K&H dollár megtakarítási cél - augusztus alapok alapja

Dollárban kibocsátott aktívan kezelt vegyes alap, ami a piaci viszonyok és az alap pillanatnyi árfolyamának függvényében szabályozza a mögöttes befektetések összetételét. Az alap indulásakor és a továbbiakban minden év augusztusában megállapítja árfolyamértékének 90%-át és a következő évben ennek védelmére törekszik.

 • kedvező piaci körülmények között kockázatosabb eszközökbe fektethet
 • kedvezőtlen piaci feltételek esetén biztonságos pénzpiaci eszközökre cserélheti a portfólió kockázatos eszközeit
 • árfolyamvédelemre törekszik

részletek részletek

legfontosabb tudnivalók

alap neve

K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja

fajtája

nyíltvégű alap

névérték

1 USD / befektetési jegy

befektetési stratégia

aktívan menedzselt diverzifikált globális vegyes portfólió, mely tartalmazhat magyar és nemzetközi befektetéseket egyaránt, akár fejlett, akár feltörekvő piaci eszközökkel, pénzpiaci, kötvény és részvény típusú befektetések formájában is

jegyzési időszak

2015. augusztus 31. - 2015. október 16. (korábban is lezárható!)

minimum jegyezhető névérték

500 USD névértékű befektetési jegy

folyamatos forgalmazás kezdete

az alap Felügyelet által történt nyilvántartásba vételét követően, de legkorábban 2015. november 5. napján

forgalmazási helyek

K&H Bank Zrt. fiókhálózata

védelmi szint meghatározása

az első periódusban a névérték 90%-a, később a megfigyelési napra jutó nettó eszközérték 90%-a

megfigyelési napok

2015. év kivételével minden naptári év augusztus 16-a, illetve ha ez nem forgalmazási nap, akkor az első rákövetkező forgalmazási nap

vételi és visszaváltási megbízások teljesítése

megbízás megadását követő 4. forgalmazási nap

tőkevédelem

nincs

a te igényeidhez alkalmazkodva

alapunk egy modern vitorláshajóhoz hasonlítható:

 • jó időben vitorlát bonthat a magasabb hozam lehetősége érdekében

  • amikor javulnak a tőkepiaci körülmények, az alap a hozam növelésére fókuszálhat, ennek érdekében fokozatosan emelheti a kockázatosabb, de nagyobb hozamlehetőséget kínáló részvény és kötvény típusú eszközök arányát

  • a K&H és a KBC Alapkezelő szakemberei folyamatosan figyelik a világ tőkepiacait és globális stratégiájuk alapján dinamikusan változtathatják a mögöttes befektetések regionális és iparági szerkezetét

 • viharban is képes biztosan haladni

  • amint romlanak a tőkepiaci körülmények, az alap csökkentheti a részvény és kötvény típusú eszközök súlyát, fokozatosan kerülve a kockázatos eszközöket növelheti a biztonságos pénzpiaci típusú eszközök arányát

  • szélsőségesen negatív tőkepiaci környezetben a portfólió akár 100%-ban is tartalmazhat biztonságos pénzpiaci típusú eszközöket

 • radarral figyeli a vízmélységet, hogy elkerülje a zátonyokat!

  • a K&H és a KBC Alapkezelő szakemberei egy sajátos befektetési mechanizmust alkalmazva arra törekszenek, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen annak a valószínűsége, hogy az alap árfolyama a megőrizni kívánt védelmi szintnél alacsonyabbra süllyedjen. Azonban előfordulhat, különösen szélsőséges piaci mozgások esetén, hogy az árfolyam átmenetileg vagy tartósan a védelmi szint alá csökken.

