Széchenyi Kártya Program MAX

 • kiemelt mértékű állami támogatással elérhető hitelkonstrukciók
 • kedvezményes fix kamatozás a teljes futamidő alatt
 • akár tárgyi fedezet nélkül is

Kérjük, keresse fel kapcsolattartóját vagy hívja a K&H Vállalati ügyfélszolgálatot

részletek

Széchenyi Likviditási Hitel MAX

A Széchenyi Likviditási Hitel MAX egy tárgyi fedezet nélküli forgóeszköz hitel, amely vállalata működési költségeinek finanszírozására (például: készlet beszerzés) vagy korábbi hitelének kiváltására szabadon felhasználható, ezzel biztosítva társasága folyamatos stabil működését.

miért előnyös?

 • állami támogatással csökkentett, fix évi 3,5%-os nettó kamatozású konstrukció
 • számlabenyújtási kötelezettség nélkül lehívható
 • hitelkiváltásra is felhasználható

főbb tudnivalók

 • a kizárólag forintban igényelhető hitel összege 1 millió forinttól maximum 250 millió forintig
 • futamidő: 3 év
 • törlesztés: havonta, lineárisan
 • rendelkezésre tartási időszak: maximum 8 hónap
 • türelmi idő: minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező, de maximum 9 hónap
 • kötelező biztosítékok:
  • a fő fedezet a vállalkozás legalább 50 százalékos tulajdonosa/tulajdonosai (illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozótól különböző magánszemély) által vállalt készfizető kezesség(ek)
  • Garantiqa Hitelgarancia Zrt. csekély összegű támogatást tartalmazó 80 százalékos mértékű kezességvállalása

főbb kondíciók

 • nettó fizetendő kamat: fix évi 3,5%
 • bruttó kamat: évi 12,0%
 • állami kamattámogatás mértéke: évi 8,5%
 • nettó fizetendő kezelési költség: évi 2,0%
 • kezelési költség: évi 2,5%
 • állami kezelési költség támogatás mértéke: évi 0,5%
 • szerződéskötési díj: egyszeri 1,5%, de maximum 1,5 millió Ft
 • Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott kezességvállalási díj

Széchenyi Beruházási Hitel MAX

A Széchenyi Beruházási Hitel MAX állami támogatással csökkentett, kedvező 1,5%-os kamatozású hitelkonstrukció, amellyel megvalósíthatók fejlesztési elképzelései, és akár társasága működésének energiahatékonyságának javítására, technológiaváltást segítő beruházási céljai megvalósítására is igénybe vehető.

miért előnyös?

 • állami támogatással csökkentett, évi fix 1,5%-os nettó kamatozású konstrukció
 • energiahatékonyságjavítást és technológiaváltást segítő hitelcélokra irányuló alkonstrukciója esetén a kamat fix nettó 0,5%/év, amennyiben a hitelcél megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott feltételeknek

főbb tudnivalók

 • energiahatékonyságot javító hitelcél példák:
  • nyílászáró korszerűsítés és csere
  • termelőeszközök beszerzése, korszerűsítése, amelyekkel a vállalkozás energia megtakarítást ér el
  • tetőre szerelhető napelemek, napelem rendszerek telepítése
  • megújuló energiaforrásból megtermelt villamos- és hőenergia tárolására alkalmas berendezés telepítése
  • környezetbarát termékek gyártását szolgáló gépek, berendezések beszerzése
 • technológiaváltást segítő hitelcél példák:
  • elektronikus beszerzési, logisztikai rendszer kiépítése
  • munkaszervezéshez kapcsolódó vállalati technológia megoldások beszerzése
 • további hitelcél példák:
  • ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése (amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez)
  • új vagy használt gép, berendezés, egyéb (jármű és ingatlan kategóriába nem tartozó) tárgyi eszköz beszerzése (amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez)
  • kis- és nagyhaszon gépjárművek (valamint vontatmányaik) beszerzése
  • korábbi beruházási célú hitelkiváltása, amennyiben megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának
 • a kizárólag forintban igényelhető hitel összege: 1 millió forinttól maximum 400 millió forintig
 • futamidő: minimum 13 hónap, maximum 120 hónap
 • rendelkezésre tartási időszak: maximum 23 hónap
 • türelmi idő: minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező, de maximum 24 hónap
 • törlesztés: havi vagy negyedéves lineáris tőketörlesztés
 • saját erő: a beruházás tervezett költsége legalább 10 százalékának megfelelő saját erő szükséges
 • kötelező biztosítékok:
  • a beruházás tárgya, de a beruházás tárgya mellett attól eltérő ingóság, illetve ingatlan is bevonásra kerülhet a Bank által
  • Garantiqa Hitelgarancia Zrt. csekély összegű támogatást tartalmazó 80 százalékos kezességvállalása

