adatkezelési tájékoztató

Jelen kérdőív kitöltése során megadott válaszait és az Ön személyére vonatkozó adatokat a K&H Bank Zrt. (Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az Ön nyilatkozata szerint kezeli és az alábbi célokkal és módszerekkel végzett elemzésekhez, analitikai alapú modellezéshez felhasználja:

  • az ügyfélvélemény és preferenciák elemzése az ügyfélvélemények fejlesztési folyamatokba való integrálása és az ügyfél-elégedettség növelése érdekében.
  • ügyfél-elégedettség vizsgálata, szolgáltatási folyamatok az ügyfelek igényeinek figyelembe vételével történő fejlesztése, illetve esetleges panaszok, észrevételek esetében kapcsolatfelvétel.
  • valamint a szolgáltatásfejlesztési folyamatokban való aktív részvétel

A kérdőívben adott válaszokat a K&H Bank Zrt. a K&H Bankkal fennálló szerződéses jogviszony megszűnését követően törli. Ön bármikor kezdeményezheti - korlátozás és indokolás nélkül – jelen kérdőívben adott válaszok módosítását, törlését a Bank elérhetőségeinek bármelyikén.

A hozzájárulását a fenti keretek között a Bank mindaddig folyamatosnak tekinti, amíg azzal ellentétesen nem rendelkezik.

Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, vagy bírósághoz fordulhat. A Bank adatvédelmi nyilvántartási száma: 00465.

Az adatokat csak az adatkezelő azon munkatársai ismerhetik meg, akik munkakörük szerint a kérdőív eredményeinek elemzésében és az esetleges kapcsolatfelvételben részt vesznek. A Bank a kérdőív eljuttatása során a GfK Hungária Piackutató Kft. (Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.), mint adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe. A GfK. Hungária Piackutató Kft. részére az jelen felmérés elvégzéséhez az elérhetőségek biztosítása (adatátadás) a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 164. § d) pontján alapul. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi feltételek teljesülését szerződésben garantálja. Az átadott elérhetőségi adatok a felmérés zárultával az adatfeldolgozónál törlésre kerülnek.