  • a befektetési mechanizmus figyelemmel kíséri az alap árfolyamát, és ha az kellően meghaladja a védelmi szintet és a mögöttes befektetések árfolyam-ingadozásának mértéke is megengedi, az alap növelheti a kockázatosabb eszközök arányát

  • ha a védelmi szint veszélybe kerül és a mögöttes befektetések árfolyam-ingadozásának mértéke megköveteli, az alapban csökkenthető a kockázatosabb részvény és kötvény típusú eszközök aránya, indokolt esetben nagyobb arányban vásárolhatók a pénzpiaci típusú eszközök

további hasznos információk

 • a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus alapok alapja egy nyíltvégű befektetési alap, amely rendkívüli rugalmasságot biztosít neked: a jegyzési időszakot követően bármely forgalmazási napon megvásárolhatod, illetve visszaválthatod az alap befektetési jegyeit

 • ahogy az alap neve is mutatja az árfolyamvédelem rögzítési időpontjára évente, augusztus során kerül sor

 • nemcsak egy alkalommal, egy összegben lehet az alapba befektetni, hanem akár rendszeres vételi megbízás formájában is

 • a havonta elérhető jelentésekben, az úgynevezett „hajónaplóban” részletesen ismertetjük majd az alap teljesítményét és a legfontosabb piaci eseményeket

 • a tervek szerint a K&H Alapkezelő szakemberei rendszeres, internetes kisfilmben is beszámolnak a tőkepiacok helyzetéről és az alap teljesítményéről

 • ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 év

 • az alap kockázati besorolása: dinamikus

kinek ajánljuk?

 • aki szeretné a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét megteremteni
 • aki szereti a kényelmet és a rugalmasságot
 • aki szeretne közép- vagy hosszú távú megtakarítási céljaihoz egy megfelelő eszközt

dokumentumok

Tájékoztató és Kezelési szabályzat
Kiemelt befektetői információk
havi portóliójelentés
legfrissebb éves jelentés
legfrissebb éves beszámoló
legfrissebb féléves jelentés
befektetési szolgáltatások hirdetménye
Általános Terméklap

az alap befektetési jegyeinek árfolyama és teljesítménye az elmúlt időszakban*

visszatekintő hozamok

3 havi 6 havi 12 havi 2 éves 3 éves 5 éves
Figyelmedbe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.

Jelen marketing célú hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a mögöttes részvényindex értékváltozásának kiszámítási módját a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhatsz az alap Kiemelt Befektetői Információi felől, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési döntésed érdekében előzetesen alaposan vizsgáld meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra! A „védelmi szint” és a „megfigyelési napok” kifejezések meghatározását megtalálod az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában. Az Alapkezelő a MNB jóváhagyásának és a kondíciók előzetes meghirdetésének feltételével, de a befektetők kifejezett hozzájárulásának hiányában is jogosult – visszaváltási lehetőség biztosítása mellett – az alapokat átalakítani, melynek során az alapok neve, befektetetési politikája, jelen dokumentumban feltüntetett kockázati (MiFID) besorolása megváltozhat, vagy dönthet az alap más alappal történő egyesüléséről. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódj a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az Alap származtatott eszközökbe fektethet, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű lehet! Az alap nettó eszközértéke jelentősen ingadozhat! Az alap sem tőkevédelmi sem hozamvédelmi ígéretet nem tesz, ilyen garanciát sem az alap, sem harmadik személy nem vállalnak! Árfolyamvédett alap esetén az árfolyam védelme érdekében az Alapkezelő matematikai modellre épülő befektetési mechanizmust alkalmaz, melynek révén törekszik arra, hogy az alap nettó eszközértéke a védelmi szintnél alacsonyabbra ne csökkenjen, ennek ellenére nem zárható ki, hogy – elsősorban különösen szélsőséges piaci teljesítmények esetén – az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke átmenetileg vagy tartósan a meghirdetett védelmi szint alapján számolt árfolyamszintnél alacsonyabbra süllyedjen. Sem az Alapkezelő, sem az alap, sem harmadik személy nem vállalnak garanciát, és ígéretet sem tesznek arra, hogy az alapok egy jegyre jutó nettó eszközértéke nem süllyed a meghatározott védelmi szint alá. Az aktuális védett periódusról és az ehhez tartozó védelmi szintről a vezető forgalmazó hirdetményéből tájékozódhatsz a forgalmazási helyeken és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az alap nemzetközi befektetései révén devizakockázatot vállalhat. Az alap számára árfolyamfedezeti céllal, vagy befektetési cél megvalósítása miatt származtatott ügyletek  alkalmazása engedélyezett. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegyek hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem - kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető a kifizetéskor köteles levonni. A befektetésed hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódj a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a K&H Alapkezelő Zrt. kezeli, amely az MNB H-EN-III-70/2014. számú határozata alapján gyakorolja tevékenységét. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.