nyersanyagpiaci ügyletek

nyersanyagok hektikusan változó árából származó kockázat kezelésére

 • cash flow ingadozás csökkentése, stabilizálása
 • a piaci árak alakulásától való függőség csökkentése
 • könnyebb tervezhetőség
nyersanyagpiaci ügyletek

hogyan támogatjuk üzletét?

 • a nyersanyagok áringadozásának való kitettség kezelésére széles termékpalettát kínálunk, beleértve a forward, swap és opciós megoldásokat
 • dedikált üzletkötőink proaktívak, együtt gondolkodunk Önnel, tanácsadóként segítünk megtalálni az Önnek legmegfelelőbb megoldást
Valamennyi ügylet tükrözi a tényleges kereskedelmi szerződés paramétereit, de attól függetlenül bonyolódik. Ez azt jelenti, hogy az ügyleteket nettó módon, pénzügyileg számolják el a felek egymás között a hivatalos elszámoló árakkal (jellemzően azok valamilyen előre meghatározott módon számított átlagával) szemben, miközben a fizikai leszállítás a kereskedelmi szerződésnek megfelelően változatlan módon zajlik tovább.

részletek

Egy jövőbeli időpontban esedékes nyersanyagvásárlás, illetve -eladás árát már a jelenben rögzítheti az adott jövőbeli időpontra. Bármennyi is lesz a lejáratkori ár, cége az ügylet keretében megállapított határidős árat fogja realizálni nettó módon. Azaz cége partnerével elszámol a tényleges lejáratkori áron az eredeti fizikai ügylet keretein belül, míg a bankkal szemben nettó módon elszámolásra kerül a határidős ár és a lejáratkori piaci ár különbsége.

Az ügylet keretén belül mind a nyereség mind a veszteség nagysága elméletileg végtelen lehet. Magából az ügyletből adódó esetleges nyereséget vagy veszteséget az alapkitettségből adódó költségek és bevételek egyenlege kiegyenlítheti, amennyiben a cég alapkitettségét és versenypiaci helyzetét megfelelően mérte fel.

Az ügyletek célja minden esetben az eredmény stabilizálása, nem pedig önálló pénzügyi eredmény realizálása.


válasszon az alábbi lehetőségek  közül:

Az ügyfél egy előre meghatározott időtartamra, egy adott nyersanyag megvételére vagy eladására vonatkozóan fixálja az árat. Az ügylet révén az ügyfél teljes védelmet szerez a kedvezőtlen irányú árelmozdulás ellen, de nincs részesedése a kedvező irányú elmozdulásból. Az ügylet díjmentes. Az ügylet elszámolása nettó módon történik az adott időintervallumban az előre meghatározott időpontokban vizsgált piaci árak átlagával szemben.


válasszon az alábbi lehetőségek  közül:

swap ügylet nyersanyag vásárlásra / eladásra

opció – az opció vásárlója vételi jogot vagy eladási jogot szerez arra, hogy egy adott nyersanyagot egy előre meghatározott időintervallumra (vagy dátumra) egy előre bebiztosított áron vegyen meg, vagy adjon el. Az opció tehát egyfajta biztosítás, ahol az ügylet díja előre fizetendő. Az opció vásárlása esetén így az ügyfél teljes védelmet élvez a kedvezőtlen irányú árelmozdulás ellen, és részesedik a kedvező irányú elmozdulásból is. Az ügylet elszámolása nettó módon történik.

 • európai opció: adott dátumra szól, a nettó elszámolás a lejáratkor érvényes piaci árral szemben történik
 • ázsiai opció: adott időintervallumra szól, a nettó elszámolás a futamidő alatt kialakult, előre meghatározott időpontokban (naponta) vizsgált piaci árak átlagával szemben történik

collar (sávos ügylet) - két opció kombinációja, amely jellemzően díjmentes. A collar végeredményben egy ársávot határoz meg a swap vagy határidős ár körül, így a sáv egyik széle védelmet jelent a kedvezőtlen irányú elmozdulás ellen, a másik széle pedig valamekkora részesedést enged a kedvező irányú elmozdulásból. Az ügylet elszámolása nettó módon történik. Az ügylet felépíthető európai és ázsiai típusú opciókból is.


válasszon az  alábbi lehetőségek közül:

kinek ajánljuk?

A devizaárfolyam- és kamatkockázat kezelése mellett a nyersanyagok áringadozásának való kitettség kezelése is kiemelt fontosságú, melyre az árupiacon köthető ügyletek adnak lehetőséget.

A fedezés fontos a

 • nyersanyagot felhasználó cégek számára, akiknek védekezniük kell az árak emelkedése ellen, de nélkülözhetetlen
 • az előállítók számára is, akik az árak csökkenése elleni védekezéssel biztosíthatják profitjukat.
 • A kereskedők esetében pedig az alábbiak miatt fontos a kitettség kezelése:
  1. a beszerzés és értékesítés között eltelt időszak eltérése miatt, vagy
  2. ha nem hárítható át az ár alakulása, illetve
  3. ha az egyik oldal ára fix, a másik oldalé változó.

az Ön igényeihez alkalmazkodva

Magyarország meghatározó pénz-, deviza- és tőkepiaci szereplőjeként hosszú távú és partneri kapcsolat kiépítésére törekszünk. Az Ön vállalatának gazdasági működéséből adódó kockázatokat felmérve, piaci várakozásait figyelembe véve segítünk kialakítani fedezeti stratégiáját, akár az alább bemutatott termékeken túl is.

amit érdemes tudnia, mielőtt dönt

Az üzletkötés előfeltétele, dokumentációs követelmények:

 • Treasury Keretszerződés,
 • MiFID kérdőív (komplexitási),
 • MiFID2-höz kapcsolódó nyilatkozatok
 • élő Treasury limit (azon ügyleteknél, melyekhez limit szükséges)
 • aktív LEI kód, EMIR nyilatkozat

Egyéb díjak:
Az ügyletek díját - amennyiben esetleg van ilyen - a befektetési szolgáltatások hirdetménye tartalmazza.

Az árfolyam alakulásáról a Reuters hivatalos oldalán (http://uk.reuters.com/business/currencies) tájékozódhat.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsnak, célja csupán a figyelem felkeltése.
Felhívjuk figyelmét, hogy a termékleírásokban szereplő paraméterek és árak indikatív jellegűek és információs célt szolgálnak. A ténylegesen megkötött ügylet paraméterei az ügyletkötéskor rögzített telefonbeszélgetésben megállapodott feltételeknek felelnek majd meg, és eltérhetnek a jelen termékleírásban szereplő indikatív paraméterektől és áraktól.
Teljes körű információért keresse vállalati kapcsolattartóját, vagy a K&H Piaci igazgatóság munkatársait.