K&H akkreditív (letter of credit, L/C, documentary credit)

az akkreditív egy visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalás a nyitó bank részéről rendben lévő okmányok időben történő benyújtása esetén. Banki fizetési ígéret, kereskedelmi ügylet következménye.

 • a legnagyobb biztonságot nyújtó fizetési mód
 • visszavonhatatlan banki kötelezettségvállalás
 • alapügylettől független jogviszony
Keresse bizalommal Bankunk Kereskedelemfinanszírozási területét a tradefinance@kh.hu e-mail címen vagy +36 1 328 2654-es telefonos elérhetőségen!

részletek

az Ön igényeihez alkalmazkodva

importőr (vevő) pozíció esetén:

 • Bankunk visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az előírt okmányok ellenében az akkreditívben meghatározott összegek kifizetésére vállalatának külföldi partnere felé. Fizetési kötelezettség csak az akkreditív feltételeinek teljesülése esetén keletkezik
 • kedvezőbb alkupozícióba kerülhet, ha akkreditíves fizetési módot ajánl partnerének illetve akár hosszabb fizetési határidőket érhet el
 • halasztott fizetésű akkreditív esetén lehetőség nyílik a vállalat likviditásának a javítására

exportőr (eladó) pozíció esetén:

 • a vállalat javára nyitott export akkreditív esetén a nyitó bank visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az akkreditív előírásainak megfelelő okmányok ellenében történő fizetésre
 • Bankunktól kérheti akkreditívének igazoltatását, így átvállaljuk a fizetési, politikai (bank-, illetve ország-) és okmányolási kockázatokat
 • lehetősége nyílik halasztott fizetésű akkreditív leszámítolására, 100%-ban diszkontált értéken, visszkereset nélkül

kinek ajánljuk?

 • aki a (kül)kereskedelmi ügylet kockázatát minimalizálni szeretné
 • aki nagy földrajzi távolságra / nagy összegben kereskedik
 • bizonyos helyi szokások megkövetelik az akkreditív használatát

Kristálytiszta szolgáltatás – export akkreditív

átlátható, kiszámítható, pontos teljesítés

 • nyitásokról, módosításokról értesítés 24 órán belül (munkanapokon), elektronikus formában
 • okmányvizsgálat legfeljebb 2 banki munkanap alatt - a Bank a kereskedelmi okmányokat a beérkezést követő két banki munkanapon belül ellenőrzi, amennyiben az okmányok a Bank Okmányos osztályára 17 óra előtt beérkeznek. Amennyiben a Bank a fenti feltétel teljesülése esetén két banki munkanapon túl végzi el az ellenőrzést, úgy az okmányvizsgálat díjmentes.
 • a gyorspostai fuvarlevél szám megadása Flexims rendszeren keresztül

szerződési feltételek, hirdetmények

Üzletszabályzat
Általános Szerződési Feltételek vállalati aktív szolgáltatásokra vonatkozóan (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- és Pénzügyi Lízing ügyletek)
Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
Hirdetmény vállalati ügyfelek részére

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, illetve feltételeit az ügyfélszerződés, az Általános Szerződési Feltételek vállalati aktív szolgáltatásokra vonatkozóan (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- és Pénzügyi Lízing ügyletek), a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, az Üzletszabályzat, valamint az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazza, melyek megtekinthetőek a jelen oldalon található „dokumentumok” címszó alatt. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A megkövetelt biztosítékokról, az akkreditív keret összegéről és a rendelkezésre bocsátásáról a Bank minden esetben önállóan, kizárólag a saját feltételei szerint dönt. A Bank az akkreditíves ügyleteket a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mindenkor érvényben lévő „Az Okmányos Meghitelezésekre vonatkozó Egységes Szabályok és Szokványok” című kiadványa (UCP600), valamint a vonatkozó jogszabályok alapján végzi.