K&H dollár rugalmas származtatott alap

Kedvező feltételes hozam lehetősége Európa vezető vállalataira támaszkodva.

 • éves 7%-os feltételes hozam lehetőségét nyújtja a futamidő alatt
 • lejárat lehetősége a futamidő vége előtt
 • beépített veszteségcsökkentő megoldás részvénypiaci csökkenés esetén („légzsák” szerkezet)
K&H dollár rugalmas származtatott alap

részletek

legfontosabb tudnivalók

futamidő kezdete

a felügyeleti nyilvántartásba vételt követő banki munkanap, de legkorábban 2018.08.01.

maximális futamidő

3 év (legkésőbb 2021.08.27-ig)

befektetési jegyek futamidő vége előtti lejáratának és a hozamfizetés feltétele

az Index értéke a köztes megfigyelési napokon nagyobb, mint az Index induláskori értéke, vagy azzal egyenlő

feltételes hozam mértéke befektetési jegyek bevonása esetén

első visszahívási nap: 7%
második visszahívási nap: 10,5%
harmadik visszahívási nap: 14%
negyedik visszahívási nap: 17,5%

feltételes hozam mértéke a maximális futamidő végén (feltételt lásd: "hogyan működik az alap?" cím alatt)

21%

„légzsák” mértéke

20%

jegyzési ár

minden jegyzési napra külön kerül meghatározásra, a jegyzési ár a névértéknél alacsonyabb diszkontált ár, amely a Névértékhez viszonyítva, dollárban kerül megállapításra évi 1,65%-os kamat figyelembevételével

jegyzési időszak

2018.06.21 – 2018.07.13

(korábban is lezárható!)

elérhető hozam alapjául szolgáló Index (mögöttes befektetés)

EURO STOXX 50 Index

hogyan működik az alap?

A 3 éves maximális futamidő során az alap 1 év után félévente, adott napokon megvizsgálja, hogyan teljesített az alap mögöttes befektetése – Európa vezető vállalataiból összeállított EURO STOXX 50 Index (Index) – a futamidő indulásakor mért értékéhez (Induláskori érték) képest. A futamidő első évének végén és azt követően félévente esedékes vizsgálatokkor az alábbi kimenetelek lehetségesek:
 1. ha az Index értéke elérte vagy meghaladta az Induláskori értékét: az alap lejár (visszahívásra kerül), és a visszahívás időpontjához tartozó hozamot fizet: Ha az alap az első évben jár le, a kifizetés 1x7%, ha másfél év után, 1,5x7%=10,5%, ha két év után, 2x7%=14%, ha két és fél év után, 2,5x7%=17,5%.
 2. ha az Index értéke csökkent az Induláskori értékhez képest: az alap az adott évben nem fizet hozamot az adott időpontban és a futamidő folyatódik.
Abban az esetben, ha a feltétel nem teljesül, vagyis az alap nem jár le az 3 éves maximális futamidő vége előtt, úgy a futamidő végén mért teljesítmény alapján háromféle végkimenetel lehetséges:
 
 1. ha az Index értéke elérte vagy meghaladta az Induláskori értékét: az alap kifizeti a befektetési jegyek névértékét és 21% (3x7%) hozamot.
 2. ha az Index értéke legfeljebb 20%-ot csökkent az Induláskori értékhez képest: az alap kifizeti a befektetési jegyek névértékét.
 3. ha az Index értéke 20%-nál többet csökkent az Induláskori értékhez képest: az alap nem fizeti ki a befektetési jegyek névértékének egészét, de a beépített „légzsák” szerkezettel csökkenti az Index negatív teljesítményéből következő veszteséget, úgy, hogy a befektető csak a csökkenés 20%-ot meghaladó részét szenvedi el veszteségként. 

hogyan működik a "légzsák" szerkezet?
 
A „légzsák” szerkezet nem nyújt tőkevédelmet, de csökkenti az Index negatív teljesítményéből következő veszteséget. Negatív részvénypiaci teljesítmény esetén, a futamidő végén „bekapcsol”, és ha az Index 20%-nál kisebb mértékben csökken, ezt a csökkenést „elnyeli”, vagyis a befektető veszteséget nem realizál, visszakapja a befektetési jegyek névértékét. Ennél nagyobb esés esetén, vagyis abban az esetben, ha 20%-nál nagyobb az Index csökkenése, a befektető csak a csökkenés 20%-ot meghaladó részét szenvedi el veszteségként. 

amit még jó tudni, mielőtt döntesz

 • ha az alapot K&H tartós befektetési számlán vásárolod, megtakarításod kamatadó-kedvezményt élvezhet,
 • ha K&H nyugdíj-előtakarékossági számlán helyezed el megtakarításod, kamatadó-mentességben részesülhetsz, továbbá a befektetett összegre állami támogatást kaphatsz
 • az egyes alapokra vonatkozó egyedi jellemzőket az alapra érvényes Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum foglalja össze
 • másodlagos forgalmazás: Budapesti Értéktőzsde
 • az alap kockázati besorolása: dinamikus 

 

kinek ajánljuk?

 • aki előnyben részesíti a különleges befektetéseket

 • aki dinamikus befektetést keres

 • aki az elérhető hozam érdekében, hajlandó lemondani a befektetett tőke védelméről

Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhet el.

Jelen marketing célú hirdetés (reklám) nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a mögöttes részvényindex értékváltozásának kiszámítási módját a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. A Tájékoztató MNB általi jóváhagyása nem jelenti a felajánlott vagy szabályozott piacra bevezetendő értékpapírok jóváhagyását. Ugyanezen weboldalakon elérhető az alap Kiemelt információkat tartalmazó dokumentuma, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról.  Megalapozott befektetési döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra! A futamidő végén a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe a MNB jóváhagyásának és a kondíciók előzetes meghirdetésének feltételével, de a befektetők kifejezett hozzájárulásának hiányában is jogosult – visszaváltási lehetőség biztosítása mellett – az alapot átalakítani, melynek során az alap neve, befektetési politikája, jelen dokumentumban feltüntetett kockázati (MiFID) besorolása megváltozhat, vagy dönthet az alap más alappal történő egyesüléséről. Továbbá az Alap befektetési jegyei a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban meghatározott feltételek mellett a teljes futamidő vége előtt a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe kezdeményezésére egyoldalúan visszahívhatók. A K&H zártvégű alapok a lejárat előtt kizárólag tőzsdei forgalomban értékesíthetők. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. A K&H zártvégű alapok származtatott eszközökbe fektetnek, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintűek! Az alap nettó eszközértéke a futamidő alatt jelentősen ingadozhat! Felhívjuk figyelmét, hogy az alap összetett termék és megértése nehéz lehet. Az Elérhető hozam mértéke teljes egészében kizárólag a futamidő lejárati napjáig megtartott befektetésekre érvényes, azt kizárólag az alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, kifizetésére harmadik személy garanciát nem vállal. Az alap sem tőkevédelmi sem hozam- vagy árfolyamvédelmi ígéretet nem tesz, ilyen garanciát nem vállal, de az előre %-ban meghatározott mértékkel („Légzsák”) csökkenti az esetleg elszenvedett veszteséget. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegy hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem - kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető a kifizetéskor köteles levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtekarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot az MNB engedélye alapján a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe kezeli, amelynek működését - anyavállalata révén - a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de vonatkozásában egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. reklámok) az MNB (Magyar Nemzeti Bank) jogosult eljárni. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.