K&H fix egészség 1 - Optimum fund

 • 100%-os tőkevédelem a lejáratkor
 • fix hozam vagy részesedés a részvénykosár növekedéséből
K&H fix egészség 1 - Optimum fund

részletek

legfontosabb tudnivalók

Deviza

magyar forint

tőkevédelem

100%

fix hozam (a teljes futamidőre)

18%

a mögöttes részvénykosár

30 elemű nemzetközi cégek részvényeiből összeállított kosár (pl Novartis, Roche Holding, Pfizer, Glaxosmithkline, Takeda, Swisslife, Japan Post Holding stb, Aegon, NN Group stb)

részesedés a mögöttes index teljesítményének növekedéséből

100%

elérhető hozam
 

fix hozam vagy a mögöttes részvénykosár  részesedéssel korrigált értéke közül a magasabb érték kerül kifizetésre. A kifizethető maximális hozam 120%.

Záróátlagolása

12 hónapos záróátlagolás. a kosár záróértéke az utolsó 12 hónap (2027. november – 2028. október) a hónap utolsó napján érvényes árfolyamok átlagolásával kerül meghatározásra.

futamidő

2023. december 21. – 2028. november 30. (4 év 11 hónap)

jegyzési időszak

2023. október 24. – 2023. december 8.

részesedj a gyógyszeripar, az egészségügyi- és az öngondoskodás szektor vállalatainak teljesítményéből

A gyógyszeripar, az egészségügyi és az öngondoskodás szektor jellemzően defenzív ágazatok, az átlagosnál kevésbé vannak kitéve a gazdasági ciklusoknak. A szektor a jelenlegi gazdasági helyzetben is jól teljesíthet, ugyanis viszonylag immunis a költséginflációra és a gazdasági lassulásból adódó keresletcsökkenésre.

A futamidő végén (az utolsó 12 hónap záróárfolyamaiból képzett átlag alapján) kerül megállapításra az, hogy hogyan teljesített az alap mögött lévő részvénykosár. A vizsgált eredménytől függően két kimenetel lehetséges:

 1. ha a kosár záró értéke az induló értékhez képest kisebb, mint a fix 18%
  • akkor az alap kifizeti a befektetési jegyek névértékét, plusz 18%-os fix hozamot
 2. ha a kosár záró értéke az induló értékhez képest (a részesedéssel korrigált értéke) meghaladja a fix 18%-ot, úgy
  • az alap kifizeti a befektetési jegyek névértékét plusz a részvénykosár növekményének, részesedéssel korrigált értékét. Az elérthető maximális hozam 120% lehet a teljes futamidőre.

tőkevédelem

Az alap arra törekszik, hogy az összegyűjtött vagyon döntő részét kamatozó kötvényekbe fektetve biztosítani tudja, hogy alap lejáratakor képes legyen visszafizetni a jegyzési időszak alatt befizetett tőkét (100%-os tőkevédelem). A befektetett tőke védelmére az az ügyfél jogosult, aki a befektetését a futamidő végéig megtartja.

amit még jó tudni, mielőtt döntesz

 • a befektetett tőke védelmére, és az alap hozamára akkor vagy jogosult, ha a befektetésed a futamidő végéig megtartod
 • ha a befektetési jegyet a folyamatos forgalmazás során – az alap aktuális Nettó Eszközértékén (esetleg névérték feletti áron) – vásárolod meg, akkor a futamidő végén a tőke védelme, a fix hozam és az extra hozam a befektetési jegy névértékéig, illetve a névértékre vonatkoztatva biztosított
 • ha az alapot K&H tartós befektetési számlán vásárolod/tartod, akkor a megtakarításod kamatadó-kedvezményt élvezhet
 • az alap nyíltvégű határozott futamidejű befektetési alap
 • az alap futamideje során a befektetési jegyek vétele és visszaváltása is lehetséges
 • az alap besorolása: óvatos
 • mielőtt döntesz az alap megvásárlásról, olvasd el az alap dokumentumait és tájékozódj az alap kockázatairól és költségeiről

kinek ajánljuk?

 • aki előnyben részesíti a különleges befektetéseket
 • aki nem akar lemondani a részvénypiacban rejlő hozamlehetőségről
 • akinek a tőke biztonsága mellett fontos a magas hozam lehetősége is
Jelen marketing célú hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját a Tájékoztató tartalmazza, amely angol nyelven elérhető a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon, illetve kérésre a forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhat az alap Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumából is, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza magyar nyelven, tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az alap számára árfolyamfedezeti céllal vagy befektetési cél megvalósítása érdekében származtatott ügyletek alkalmazása engedélyezett. Az alap nettó eszközértéke jelentősen ingadozhat! A tőkevédelemre vonatkozó feltételekről az alap Tájékoztatójából és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumából tájékozódhat. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegy hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem – kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető a kifizetéskor köteles levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a KBC Asset Management NV kezeli, amelynek működését a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. fogyasztóvédelem) a Magyar Nemzeti Bank jogosult eljárni. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata. Az alap által kibocsátott befektetési jegyekhez kapcsolódó befektetői jogok magyar nyelvű összefoglalóját itt találja.