KBC Equity Fund World Responsible Investing, euróban

A felelős részvénybefektetések figyelembe veszik az egyedi befektetések környezeti és társadalmi hatásait is a portfólió kialakításakor. Az alap megvásárlásával hozzájárulhat egy élhetőbb világhoz.

 • az alappal a főbb fejlett piaci régiók részvény tőzsdéit érheti el, euróban
 • a felelős befektetés szempontjainak figyelembevételével
KBC Equity Fund World Responsible Investing, euróban
KBC Equity Fund World Responsible Investing, euróban
Az alap 2023. január 1-jén nevet váltott, ezt megelőzően KBC Equity Fund SRI Word, euróban néven volt elérhető a termék.

az Ön igényeihez alkalmazkodva

 • befektetésével olyan vállatok részvényeibe fektethet, akik a jövedelmezőségi szempontok mellett termékeik, szolgáltatásaik előállítása során kiemelten figyelnek a környezeti, társadalmi és az átlátható vállalatirányitási szempontokra is. 
 • hosszú távon, a globális részvénypiacokon fektetve, magasabb hozamot érhet el, mint betétekkel,
 • az alap jelen sorozata euróban vásárolható meg.

amit még érdemes tudnia, mielőtt dönt

 • az alap tőkéje a globális világ részvénypiacain kerül befektetésre, a fenntarthatósági szempontok (környezeti, társadalmi és vállaltirányítási) figyelembevételével. 
 • a fenntarthatósági politikánk alapján egyes szektorokat, - többek között a dohányipar, a szerencsejáték, a fegyvergyártás, az egzotikus állati szőrmék és bőrök értékesítése és a pornográfia  - kizárunk a befektetéseink közül.
 • a szóba jöhető vállalatokat átvilágítjuk a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok alapján is, és az értékelés eredményét figyelembe vesszük a kiválasztás során.
 • az alapban lévő globális vállalatok többnyire az Egyesült Államokban, Európában és ázsiai régióban működnek. 
 • a részvények teljesítménye, és ennek megfelelően az alap teljesítménye is nagymértékű ingadozásokat mutathat, 
 • az alapban lévő részvények árfolyam mozgása mellett a részvények eltérő devizájából adódó devizaárfolyam változások is hatnak a befektetési jegy árfolyamára.
 • az ajánlott befektetési időtáv legalább 8 év 
 • az alap kockázati besorolása: merész

fenntartható fejlődés

Az európai szabályozás (2019/2088 EU Rendelet a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkében meghatározott befektetési termékek megkülönböztetésére használt jelzés, mellyel a K&H Csoportban azokat a befektetési alapokat jelöljük, amelyek portfóliójuk összeállítása során a hagyományos pénzügyi szempontok mellett a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe veszik. Ezen befektetési alapok portfoliójukkal a környezeti vagy társadalmi jellemzőket mozdítják elő (ám nem kifejezett célkitűzésük), valamint a portfolióba befektetésként kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.

kinek ajánljuk?

 • akinek fontos, hogy a befektetése olyan vállatok részvényeibe kerüljön befektetésre, akik kiemelten figyelnek a környezeti, társadalmi és átlátható vállalatirányítási szempontokra is,
 • aki bízik a fejlett részvénypiacokon működő vállalatokban,
 • aki a hosszú távon várható magas megtérülés érdekében elviseli a részvénypiaci árak változásából fakadó hozamingadozásokat, esetenként átmeneti veszteségeket is, portfóliót építők számára.

fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

közlemények

általános terméklap a KBC által kibocsátott K&H Private banking által elérhető befektetési alapokhoz
További dokumentumok

az alap befektetési jegyeinek árfolyama és teljesítménye az elmúlt időszakban*

visszatekintő hozamok

3 havi 6 havi 12 havi 2 éves 3 éves 5 éves
Jelen marketing célú hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját a Tájékoztató tartalmazza, mely angol nyelven elérhető a vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a khalapok.hu) internetes oldalon. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhat az alap magyar nyelvű kiemelt információkat tartalmazó dokumentumaifelől, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra.  A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az alap számára árfolyamfedezeti céllal, vagy befektetési cél megvalósítása érdekében származtatott ügyletek alkalmazása engedélyezett. Az alap nettó eszközértéke jelentősen ingadozhat!  Az alap sem tőkevédelmi sem hozam- vagy árfolyamvédelmi ígéretet nem tesz, ilyen garanciát nem vállal! A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegy hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem – kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető a kifizetéskor köteles levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a KBC Asset Management N.V. belga alapkezelő társaság kezeli, amelynek működését a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. reklámok) a Magyar Nemzeti Bank jogosult eljárni. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata. Az alap által kibocsátott befektetési jegyekhez kapcsolódó befektetői jogok magyar nyelvű összefoglalóját itt találja.
kapcsolat