meglévő hitel módosítása

A tájékoztató a már kifolyósított, nem késedelmes jelzáloghitelekhez kapcsolódó változások kezelését mutatja be.
Fizetési nehézségek esetén az alábbi linkekre kattintva tájékozódhatsz:

Ha bármilyen okból módosítani szükséges a hiteleddel kapcsolatosan, keresd fel bankfiókunkat a részletes tájékoztatás és az ügyintézés elindítása érdekében.

Honlapunkon előzetesen tájékozódhatsz az ügyintézés általános folyamatáról, a szükséges alap dokumentumokról, és egyéb feltételekről.

tipikus módosítási esetek

egyszerűbb  módosítások
 • törlesztőszámla módosítás – annak a számlának a módosítása, amelyen a havi törlesztőrészletnek az esedékesség napján rendelkezésre kell állnia
 • kamatperiódus módosítása - azaz annak az időszaknak a változtatása, amely alatt a hitel kamata változatlan. Az alábbi módon lehetséges:
  • szerződésen alapuló, egyoldalú nyilatkozattal létrejövő szerződésmódosítás
 • törlesztés esedékességének módosítása – azaz annak a dátumnak a módosítása, amikor a havi törlesztőrészletet meg kell fizetni (pl. minden hónap 10. helyett minden hónap 15.)
 • igazolások kérése
összetettebb módosítások
 • ügyleti szereplők módosítása (a hitelhez tartozó (fedezeti) ingatlan ajándékozása miatt, válás esetén, stb.)
 • ingatlanfedezetet érintő változások (ingatlanfedezet kiengedése/cseréje, azaz pl. el kell adnod a hiteledhez kapcsolódó ingatlant, társasház alapítás, albetétesítés, káresemény, hozzájárulások különböző, tulajdoni lapot érintő módosításokhoz, stb.)
egyéb, szerződésmódosítással nem járó kérelmek
 • előtörlesztés – ha nagyobb összeg áll rendelkezésedre, azt betörlesztheted a hitelbe, ezzel lecsökken a havi törlesztőrészleted
 • végtörlesztés – ha akkora összeg áll rendelkezésedre, amelyből ki tudod fizetni a teljes tartozásod a hitel eredeti futamidejének vége előtt

minden kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • Aláírt módosítási kérelem
 • Fedezeti ingatlan vagyonbiztosításának utolsó indexált kötvénye + az utolsó befizetésről igazolás
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

minden kérelemhez kapcsolódó díjak:

 • Kérelem díja
 • Tulajdoni lap lekérdezésének díja

további szükséges dokumentumok:

Módosítás típusa

Szükséges dokumentumok*

További kapcsolódó díjak
 • Fedezetcsere,
 • Fedezetkiengedés,
 • Fedezetbevonás
 • Hitelügyletbe bevonásra kerülő új fedezeti ingatlan (fedezetcsere vagy bevonás esetén) vagyonbiztosításának utolsó indexált kötvénye + az utolsó befizetésről szóló igazolás.
 • Csereszerződés/adásvételi szerződés (legalább tervezet) (HA csere, vagy adásvétel miatt van szükség a hitel mögötti fedezet változtatására)
 • Használati megállapodás osztatlan közös tulajdon esetén (ez a megállapodás tartalmazza, hogy az osztatlan közös tulajdonú ingatlant a tulajdonosok hogyan használják)
 • Értékbecslés díja
 • Szerződésmódosítási díj*
 • Szerződésmódosítás esetén KJO díja*
 • Telekegyesítés;
 • Telekmegosztás;
 • Ingatlan kiemelés
 • Telekegyesítési/Telekmegosztási megállapodás – az ingatlan tulajdonosai között született megállapodás, amely tartalmazza, hogy hogyan változik az ingatlan (egyesítésre kerül, felosztásra kerül)
 • Változási vázrajz - hivatalos földmérő által készített dokumentum, amely tartalmazza az ingatlan jelenlegi és tervezett állapotát)
 • Használati megállapodás osztatlan közös tulajdon esetén (ez a megállapodás tartalmazza, hogy az osztatlan közös tulajdonú ingatlant a tulajdonosok hogyan használják)
 • Értékbecslés díja
 • Szerződésmódosítási díj*
 • Szerződésmódosítás esetén KJO díja*

