K&H amerika alapok alapja dollárban

Profitálj a világ legnagyobb gazdaságának erejéből!

 • az Amerikai Egyesült Államok a világ legnagyobb és egyik legfejlettebb gazdasága
 • a tőzsde az amerikai gazdaság egyik alappillére
 • legnagyobb amerikai vállalatok eredményeiből részesedhet

részletek

a te igényeidhez alkalmazkodva

 • hosszú távon a részvényekkel magasabb hozamot érhetsz el, mint betétekkel 

 • nem kell előre meghatároznod, hogy meddig kívánod megtakarításodat az alapban tartani, bármikor hozzáférhetsz befektetésedhez 

 • tetszőleges összeget, tetszőleges időpontban fektethetsz be 

 • alacsony összeget is elhelyezhetsz, illetve kivehetsz, vagyis megtakarításod az első forinttól az utolsóig ugyanakkora hozamot biztosít neked

 • a K&H amerika alap forintban és dollárban is vásárolható

 

amit még érdemes tudni, mielőtt döntesz

 • a befektetők pénze jellemzően a K&H Csoport tulajdonosa, a KBC Bank befektetési alapjaiba kerül befektetésre 

 • ezek az alapok az USA gazdaságának legdinamikusabban fejlődő ágazatait képviselő vállalatok részvényeibe fektetik a pénzt

 • az alapban lévő vállalatok részvényei több szektort is képviselnek, többek között az energiaipart, pénzügyi szektort, gyógyszeripart és a telekommunikációt 

 • a részvények teljesítménye, és ennek megfelelően az alap teljesítménye is nagymértékű ingadozásokat mutathat 

 • javasolt befektetési időtáv: legalább 10 év 

 • az alap kockázati besorolása:

kinek ajánljuk?

 • aki bízik a világ legnagyobb gazdaságában

 • aki a hosszú távon várható magas megtérülés érdekében elviseli a részvénypiaci árak változásából fakadó hozamingadozásokat, esetenként átmeneti  veszteségeket is

 • a betéti kamatokat meghaladó hozamlehetőséget a részvényekben kereső befektetőknek

 • portfoliót építők számára

termék dokumentumok

Tájékoztató és Kezelési szabályzat
Kiemelt befektetői információ - USD sorozat
havi portfoliójelentés
legfrissebb éves jelentés
legfrissebb éves beszámoló
legfrissebb féléves jelentés
befektetési szolgáltatások hirdetménye
Általános Terméklap

közzétételek

További dokumentumok

az alap befektetési jegyeinek árfolyama és teljesítménye az elmúlt időszakban*

visszatekintő hozamok

3 havi 6 havi 12 havi 2 éves 3 éves 5 éves
Figyelmedbe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.

Jelen marketing célú hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhat az alap Kiemelt Befektetői Információi felől, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra!  A KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe a MNB jóváhagyásának és a kondíciók előzetes meghirdetésének feltételével, de a befektetők kifejezett hozzájárulásának hiányában is jogosult – visszaváltási lehetőség biztosítása mellett – az alapokat átalakítani, melynek során az alapok neve, befektetési politikája, jelen dokumentumban feltüntetett kockázati (MiFID) besorolása megváltozhat, vagy dönthet az alap más alappal történő egyesüléséről. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az Alap származtatott eszközökbe fektethet, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű lehet! Az alap nettó eszközértéke jelentősen ingadozhat! Az alap sem tőkevédelmi sem hozamvédelmi sem árfolyamvédelmi ígéretet nem tesz, ilyen garanciát sem az alap, sem harmadik személy nem vállalnak! Az alap nemzetközi befektetései révén devizakockázatot vállalhat. Az alap számára árfolyamfedezeti céllal, vagy befektetési cél megvalósítása miatt származtatott ügyletek alkalmazása engedélyezett. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegyek hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem - kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető a kifizetéskor köteles levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot az MNB engedélye alapján a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe kezeli, amelynek működését - anyavállalata révén - a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA  (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de vonatkozásában egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. reklámok) az MNB (Magyar Nemzeti Bank) jogosult eljárni.  A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.