K&H forint- és devizaszámla-vezetés

a pénzügyek kezelésére sokoldalú, igényekhez alkalmazkodó számlavezetési szolgáltatást kínálunk forintban és minden fontosabb külföldi devizanemben

 • teljes körű számlavezetési szolgáltatás OBA által biztosítva
 • színvonalas, testre szabott banki ügyintézés
 • elektronikus hozzáférés szinte bárhonnan, biztonságosan

Kérjük, keresse fel kapcsolattartóját vagy hívja a K&H Vállalati ügyfélszolgálatot

részletek

 • számlavezetés forintban, és minden fontosabb külföldi devizanemben (EUR, USD, AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY)
 • elektronikus hozzáférés biztonságos azonosító eszköz használatával
 • hiteles számlakivonat küldés környezetkímélő, elektronikus úton
 • megbízások gyors és megbízható teljesítése belföldre és külföldre
 • készpénz kímélő számla feletti rendelkezés üzleti bankkártya használatával
 • kedvező kamatozás különböző futamidejű betétlekötéssel
 • készpénz felvétel és befizetés országos fiókhálózaton, vagy arra alkalmas K&H bankautomatán keresztül
 • beszedési megbízások indítása és fogadása
 • részletező analitika készpénz átutalási megbízásokról, „sárga csekk” befizetések esetén
 • postai kifizetési utalvány kezelése, amennyiben partnerének nincs bankszámlája
 • díjmentes elektronikus vámfizetési szolgáltatás

A K&H forint- és devizaszámla-vezetés az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított termék.

kinek ajánljuk?

 • jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságoknak, társadalmi vagy egyéb szervezeteknek
 • olyan vállalkozásoknak, akiknek jogszabályi előírás alapján elkülönített pénzeszközöket is kell kezelni
 • olyan szervezeteknek, akik külföldi devizanemben kapott támogatásaikat szeretnék elhelyezni

szerződéses feltételek, hirdetmények

Üzletszabályzat
Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
Bankkártya és hitelkártya szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
Elektronikus azonosítású banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
K&H mobilinfo szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei
Hirdetmény vállalati ügyfelek részére

hogyan történik a számlanyitás?

 1. lépés: elküldjük Önnek a számlanyitáshoz szükséges céges dokumentumok és a céghez kapcsolódó magánszemélyek azonosítási okmányok listáját.

 2. lépés: küldje el elektronikus fájlban a kért dokumentumokat vagy mutassa be banki kapcsolattartójának eredetiben, hogy másolatot készíthessünk róluk.

 3. lépés: a benyújtott dokumentumok alapján a K&H Bank elkészíti a számlanyitáshoz szükséges banki dokumentumokat. Hiányos dokumentáció esetén visszajelzést adunk, hogy milyen módon lehet pótolni.

 4. lépés: kérjük, nyomtassa ki és írja alá a banki dokumentumokat, majd adja át banki kapcsolattartójának. A dokumentumok értelmezésében segítséget nyújtunk, és ha valamelyik hiányzik, visszajelzést adunk arról, hogy milyen módon lehet pótolni.
  A céges dokumentumokat és a kapcsolt magánszemélyek azonosítási okmányait ebben a fázisban is bemutathatja banki kapcsolattartójának.

 5. lépés: a benyújtott dokumentumok alapján megnyitjuk a számlát.

 6. lépés: a számlanyitást követően átadjuk az azonosító eszközt, amellyel használni tudja az elektronikus banki rendszereket.

 7. lépés: az azonosító eszköz átvételét követően hozzáférést adunk az internetes banki alkalmazásokhoz és telefonon tájékoztatót tartunk a használatbavételről.

milyen céges dokumentumok szükségesek a számlanyitáshoz?

gazdasági társaság esetén:
 • a létesítő okirat
 • 30 napnál nem régebbi cégbírósági nyilvántartásba vételt tanúsító okirat – törzstőke letéti számla kivételével – (bejegyző végzés, ennek hiányában a cégjegyzékszámmal, valamint adóhatósági adóazonosítási adattal ellátott cégbírósági tanúsítvány, cégkivonat)*
 •  amennyiben más hatósági nyilvántartásba vétel is szükséges, úgy a hatósági nyilvántartásba vételi kérelem/határozat eredeti példánya
 • a vállalkozás képviseleti joggal felruházott és a nyilvántartást végző bíróságnál bejelentett képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy jogi képviselő által készített aláírás-mintája
külföldön bejegyzett gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet esetén:
 • 30 napnál nem régebbi igazoló okirat arról, hogy a saját országának joga szerinti bejegyzése, vagy nyilvántartásba vétele megtörtént
 • a bejegyzést / nyilvántartásba vételt igazoló okirat, ha nem angol vagy magyar nyelvű: Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített fordítása, vagy fordításra feljogosított magyar közjegyző által készített és hitelesített fordítása
 • létesítő okirat, ha nem angol vagy magyar nyelvű: nem hitelesített fordítás a dokumentumról
Amennyiben a felsorolt dokumentumok alapján nem állapítható meg a tényleges tulajdonos magánszemély, további információ / dokumentum benyújtása szükséges ennek igazolására.
 
