új hírek az Astra Biztosító ügyfeleinek

2015. szeptember 29.
Az Astra Biztosító ügyfeleinek 2015. szeptember 30-ig van lehetőségük arra, hogy közös megegyezéssel a biztosításukat megszüntessék az Astra Biztosítónál. Akik élnek ezzel a lehetőséggel, azok 2015. október 1-jétől szerződhetnek át másik biztosítóhoz. A parlamentnek tegnap benyújtott friss jogszabály módosítás elfogadása esetén azon KGFB-vel rendelkező Ügyfelek számára sincs minden veszve, akik ezzel a lehetőséggel nem tudtak időben élni!

új hírek az Astra Biztosító ügyfeleinek

Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat!

mi a következő lépés?

Az ügyfeleknek az Astra felajánlja a szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségét és a kialakult helyzetre tekintettel az lehetőséget ad az ügyfeleknek arra, hogy biztosítási szerződéseiket egyszerűsített eljárással szüntessék meg. Az Astra S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe közös megegyezésre irányuló ajánlatot tesz azon ügyfelek számára, akiknek a szerződése legalább 2015. szeptember 30-áig díjjal rendezett, vagy addigra díjrendezetté válik.

A biztosító kezdeményezése elfogadása esetén az ügyfeleknek 2015. szeptember 30-ig van lehetősége arra, hogy elfogadják szerződésük közös megegyezéssel történő megszűntesét az Astra Biztosítónál és új biztosítást kössenek másik biztosítóval.

A lakásbiztosítással és casco-val rendelkező ügyfelek már akár most is köthetnek új szerződést más biztosítónál, mivel ezeknél a termékeknél nem eredményezi az újabb szerződés semmisségét, ha az Astra Biztosítóval fennálló szerződés még nem szűnt meg.

Az ügyfelek maguk is kezdeményezhetik a díjjal rendezett szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését. Közös megegyezés esetén fontos tudni, hogy nem elegendő, ha az ügyfél kezdeményezi a hatályos szerződésének megszűntetését, azt az Astra Biztosítónak is el kell fogadnia, és csak ekkor jön létre a közös megegyezés.

mit kell tenni az Astra-ügyfeleknek?

Az Astra-ügyfeleknek fontos tudni, hogy a közös megegyezéssel történő megszüntetés csak akkor lép érvénybe, ha a szerződő a biztosító által már előre aláírt dokumentumot saját aláírásával ellátva 2015. szeptember 30-a előtt visszajuttatja az Astra Biztosítóhoz.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek ne maradjanak fedezet nélkül, a szerződés közös megegyezéssel történő megszűnése esetén a lehető leghamarabb – a megszűnés hatályát követő naptól - gondoskodni kell az újabb biztosítási szerződés megkötéséről.

mi várható a jogszabály módosításának eredményeképpen?

A parlament előtt lévő jogszabály módosítás elfogadása esetén az Astra Biztosító Ügyfelei abban az esetben is köthetnek új KGFB szerződést bármelyik biztosítóval, ha az Astránál lévő szerződésük nem szűnt meg. Ilyen esetben az Astra Biztosítónál lévő szerződés az új szerződés kockázatviselési kezdetét megelőző napi hatállyal szűnik meg.

hogyan köthetnek a K&H Biztosítónál új szerződést a volt Astra-ügyfelek?

Abban az esetben, ha az Astra Biztosítónál megkötött szerződés a biztosítási díj meg nem fizetése miatt szűnt meg, akkor az új, határozatlan tartalmú biztosítási szerződések biztosítási időszaka egy év (nem pedig az Astránál díjnemfizetéssel megszűnt szerződés szerinti biztosítási időszak végéig terjedő időszak) lesz.

Az egyéb megszűnési okkal megszűnt szerződések fogadása az eddigiekhez képest változatlan módon történik.

Számolja ki, mennyibe kerülne az új biztosítási szerződése a K&H-nál!

Válaszd autódhoz a K&H gépjárműbiztosításait, amiket kényelmesen online, pár perc alatt megköthetsz! Tudj meg többet!

K&H kötelező biztosítás K&H casco biztosítás