K&H trambulin start számla

2012. október 1-től nem értékesített

 • kiemelt kamatozás
 • állami támogatás
 • díjmentes számlavezetés
K&H trambulin start számla
2012. október 1-vel új start számlát kizárólag a Magyar Államkincstárnál lehet nyitni, illetve a különböző bankoknál már megnyitott számlákon vezetett állományt kizárólag a Magyar Államkincstárhoz lehet utalni.

részletek részletek

rugalmas

a 2012. október 1. előtt a Banknál megnyitott számla bármely bankfiókban elérhető

kedvező

díjmentes számlavezetés

életkezdési és állami támogatás:
a támogatás mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg, mely jelenleg

a 2016-ban született gyermekek esetében 42 500 forint; a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő és tartós vagy átmeneti gondozásba vett gyermekek 7. és 14. életévükben további, egyszeri életkezdési támogatást kapnak (2016-ban született gyermekek esetében ez az összeg 44 600-44 600 forint)

állami támogatás:
a támogatás mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg, mely jelenleg

 • a magánszemély befizetések után az éves befizetett összeg 10%-a, maximum évi 6 ezer forint, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén a magánszemély befizetés 20%-a, max. évi 12 ezer forint állami támogatás jár

 • a tartós vagy átmeneti gondozásba vett gyermek részére befizetéstől függetlenül a nevelésben töltött időszakkal arányosan jár az évi 12 ezer forint állami támogatás

egyéb befizetések

 • természetes személy (szülő, törvényes képviselő, hozzátartozó) évente korlátozás nélkül fizethet a számlára

 • önkormányzat saját vonatkozó rendelete szerinti összeget utalhat át

a te igényeidhez alkalmazkodva

 • a számla a gyermeked nevére szól, de te rendelkezel felette

 • te határozod meg, hogy mikor és mekkora összeget teszel félre

 • az állami támogatások összegét a Bank igényli meg helyetted, és jóváírja a számlán

 • a számlán elhelyezett összeg kamatadó-mentes

 • a számlavezetés díjmentes

amit érdemes tudnod mielőtt döntesz

Egy gyermek egyidejűleg csak egy banknál rendelkezhet start számlával.

K&H trambulin start számlán elhelyezett összeg mentes minden adó-, járulék- és illetékfizetési kötelezettség alól, valamint nem lehet végrehajtás alá vonni, kölcsön fedezetéül nem fogadható el.

milyen módon rendelkezhet a számla felett?

 • a számla felett személyesen, a bankfiókokban rendelkezhetsz

 • a számla felett csak a szülő vagy a törvényes képviselő rendelkezhet, és a gyermek 18. éves koráig kifizetés nem teljesíthető a számláról

hirdetmények, szerződési feltételek, üzletszabályzat

Természetes személyek számláira, betéteire, pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetmény
Lakossági bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékek Általános Szerződési Feltételei
Lakossági forint kamat hirdetmény
Üzletszabályzat
Országos Betétbiztosítási AlapOBA által biztosított termék
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termékek, szolgáltatások részletes leírását, kondícióit a vonatkozó Szerződés, a Lakossági bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékek Általános Szerződési Feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata és a Természetes személyek számláira, betéteire, pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetménye és a Lakossági forint kamat hirdetmény - 4. sz. melléklet tartalmazza, melyek megtekinthetők a bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon. A feltüntetett EBKM értékek és díjak a 2016. április 1-jén érvényben lévő Hirdetmények szerint kerültek megállapításra.