K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap

A K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap célja, hogy forintban adjon részesedést a hazai gazdasági szereplők által kibocsátott devizakötvények hozamából. Az alap fix lejáratú, mögöttes befektetésében elsősorban Magyarország, illetve ahhoz kapcsolódó kibocsátók, hazai vállalatok és hitelintézetek euróban, angol fontban és dollárban denominált kötvényei, jelzáloglevelei illetve pénzpiaci instrumentumok szerepelhetnek majd.

  • részesedés a hazai gazdasági szereplők (magyar állam és vállalatok) által kibocsátott devizakötvények hozamaiból, forintban
  • fix lejáratú kötvényalap

részletek részletek

legfontosabb tudnivalók

jegyzési időszak

2013. július 1. – július 12.

az alap devizaneme

HUF

névérték

10 000 HUF

mögöttes befektetés

devizában denominált államkötvények és vállalati kötvények

  • az értékpapírok lejárata az alap lejáratához igazodik, az értékpapírokat a piaci viszonyok függvényében lehetőleg lejáratig tartjuk
  • az adott értékpapírban befektetett tőke az értékpapír lejáratát követően az alap lejáratáig betétben vagy egyéb pénzpiaci instrumentumban kerül elhelyezésre
  • az deviza-forint árfolyamkockázatot határidős ügyletekkel fedezi a K&H Alapkezelő

futamidő

2013. július 29. - 2016. október 28.

~ 3 év 3 hónap

lehetséges hozamfizetési napok

2014. július 25. és 2015. július 27.

végső kifizetés nap

2016. november 10.

tőkevédelem

az alap nem tőkevédett

 

  • az alap kockázati besorolása:

kinek ajánljuk?

  • annak, aki részesedni szeretne a hazai gazdasági szereplők által kibocsátott devizakötvények hozamaiból

  • aki megtakarításait a 3 év 3 hónapos futamidőre nélkülözni tudja

Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhet el.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a mögöttes részvénykosár értékváltozásának kiszámítási módját a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken papír alapon és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon elektronikus formában. Megalapozott befektetési döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra. A futamidő végén az Alapkezelő a PSZÁF jóváhagyásának és a kondíciók előzetes meghirdetésének feltételével, de a befektetők kifejezett hozzájárulásának hiányában is jogosult – visszaváltási lehetőség biztosítása mellett – az alapot átalakítani, melynek során az alap neve, befektetetési politikája, kockázati besorolása az azt megelőző állapothoz képest megváltozhat, vagy dönthet az alap más alappal történő egyesüléséről, a futamidő meghosszabbításáról. Az alap nettó eszközértéke a futamidő alatt jelentősen ingadozhat, sem az alapkezelő, sem harmadik személy sem tőke- vagy hozamvédelmi ígéretet, sem erre vonatkozó garanciát nem vállal. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról, kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a K&H Alapkezelő Zrt. kezeli, amely a PSZÁF –  III /100.058/2002. és H-EN-III-3/2013 számú határozatai számú engedélye alapján gyakorolja tevékenységét. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998.,  III /41.064-3/2001.,  III /41.064-11/2002. és  III /41.064-16/2003. számú határozata.