főbb kondíciók

 • nettó fizetendő kamat: fix évi 0,5%, illetve 1,5 % (hitelcéltól függően)
 • bruttó kamat: évi 12,5%
 • állami kamattámogatás mértéke: évi 11%, illetve 12% (hitelcéltól függően)
 • nettó fizetendő kezelési költség mérték: évi 2,0%
 • bruttó kezelési költség: évi 2,5%
 • állami kezelési költség támogatás mértéke: évi 0,5%
 • folyósítási jutalék: fix 15 000 Ft lehívásonként
 • szerződéskötési díj: egyszeri 2,0%, de maximum 2,0 millió Ft
 • hitelvizsgálati díj: díjmentes
 • rendelkezésre tartási díj: díjmentes

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott kezességvállalási díj.

Benyújtandó dokumentumokért kérjük keresse fel a KAVOSZ Zrt. oldalát!

igénylés folyamata

keresse fel kapcsolattartóját és kérjen tájékoztatást az igényeinek megfelelő konstrukcióról
a kapcsolattartótól kapott dokumentumokkal keresse fel az Önhöz legközelebb eső KAVOSZ regisztráló irodát a hitelkérelem benyújtása céljából! (https://www.kavosz.hu/irodakereso/)
Ezt követően Bankunk a KAVOSZ regisztráló iroda által befogadott és bankunkba továbbított kérelmet elbírálja, és pozitív hiteldöntést követően megkötjük a szerződést

Az igénylés további feltételeivel, valamint az igénylés részletes menetével kapcsolatban kérjük, keresse kapcsolattartóját.

dokumentumok

szerződéses feltételek, hirdetmények

Üzletszabályzat
Általános szerződési feltételek - Vállalati Aktív Banki Szolgáltatásokra vonatkozóan (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- és Pénzügyi Lízing ügyletek)
Hirdetmény - vállalati ügyfelek részére
Hirdetmény - A Széchenyi Kártya Program Hitelek kondíciói - 7. sz. melléklet vállalati ügyfelek részére
 • Bővebb információk a Széchenyi Kártya Programról, aktuális Üzletszabályzat – www.kavosz.hu

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, illetve teljes körű kondícióit a vonatkozó ügyfélszerződés, az Általános Szerződési Feltételek vállalati aktív szolgáltatásokra vonatkozóan (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- és Pénzügyi Lízing ügyletek), az Üzletszabályzat, az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére, valamint a Bank Széchenyi Kártya Programra vonatkozó Hirdetménye, továbbá a KAVOSZ Zrt Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzata tartalmazza, melyek megtekinthetők a jelen oldalon található „dokumentumok” címszó alatt. A kötelező biztosítékokon kívül megkövetelt biztosítékokról, a hitelkeret összegéről és a rendelkezésre bocsátásáról a K&H Bank Zrt. minden esetben önállóan, kizárólag a saját feltételei szerint dönt.

A Széchenyi Likviditási Hitel MAX és Széchenyi Beruházási Hitel MAX esetében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a készfizető kezességi kérelmeket saját hatáskörben bírálja el. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásának részletes leírását, illetve feltételeit az ügyfélszerződés, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzata, valamint az aktuális hirdetménye tartalmazza. A Széchenyi Beruházási Hitel MAX esetében a hitelszerződés kötelező biztosítékát képezi egy dologi biztosíték, melyről a Bank a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. fedezettségi elvárásai figyelembe vételével, saját feltételei szerint dönt. A Széchenyi Likviditási Hitel MAX esetében a hitelszerződés további biztosítékát képező kötelező kezes bevonása a Bank saját feltételei és a KAVOSZ Zrt Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzata alapján történik.

Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX esetében a hitelszerződés kötelező biztosítékát képezi egy dologi biztosíték, melyről a Bank a KAVOSZ Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (továbbiakban: AVHGA) fedezettségi elvárásai figyelembe vételével, saját feltételei szerint dönt és az AVHGA által vállalt  készfizető kezesség, az erre irányuló kérelmeket az AVHGA saját hatáskörben bírálja el. Az AVHGA kezességvállalás részletes leírását, illetve feltételeit az ügyfélszerződés, az AVHGA üzletszabályzata, valamint az aktuális hirdetménye tartalmazza.

A kondíciók módosításának jogát a Bank, a KAVOSZ Zrt. , a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az AVHGA fenntartja.