CSOK extra (új lakás vásárlására vagy építésére)

végig fix kamatláb!

 • akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás
 • akár 15 millió forint kedvezményes hitel
 • THM: 3,1%

kölcsönösszeg
forint
futamidő
év
= hónap
tipp
ezt kalkuláltad:
törlesztőrészlet
kölcsönösszeg
futamidő
0 ajánlatot találtunk számodra
loan.no-result-count
havi törlesztő éves kamat THM teljes visszafizetendő  
havi törlesztő éves kamat THM teljes visszafizetendő  
A kalkulátor a számításban az 5 éves kamatrögzítésű K&H lakáscélú hitelek állami támogatással extra termékünket veszi alapul, a hatályos Hirdetmény szerinti kondíciók alapján, változatlan kondíciókat feltételezve a teljes futamidő alatt. A kamattámogatás időtartama: a kölcsön futamidejének első 25 éve.
A hitel fontosabb feltételei: kizárólag 2 vagy többgyermekes családok (meglévő vagy vállalt gyermek esetén is) új lakás vásárlására vagy építésére vehetik igénybe, maximum 25 éves futamidővel, amennyiben CSOK is igénylésre kerül.
A hitel maximális összege 2 gyermekes családok esetén 10 millió forint, 3 vagy többgyermekes családok esetében 15 millió forint.
A hitelt a K&H bank nyújtja. Törlesztőrészletek száma: 240 db. A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A fedezetül bevont ingatlanra vagyonbiztosítással kell rendelkezni.
reprezentatív példa:  5 millió forint összegű kölcsön esetén, 240 hónapos futamidővel, 3,0% fix kamat mellett a havi törlesztőrészlet 27 730 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 6 692 771 Ft, a hitel teljes díja 1 692 771 Ft, ebből a hiteldíjban foglalt díjak, költségek összege 37 600 Ft,THM: 3,2%.
nem tudod eldönteni, hogy jogosult vagy-e a CSOK-ra? kérj visszahívást

részletek részletek

a CSOK állami kedvezményeket jelent amit lakáscéljaink megvalósításához vehetünk fel meglévő vagy vállalt gyermekek esetén. A kedvezmény összege 600 000 forinttól 10 000 000 forintig terjedhet

 • CSOK extra (vissza nem térítendő támogatás + kedvezményes hitel)
 • CSOK (vissza nem térítendő állami támogatások)
 • ÁFA visszaigénylés 5 millió forintig

Hitel szakértőink segítségével telefonon vagy fiókban személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a számodra, így könnyen megtudhatod, hogy mekkora összegre vagy jogosult.

3 típusú állami támogatás lakáscélhoz
támogatás típusa hitelcél támogatás összege
CSOK extra új lakás vásárlásra, építésre speciális feltételekkel
 • 2 gyermekes családok esetében 2,6 millió forint vissza nem térítendő támogatás, és akár 10 millió forint kedvezményes hitel
 • 3 vagy többgyermekes családok esetében 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás, és akár 15 millió forint kedvezményes hitel
CSOK (normál)

új lakás vásárlásra / építésre vagy használt lakás vásárlásra és bővítésére

600 000 és 2 750 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatás
ÁFA támogatás új lakás építésénél az építési bekerülési költség megfizetéséhez vagy az építési telek vételárához maximum 5 millió forint adó-visszatérítés

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK extra)

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

CSOK extra kedvezmények (vissza nem térítendő támogatások) összege új lakás építése vagy vásárlása esetén kizárólag 2 vagy többgyermekes családok esetében igényelhető.

új lakás építése vásárlása (CSOK extra)

gyermekek száma

lakás hasznos alapterülete

ház (egylakásos lakóegység) hasznos alapterülete

kedvezmény összege

2 gyermek min. 50 m2 min. 80 m2 2 600 000 forint

3 vagy több gyermek

min. 60 m2

min. 90 m2

10 000 000 forint

Fontos tudnivalók a fenti kedvezménnyel kapcsolatban

 • a kedvezmény igénybevételekor megtartható a már meglévő lakás
 • meglévő vagy vállalt gyermek esetén is igényelhető
 • fontos, hogy legalább a fenti táblázat szerinti négyzetméteres hasznos alapterületű új lakásba vagy lakóépületbe kell költözni

kétgyermekes családok esetében maximum 10 000 000 forint, három vagy többgyermekes családok esetében maximum 15 000 000 forint kedvezményes állami kamattámogatott hitel igényelhető a CSOK extra mellé fix 3% kamatozással (THM:3,1%)

A hirdetésben szereplő két vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Aktuális akciónk keretében elengedjük, visszatérítjük, illetve átvállaljuk az induló költségeket, azonban a hitelhez kamatkedvezmény nem vehető igénybe.

