állampapírok

bármely K&H személyes ügyfélponton elérhető

 • többféle futamidő, fix, sávos vagy változó kamatozással
 • a 2019. június 1. után kibocsátott állampapírok kamatadó mentesek
állampapírok

állampapírokkal kapcsolatos tudnivalók

biztonság

alacsony kockázatot hordozó, kiszámítható hozamot biztosító megtakarítás

likviditás

másodlagos piaci forgalomban (értékpapírpiacon), piaci áron, bármikor értékesíthető

rugalmasság

változatos futamidők

 • az állampapírok vásárlása történhet:
  • forgalomba hozatal (az értékpapírok első értékesítése) során: jegyzésben, aukción való részvétellel, illetve adagolt kibocsátás keretében történő vétellel
  • másodlagos piacon (a már kibocsátott, piacon lévő papírok adásvételének színtere) történő forgalmazás keretében
 • az állampapírokhoz kapcsolódó, kamatjövedelemnek minősülő bevételből az adót a hatályos jogszabályoknak megfelelően vonjuk
  • a természetes személyek által vásárolt, 2019. június 1. után forgalomba hozott állampapírok esetében a kamatjövedelem mentes az adó alól

Az állampapírok nyilvántartása értékpapírszámlán történik.

hirdetmények, szerződési feltételek, üzletszabályzat

Üzletszabályzat
Befektetési és kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó üzletszabályzat
hirdetmény - befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozóan természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

kapcsolódó információk

Devizában denominált Magyar Állampapírok
Forintban denominált Magyar Állampapírok

 

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP)

Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) Fix Magyar Állampapír (FixMÁP)

típus

dematerializált formában (elektronikus úton nyilvántartott) kibocsátott, átruházható, kamatozó állampapír

dematerializált formában (elektronikus úton nyilvántartott) kibocsátott, átruházható, kamatozó állampapír dematerializált formában (elektronikus úton nyilvántartott) kibocsátott, átruházható, kamatozó állampapír

névérték

1 forint (2022. szeptember 29. előtt 1000 HUF)

1 forint 1 forint

futamidő

3-10 év

3 és 5 éves (korábbi sorozatok esetén 4, 6 és 10 év, amelyek kibocsátását az ÁKK 2019. június 1-től felüggesztette - ezen korábbi sorozatok a K&H Banknál nem elérhetőek

3 év

kamatozás

változó, éves
A kifizetésre kerülő kamat mértéke a kamatbázis kamatprémiummal növelt összege.
A kamatbázis: a kibocsátást megelőző év fogyasztói árindexe (infláció)

változó, negyedévente
a kifizetésre kerülő kamat mértéke a kamatbázis kamatprémiummal növelt összege
a kamatbázis: az adott kamatperiódusra alkalmazandó kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredményes, 3 hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga
a kamatmérték meghatározásának napjait és a kamatmértéket az Ismertető tartalmazza.

fix kamatozású, évi 7%

hozam

a hozam napról napra változhat, a piaci ár függvényében

a hozam napról napra változhat, a piaci ár függvényében

a hozam napról napra változhat, a piaci ár függvényében

forgalomba hozatal módja

adagolt kibocsátás útján

adagolt kibocsátás útján

adagolt kibocsátás útján

tőzsdei bevezetés

nem kerül bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére

nem kerül bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére nem kerül bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére

befektetői kör

devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek

devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek

 

 

Magyar Államkötvény (MÁK)

Diszkont Kincstárjegy (DKJ)

Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz vagy MÁP+)

típus

dematerializált formában (elektronikus úton nyilvántartott) kibocsátott, átruházható, kamatozó állampapír

dematerializált formában (elektronikus úton nyilvántartott) kibocsátott, átruházható, kamatot nem fizető állampapír

dematerializált formában (elektronikus úton nyilvántartott) kibocsátott, átruházható, kamatozó állampapír

névérték

10 000 forint

10 000 forint

1 forint

futamidő

3, 5, 10,15, 20 vagy 30 éves futamidővel kerülnek értékesítésre

3, 6 és 12 hónapos futamidővel kerülnek elsődleges piaci értékesítésre

5 év

kamatozás

általában fix kamatozásúak, de változó kamatozású államkötvényt is bocsátanak ki

kamatfizetés évente vagy félévente

 

kamatot nem fizet

sávos fix kamatozású, évente fizet kamatot. A futamidő alatt a kamatfizetés a kamatot fizető állampapírral azonos sorozatba tartozó állampapírban történik, értékpapírszámlán jóváírással, míg lejáratkor forintban

hozam

a hozam napról napra változhat, a piaci ár függvényében

hozam a diszkont összege, azaz a névérték és a vételár közötti különbség

a hozam napról napra változhat, a piaci ár függvényében

forgalomba hozatal módja

aukció útján

aukció útján

adagolt kibocsátás útján

tőzsdei bevezetés

a kibocsátást követően bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére

a 6 és 12 hónapos DKJ bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére

nem kerül bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére

befektetői kör

devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek

devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek

devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek

gyakran ismételt kérdések

mi az az állampapír?

Az állampapír a Magyar Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény). Az állampapírokat a Magyar Állam nevében az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) bocsátja ki.

milyen típusú állampapírok közül választhatok?

Az állampapír kibocsátás történhet kizárólag magánszemélyek részére, történhet magánszemély és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek részére, valamint intézményi szereplők (bankok, befektetési szolgáltatók, stb.) részére, amely az adott állampapír kibocsátási tájékoztatójában kerül meghatározásra.
A Bank által forgalmazott lakossági állampapírok, amelyeket kizárólag magánszemélyek vásárolhatnak meg:

 • Prémium Magyar Állampapír (PMÁP)
 • Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP)
 • Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz)

A Bank által forgalmazott, minden piaci szereplő (jogi és magánszemély) által is megvásárolható állampapírok:

 • Diszkont Kincstárjegy (DKJ)
 • Magyar Államkötvény (MÁK)

hol vásárolhatok állampapírt?

