerging Markets, euróban néven volt elérhető a termék.

az Ön igényeihez alkalmazkodva

 • befektetésével olyan vállalatok részvényeibe fektethet, amelyek a jövedelmezőségi szempontok mellett termékeik, szolgáltatásaik előállítása során kiemelten figyelnek a környezeti, társadalmi és az átlátható vállalatirányitási szempontokra is
 • hosszú távon, a fejlett piacokhoz felzárkózó feltörekvő részvénypiacok nagyobb növekedési potenciállal rendelkeznek

amit még érdemes tudnia, mielőtt dönt

 • az alap tőkéje a feltörekvő részvénypiacokon kerül befektetésre, a fenntarthatósági (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) szempontok maximális figyelembevételével
 • a fenntarthatósági politikánk alapján egyes szektorokat - többek között a dohányipar, a szerencsejáték, a fegyvergyártás, az egzotikus állati szőrmék és bőrök értékesítése és a pornográfia  - kizárunk a befektetéseink közül, részletes kizárási politikánk ezen a linken érhető el
 • a szóba jöhető vállalatokat átvilágítjuk a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok alapján is és az értékelés eredményét figyelembe vesszük a kiválasztás során
 • az alapban lévő globális vállalatok többnyire Ázsiában, Dél-Amerikában és Kelet-Európában működnek
 • a részvények teljesítménye, és ennek megfelelően az alap teljesítménye is nagymértékű ingadozásokat mutathat 
 • az alapban lévő részvények árfolyammozgása mellett a részvények eltérő devizájából adódó devizaárfolyam változások is hatnak a befektetési jegy árfolyamára
 • az alap jelen sorozata euróban vásárolható meg
 • az ajánlott befektetési időtáv: legalább 8 év
 • az alap kockázati besorolása: merész.

fenntartható fejlődés

Az európai szabályozás (2019/2088 EU Rendelet a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkében meghatározott befektetési termékek megkülönböztetésére használt jelzés, mellyel a K&H Csoportban azokat a befektetési alapokat jelöljük, amelyek portfóliójuk összeállítása során a hagyományos pénzügyi szempontok mellett a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe veszik. Ezen befektetési alapok portfoliójukkal a környezeti vagy társadalmi jellemzőket mozdítják elő (ám nem kifejezett célkitűzésük), valamint a portfolióba befektetésként kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.

kinek ajánljuk?

 • akinek fontos, hogy a befektetése olyan vállalatok részvényeibe kerüljön, amelyek kiemelten figyelnek a környezeti, társadalmi és átlátható vállalatirányítási szempontokra is
 • aki bízik a feltörekvő részvénypiacokon működő vállalatokban
 • aki a hosszútávon várható magas megtérülés érdekében elviseli a részvénypiaci árak változásából fakadó hozamingadozásokat, esetenként átmeneti veszteségeket is
 • aki építeni és színesíteni szeretné portfólióját

fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

közlemények

általános terméklap a KBC által kibocsátott K&H Private banking által elérhető befektetési alapokhoz
További dokumentumok

az alap befektetési jegyeinek árfolyama és teljesítménye az elmúlt időszakban*

visszatekintő hozamok

3 havi 6 havi 12 havi 2 éves 3 éves 5 éves
Az alapkezelő döntése alapján a befektetési alap 1 jegyre jutó árfolyamát 2023.01.12-én egy harmadára csökkentették, ezzel egyidejűleg a befektetők minden egyes befektetési jegyük után további 2 db befektetési jegyet kaptak, így a befektetésük értéke összességében e művelet miatt nem változott.
Jelen marketing célú hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját a Tájékoztató tartalmazza, mely angol nyelven elérhető a vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a khalapok.hu) internetes oldalon. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhat az alap magyar nyelvű kiemelt információkat tartalmazó dokumentumaifelől, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra.  A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az alap számára árfolyamfedezeti céllal, vagy befektetési cél megvalósítása érdekében származtatott ügyletek alkalmazása engedélyezett. Az alap nettó eszközértéke jelentősen ingadozhat!  Az alap sem tőkevédelmi sem hozam- vagy árfolyamvédelmi ígéretet nem tesz, ilyen garanciát nem vállal! A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegy hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem – kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető a kifizetéskor köteles levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a KBC Asset Management N.V. belga alapkezelő társaság kezeli, amelynek működését a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. reklámok) a Magyar Nemzeti Bank jogosult eljárni. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata. Az alap által kibocsátott befektetési jegyekhez kapcsolódó befektetői jogok magyar nyelvű összefoglalóját itt találja.
kapcsolat