K&H Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO)

 • széles körű védelmet nyújt az alapcsomag
 • 10% kedvezmény éves díjfizetés esetén
 • ügyfélbarát kárrendezés
K&H Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO)

részletek

A K&H Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás közérthető és könnyen összehasonlítható feltételrendszerrel rendelkezik, egyszerűen és gyorsan intézheted ügyeidet az elektronikus kommunikációs felületünkön, valamint ügyfélbarát kárrendezés mellett tudhatod biztonságban a féltett értékeidet.

az alapcsomag elemei

 • elemi károk
  • tűz
  • füst- és koromszennyezés
  • robbanás
  • villámcsapás
  • villámcsapás másodlagos hatása
  • vihar
  • felhőszakadás
  • jégverés
  • hónyomás
  • árvíz
  • földrengés
  • földcsuszamlás, kő-, szikla- és földomlás
  • ismeretlen építmény, üreg beomlása
  • idegen jármű ütközése
  • idegen tárgyak rádőlése
 • alapfedezetek
  • vízkár (beázás, kívülről érkező víz, vezetékes vízkár, elfolyt víz)
  • betöréses lopás, rablás, besurranás
  • rongálás, vandalizmus
  • üvegtörés
  • felelősségbiztosítás (10 millió Ft kártérítési limittel)

A biztosítás megköthető állandóan lakott ingatlanra (lakóépületre, annak melléképületeire, valamint napelemekre, napkollektorokra vagy hőszivattyúkra), továbbá az ingatlanon belüli ingóságokra és értéktárgyakra.

A K&H Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás részletei a vonatkozó szerződési dokumentációban tekinthetőek meg.

kiegészítő biztosítások megkötésével az alábbi károkat is megtérítjük

 • értéktárgy kiegészítő biztosítás (200 000 Ft érték felett)
 • kerti bútor

kinek ajánljuk?

magyarországi, saját tulajdonú, vagy bérelt, állandóan lakott ingatlannal rendelkező természetes személyek részére ajánljuk

kapcsolódó dokumentumok

K&H Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás szerződéses dokumentáció
meghatalmazás
nem-életbiztosítási kárrendezési tájékoztató

A korábbi dokumentumok a dokumentumkeresőben érhetőek el.

gyakran ismételt kérdések

ki kötheti meg a K&H Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást?

Azon természetes személy, aki állandóan lakott, saját tulajdonban lévő vagy bérelt ingatlannal rendelkezik Magyarországon, és általános lakásbiztosítási igénye van.

milyen kiegészítő fedezeteket köthetek?

2 kiegészítő fedezet köthető:

 • értéktárgy kiegészítő biztosítás (200 000 Ft érték felett)
 • kerti bútor

bérlőként is köthetek K&H Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást?

Igen, bérlőként is köthető biztosítás, akár külön csak ingóságra is.

mire nem terjed ki a K&H Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás?

Fontos tudni, hogy mentesül a biztosító a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt (biztosítási eseményt) jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással a szerződő fél vagy a biztosított, a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk okozta.

Kérjük, figyelmesen olvasd el a biztosítás szerződési feltételeit, amely részletesen tartalmazza a mentesüléseket, a kizárások részleteit, továbbá a kiegészítő fedezetekre vonatkozó kizárásokat, korlátozásokat, amelyekre nem terjed ki a biztosítási szerződés.

hitel van az ingatlanon, így is köthetek K&H Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást?

Igen, jelzáloghitel felvétel esetén a biztosítás teljesíti a hitelfedezetül szolgáló ingatlannal kapcsolatos vagyonbiztosítási elvárásokat. Ilyen esetben kárkifizetési korlátozást meghaladó kár esetén a hitelösszeg és járulékainak erejéig, a kölcsönnyújtó hitelintézet kapja a biztosító szolgáltatását.

mikor és hogyan tudom fizetni az otthonbiztosítást?

A biztosítás díja fizethető online díjfizetéssel (bankkártyával), csoportos beszedési megbízással, banki átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken). A díjfizetés gyakorisága lehet éves (egy összegben egész évre előre történő fizetéssel), féléves, negyedéves vagy havi. Készpénz-átutalási megbízás (postai csekk) esetén a díjfizetés gyakorisága csak éves vagy féléves lehet. A díjfizetés módja bármikor, a díjfizetés gyakorisága a biztosítási szerződés évfordulójakor módosítható. A biztosítás első díjrészlete a kockázatviselés kezdetének napján esedékes.

hogyan fizethető a lakásbiztosítás díja?

A biztosítás díja fizethető online díjfizetéssel (bankkártyával), csoportos beszedési megbízással, banki átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken).

mettől meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott időpontban megkezdődik, amely időpont érvényesen nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírásának napját követő nap 0:00 órája és nem lehet későbbi, mint az ajánlat megtételét követő 60. nap. A kockázatviselés a szerződés megszűnéséig tart.

hogyan mondhatom fel a szerződést?

A szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 14 napon belül a szerződő a szerződést indoklás nélkül felmondhatja.

A biztosítási szerződés megszüntethető továbbá évfordulóra történő felmondással, érdekmúlással, lehetetlenüléssel, közös megegyezéssel, tartamos szerződés esetén a tartam lejártával. Határozatlan idejű szerződés a biztosítási időszak végére bármikor felmondható, de a felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a biztosító székhelyére. A biztosítási szerződés felmondható továbbá minden év márciusában is. A biztosítás megszűnik abban az esetben is, ha a biztosítási időszakra járó díjat határidőre nem fizetik meg.

mi a tennivaló, ha káresemény történik?

A bekövetkezett kárt bejelentheted online kárbejelentési felületünkön a www.ugyfelportal.kh.hu/karbejelento címen, ahol gyorsan, egyszerűen, digitálisan intézheted ügyed. A káreseményét bejelentheted továbbá:

 • írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851 postacímen,
 • személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,
 • a kar@kh.hu email címen,
 • a +36 1/20/30/70 335 3355-ös központi telefonszámon, valamint
 • a +36 1 461 5235-ös faxszámon.

A biztosítási eseményt legkésőbb a tudomásra jutástól számított 15 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosító felé, illetve felelősségbiztosítási eseményt legkésőbb 30 napon belül kell bejelenteni.

mi a kárrendezés menete?

A biztosító a kárbejelentést követő 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a szerződővel/ biztosítottal, és a kárbejelentéstől számított 5 munkanapon belüli időpontot ajánl a kárszemlére (ha szükséges szemle).
Amennyiben vis maior vagy havaria esete áll fenn, amely nem teszi lehetővé az 5 munkanapon belül történő kárszemlét, a biztosító erről haladéktalanul tájékoztatást nyújt a honlapján.
A biztosító a kárbejelentést, de legkésőbb a kárszemlét követő 5 munkanapon belül kérheti az ügyféltől a kár elbírálásához szükséges dokumentumok csatolását.
Gyorsított kárrendezés esetén az ügyintézés határideje legfeljebb 5 munkanap.
A biztosító vállalja, hogy amennyiben a kárigény elutasításra kerül, az a kárszemlét vagy az utolsó szükséges irat beérkezését követő 10 munkanapon belül megtörténik.

hogyan történik a kárkifizetés?

A kárkifizetés indítása (pl. banki utalás elindítása) a kárszemlét, vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül történik meg.

Figyelmedbe ajánljuk az MNB oldalát, ahol összehasonlíthatod a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításokat.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termékek részletes leírását a biztosítási szerződési feltételek tartalmazzák, amelyek megismerhetők a K&H Bank fiókjaiban és jelen oldalon. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító nyújtja.