A hitel fontosabb feltételei:

 • kizárólag 2 vagy többgyermekes családok (meglévő vagy vállalt gyermek esetén is) új lakás vásárlására vagy építésére vehetik igénybe 
 • maximum 25 éves futamidővel, amennyiben a 10 000 000 forint összegű CSOK extra is igénylésre kerül. 

ÁFA visszaigénylés 5 000 000 forintig banki lebonyolításban

Az adó-visszatérítési támogatás magáncélú építkezések bekerülési költség megfizetéséhez vagy az építkezés helyéül szolgáló építési telek magánszemély tulajdonosa által megfizetett építési telek vételárához való felhasználásaként lehetséges.

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

CSOK kedvezmények összege (vissza nem térítendő támogatások) amennyiben a CSOK extra feltételek nem teljesülnek.

használt lakás vásárlása vagy bővítése

gyermekek száma

lakás alapterülete

kedvezmény összege

1 gyermek

min. 40 m2

600 000 forint

2 gyermek

min. 50 m2

1 430 000 forint

3 gyermek

min. 60 m2

2 200 000 forint

4 vagy több gyermek

min. 70 m2

2 750 000 forint

új lakás építése vagy vásárlása

gyermekek száma

lakás hasznos alapterülete

ház (egylakásos lakóegység) hasznos alapterülete

kedvezmény összege

1 gyermek

min. 40 m2

min. 70 m2

600 000 forint

2 gyermek

min. 50 m2

min. 80 m2

2 600 000 forint

további általános igénylési feltételek

1.) A K&H Bank hitelfelvétel során konkrét ügyfélminősítés alapján határozza meg a minimálisan elvárt önerőt, tehát a CSOK akár a minimálisan elvárt önerő része is lehet.

2.) használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén

A családi otthonteremtési kedvezmény esetében az igénylő rendelkezésére álló saját erőként kell számításba venni a korábban − 5 éven belül − értékesített lakás eladási árát. Ezt az összeget a következőkkel lehet csökkenteni:

 • az adásvételt követően vásárolt lakás vételárával
 • a lakástulajdont terhelő és a vételárból visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
 • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő-, vagy végtörlesztett összegével,
 • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,
 • a lakásértékesítésből származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összegével.

Fontos, hogy a fenti feltétel nem alkalmazandó új lakás vásárlására vagy építésére igénybe vett CSOK kedvezmény esetén.

3.) Az igénylőnek (mindegyiknek) köztartozásmentes adózónak kell lennie, továbbá az igénylőnek (házastársak és élettársak esetén legalább az egyik félnek) bejelentett, minimum fél éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie (ideérte azt az esetet is, ha legfeljebb 15 nap megszakítás van a legalább 180 nap TB jogviszonyban). A külföldön szerzett biztosítási jogviszony is beleszámít az előírt fél éves biztosítási időszakba.

4.) Lakásvásárlás esetén a családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy. Lakás építése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnek nem tulajdonosa, és a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek sem közeli hozzátartozója, sem élettársa.

Lakás bővítése esetén a CSOK akkor igényelhető, ha a kivitelezést végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója, vagy élettársa, vagy ha a kivitelező gazdálkodó szervezet, akkor annak nem tulajdonosa.

5.) Lakásvásárlás esetén a vételár legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget – az Eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára (bankszámlára), hitelszámlára, vagy az adásvételi szerződésben is megjelölt ügyvédi letéti számlára kell teljesíteni.

6.) Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban - a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

7.) A lakástulajdonosnak a kedvezmény folyósítását követően legfeljebb 90 napon belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását vagy együttköltözését a kérelem benyújtásakor vállalta.

8.) A kedvezményt igénybevevő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakást ezen időszak alatt haszonélvezet vagy használati jog nem terheli.

9.) Vállalt gyermekek esetében elegendő az egyik szülőnek 40 év alattinak lennie az igényléskor.

10.) A gyermekeket 25 éves korukig lehet figyelembe venni az igénylésnél. A magzatot a terhesség betöltött 12. hetét követően. Az igénylő gyámsága alatt álló gyermekre is lehet igényelni a támogatást, amennyiben a gyermek legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt áll és a vér szerinti szülei meghaltak.

