üzletszabályzatok

üzletszabályzat

Banküzleti kapcsolatokkal, megbízásokkal, adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos általános tájékoztatás.

üzletszabályzat
üzletszabályzat 1. sz. melléklete a kiszervezett tevékenységek köréről és a kiszervezett tevékenységet végzők személyéről

befektetési és kiegészítő szolgáltatások üzletszabályzata és kapcsolódó dokumentumok

A befektetési és kiegészítő szolgáltatások üzletszabályzata és kapcsolódó dokumentumai  - összeférhetetlenségi politika, végrehajtási politika - rendelkezéseit kell alkalmazni a Bank és az Ügyfele minden olyan üzleti kapcsolatára, amelynek keretében a Bank befektetési szolgáltatást vagy kiegészítő szolgáltatást, vagy ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatást nyújt.

üzletszabályzat - befektetési és kiegészítő szolgáltatásokra
üzletszabályzat - Rendszeres internalizálási szabályzat
üzletszabályzat - összeférhetetlenségi politika
üzletszabályzat - végrehajtási politika

Lízing üzletszabályzatok

A lízing üzletszabályzatok a Társaság és az ügyfele között a Társaság által pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásokra, az azok alapján kötött egyedi jogügyletekre vonatkozó feltételeket tartalmazza. Az Üzletszabályzatok jelen általános része a Társaság és az Ügyfél kapcsolatának és a közöttük létrejött szerződések általános feltételeit tartalmazzák. A Társaság által nyújtott egyes pénzügyi szolgáltatások és az azok keretében a Társaság és az Ügyfél között létrejött pénzügyi lízing szerződések sajátos feltételeit az Ügyféllel kötött egyedi pénzügyi lízingszerződés tartalmazzák.

üzletszabályzat Pannonlízing - irányadó a K&H Pannonlízing Zrt. által 2011. november 30. napjáig kötött szerződésekre
üzletszabályzat Autófinanszírozó - irányadó a K&H Autófinanszírozó Zrt. által 2012. szeptember 30-ig kötött szerződésekre
üzletszabályzat Eszközfinanszírozó - irányadó a K&H Eszközfinanszírozó Zrt. által 2012. szeptember 30-ig kötött szerződésekre
üzletszabályzat Autópark - irányadó a K&H Autópark Kft. által 2014. március 15.-től kötött szerződésekre
üzletszabályzat Ingatlanlízing