Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2019. október 28. napján kelt H-KE-III-640/2019. számú határozata alapján a K&H változó portfólió – április nyíltvégű alapok részalapja 2019. december 6. napján beolvadt a K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja „normál” befektetési jegy sorozatába.

A K&H változó portfólió – december részalap utolsó forgalmazási napja: 2019. november 29. A beolvadás Befektetőkre gyakorolt hatásairól részletes információkat az alábbi linken elérhető tájékoztatásban találhatnak.

részletek

legfontosabb tudnivalók

alap neve

K&H változó portfólió - december nyíltvégű alapok részalapja

fajtája

nyíltvégű

névérték

1 forint / befektetési jegy

befektetési stratégia

aktívan menedzselt diverzifikált globális vegyes portfólió, mely tartalmazhat magyar és nemzetközi befektetéseket egyaránt, akár fejlett, akár feltörekvő piaci eszközökkel, pénzpiaci, kötvény és részvény típusú befektetések formájában is

megcélzott védelmi szint meghatározása

a megfigyelési napra számított egy jegyre jutó nettó eszközérték 95%-a

megfigyelési napok

az alap indulásának napja (azaz 2007. december 3.), valamint (2007. év kivételével) minden naptári év december 15-e, illetve ha ez nem forgalmazási nap, akkor az első rákövetkező forgalmazási nap

vételi és visszaváltási megbízások teljesítése

megbízás megadását követő 4. forgalmazási nap

tőkevédelem

nincs

a te igényeidhez alkalmazkodva

alapunk egy modern vitorláshajóhoz hasonlítható:

 • jó időben vitorlát bonthat a magasabb hozam lehetősége érdekében

  • amikor javulnak a tőkepiaci körülmények, az alap fokozatosan emelheti a kockázatosabb, de nagyobb hozamlehetőséget kínáló eszközök arányát a kötvény és pénzpiaci típusú eszközökkel szemben 

  • a K&H és a KBC Alapkezelő szakemberei folyamatosan figyelik a világ tőkepiacait és globális stratégiájuk alapján dinamikusan változtathatják a mögöttes befektetések regionális és iparági szerkezetét

 • viharban is képes biztosan haladni

  • ha romlanak a tőkepiaci körülmények, az alap csökkentheti a részvény és kötvény típusú eszközök súlyát, és fokozatosan kerülve a kockázatos eszközöket, növelheti a biztonságos pénzpiaci típusú eszközök arányát. 

  • szélsőségesen negatív tőkepiaci környezetben a portfólió akár 100%-ban is tartalmazhat biztonságos pénzpiaci típusú eszközöket

 • radarral figyeli a vízmélységet, hogy elkerülje a zátonyokat!

  • a K&H és a KBC Alapkezelő szakemberei egy sajátos befektetési mechanizmust alkalmazva arra törekszenek, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen annak a valószínűsége, hogy az alap árfolyama a megőrizni kívánt védelmi szintnél alacsonyabbra süllyedjen. Azonban előfordulhat – különösen szélsőséges piaci mozgások esetén – hogy az árfolyam átmenetileg vagy tartósan a védelmi szint alá csökken.

  • a befektetési mechanizmus figyelemmel kíséri az alap árfolyamát, és ha az kellően 

  • meghaladja a védelmi szintet és a mögöttes befektetések árfolyam-ingadozásának mértéke is megengedi, az alap növelheti a kockázatosabb eszközök arányát

  • ha a védelmi szint veszélybe kerül és a mögöttes befektetések árfolyam-ingadozásának mértéke megköveteli, az alap csökkentheti a kockázatosabb eszközök arányát, indokolt esetben nagyobb arányban vásárolhat pénzpiaci típusú eszközök

 további hasznos információk

 • a K&H változó portfólió - december alapok részalapja egy nyíltvégű befektetési alap, amely rendkívüli rugalmasságot biztosít neked: bármely forgalmazási napon megvásárolhatod, illetve visszaválthatod az alap befektetési jegyeit

 • ahogy az alap neve is mutatja az árfolyamvédelem rögzítési időpontjára évente, december során kerül sor

 • nemcsak egy alkalommal, egy összegben lehet az alapba befektetni, hanem akár rendszeres vételi megbízás formájában is

 • a havonta elérhető jelentésekben, az úgynevezett „hajónaplóban” részletesen ismertetjük majd az alap teljesítményét és a legfontosabb piaci eseményeket

 • ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 év

 • az alap kockázati besorolása: óvatos

kinek ajánljuk?

