K&H hozamlépcső 2 származtatott alap

A K&H hozamlépcső 2 származtatott alap igazi különlegesség, hiszen nem csupán részesedést nyújt egy nagy, nemzetközi vállalatok részvényeiből összeállított, 20 elemű kosár teljesítményéből, de az elért eredményeket a futamidő alatt rendszeres időközönként figyelemmel is kíséri.

 • izgalmas szerkezet a K&H kínálatában
 • részesedés egy nemzetközi részvénykosár teljesítményéből
 • 100% tőkevédelem

részletek részletek

legfontosabb tudnivalók

jegyzési időszak

2014. március 31. – 2014. május 23. (korábban is lezárható!)

tőkevédelem

100%

küszöbértékek („hozamlépcsők”)

100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130%, 135%, 140%, 145%, 150%, 155%, 160%, 165%, 170%, 175%

részesedés a mögöttes részvénykosár teljesítményéből

80%

elérhető legmagasabb hozam

(a teljes futamidőre)

60%

mögöttes részvénykosár

20 elemű nemzetközi részvénykosár (pl. AT&T, Banco Santander, GDF Suez, Glaxosmithkline, Unilever)

futamidő

2014. június 11. – 2018. június 29.

~ 4 év 1 hónap

 

védd lépcsőfokonként az elért teljesítményt 

 • az alap különlegessége, hogy háromhavonta – a kezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően – megvizsgálja a kosár futamidő eleje óta elért változását, és ha annak növekedése meghaladt egy vagy több küszöbértéket („hozamlépcsőt”), akkor rögzíti a legmagasabb elért lépcsőfokot. Az első hozamlépcső maga az induláskor mért teljesítmény, innen emelkednek a lépcsőfokok 5 százalékonként a maximálisan elérhető hozamhoz tartozó 75%-os teljesítményig.

 

az elérhető hozam mértéke

 • ha a mögöttes befektetés növekedése bármely teljesítményvizsgálatkor meghaladt egy vagy több hozamlépcsőt, úgy az alap a legmagasabb lépcsőértéket 80%-os részesedéssel számolva hozamként biztosítja a futamidő végén. A már rögzített teljesítmény abban az esetben is elkísér téged a lejáratig, ha a későbbiekben a részvénykosár teljesítménye visszaesik.

 • ha a futamidő végén a részvénykosár növekedése meghaladja a legmagasabb korábban már rögzített lépcsőfokot is, akkor az alap a teljes futamidő alatt elért teljesítmény 80%-os részesedéssel súlyozott értékét fizeti ki hozamként (de maximum 60%-ot)

 • akkor sem maradsz hozam nélkül, ha a teljes futamidőt tekintve pozitív teljesítményt ér el, de előtte egyik köztes megfigyelés alkalmával sem ért el egyetlen hozamlépcsőt sem, hisz ebben az esetben a tényleges teljesítményből a részesedéssel kiszámolt hozam kerül majd kifizetésre

 

100% tőkevédelem

 • az alap vagyonának túlnyomó részét bankbetétbe fekteti a futamidő elején, ezzel biztosítva a befektetett tőke védelmét és kifizetését a futamidő végét követően, még abban az esetben is, ha az alap teljesítménye a teljes futamidő alatt az induló érték alatt maradna

 

amit még jó tudni, mielőtt döntesz

 • ha az alapot K&H tartós befektetési számlán vásárolod, megtakarításod kamatadó-kedvezményt élvezhet

 • ha K&H nyugdíj-előtakarékossági számlán helyezed el megtakarításod, kamatadó-mentességben részesülhet, továbbá a befektetett összegre állami támogatást kaphatsz

 • másodlagos forgalmazás: Budapesti Értéktőzsde

 • az alap kockázati besorolása:

kinek ajánljuk?

 • aki részesedni szeretne a részvénypiacok teljesítményéből 

 • akinek fontos a tőkevédelem, de a magas hozam lehetősége is 

 • aki előnyben részesíti a különleges befektetéseket

Figyelmedbe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a mögöttes részvénykosár értékváltozásának kiszámítási módját a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken papír alapon és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon elektronikus formában. Megalapozott befektetési döntésed érdekében előzetesen alaposan vizsgáld meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra. A futamidő végén az Alapkezelő az MNB jóváhagyásának és a kondíciók előzetes meghirdetésének feltételével, de a befektetők kifejezett hozzájárulásának hiányában is jogosult – visszaváltási lehetőség biztosítása mellett – az alapot átalakítani, melynek során az alap neve, befektetetési politikája, jelen dokumentumban feltüntetett kockázati (MiFID) besorolása megváltozhat, vagy dönthet az alap más alappal történő egyesüléséről. A K&H zártvégű tőke- vagy hozamvédett alapok a lejárat előtt kizárólag tőzsdei forgalomban értékesíthetők. A befektetési jegyek tőzsdei megbízási díjáról tájékozódj a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a Vezető Forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. A K&H tőkevédett vagy hozamvédett alapok származtatott eszközökbe fektetnek, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintűek! Az alap nettó eszközértéke a futamidő alatt jelentősen ingadozhat, a Tőkevédelemre vonatkozó ígéret és az Elérhető hozam mértéke teljes egészében kizárólag a futamidő lejárati napjáig megtartott befektetésekre érvényes, azt kizárólag az alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, kifizetésére harmadik személy garanciát nem vállal. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegynek a jegyzési diszkontált ár és a névérték közötti árkülönbözete további elért hozamokkal együtt - kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adó mértéke 16%, amit a kifizető köteles 6% egészségügyi hozzájárulással együtt a kifizetéskor levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódj a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. A feltüntetett hozamok nem évesítettek, kivéve az EHM számok, ha ilyen feltüntetésre került. Az alapot a K&H Alapkezelő Zrt. kezeli, amely a PSZÁF – III/100.058/2002. és H-EN-III-3/2013 számú határozatai számú engedélye alapján gyakorolja tevékenységét. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.