Társasház alapítás

 • Társasház alapító okirat – újonnan létrehozott társasház esetén keletkező dokumentum, amely tartalmazza, hogy milyen lakások milyen helyrajzi számmal tartoznak a társasházhoz
 • Szerződésmódosítási díj*
 • Szerződésmódosítás esetén KJO díja*

Haszonélvezeti jog alapítása

 • Lebonyolításhoz szükséges bizonyító erejű dokumentumok (olyan dokumentumok, amelyek bizonyítják a változást, pl.: haszonélvezeti jogot megalapító szerződés)
 
 • Adóscsere, 
 • Adós kiengedés,
 • Adós bevonás

 

 • Jövedelemigazolás, jövedelem igazolásához szükséges dokumentumok 
 • Lebonyolításhoz szükséges bizonyító erejű dokumentumok (olyan dokumentumok, amelyek bizonyítják a változást, pl.: jogerős válási végzés, vagyonközösséget megszüntető szerződés)
 • Utolsó 3 havi bankszámla kivonat minden banknál vezetett folyószámláról (kivéve K&H folyószámla)
 • Szerződésmódosítási díj*
 • Szerződésmódosítás esetén KJO díja*

Törlesztő számla szám változás

 

Esedékesség módosítása

 

Futamidő módosítás

 • Jövedelemigazolás, jövedelem igazolásához szükséges dokumentumok 
 • Utolsó 3 havi bankszámla kivonat minden banknál vezetett folyószámláról (kivéve K&H folyószámla)
 • Szerződésmódosítási díj*
 • Szerződésmódosítás esetén KJO díja*

Fedezet tulajdonosi szerkezetében történő változás 

 • Lebonyolításhoz szükséges bizonyító erejű dokumentumok (olyan dokumentumok, amely tartalmazzák a változást, pl.: ajándékozási szerződés, adásvételi szerződés, stb.)
 • Szerződésmódosítási díj*
 • Szerződésmódosítás esetén KJO díja*

Idegen teher bejegyzéséhez való hozzájárulás

 • A leendő teher (az esetek többségében a bejegyzendő jelzálogjog) jogosultja által kiállított hozzájárulás iránti kérelem (a terhet bejegyeztetni kívánó főként jogi személytől: mit akar bejegyeztetni, milyen összegben, milyen ranghelyre, milyen fedezetre), VAGY a teher bejegyzéshez tartozó szerződés (pl. munkáltatói kölcsön, pályázati szerződés, stb.)
 • Jövedelemigazolás, jövedelem igazolásához szükséges dokumentumok , - amennyiben visszafizetendő a bejegyzendő teher
 

Fedezeti ingatlanban bekövetkezett káresemény

 • Biztosító igazolása a kárösszeg megállapításáról
 • Kárfelvételi jegyzőkönyv
NINCS KÉRELEM DÍJ!
Értékbecslés díja

Rövidebb kamatperiódusra váltás

 • Jövedelemigazolás, jövedelem igazolásához szükséges dokumentumok 
 • Utolsó 3 havi bankszámla kivonat minden banknál vezetett folyószámláról (kivéve K&H folyószámla)
 
Hosszabb kamatperiódusra váltás
 • Jövedelmet igazoló dokumentumok
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 
ÉB/LTP kombi hitelek lejárat előtti annuizálása
 • LTP kombi hitel esetén szolgáltatási igénybejelentő (lakástakarékpénztár nyomtatványa)
 • Szerződésmódosítási díj*
 • Szerződésmódosítás esetén KJO díja*
Fedezeti ingatlan bérbeadása
 • Bérleti szerződés (legalább tervezet), mely határozatlan időre szól, benne foglalt felmondási idő 30 nap
 • Bérlő közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozata, melyben vállalja, hogy Bank, mint jelzálogjogosult írásbeli értesítésre a bérleti viszonyt megszünteti és az ingatlant kiüríti. (legalább tervezet)
 