11.) Az igényléshez feltétel a büntetlen előélet a Rendeletben meghatározott gazdasági bűncselekmények, illetve a közigazgatás rendje elleni, vagyon elleni és pénz és bélyegforgalom rendje elleni bűncselekmények tekintetében.

12.) Az igényléshez feltétel annak igazolása, hogy az igénylőt az igénylést megelőző 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére.

13.) Amennyiben az eredeti hitelcél használt lakás vásárlása, bővítése volt, akkor a később született gyermek után a meglévő kölcsöntartozás csökkentésére utólagosan igényelhető támogatás, 400.000 Ft mértékben. 

14.) Az az Igénylő is igényelhet CSOK-ot, akinek a munkáltatója szolgálati lakást biztosít, és amely lakásban az Igénylő köteles benne lakni. Ebben az esetben az Igénylő továbbra is lakhat a szolgálati lakásában a munkaviszonya fennállásának idején, nem kell beköltöznie a CSOK-kal érintett ingatlanba.

további feltételek bővítéshez

Az igénylés feltételei:

A bővíteni kívánt ingatlan:

 • az igénylő legalább 50%-os tulajdonában van

 • az igénylő és mindazon személyek (gyermekek) lakóhelye, akik után a CSOK-ot igénybe veszik

 • legalább komfortos, vagy a bővítéssel komfortossá válik

Egyéb tudnivalók:

A kedvezmény szempontjából bővítés, az OTÉK fogalom-meghatározásának keretein belül – ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is – a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység.

Nem minősül bővítésnek a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása (pl. a terasz, gépjárműtároló beépítése, lakószobává alakítása; többlakásos épület esetében a szomszédos lakásból egy szobának a meglévő lakáshoz csatolása; belső átalakítás után konyhával, egyéb helyiséggel nő az ingatlan alapterülete, stb.)

Bővítéshez igényelt kedvezmény további feltételei:

Bővítés esetén a számlakötelezettség a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-a.

A lakásbővítést követően kialakított lakás hasznos alapterületnek el kell érnie a meglévő, a vállalt gyermek(ek) és a terhesség 12. hetét betöltött magzat vagy ikermagzat gyermek(ek) alapján számított, a fenti táblázat szerinti minimum hasznos alapterület értékét.

további feltételek használt lakás vásárlásához

Az igénylés feltételei:

A vásárolni kívánt ingatlan:

 • CSOK kedvezménnyel vásárolni kívánt használt lakás értéke nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott maximumot, amely 35 millió forintot jelent.

 • a vásárolni kívánt használt lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket​

A támogatási kérelem benyújtásakor a végleges adásvételi szerződés nem lehet 180 napnál régebbi!

további feltételek új lakás vásárlásához

Az igénylés feltételei:

A vásárolni kívánt ingatlan:

 • 2008. július 1-én vagy azt követően kiadott használatba vételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik

 • amennyiben a használatba vételi engedély használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány még nem került kiadásra, a támogatási szerződés ebben az esetben is létrejöhet (a támogatás folyósítására azonban csak a használatba vételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását követően kerül sor)

A támogatási kérelem benyújtásakor a végleges adásvételi szerződés nem lehet 180 napnál régebbi!

további feltételek új lakás építéséhez

Az igénylés feltételei:

Az építeni kívánt ingatlan:

 • 2008. július 1-én vagy azt követően kiadott építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkezik

 • összkomfortos

A támogatást kizárólag a használatba vételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása előtt lehet igényelni!

további igénylés feltételek CSOK extra

mit kell tudni a vállalható gyermekek után járó kedvezmény feltételeiről?

meglévő 3 gyermek esetén

 • a 10 000 000 forintos kedvezményt igénylőknek nem kell teljesítenie a 40 éves életkor szabályt.

vállalt gyermekek - CSOK extra esetén

 • fiatal házaspárok – legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét – legfeljebb három gyermek megszületését vállalhatják 
 • 10 000 000 forintos CSOK esetében azokat a gyermekeket is figyelembe lehet venni a kedvezmény összegének megállapításánál akik után korábban már igénybevételre került támogatási összeg. Ilyen esetben a korábban kapott támogatási összeget le kell vonni a 10 000 000 forintos kedvezményből. A vállalt gyermek(ek) megszületésére vonatkozó határidőket az alábbi táblázat mutatja

 

vállalt gyermekek száma

vállalási határidő

megjegyzés

1-3 gyermek

10 év

kizárólag új lakás vásárlása vagy építése esetén

 

mi történik ha nem születik meg a vállalt gyermek?

