gyakran ismételt kérdések a koronavírussal kapcsolatban

fizet a Biztosító a kockázati életbiztosításra koronavírus esetében?

Igen, fizet. Bár az utóbbi években értékesített kockázati életbizosítások szerződési feltételei szerint kizárt eseménynek minősülne a koronavírus-járvány, ugyanakkor a K&H Biztosító igazgatótanácsa úgy döntött, hogy a koronavírussal kapcsolatos biztosítási eseményekre minden egyéni és csoportos kockázati életbiztosítás esetén szolgáltat. Ez vonatkozik az összes egyéni kockázati életbiztosításra, a hitelfedezeti törlesztési biztosításra és a számlához kötött életbiztosításra is. A biztosítási fedezet kiterjed a koronavírusból adódó minden biztosítási eseményre (pl. halálra, kórházi napitérítésre, keresőképtelenségre, munkanélküliségre).

mi történik, ha elveszítettem munkahelyemet, de fennálló jelzáloghitel tartozásomra van jelzálog hitelfedezeti törlesztési biztosításom?

A szerződési feltételek alapján munkanélküliség és keresőképtelenség esetén: az első két hónap törlesztő részletét önrészesedésből kell fizetni, a harmadik hónaptól azonban fizeti a Biztosító a fennálló hitel törlesztőrészletét, legfeljebb 10 hónapon keresztül. 

ha közös megegyezés szerint, vagy tömeges leépítés, cégbezárás miatt veszítem el a munkámat, akkor mi történik? Fizet a jelzálog valamint személyi kölcsön hitelfedezeti törlesztési biztosításom? Hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez a vírus miatt történik.

Minden egyes esetben egyedi elbírálás körében történik döntés.  

amennyiben a hitel tőketartozását életbiztosításban gyűjtöm (kombi életbiztosítás), ennek díját is fizetnem kell a moratórium alatt?

Az életbiztosítással kombinált hiteleknél, így a lakástakarékpénztárral kombinált hiteleknél is a moratórium a türelmi idő alatt csak a Bank felé fizetendő kamatokra, díjakra terjed ki, az életbiztosítási díjfizetésre nem. Az ilyen kombi életbiztosítás díját tehát a moratórium alatt is fizetni kell.

mi van akkor, ha elveszítettem a munkámat és nem tudom fizetni kombi életbiztosításom díját?

Ha az életbiztosítási díját nem kívánja fizetni, arról külön a biztosítóval kell megállapodnia, írásban kérheti a díjszüneteltetést. Ebben az esetben a biztosító továbbra is kockázatban áll, a megtakarítás kamatozik. Ilyen igényét kérjük, hogy az eletbiztositas@kh.hu e-mail címre küldje. 

a kisállatom koronavírussal fertőződött meg vagy hullott el. Fizet a kisállat kiegészítő biztosításom ebben az esetben

A koronavírus által okozott fertőzés miatti állatorvosi kezelést káronként 25 000 Ft-ig térítjük, de évente legfeljebb összesen 100 000 Ft-ig.

A koronavírus által okozott fertőzés miatti elhullást azonban nem térítijük, mivel csak a baleset miatti elhullásra nyújt fedezetet a biztosítás.

munkanélküli lettem és van lakásbiztosításom. Fizet a lakásbiztosítás munkanélküliségre koronavírus kapcsán?

Ha a biztosítási szerződés tartalmazza a kiegészítő munkanélküliség fedezetet és a Biztosított megfelel a szerződési feltételekben meghatározottaknak, akkor a várakozási idő (a szerződéskötéstől számított 6 hónap) és az önrészesedés (munkanélküliség első hónapja) figyelmbe vételével, a munkanélküliség 2. hónapjától kezdve téríti a Biztosító az aktuális hónapra felmerülő rezsi költségeket (villamos energia, gázszolgáltatás, távhő szolgáltatás, közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés). A felmerülő rezsi költségeket havonta legfeljebb 20 000 Ft összeghatárig, biztosítási eseményenként legfeljebb 3 hónapig térítjük. A szerződési feltételekben meghatározott kritériumokat az alábbi linken tekintheti meg: LINK

van változás a Europ Assistance egészségügyi szolgáltatásaiban?

