legfontosabb információk a kamatjövedelmek után fizetendő szociális hozzájárulási adó (szocho) bevezetéséről

legfontosabb információk a kamatjövedelmek után fizetendő szociális hozzájárulási adó (szocho) bevezetéséről
2023. május 31-én megjelent kormányrendelet alapján a jelenlegi 15%-os kamatadó mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni a 2023. július 1-je után keletkező kamatok és az újonnan vásárolt értékpapírok árfolyamnyeresége után.

mikor lép életbe a kormányrendelet?

A rendelet 2023. július 1-én lép hatályba.

kire vonatkozik a szocho fizetési kötelezettség?

A természetes személyek mellett az egyéni vállalkozónak nem minősülő, de adószámmal rendelkező magánszemélyek (pl. mezőgazdasági őstermelő) megtakarításait is terheli július 1-től az új adónem.

Az egyéni vállalkozó szocho fizetésre kötelezett a befektetései, illetve a pénzforgalmi bankszámlától eltérő számlájának betéti kamata után, valamint ha szünetelteti a tevékenységét.

Az egyéb önálló vállalkozó, aki nem tartozik az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá és nem szerepel az egyéni vállalkozói nyilvántartásban, de üzletszerű tevékenységet folytat szintén szocho fizetésre kötelezett a pénzforgalmi bankszámlától eltérő számlájának betéti kamata után, valamint ha szünetelteti a tevékenységét, illetve szocho fizetésére kötelezett a befektetései után is.

milyen termékekre vonatkozik a rendelet?

  • betétek, lekötött betétek: a 2023. június 30. napja után lekötött betét kamatára
  • megtakarítási számlák, folyószámlák: a rendelet hatálybalépését követő időszakra járó kamatra
  • befektetési alapok, kötvények: a rendelet hatálybalépésétől megszerzett (megvásárolt) értékpapír kamatára, hozamára
  • megtakarítási biztosítások: a rendelet hatálybalépésétől kötött biztosítási szerződés biztosítói teljesítésére

Azon állampapírok, amelyek esetében nem kell kamatadót fizetni, mentesek a szocho fizetése alól is.

a befektetési alapokkal kapcsolatosan mit jelent pontosan, hogy a 2023. július 1. után megszerzett befektetési jegyek hozamára kell szochot is fizetni?

Ha 2023. április 17-én vásároltál például 1000 db K&H kényelem felelős befektetési alapot és 2023. december 11-én eladod, akkor ennek az 1000 db befektetési jegynek a hozamát csak a 15% kamatadó fogja terhelni. Ha ugyanebből az alapból 2023. július 3-án is vásárolsz 1000 db-ot, amit szintén 2023. december 11-én adsz el, akkor ennek az 1000 db befektetési jegynek a hozamát 15% kamatadó és 13% szocho is fogja terhelni.

hogyan érinti a rendszeres befektetéseket a rendelet?

Függetlenül attól, hogy mikor indítottad a rendszeres befektetésre irányuló szerződésed, a 2023. július 1. utáni vételekre vonatkozik a szocho fizetési kötelezettség. Azonban a nyugdíj-előtakarékossági számlákat (NYESZ) nem érinti a változás, így, ha NYESZ-re indítod a rendszeres befektetést, az továbbra is kamatadó és szocho mentes lesz.

hogyan érinti a tartós befektetési számlán (TBSZ) / nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) lévő megtakarításokat a rendelet?

A TBSZ és NYESZ számlákat nem érinti módosítás, tehát ott változatlan formában történik az adózás. 

TBSZ, NYESZ futamidő előtti lezárása esetén milyen fizetési kötelezettségek keletkezhetnek?

A jelenlegi jogszabály szövege szerint a TBSZ nem érintett a szocho tekintetében, azaz sem feltörés, sem részkivét esetén nem merül fel szocho a jövőben sem. SZJA-t sem vonunk feltörés esetén, csak igazolást állítunk ki.
A NYESZ számla sem érintett az új szabály keretén belül, az eddigi előírások szerint kell eljárni. A NYESZ, ha adóköteles, akkor egyéb jövedelmet kell megállapítani, ahol szocho kötelezettség eddig is felmerült.

hogyan érinti az egyedi részvényeket, a tőzsdén kereskedett befektetési alapokat (ETF, exchange traded fund), certifikátokat, kétdevizás befektetéseket a rendelet?

  • a részvények nem esnek a szabályozás alá
  • az ETF-ek és a certifikátok esetében azt kell vizsgálni, hogy kamatadó hatálya alá tartoznak-e, az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre (tőzsdei adás-vétel, ETF, tőzsdén kereskedett certifikátok) nem kell szochot fizetned
  • a K&H-nál elérhető strukturált kötvényekkel OTC piacon lehet kereskedni, tehát szocho kötelesek 2023. július 1. után
  • a kétdevizás befektetések szintén szocho kötelesek

hagyatéki, öröklési, ajándékozási esetekre hogyan fog vonatkozni a rendelet?

