kamatkockázat fedezeti ügyletek

forint vagy deviza hitellel rendelkezőknek

 • változó kamatbázisból adódó kamatkockázat kezelés
 • hitel devizanemének megváltoztatása
 • hitel kamatbázisának megváltoztatása
kamatkockázat fedezeti ügyletek

hogyan támogatjuk üzletét?

 • kamatkockázati kitettségét és annak érzékenységét testreszabott fedezeti stratégiákkal kezeljük
 • dedikált üzletkötőink proaktívak, együtt gondolkodunk Önnel, tanácsadóként segítünk megtalálni az Önnek legmegfelelőbb megoldást, hogy kamatkiadásait tervezhetővé tegyük

részletek

A kamatcsere ügylettel lehetőséget adunk, hogy változó kamatozású hitelét fix kamatozású hitelre cserélje, vagy fordítva, a hitelszerződés módosítása nélkül. Az ügyletet indíthatja egy ma vagy akár egy jövőben induló pénzáramlás kamatkockázatának lefedésére.

A kamatcsere ügylet jövőbeni kamatbevételek vagy kamatfizetések fedezésére egyaránt alkalmas, tehát mind hitelek, mind betétek, illetve állampapír befektetések esetén is alkalmazható.


válasszon alábbi lehetőségek közül

A kamatopcióval tökéletes védelmet nyújtunk a kamatok kedvezőtlen piaci mozgásával szemben, ugyanakkor nem zárjuk ki annak lehetőségét, hogy a kedvező irányú kamatváltozás előnyeit is maximálisan kihasználja. Hitel vagy betét jellegű pénzügyi termék kamatkockázatának fedezésére alkalmas eszköz. A kamatopció elválik az alapügylettől, csak a kamatkülönbözet elszámolása történik meg a felek között.

kétféle kamatopció létezik:

 • cap opció vétele: védelem a kamatok emelkedése ellen hitelfelvétel esetén. Ha az adott kamatfizetési periódus fixing napján a piaci kamatláb magasabb, mint a cap kamatláb, a Bank kifizeti a különbözetet a cég számára a kamatfizetési periódus végén. Ha a piaci kamatláb alacsonyabb a cap kamatlábnál (strike-nál), nincs pénzmozgás a felek között.
 • floor opció vétele: védelem a kamatok csökkenése ellen betételhelyezés esetén. Ha az adott kamatfizetési periódus fixing napján a piaci kamatláb alacsonyabb, mint a floor kamatszint, a Bank kifizeti a különbözetet a cég számára a kamatfizetési periódus végén. Ha a piaci kamatláb magasabb a floor kamatszintnél (strike-nál), nincs pénzmozgás a felek között.

A collar ügylet egy cap és egy floor opció egyidejű megkötését jelenti. Az Ön cége megveszi azt az opciót, amely védelmet nyújt a számára kedvezőtlen kamatlábmozgásokkal szemben és eladja a másik opciót, amellyel korlátozza részesedését a kedvező kamatmozgásokból, hogy az ügylet költségmentes legyen.


válasszon az alábbi lehetőségek közül:

A limitáras kamatopciókkal a vanilla kamatopciókhoz képest költséghatékonyabb megoldást nyújthatunk a kamatlábak emelkedése vagy csökkenésével szembeni védekezésre. Az alacsonyabb opciós díjért cserébe viszont a nyújtott védelem a kamatok kedvezőtlen alakulásával szemben csupán részleges.

A limitár (trigger vagy barrier) lényegében egy előre rögzített kamatszint, melynek elérése az ügyletkötéskor rögzített következményekkel jár pl: életbe lép vagy megszűnik az adott opció.

a limitár lehet: 

 • európai típusú: egy olyan kamatszint, melynek elérése csak az adott kamatperiódusra jár következményekkel
 • amerikai típusú: egy olyan kamatszint, melynek elérése az összes hátralevő kamatperiódusra jár következményekkel

A bankközi piacon az európai típusú a legelterjedtebb, így mi is ezt a típust kínáljuk ügyfeleinek.

a limitár (trigger vagy barrier) elérésének következménye szerint beszélhetünk

 • európai beléptető szintről (knock-in): elérése esetén a mögöttes caplet vagy floorlet életbe lép, de csak az adott kamatperiódus erejéig
 • európai típusú kiléptető szintről (knock-out): elérése esetén a mögöttes caplet vagy floorlet megszűnik, de csak az adott kamatperiódus erejéig

válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Devizahitel árfolyamkockázatának értelmezéséhez elengedhetetlen a devizahitel felvétel vagy devizahitel törlesztés és a devizaárfolyamok közötti összefüggés ismerete.