A Europ Assistance egészségügyi szolgáltatásaival kapcsolatban hivatalosan nem jelezte, hogy a koronavírus járvány miatt ezekben bármi változás lenne. Mindemellett fontos, hogy noha egyelőre az EA hálózata stabil, az ellátók nem fogadnak szűrővizsgálatokat, csak akut kéréseket látnak el.

Tehát mind az orvosi asszisztencia, mind a dignosztikai vizsgálatok megszervezése, mind az egyéb ehhez kapcsolódó szerződésekben vállalt kötelezettségeiknek a jövőben is eleget tesznek, mindemellett az ellátók időszakos túlterheltsége okozhat fennakadásokat.

vagyonbiztosítási kár esetén a jelenlegi helyzetben is megjelennek személyesen a szemlét végző kollégák?

Igen, a szemlézés zavartalanul és zökkenőmentesen működik. De ezúton is szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét online ügyfélportálunkra, ahol ügyfeleink a kárt elektornikusan is bejelenthetik, valamint a videos szemlére, amely során a kárszakértő élő videobeszélgetésben méri fel és szemlézi a kárt.

térít-e a biztosító, ha olyan országba / régióba utazom, amely szerepel a Külgazdasági- és Külügyminisztérium által „utazásra nem javasolt” térségek között?

Amennyiben az utas olyan területre vagy régióba utazik, amely az utazás napján szerepel a Külgazdasági és Külügyminisztérium által „utazásra nem javasolt térségek” között, az utasbiztosítás nem nyújt fedezetet a koronavírus fertőzés kapcsán felmerülő kárigények vonatkozásában. Az utazásra nem javasolt térségek naprakész listáját a következő oldalon tekintheti meg: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

van-e különbség a Minisztérium honlapján feltüntettet két kategória (utazásra nem javasolt térségek és fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek) között a biztosítás megítélése szempontjából?

Igen, van. A biztosító jellemzően az utazásra nem javasolt térségekkategóriába sorolt területek kapcsán korlátozza szolgáltatását, ezen területek esetében „nem javasolja az utazást” a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Vagyis ha valaki mégis ilyen területre utazik, azzal gyakorlatilag megszegi a kármegelőzésre vonatkozó rendelkezéseket. A fokozott biztonsági kocákázatot rejtő országok és térségek kategóriába sorolt területek kapcsán a biztosító jellemzően nem korlátozza szolgáltatását, habár javasolja, hogy az ügyfelek körültekintően válasszanak úticélt.

mi a helyzet akkor, ha az utazásom alatt sorolják át az adott országot / régiót „utazásra nem javasolt” térségnek?

Ebben az esetben az utas nem egy eleve veszélyesnek minősített helyre látogatott, hanem az utazás során vált azzá az adott régió. A biztosító a koronavírus kapcsán felmerülő kárigényeket megtéríti, ha az utazás során kerül átsorolásra az adott ország vagy régió.

mi a helyzet akkor, ha karanténba kerülök?

Az adott területre vonatkozó be- és kiutazási karantént csak hatóság rendelhet el és szintén hatóság oldhatja azt fel. Ha az utas karanténba kerül, együttműködési kötelezettség terheli. Pusztán a karanténba kerülés ténye nem jelent szolgáltatási kötelezettséget a biztosító részéről (nem minősül biztosítási eseménynek a biztosítási feltételek szerint), emiatt tehát a biztosító nem nyújt kártérítést, szolgáltatást. (Ilyen költség lehet pl. a meghosszabbított szállodai tartózkodás vagy a hazautazás többletköltsége). Ellenben ilyen esetben fennáll a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, ha pl. a koronavírus miatt vagy egyéb okból kifolyólag sürgősségi orvosi ellátásra szorul a biztosított ügyfél, vagy ha egyéb, a biztosítási feltételekben nevesített esemény történik a kockázatviselés időtartama alatt.

meg lehet hosszabbítani az utasbiztosításomat?