  • betétnél és számlán lévő pénz kamata esetén nem jelent extra nyilvántartási kötelezettséget, a hatálybalépési dátumokat kell nézni, az nem számít, hogy ki a tulajdonosa a betétnek, számlának (időközben lehet öröklés, ajándék)
  • befektetési alapok esetén az öröklés vagy ajándék napja számít szerzési dátumnak, azaz, ha ez 2023. június 30. utáni, akkor merül fel szocho

mi történik akkor, ha olyan befektetéssel rendelkezem, amely 2023. július 1. után olvad be egy másik befektetési alapba?

Ebben az esetben nincs szocho, ugyanis a beolvadás egy jogutódlásos folyamat, azaz az átvevő alap jogutódja lesz a beolvadó alapnak, annak minden joga és kötelezettsége tekintetében. Tehát hiába az átvevő alap befektetési jegye lesz az értékpapírszámládon, a szerzési időpontnak a beolvadó alap befektetési jegyének szerzési időpontját kell tekintened.

a nem Magyarországon tartott befektetési számlák esetén keletkezik-e szocho fizetési kötelezettség?

A külföldi számlák esetén is felmerül, ebben az esetben a kifizető ezt nem fogja levonni, az a magánszemély kötelezettsége lesz. 

hogyan érinti a rendszeres díjas megtakarítási életbiztosítás szerződéseket a rendelet?

A rendszeres, általad választott díjgyakoriság szerinti befizetést nem érinti, amennyiben a szerződés kockázatviselési kezdete 2023. június 30. vagy korábbi.

rendszeres típusú megtakarítási biztosítási szerződés - Hozamhalmozó, rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás - 10 évnél korábbi lezárása esetén milyen fizetési kötelezettségek keletkezhetnek?

A rendszeres díjas megtakarítási életbiztosítások a 10. év után válnak adómentessé. Ez azt jelenti, hogy ha 10 évnél korábban mondod fel a szerződést, és a szerződés kockázatviselési kezdete 2023. július 1. vagy az utáni, akkor kamatadó és szocho fizetési kötelezettséged lesz. A kamatadó mintájára itt is érvényesül a felezéses szabály, vagyis 6-10 év közötti megszűntetés esetén az adóteher felével kell számolni (7,5% és 6,5%) a kifizetéskor. Nyugdíjbiztosítások esetében továbbra is érvényes, hogy amennyiben a nyugdíjjogosultság megszerzése előtt mondod fel a szerződést, úgy – a kamatadó és szocho terhektől függetlenül – az addig igénybe vett adójóváírást 20%-kal növelten kell visszafizetni az adóhatóság felé.

egyszeri díjas biztosítások 5 évnél korábbi megszüntetése esetén milyen fizetési kötelezettségek keletkeznek?

Hasonlóan a rendszeres megtakarítási biztosítási szerződéseknél írtakhoz, itt is érvényes a felezős szabály. Itt viszont már 3 év után kell csak az adók (szocho+kamatadó) felét megfizetni, 3 év előtti megszűntetés esetén pedig a teljes adóterhet fizeted, amennyiben a szerződés kockázatviselési kezdete 2023. július 1. vagy az utáni nap.

hogyan érinti a rendelet a rendszeres és az egyösszegű megtakarítási biztosításokba 2023. július 1. után befizetett eseti díjakat?

Mivel az eseti díj külön egyszeri díjas szerződésnek minősül, így abban az esetben, ha a befizetett eseti díj könyvelési napja 2023. június 30. utáni és 5 éven belül kéred annak kifizetését, úgy azt az összeget az előző pontban leírtak szerinti kamatadó és szocho terheli.

a szocho-t be kell vallani vagy levonják automatikusan?

Automatikusan levonásra kerül, ezzel külön teendő nincs. TBSZ, NYESZ számlák esetén, ha azt adóköteles időszakban bontod fel, akkor egyénileg kell adózni.

hogyan érinti a rendelet a legkésőbb 2023. június 30-án megadott, de későbbi időpontban teljesülő nyíltvégű befektetési alap megbízást?

Mivel ezeknek a megbízásoknak a teljesítése 2023. július 1. után történik, ezért ezek a befektetések már szocho kötelesek lesznek.
Igaz ez minden olyan befektetési jegyre, amire a vételi megbízást 2023. július 1. előtt adtad, de a teljesítése már 2023. július 1. után történik.

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek kizárólag a figyelem felhívására szolgál.
kapcsolat