pl: EUR/HUF devizapárra:

 • EUR-alapú hitel felvétele HUF számlára történő hitelfolyósítással = EUR-eladás (exportőr pozíció)
  • EUR/HUF vételi árfolyam a Bank szempontjából
 • EUR-alapú hitel törlesztése HUF számláról = EUR-vétel (importőr pozíció)
  • EUR/HUF eladási árfolyam a Bank szempontjából

többdevizás hitelek – árfolyam-elmozdulások kihasználása, árfolyamkockázat kezelése

A több devizanemben igénybe vehető hitelek azon cégek számára hasznosak, amelyek a hitel devizanemét egy olyan másik devizanemre kívánják változtatni, amelyben szintén van árbevételük. Ez esetben a hitel átváltása nem válik ellentétessé a cég alapkitettségével, hanem szintén természetes fedezettséget eredményez, amennyiben a cég elegendő bevétellel rendelkezik az adott devizanemben. Ugyanakkor előfordulhat, hogy egy cég célja a kamatköltségek csökkentése árfolyamkockázat felvállalásával, akkor a cég nemcsak a kedvezőbb kamatbázist választhatja, hanem kihasználhatja a devizaárfolyamok elmozdulásában rejlő lehetőségeket a hitel átváltása révén.


válasszon az alábbi lehetőségek közül:

kinek ajánljuk?

Cége számára nemcsak az árfolyamok kedvezőtlen jövőbeli alakulása, hanem a hitelei után fizetendő, illetve a betétei után kapott kamatok kedvezőtlen jövőbeli változása is kockázatot jelenthet.

A fentebb bemutatott termékek közötti választásban igyekszünk segíteni az alábbi szempontokkal:

1. ha a kamatlábak emelkedésére számít:

 • fedezze hiteleinek kamatát
 • változó kamatozású hitelének kamatát cserélje fix kamatra
 • cserélje el hitele kamatbázisát egy alacsonyabb kamatbázisra (devizanem megváltoztatása nélkül)
 • fix kamatozású betétének kamatát cserélje változó kamatra
 • helyezzen el változó kamatozású betéteket

2. ha a kamatlábak csökkenésére számít:

 • fix kamatozású hitelének kamatát cserélje változó kamatra
 • vegyen fel változó kamatozású hiteleket
 • fedezze betéteinek kamatát
 • változó kamatozású betétének kamatát cserélje fix kamatra

3. ha a kamatlábak ingadozására számít:

 • védekezzen treasury ügyletekkel a kedvezőtlen irányú változásokkal szemben, ugyanakkor
 • hagyjon teret a kedvező piaci folyamatokból való részesedésre

az Ön igényeihez alkalmazkodva

Magyarország meghatározó pénz-, deviza- és tőkepiaci szereplőjeként hosszútávú és partneri kapcsolat kiépítésére törekszünk. Az Ön vállalatának gazdasági működéséből adódó kockázatokat felmérve, piaci várakozásait figyelembe véve segítünk kialakítani fedezeti stratégiáját, akár az alább bemutatott termékeken túl is.

amit érdemes tudnia, mielőtt dönt

Az üzletkötés előfeltétele, dokumentációs követelmények:

 • Treasury Keretszerződés,
 • MiFID kérdőív (komplexitási),
 • MiFID2-höz kapcsolódó nyilatkozatok
 • élő Treasury limit (azon ügyleteknél, melyekhez limit szükséges)
 • aktív LEI kód, EMIR nyilatkozat

Egyéb díjak:
Az ügyletek díját - amennyiben esetleg van ilyen - a befektetési szolgáltatások hirdetménye tartalmazza.

A kamatszintek alakulásáról az alábbi oldalakon tájékozódhat:

http://www.euribor-rates.eu/

http://www.bbalibor.com/

http://www.mnb.hu/

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsnak, célja csupán a figyelem felkeltése.
Felhívjuk figyelmét, hogy a termékleírásokban szereplő paraméterek és árak indikatív jellegűek és információs célt szolgálnak. A ténylegesen megkötött ügylet paraméterei az ügyletkötéskor rögzített telefonbeszélgetésben megállapodott feltételeknek felelnek majd meg, és eltérhetnek a jelen termékleírásban szereplő indikatív paraméterektől és áraktól.
Teljes körű információért keresse vállalati kapcsolattartóját, vagy a K&H Piaci igazgatóság munkatársait.