Amennyiben az adott területre elrendelt karantén miatt nem tud visszautazni Magyarországra az utasbiztosításának érvényessége alatt, akkor a telefonos ügyfélszolgálatunk segítséget nyújt az utasbiztosítás meghosszabbításával kapcsolatban az alábbi feltételekkel:

  • ha az utazás első napjától folyamatosan hatályos biztosítási szerződése van
  • az új szerződés az előző szerződéssel folytatólagosan jön létre
  • a lejárt és a folytatólagos szerződés ugyanolyan típusú utasbiztosítás
  • ha a két szerződés kockázatviselési tartama nem haladja meg az eredeti szerződésben meghatározott maximális időtartamot

lehet-e töröltetni az utasbiztosításomat?

Amennyiben egy korábban megvásárolt utasbiztosítását nem veszi igénybe, mert nem utazik el, a szerződés kockázatba lépése előtt bármikor lemondhatja azt, a biztosító a díjat teljes mértékben visszatéríti. Fontos, hogy az ügyfél utasbiztosítás törlésre vonatkozó kérését még a biztosítás kockázatviselésének megkezdődése (a tervezett utazás első napja) előtt jelezze a biztosító felé.

fizet a biztosító, ha olyan területre szól az utazásom, ahova félek elmenni, mert a közelben már felbukkant a koronavírus?

Nem számít biztosítási eseménynek, ha az utas a járványtól való félelmében nem kíván elutazni.

van Európai Egészségügyi Kártyám (EEK), akkor is szükségem van utasbiztosításra?

Az Európai Egészségügyi Kártya nem feltétlenül elég felmerülő költségei megtérítésére.

Az EEK kártya számos esetben csak korlátozottan használható, csak a helyi TB-vel szerződött szolgáltatók fogadják el, nem biztosít teljes ellátást és teljes költségmentességet a felmerülő költségekkel szemben.

Az EEK kártya segítségével a magyar utazó ahhoz a szolgáltatáshoz juthat hozzá ingyenesen, amelyet az adott uniós tagállam a saját olyan állampolgárának biztosít, aki nem rendelkezik magán egészségbiztosítással.

ki dönti el, hogy melyik orvoshoz kell fordulnom, és ott milyen ellátásra tarthatok igényt?

A biztosító/asszisztencia-szolgáltató segít megtalálni az ellátási szükségletnek megfelelő szakorvost, melynek során a szükséghez, és az igényekhez mérten maximálisan igyekszik figyelembe venni a biztosított preferenciáit (terület, időpont). Azt pedig, hogy adott esetben Ön milyen szolgáltatásokra jogosult (pl. sofőr küldése, hozzátartozó kiutazása költségének megtérítése) mindig a megkötött biztosítás tartalma határozza meg. Ennek pontos részleteit a szerződésben találja meg.

ha külföldre utazom a nem veszélyeztetett országok valamelyikébe, de mégis koronavírussal fertőződöm, utasbiztosításom fedezi-e a nem tervezett kint tartózkodásom költségeit?

Igen, a szerződési feltételekben foglaltak szerint.

ha külföldre utazom a nem veszélyeztetett országok valamelyikébe, de mégis megfertőződöm, utasbiztosításom fedezi-e az orvosi kezelésem költségeit?

Igen, a szerződési feltételekben foglaltak szerint.

ha külföldre utazom a nem veszélyeztetett országok valamelyikébe, de mégis megfertőződöm, utasbiztosításom fedezi-e hazaszállításom költségeit?

Igen, a szerződési feltételekben foglaltak szerint.

a törlesztési biztosítást továbbra is fizetnem kell?

A Magyar Nemzeti Bankkal és a Bankszövetséggel folytatott egyeztetések alapján a törlesztési biztosítás díját továbbra is meg kell fizetni a moratórium időszaka alatt is. A biztosítási díjat hitele törlesztőszámláján automatikusan terheli a Bank.

A moratórium időtartalma alatt a Biztosított balesetből vagy betegségből eredő halálesete vagy 50%-ot meghaladó maradandó baleseti egészségkárosodása esetén a Biztosító a biztosítási szerződésnek megfelelően kifizeti a fennálló tartozást. A Biztosító kockázatviselése továbbra is fennáll munkanélküliség, valamint keresőképtelenség esetén és az eddig megszokottak szerint szolgáltat. A törlesztési biztosítás térít a koronavírus-járvány miatt bekövetkező eseményekre is