K&H vállalati tranzakciós szolgáltatások

K&H forint- és devizaszámlához nyújtott széles körű banki szolgáltatások

 • gyors és biztonságos likviditáskezelés
 • színvonalas, testre szabott banki ügyintézés
 • elektronikus hozzáférés

Kérjük, keresse fel kapcsolattartóját vagy hívja a K&H Vállalati ügyfélszolgálatot

részletek

a legfontosabb számlavezetési szolgáltatásaink

egyszerű átutalás

 • bankszámla terhére kezdeményezett forint vagy deviza átutalás, értékhatár nélkül
 • átutalás lehetséges devizanemei: HUF, EUR, USD, AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY

SEPA átutalás

amennyiben a megbízás megfelel a SEPA átutalás valamennyi kritériumának, az átutalás SEPA klíring rendszeren kerül teljesítésre:

 • a megbízás devizaneme EUR és nem haladja meg a 9 999 999 EUR-ot,

 • költségviselési kódja SHA,

 • tartalmazza a kedvezményezett IBAN számlaszámát,

 • a megbízás kedvezményezettje SEPA övezeten belüli és a kedvezményezett bankja képes legyen SEPA átutalás feldolgozására,

 • a megbízás továbbításával kapcsolatban nincs speciális feltétel meghatározva (pl. teljesítési útvonal, levelező banki kapcsolat kikötése, a megbízás típusa nem lehet sürgős átutalás).

csoportos átutalás

időszakosan jelentkező, azonos jogcím alapján történő, nagy tételszámú belföldi forint utalások teljesítése

beszedés

megbízás, mellyel a kötelezett pénzforgalmi bankszámlájáról felhatalmazó levélnek megfelelően az összeg beszedésre kerül

csoportos beszedés

felhatalmazáson alapuló, rendszeresen ismétlődő, nagy tételszámú belföldi forint követelések beszedése

VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer)

nagy összegű ill. sürgős forint fizetési megbízások teljesítését szolgáló fizetési mód

kinek ajánljuk?

 • jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságoknak, társadalmi vagy egyéb szervezeteknek
 • olyan vállalkozásoknak, akiknek jogszabályi előírás alapján elkülönített pénzeszközöket is kell kezelni
 • olyan szervezeteknek, akik külföldi devizanemben kapott támogatásaikat szeretnék elhelyezni

szerződéses feltételek, hirdetmények

Üzletszabályzat
Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
Bankkártya és hitelkártya szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételek
Elektronikus azonosítású banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
K&H mobilinfo szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei
Hirdetmény vállalati ügyfelek részére

tájékoztató anyagok

KiberPajzs
Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben, látogasson el a KiberPajzs honlapra! (kiberpajzs.hu)
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes leírását, illetve feltételeit az ügyfélszerződés, a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a Bankkártya és hitelkártya szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, az Elektronikus azonosítású banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a K&H mobilinfo szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei, az Üzletszabályzat, valamint az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazza. A biztosítást a K&H Biztosító nyújtja, a termék, szolgáltatás részletes leírását, kondícióit a biztosítási szerződés, valamint a vonatkozó biztosítási feltételek tartalmazzák.