Óvadékfeloldás
 • Életbiztosítás esetén:
 • Életbiztosítási szerződés VAGY kötvény
 • Jövedelemigazolás, jövedelem igazolásához szükséges dokumentumok  – ha kifizetést kér
 • Utolsó 3 havi bankszámla kivonat minden banknál vezetett folyószámláról (kivéve K&H folyószámla)– ha kifizetést kér
 

* Az információ feldolgozása és a döntés során a Bank bekérhet a fentiektől eltérő, kiegészítő dokumentumokat, vagy egyéb információkat

A módosítási kérelem benyújtását, valamint a kérelem díjának megfizetését követően a rendelkezésre álló információ alapján elindul a döntési folyamat.

Egyes módosítási igények külön döntés nélkül is végrehajthatók, pl.:

 • elő-, végtörlesztés,
 • törlesztési esedékességi dátum módosítása,
 • törlesztőszámla módosítása,
 • kamatperiódus módosítása.

Az információ feldolgozása és a döntés során szükség lehet kiegészítő dokumentumokra, vagy egyéb információkra. Ezekről fióki kollégáink  tájékoztatnak.

A döntés eredményéről minden esetben írásban tájékoztatunk, amely tartalmazza a szükséges információkat és feltételeket. (Felhívjuk figyelmed, hogy további hivatalos intézkedésre (pl. földhivatali ügyintézés) ez a tájékoztatás nem alkalmas!)

A módosítási kérelmek többségében az eredetileg megkötött szerződés írásbeli módosítására van szükség.

Ezekben az esetekben pozitív döntés esetén kollégáink telefonon megkeresnek Téged szerződésmódosítási időpont egyeztetésre, illetve tájékoztatnak a további tudnivalókról. A szerződésmódosítás aláírásához az összes érintett szereplőnek szükséges jelen lennie.

A szerződést a bankfiókban, az arról készített közjegyzői okiratot pedig a közjegyző előtt kell aláírni.

A közjegyzői okirat elkészítésének díja van, amelyet a közjegyző állapít meg és amelyet közvetlenül neki kell megfizetned.

A közjegyzői okirat hiteles kiadványát elektronikus formában, közjegyző által a bank cégkapu felületére beküldve is elfogadjuk.

A közjegyző a díjat a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII.23.) IM rendelet alapján számítja.

Amennyiben a jóváhagyás feltétel(eke)t tartalmaz, úgy a szerződés módosítás csak akkor lép hatályba, amennyiben az összes feltétel maradéktalanul teljesült.

Azokban az esetekben, amikor szerződésmódosításra nincs szükség, a döntési értesítő tartalmazza a szükséges információkat és feltételeket. Amennyiben hivatalos ügyintézéshez szükséged van további dokumentumra, igazolásra (pl. hozzájárulás jelzálogjog törléséhez), azt az esetleges feltételek teljesülését követően bankfióki kollégáink adják ki Számodra. Ennek díja lehet, amelyről a hirdetményben tájékozódhatsz.

Az alábbi esetekben értesítést küldünk a módosítást követően megváltozott feltételekről:

 • kamatperiódus módosítás – azaz annak az időszaknak a változtatása, amely alatt a hitel kamata változatlan
 • esedékesség módosítás – azaz annak a dátumnak a módosítása, amikor a havi törlesztőrészletet meg kell fizetni
 • törlesztőszámla módosítás – annak a számlának a módosítása, amelyen a havi törlesztőrészletnek az esedékesség napján rendelkezésre kell állnia
 • életbiztosítással vagy lakástakarékpénztárral kombinált hitelekhez kapcsolt megtakarítás betörlesztése a hitelbe és a hitel átalakítása (annuizálás)
 • előtörlesztés visszaigazolása

Egyéb esetekben külön értesítést a Bank nem küld, a megváltozott feltételeket az aláírt szerződésmódosítás tartalmazza.