pácban külföldön – 10 tipp extrém esetekre

2016. szeptember 12.
Az utazók csupán kis százaléka tájékozódik előre arról, hogy milyen törvények, erkölcsi és normák várnak rá a célországban, és még kevesebben vannak tisztában azzal, hogy mit tegyenek, kihez forduljanak, ha bajba kerülnek külföldön. A Külügyminisztérium szerint az utazók többségét még manapság is figyelmeztetni kell, hogy úti okmányaik nélkül ne keljenek útra, de az alapvető konzuli elérhetőségek, címek sem kerülnek bele a legtöbb bőröndbe.

pácban külföldön – 10 tipp extrém esetekre

(A kép forrása: Smallman12q)

ha lába kél a poggyásznak

Egyik leggyakoribb káreset az értékeink eltűnése. Ilyenkor haladéktalanul fel kell keresni a legközelebbi rendőrőrsöt és bejelentést tenni, valamint kérni kell a jegyzőkönyv felvételét. A biztosítótársaságok csak rendőrségi jegyzőkönyv alapján térítik meg a kárt, illetve ha azonnali telefonos bejelentéssel erősítjük meg veszteségünket. Nem lehet elégszer elismételni, milyen jó szolgálatot tehet egy minden részletre kiterjedő élet, baleset, poggyász biztosítás, melyek többségében ma már a jogi képviselet díját is állja a biztosító.

útlevél és pénz nélkül

Ha legfontosabb úti okmányainknak és pénzünknek is nyoma vész, a konzulok segítik a hazatérést. Egy eltűnt útlevél bejelentése után a konzul állítja ki a hazatérésre jogosító útlevelet. Ha valakinek ellopták a pénzét vagy a repülőjegyét, akkor anyagi forrásokra is szüksége lehet. A konzul pénzügyi segítségnyújtási lehetőségei korlátozottak. Csak abban az esetben biztosíthat kölcsönt, amennyiben a hazatérésre nincs más mód. Konzuli kölcsön iránti kérelemnél a konzul a kérelmező önhibáját is köteles vizsgálni, s ennek fennállásakor a kölcsönt megtagadhatja.

magyar nagykövetség híján

Azokban az országokban, ahol Magyarországnak nincs képviselete, az Európai Unió egy másik tagállamának segítségét és védelmét kérhetjük – a saját állampolgárai számára kínált feltételekkel. Ez esetben az állampolgárságot útlevéllel vagy személyazonosságot igazoló okmánnyal kell bizonyítani.

Az európai uniós konzuli szolgálat segítséget tud nyújtani ideiglenes úti okmány kiállításában, hozzátartozók, valamint az állampolgárság szerinti hatóságok értesítésében, illetve jogi tanácsokat és orvosi segítséget is biztosítanak.

Menetjegyek kifizetésében vagy lefoglalásában azonban nem feladatuk segédkezni. Nincs lehetőségük jogi képviseletet ellátni, valamint a bírósági eljárás menetébe sem avatkozhatnak bele!

nyelvismeret nélkül

Aki nem érti a helyi hatóság által használt nyelvet, kérheti – sőt, ragaszkodjon –  a konzul értesítéséhez, aki tolmács közreműködését kéri.

Ha az érintett nem beszéli a fogadó ország nyelvét, vagy nincs kellő anyagi fedezete, nem jelenti feltétlen a konzul automatikus segítségét, ha egyébként elegendő idő állt az érintett rendelkezésére a jogi képviseletének megszervezésére.

bántalmazáskor

Ha testi sértés vagy egyéb fizikai atrocitás éri az utazót, jó tudni, hogy a magyar külképviseleteken 24 órás ügyeleti szolgálat működik. A konzul értesítése a bajba jutott kifejezett kérésére történik. Alapvető azonban, hogy a sérelmet a helyi illetékes hatóságoknál mielőbb bejelentsék, az eljárást ugyanis kizárólag a helyben illetékes hatóságok indíthatják meg.

letartóztatás esetén

A törvények betartása minden körülmények között, mindenhol kötelező. Senki nem hivatkozhat a helyi jogszabályok nem ismeretére, és nem kérhet enyhébb elbánást vagy mentességet cselekedetének következményei alól külföldi állampolgárságára hivatkozva.