 • Amennyiben a gyermekvállalás a jogszabályi határidőn belül nem teljesül, akkor az adott gyermekszámra eső kedvezmény összegét  a határidő lejártát követően vissza kell fizetni a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten. 10 000 000 forintos CSOK kedvezmény esetén a Ptk. szerint meghatározott kamat ötszörösével növelten.
 • Amennyiben kedvezményes hitel (fix 3% kamattal) is igénylésre került, és a gyermekvállalás a jogszabályi határidőn belül nem teljesül, akkor a fennálló tartozás esetében megszűnik az állami kamattámogatás, így magasabb hitelkamattal kell tovább törleszteni a hitelt. Továbbá a korábban igénybe vett jogosulatlan kamattámogatás összegét is vissza kell fizetni Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten. Támogatás Időszakát követően (amennyiben a kamattámogatásra való jogosultság megszűnik): Kölcsön ügyleti kamata: referencia kamatláb 130%-a + 3%
  A Kölcsön referencia kamatlábának mindenkori aktuális mértéke megtekinthető az ÁKK Zrt. honlapján.
 • az igénylést megelőzően - a "normál" esetben előírt 180 nap helyett - legalább 2 évig folyamatosan biztosított volt, ezen belül pedig minimum az igénylést közvetlenül megelőző 180 napban keresőtevékenységet is végzett (melybe nem számít bele a közfoglalkoztatás)

ÁFA támogatás (visszaigénylés)

 • Az adó-visszatérítési támogatás magáncélú építkezések bekerülési költség megfizetéséhez vagy az építkezés helyéül szolgáló építési telek magánszemély tulajdonosa által megfizetett építési telek vételárához való felhasználásaként lehetséges.

 • A támogatás összege megegyezik a számlák áfa összegével, de legfeljebb 5 millió forint lehet, amihez több személyi és hitelcél szerinti feltételnek is meg kell felelni.

 • A maximálisan igénybe vehető 5 000 000 forint támogatáshoz minimum ~23,5 millió forintnak megfelelő bruttó összegről kell 27%-os ÁFA mértékkel kiállított számlát benyújtani.

építkezés bekerülési költségének megfizetéséhez igényelt ÁFA esetén

A támogatás folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik.

Az adó-visszatérítési támogatás akkor igényelhető, ha az építendő 

 • lakás legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű (pl.: emeletráépítés vagy tetőtér beépítés esetén), vagy az egylakásos lakóház legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű.

 • a támogatás igénybe vehető a kiállított számla alapján a bekerülési költség megfizetéséhez (építési anyagok és igénybe vett szolgáltatások alapján).

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére már felhasználta.

építési telek vételárához igényelt ÁFA esetén

A támogatás egy összegben kerül kifizetésre, amennyiben a telekvásárlás utólagosan számlával igazolásra kerül.

főbb általános feltételek ÁFA támogatás esetén:

 • az igénylőnek és házastársának büntetlen előéletűnek és köztartozásmentes adózónak kell lennie

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy az igénylő - házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel.

reprezentatív példa

5 millió forint összegű kölcsön esetén, 240 hónapos futamidővel, 3,0% fix kamat mellett a havi törlesztőrészlet 27 730 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 6 692 771 Ft, a hitel teljes díja 1 692 771 Ft, ebből a hiteldíjban foglalt díjak, költségek összege 37 600 Ft,THM: 3,2%.

A hitelt a K&H bank nyújtja. Törlesztőrészletek száma: 240 db.

A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A fedezetül bevont ingatlanra vagyonbiztosítással kell rendelkezni.

Hirdetmények

Hirdetmény - K&H lakáscélú hitelek állami támogatással és K&H lakáscélú hitelek állami támogatással extra
6c. számú Függelék A 341/2011. (XII.29.) korm. rendelet alapján nyújtott K&H lakáscélú hitelek állami támogatással Hirdetményhez

Figyelmedbe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A termék részletes leírását, illetve feltételeit a  16/2016. (II. 10.) számú az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló, 17/2016. (II. 10.) számú a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló és a 341/2011 (XII.29.) számú az otthonteremtési kamattámogatásról szóló Kormányrendelet, a vonatkozó szerződés, az Általános Szerződési Feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata, valamint az aktuális hirdetmény tartalmazza, melyek megtekinthetők a bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon.