K&H SZÉP Kártya munkáltatóknak

csak az úti cél lehet kérdés

 • munkabéren kívüli juttatás, cafeteria részeként nyújtható
 • a szerződéskötést követően elektronikus kártyaigénylés és utalványvásárlás
 • nem kerül felszámításra semmilyen szolgáltatási vagy adminisztrációs díj
K&H SZÉP Kártya munkáltatóknak

változások a jövőben

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló új kormányrendelet (76/2018. (IV. 20. Korm.)) változást fog hozni a szerződéskötés, és az utalványfeltöltés jelenlegi folyamatához képest. 

A K&H Csoport továbbra is folytatja a K&H SZÉP Kártyával kapcsolatos tevékenységét és mindenben meg kíván felelni az új rendeletben szereplőknek, melynek életbe lépéséig (várhatóan 2018. novemberig) a jelenlegi folyamatok szerint, változatlan feltételekkel működik a SZÉP Kártya rendszer.

A munkáltatókat érintő változásokkal kapcsolatosan folyamatosan aktualizáljuk oldalunkat, így érdemes visszalátogatni az új információkért.

Annak érdekében, hogy a tájékoztatások közvetlenül is eljussanak Önhöz, kérjük, lépjen be a K&H Bank SZÉP Kártya MUNKÁLTATÓ internetes felületre és ellenőrizze, szükség esetén aktualizálja az elérhetőségét, különös tekintettel a címadatokra (székhely, postai levelezési cím, e-mail cím).

Az alábbi jelentős változásokra hívjuk fel a figyelmét:

1. A SZÉP Kártya elveszíti utalvány jellegét. A SZÉP Kártya a jövőben egy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzé válik (bankkártya) és mögötte 3 alszámlán (fizetési számlán) lesz nyilvántartva a juttatás összege pénzeszköz formájában. A 3 alszámla korlátozott rendeltetésű lesz.

2. A juttatások feltöltésének jelenlegi módja meg fog változni. Minden munkavállalónak egyenként, banki átutalással kell elutalni a munkavállaló három GIRO képes számlájára a juttatás összegét. 

3. A kártyaigénylés jelenlegi módja a változások életbe lépésével meg fog szűnni. A munkavállalóknak közvetlenül kell a SZÉP Kártya kibocsátónál számlát nyitni és kártyát igényelni, ennek következtében megszűnik a munkáltató részéről történő kártyaigénylés.

Ezúton tájékoztatjuk még, hogy Társaságunk az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel. Ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről a K&H Márkacsoport a www.kh.hu/adatvedelem oldalon ad tájékoztatást.

szerződés letöltése, kitöltése, cégszerű aláírás
munkavállalóktól adatkezelési nyilatkozatok begyűjtése
dokumentumok postázása K&H SZÉP Kártya 1851 Budapest címre
a visszaérkezett szerződésen lesz a munkáltatói azonosító és jelszó
belépés a munkáltatói webes felületre, kártyarendelés és utalványvásárlás

részletek részletek

K&H SZÉP Kártya jelenleg évi 450 ezer forint értékben adható kedvezményes adózással a munkavállalóknak. Három cafeteria-elemet egyesít egy kártya formájában, és mindemellett a SZÉP Kártya igényléséhez és felhasználásához jóval kevesebb adminisztráció szükséges, mint a papír alapú

szerződéskötés

 • a szerződéskötés státuszáról a +36 1/20/30/70 335 3355-ös (7-es menüpont) telefonszámon, nagyvállalati ügyfelek részére a K&H Vállalati ügyfélszolgálat a +36 1 468 7777-es telefonszámon a 0-menüpontban ad felvilágosítást vagy a szepkartya@kh.hu e-mail címen lehet érdeklődni

 • K&H SZÉP Kártya igényléséhez csupán egy szerződés megkötésére van szükség, valamint a juttatásban részesülő dolgozók által aláírt adatkezelési nyilatkozatokra

 • a szerződésben kiválaszthatja, hogy a legyártott K&H SZÉP Kártyákat (főkártyák) hogyan szállítsuk ki: a cég saját telephelyére futárszolgálttal, a munkavállalók lakcímére postai úton, vagy egy, a cég által kiválasztott K&H bankfiókban történjen meg a kártyaátvétel

 • a munkavállalók számára díjmentesen biztosítjuk a társkártya és pótkártya igényléseket, ennek érvényesítéséhez a Társkártya és Pótkártya igénylőlap aláírása szükséges

 • az aláírt szerződést és annak mellékleteit 2 eredeti példányban a „K&H SZÉP Kártya 1851 Budapest” postafiók címre kell eljuttatni

 • a K&H által aláírt szerződést a cég által megadott levelezési címre postázzuk

 • a szerződésre rávezetésre kerül a cég egyedi bejelentkezési azonosítója és a hozzá tartozó kezdeti jelszó, mellyel a K&H SZÉP kártyarendszer internetes munkáltatói felületére léphet be, ahol munkavállalói és azok közeli hozzátartozói részére kártyákat rendelhet és utalványokat vásárolhat

 • az első belépés alkalmával a rendszer automatikusan kéri a kezdeti jelszó megváltoztatását

 • egy cég vonatkozásában több felhasználó is hozzá férhet a K&H SZÉP kártyarendszer munkáltatói felületéhez, egyénre szóló azonosítással

 • az „egyedi azonosító” birtokában korlátlan számban hozhat létre a munkatársa(k) számára "felhasználói azonosítót"

 • amennyiben elfelejtené az internetes felületre történő bejelentkezéshez szükséges jelszót, akkor a K&H SZÉP kártyarendszer munkáltatói felületének nyitó oldalán található „elfelejtett jelszó” funkciógombra kattintva kérheti a kezdeti jelszó visszaállítását, melyhez e-mailben küldjük meg a szükséges adatokat

kártyarendelés

 • a kártyarendelés státuszáról a +36 1/20/30/70 335 3355-ös (7-es menüpont) telefonszámon, vagy a munkaltato.szepkartya@kh.hu e-mail címen lehet érdeklődni, nagyvállalati ügyfelek részére a K&H Vállalati ügyfélszolgálat a +36 1 468 7777-es telefonszámon ad felvilágosítást

 • a kártyarendelés és az utalványvásárlás önálló elemi műveletként hajtható végre, először a K&H SZÉP Kártyát kell megrendelni, ezt követően lehetséges az utalványvásárlás

 • a munkavállaló részére minden esetben csak 1 db főkártya igényelhető, közeli hozzátartozója és/vagy élettársa részére csak társkártyát lehet igényelni

 • a munkáltatón keresztül főkártya, társkártya és pótkártya igénylés is leadható

 • amennyiben már legyártásra került a munkavállaló főkártyája, úgy a munkavállalónak lehetősége van személyesen, a K&H bankfiókban igényelni társkártyát, illetve pótkártyát

 • a munkavállalók kártyaigényléseihez szükséges adatokat a kártyarendelési minta fájlba (link az xls mintafájlhoz, excel xls vagy csv fájl formátumban) kell rögzíteni

 • a fájlok előállítását az internetes felületen található segédprogram segítségével is elkészítheted

 • a kártyarendeléseket tartalmazó elektronikus fájlt a K&H SZÉP kártyarendszer internetes munkáltatói felületén kell feltölteni

 • a hibátlanul feltöltött kártyaigénylés fájlok sikeres feltöltése után, valamint a munkavállalók által aláírt „Főkártya nyilatkozatok” (társkártya igénylés esetén „Társkártya nyilatkozat) hiánytalan beérkezésétől számított 2 munkanapon belül a kártyaigénylés befogadásra kerül

 • a K&H SZÉP Kártyák az igénylés befogadásától számított 15 napon belül legyártásra kerülnek

 • a kártyabirtokosok adataival megszemélyesített inaktív kártyák egyenként, lezárt borítékban kerülnek továbbításra a munkáltató által meghatározott kártyakiküldési módon

 • a társ- és pótkártyák kiküldése minden esetben az igénylőlapon megadott levelezési és kártyakiküldési címre történik

utalványvásárlás

 • az utalványvásárlás státuszáról a +36 1/20/30/70 335 3355-ös (7-es menüpont) telefonszámon, vagy a szepkartya@kh.hu e-mail címen lehet érdeklődni, nagyvállalati ügyfelek részére a K&H Vállalati ügyfélszolgálat a +36 1 468 7777-es (3-as menüpont) telefonszámon ad felvilágosítást

 • az utalványvásárlás elindítása a sikeres kártyarendelést követően lehetséges

 • a K&H SZÉP Kártya utalványvásárláshoz szükséges adatait az utalványvásárlási minta fájlba kell rögzíteni, melyet a K&H SZÉP kártyarendszer munkáltatói internetes felületére kell feltölteni

 • a fájlok előállítását az internetes felületen található Segédprogram segítségével is elkészítheti

 • az utalványrendelési fájlban szereplő utalványvásárlás(ok) együttes összegét a K&H 10404027-49535551-51521102 számú pénzforgalmi számlaszámára kell átutalni

 • a közlemény rovatban fel kell tüntetni a munkáltató egyedi azonosítóját (amit a K&H a szerződésben megad), és az utalványvásárlás fájlban szereplő tételek csak azután kerülnek jóváírásra a munkavállalók elektronikus utalvány nyilvántartásába, amikor az azokra vonatkozó utalványösszegek együttes értéke hiánytalanul megérkezik

 • a hiánytalanul beérkezett összegek jóváírása legkésőbb 2 munkanapon belül megtörténik

 • az elektronikus utalványok levonás nélkül kerülnek jóváírásra a kártyabirtokosok részére, melyek azonnal felhasználhatók

 • amennyiben a kártyabirtokos megadta e-mail címét, tájékoztató üzenetet küldünk az utalványfeltöltésekről

 • az utalványvásárlás lehet rendszeres jellegű (pl. havi) és eseti is, az utalványvásárlás fájlban munkavállalónként eltérő összeget is meg lehet adni

 • amennyiben munkáltatói hiba miatt téves összeg, nem megfelelő kártyabirtokos részére, vagy rossz zsebre történt meg az utalványvásárlás, úgy a munkáltató korrekciót kérhet az utalványfeltöltés(ek)re vonatkozóan, a kérelmet kizárólag a Munkáltatói webes felületen keresztül lehet benyújtani az „utalványvásárlás korrekció kérése” (xls fájl) formátum használatával

 • az utalványvásárlás státuszáról a +36 1/20/30/70 335 3355-ös (7-es menüpont) telefonszámon, vagy a szepkartya@kh.hu e-mail címen lehet érdeklődni, nagyvállalati ügyfelek részére a K&H Vállalati ügyfélszolgálat a +36 1 468 7777-es (3-as menüpont) telefonszámon ad felvilágosítást

kinek ajánljuk?

 • olyan munkáltatóknak, akik szívesen motiválják eredményesen dolgozó alkalmazottaikat

 • aki szeretne kedvezményes adózással béren kívüli juttatást nyújtani

az Ön igényeihez alkalmazkodva

 • a www.szepkartya.kh.hu oldal munkáltatói felületén gyorsan, biztonságosan és elektronikusan intézhető a K&H SZÉP Kártya igénylése és utalványvásárlás

 • a kártya igénylése teljesen díjtalan és minimális adminisztrációval jár

 • a munkáltató esetenként vagy rendszeresen is utalhat K&H SZÉP Kártyákra

amit érdemes tudnia, mielőtt dönt

annak érdekében, hogy a K&H SZÉP Kártya előnyeit élvezhesse, a munkáltató és a kártyakibocsátó intézmény között munkáltatói szerződésre van szükség
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A szolgáltatás részletes leírását és kondíciót a hatályos jogszabályok (55/2011. (IV.12.) Korm rendelet), a vonatkozó szerződés és a Tájékoztató a K&H Széchenyi Pihenő Kártya Szolgáltatásról c. dokumentum tartalmazza. A K&H SZÉP Kártya szolgáltatást a K&H Csoportszolgáltató Kft. nyújtja.