A legtöbb országban a megfelelő engedély nélküli ott tartózkodás és munkavállalás is szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül, amit elzárással vagy az országból való kiutasítással büntetnek. A kábítószerrel összefüggő bűncselekmény súlyos, akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel, egyes országokban akár halálbüntetéssel is járhat.  
A letartóztatott kérésére a konzul tájékoztatást ad az ügyre vonatkozó, hatályban lévő jogszabályokról, értesíti a hozzátartozót, tanácsot ad az ügyvéd és a tolmács kiválasztásához. Segít, hogy a letartóztatott szükség esetén orvosi ellátást kapjon, és fellép az érdekében, ha nem biztosítják számára a védelemhez való jogot, ha bántalmazzák vagy diszkriminatív módon bánnak vele. Fontos tudni, hogy a letartóztatottnak kell kifizetnie a pénzbírságot, adott esetben a helyi ügyvéd költségeit és az óvadékot. (Számla ellenében a jogi tanácsadást a szerződésben meghatározott limit keretig téríti a biztosító. Ez többnyire 2 500-5 500 EUR közötti fedezetet jelent a biztosítás kategóriájának függvényében.)

kiutasítva

Ha valamilyen okból nem kívánatos személyek vagyunk egy országban (korábbi törvényszegés miatt, bírság kifizetésének elmulasztása miatt kiutasítottak, vagy esetleg elveszett, ellopott útlevelünkkel visszaélhettek), érdeklődni kell a célország budapesti képviseletén. Kisebb a gond, ha el sem indulunk, mintha a beutazást tagadják meg tőlünk és a határról fordítanak vissza. Részletes felvilágosítást az illetékes ország budapesti nagykövetsége ad.

lázongó helyiek

Amennyiben éppen olyan térségben tartózkodunk, ahol tüntetések, lázadások zajlanak, mihamarabb kapcsolatba kell lépni az ott működő magyar diplomáciai képviseletekkel és megadni nekik a saját, illetve az otthon tartózkodó hozzátartozói elérhetőségeket (telefon, e-mail, lakcím). Ha magyar képviselet híján az ott működő valamelyik uniós tagállam külképviseletéhez fordulunk, akkor lehetőleg valamelyik nagyobb és tartósabb jelenléttel rendelkező tagállam diplomáciai képviseletét válasszuk. Az uniós tagországok között együttműködés van kialakulóban a válsághelyzetek esetére.

Fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségbe utazás előtt figyelemmel kell kísérni a Külügyminisztérium utazási tanácsait.

természeti katasztrófa

Ha éppen természeti katasztrófa sújtja a célországot ott tartózkodásunk idején, számolni kell azzal, hogy a katasztrófák pusztításai miatt időbe kerülhet, amíg újból megnyitják a repülőtereket. Megeshet, hogy kevés a szálláshely, az élelmiszer, az ivóvíz. Akadozhatnak az egészségügyi szolgáltatások, hiány mutatkozhat gyógyászati készítményekből.

Ilyenkor kapcsolatot kell tartani a helyi és a telepített idegenvezetőkkel. Lehetőség szerint értesíteni kell a tartózkodási helyről a legközelebbi magyar külképviseletet. Ilyen esetekben a konzuli szolgálat csak korlátozott mértékben tud segítséget nyújtani. Ha olyan helyre látogatunk, ahol vagy belpolitikai lázongás vagy természeti katasztrófa bekövetkeztével lehet számolni, ajánlott kitölteni a Külügyminisztérium honlapján a konzuli védelmet kérő adatlapot.

örökbecsű minden utazáshoz

Az országban működő konzuli képviseletek telefonszámait, elérhetőségeit ajánlott minden esetben magunkkal vinni. Baj esetén a nagykövetségeken és a konzulokon kívül a tiszteletbeli konzulok segítségére is számíthatunk. A Magyar Köztársaság külképviseleteinek címjegyzéke megtalálható – többek között – a Külügyminisztérium honlapján.

Válaszd utazásod mellé a K&H utasbiztosítást, amit kényelmesen online, pár perc alatt megköthetsz! Tudj meg többet!

K&H utasbiztosítás