Állampapír vásárolható közvetlenül az adott állampapír értékesítését végző ún. elsődleges forgalmazóktól, amelyek a legnagyobb magyarországi bankok, illetve befektetési szolgáltatók (mint például a K&H Bank Zrt.), valamint az Magyar Államkincstár értékesítési hálózatában, továbbá egyes postahivatalokban.

tudok interneten keresztül állampapírt venni?

A K&H Bankban a lakossági állampapírok az elsődleges forgalomba hozatal keretében a fiókhálózatban vásárolhatóak meg, továbbá telefonos csatorna használatra vonatkozó szerződés esetén telefonon keresztül. Internetes felületen a másodpiaci forgalomban, sajátszámlás adásvétel keretében vásárolható állampapírok érhetők el.

milyen devizában tudok állampapírt vásárolni?

A lakosság számára elérhető állampapírok jellemzően magyar forintban kerülnek kibocsátásra, de vannak euróban és dollárban kibocsátott államkötvények is. A K&H Bank csak forint alapú állampapírokat forgalmaz.

mekkora hozamot tudok elérni az állampírral?

Az állampapírok lehetnek fix vagy változó kamatozásúak, a kamat mértéke függ a piaci kamatkörnyezettől, a befektetés futamidejétől, illetve devizájától. A változó kamatozású állampapírok kamat mértéke nem előre ismert, hanem egy előre meghatározott változó (pl. éves infláció mértéke) alapján, kamatperiódusonként (pl. évente) változik.

kell adóznom az állampapírral elért hozam után?

A 2019. június 1-jét követően forgalomba hozott állampapírok kamata, hozama magánszemélyek részére adómentes. Egyes esetekben – pl. tartós befektetési számlára történő vásárlás és a számla idő előtti megszüntetése esetén – az állampapírok kamata, hozama után is felmerülhet adófizetési kötelezettség. Az állampapírok kamata, hozama után szocho fizetési kötelezettség nem keletkezik.

milyen időtávra tudok befektetni?

Az elsődleges forgalomba hozatal során megvásárolt állampapírok esetében a futamidő az 1 éves időtávtól a 20 éves időtartamig terjedhet. A már kibocsátott és másodlagos forgalomban megvásárolható állampapírok - a hátralevő futamidejük alapján - már néhány hetes futamidővel is megvásárolhatók.

milyen kockázatokkal számolhatok?

Az állampapírok alapvetően biztonságos befektetésnek számítanak, mivel a tőke vissza nem fizetésének a kockázata alacsony. Egyéb kockázatok azonban felmerülhetnek pl. a kamatláb, a likviditás, illetve a lejárat előtti értékesítéskor a visszavásárlási árfolyam kockázata.

milyen limitekkel vásárolhatok állampapírt?

Egyes lakossági állampapírok 1 Ft-os névértékűek, azaz nincs minimálisan befektethető összeg, míg más állampapírok 10 000 Ft névértékűek, így a vásárlási minimum összeg is e szerint alakul. Egyes lakossági állampapíroknál a megvásárolható mennyiségnek felső korlátja van („értékesítési korlát”; pl. PMÁP, BMÁP és MÁP+), erről a kibocsátási dokumentáció tartalmaz részleteket.

milyen előnyei vannak az állampapíroknak?

Az állampapírok legfontosabb előnye, hogy viszonylag alacsony befektetési kockázat mellett rendkívül széleskörű befektetési időtávokra nyújt befektetési lehetőséget, előre ismert vagy jól meghatározott kamatfeltételek mentén, kamatadó- illetve szocho mentesen.

örökölhető az állampapír?

Igen, az állampapírok a hagyaték részét képezik, örökölhetők a törvényes öröklési rend szerint vagy végrendelet alapján is. A jogerős hagyatékátadó végzés alapján az állampapír átvezetésre kerül az örökös értékpapírszámlájára.

el tudom adni az állampapírt?

Az állampapírok a futamidő közben is értékesíthetőek, azonban a visszaváltási költség többnyire előre nem ismert, illetve a piaci viszonyok jelentős változása esetén akár tőkevesztés is lehetséges.

milyen költséggel tudom eladni futamidő közben az állampapíromat?

A lakossági állampapírok (amelyeket csak magánszemélyek vásárolhatnak) visszaváltási árfolyamát az Államadósságkezelő Központ, illetve a Bank, a nyilvános forgalomban lévő állampapírokét (amelyeket magán és jogi személyek is vásárolhatnak) pedig elsősorban a piaci folyamatok határozzák meg.

Figyelmedbe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.

Jelen tájékoztató marketingjellegű közleménynek minősül és nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, kondícióit a vonatkozó Szerződés, a lakossági bankszámla, betétszámla, és lekötött betét termékek Általános szerződési feltételei, a bankkártya és hitelkártya szolgáltatások Általános szerződési feltételei, a lakossági hitelek Általános szerződési feltételei, az elektronikus azonosítású banki szolgáltatások Általános szerződési feltételei, a K&H Bank Üzletszabályzata, a Természetes személyek számláira, betéteire, pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetmény, a K&H betéti bankkártya és hitelkártya természetes személyek részére hirdetmények, a K&H forint folyószámlahitel hirdetmény, a Befektetési és kiegészítő szolgáltatások Üzletszabályzata, a befektetési szolgáltatások és értékpapír műveletek díjhirdetménye tartalmazza.
kapcsolat