 •  aki szeretné a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét megteremteni

 • aki szereti a kényelmet és a rugalmasságot

 • aki szeretne közép- vagy hosszú távú megtakarítási céljaihoz egy megfelelő eszközt

dokumentumok

Tájékoztató és Kezelési szabályzat
Kiemelt befektetői információ
havi portfóliójelentés
legfrissebb éves jelentés
legfrissebb éves beszámoló
legfrissebb féléves jelentés
befektetési szolgáltatások hirdetménye
Általános Terméklap
Tájékoztatjuk a K&H vagyonvédett portfólió - december alapok alapja (Alap) Befektetőit, hogy az Alap 2015.10.08-án egyesült a K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap K&H vagyonvédett portfólió - december alapok részalapjával. A K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap (Átvevő alap) ezen egyesüléssel jött létre és hat Részalappal bír. Az egyesülés során a beolvadó K&H vagyonvédett portfólió - december alapok alapja megszűnt és megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő alap K&H vagyonvédett portfólió - december alapok részalapjára ruházta át.
Ez azt jelenti, hogy az egyesülés során az Alap befektetői automatikusan a K&H vagyonvédett portfólió - december alapok részalapja befektetési jegyeihez jutottak, ezáltal annak befektetőivé váltak, a Beolvadó Alap pedig az egyesüléssel megszűnt, a felügyeleti nyilvántartásból törlésre került. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyesülés a befektetési politikában és kockázati besorolásban változást nem eredményezett azonban 2015. október 09. napjától a K&H vagyonvédett portfólió - december alapok részalapja befektetési jegyeinek vétele és visszaváltása a K&H vagyonvédett portfólió - december alapok részalapjára érvényes forgalmazási szabályok szerint lehetséges.

az alap befektetési jegyeinek árfolyama és teljesítménye az elmúlt időszakban*

visszatekintő hozamok

3 havi 6 havi 12 havi 2 éves 3 éves 5 éves

Figyelmedbe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.

Jelen marketing célú hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhat az alap Kiemelt Befektetői Információi felől, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra! A „védelmi szint” és a „megfigyelési napok” kifejezések meghatározását megtalálja az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában. A KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe a MNB jóváhagyásának és a kondíciók előzetes meghirdetésének feltételével, de a befektetők kifejezett hozzájárulásának hiányában is jogosult – visszaváltási lehetőség biztosítása mellett – az alapokat átalakítani, melynek során az alapok neve, befektetési politikája, jelen dokumentumban feltüntetett kockázati (MiFID) besorolása megváltozhat, vagy dönthet az alap más alappal történő egyesüléséről. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az Alap származtatott eszközökbe fektethet, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű lehet! Az alap nettó eszközértéke jelentősen ingadozhat! Az alap sem tőkevédelmi sem hozamvédelmi ígéretet nem tesz, ilyen garanciát sem az alap, sem harmadik személy nem vállalnak! Árfolyamvédett alap esetén az árfolyam védelme érdekében a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe matematikai modellre épülő befektetési mechanizmust alkalmaz, melynek révén törekszik arra, hogy az alap nettó eszközértéke a védelmi szintnél alacsonyabbra ne csökkenjen, ennek ellenére nem zárható ki, hogy – elsősorban különösen szélsőséges piaci teljesítmények esetén – az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke átmenetileg vagy tartósan a meghirdetett védelmi szint alapján számolt árfolyamszintnél alacsonyabbra süllyedjen. Sem az KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe sem az alap, sem harmadik személy nem vállalnak garanciát, és ígéretet sem tesznek arra, hogy az alapok egy jegyre jutó nettó eszközértéke nem süllyed a meghatározott védelmi szint alá. Az aktuális védett periódusról és az ehhez tartozó védelmi szintről a vezető forgalmazó hirdetményéből tájékozódhat a forgalmazási helyeken és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az alap nemzetközi befektetései révén devizakockázatot vállalhat. Az alap számára árfolyamfedezeti céllal, vagy befektetési cél megvalósítása miatt származtatott ügyletek  alkalmazása engedélyezett. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegyek hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem - kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető a kifizetéskor köteles levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot az MNB engedélye alapján a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe kezeli, amelynek működését - anyavállalata révén - a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA  (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de vonatkozásában egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. reklámok) az MNB (Magyar Nemzeti Bank) jogosult eljárni. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.