Az egyéb vállalkozási forma nyitásához szükséges dokumentumok listáját kérjük, tekintse meg a Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok-ban.
 
*Kérésére a Hirdetmény vállalati ügyfelek részére dokumentumban található díj ellenében kollégánk is be tudja szerezni a vállalat hitelesített online cégkivonatát, megkímélve Önt így az ezzel kapcsolatos adminisztrációtól.

milyen dokumentumok szükségesek a K&H Bankkal kapcsolatba kerülő munkavállalóktól?

azonosító dokumentumok magyar állampolgárok esetében:

 • személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza) vagy

 • kártya (plasztik bankkártya) formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy

 • útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Tartósan külföldön dolgozó, tartózkodó magyar állampolgárok a tartózkodás helye szerinti hatóság által kiállított közokirattal igazolhatják a külföldi lakóhelyüket.

azonosító dokumentumok nem magyar állampolgárok esetében:

 • EU állampolgár esetében:
  • ​​fényképes személyi azonosító igazolvány (útlevél, személyi igazolvány), feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy
  • fényképes személyi azonosító igazolvány és magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy
  • fényképes személyi azonosító igazolvány és magyarországi tartózkodásra jogosító okmány,
 • nem-EU állampolgár esetében:
  • útlevél.

A nem magyar állampolgárok lakcímét a magyar hatóságok által kiállított okirat vagy a külföldi hatóságok által kiállított okirat igazolja (pl.: vezetői engedély).

milyen segítséget nyújt a K&H Bank bankváltásnál?

cégkivonat beszerzése

Amennyiben nem áll rendelkezésére 30 napnál nem régebbi cégkivonat, díj ellenében segítünk a beszerzésében.

értesítjük a hatóságokat

A K&H Bank bejelenti az új bankszámlaszámot a Cégbíróságnak, amely bejelentésen keresztül a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) is tudomást szerez a változásról, így Önnek a Cégbíróság, és a NAV felé nincs külön bejelentési kötelezettsége.

segítünk tájékoztatni üzleti partnereit megváltozott számlaszámáról

Biztosítjuk Önnek “a számlaszámunk megváltozott!” feliratú matricát, amellyel megkönnyítjük partnerei értesítését az új számlaszámról.


csoportos beszedési, állandó átutalási, valamint postai készpénz-átutalási megbízás szolgáltatások igénybevétele esetén az alábbi segítséget nyújtjuk:

felhatalmazás csoportos beszedési megbízásra, illetve állandó átutalási megbízás rögzítése

Jelenlegi csoportos beszedéseiről, állandó átutalási megbízásairól kérjen listát a jelenlegi számlavezető bankjától, ezzel meggyorsítható a megbízások K&H Banknál történő rögzítése.

Ehhez a számlatulajdonos kérésére minden számlavezető banknak ki kell adnia az „igazolás csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó felhatalmazásokról” nevű nyomtatványt. 

csoportos beszedési megbízás rögzítése beszedőként

Csoportos beszedési megbízás indításához szerződéskötés és csoportos azonosító megadása szükséges. A K&H Bank ez alapján elvégzi a GIRO Központi Nyilvántartás felé az online bejelentést.

a csoportos azonosító felépítése: A+8 karakter (adószám) vagy A+8 karakter (adószám) +T+3 karakter (telephelykód)

Felhívjuk figyelmét, hogy ügyfelei és üzleti partnerei által a saját bankjuknál beadott felhatalmazási megbízások rögzítésével, módosításával és törlésével kapcsolatos információ továbbítását csak egy, az erre a szerepkörre bejelentett felhatalmazás-közvetítő bank végezheti. A GIRO Zrt. felé a régi közvetítő bank kijelentésének és az új közvetítő bank bejelentésének ugyanazon havi perióduson belül (adott hó közepe – következő hó közepe között – GIRO Zrt. minden hónapban megadja a pontos dátumot) kell megtörténnie. A bejelentést a K&H Bank, a kijelentést a korábbi számlavezető bankján keresztül Ön intézheti.

postai sárga csekk (készpénz-átutalási megbízás)

Az új számlára érkező postai sárga csekk (készpénz-átutalási megbízás) befizetésekről részletes analitikát biztosítunk. A szolgáltatás igénybevételéhez külön szerződéskötés szükséges. 

Az új számlához kapcsolódó sárga csekk gyártása néhány hetes átfutási idővel jár, amely alatt a nyomda elkészíti a sárga csekket. Sárga csekk gyártására a Magyar Posta Elszámoló Központja (PEK) által engedélyezett gyártókóddal rendelkező nyomdákat vehetik igénybe (nyomdák listája megtalálható a posta honlapján). Az új csekkek Posta általi bevizsgálásában segítséget nyújtunk. 

Felhívjuk figyelmét, hogyha megszüntetett számlára irányuló sárga csekk befizetések nem érnek célba, a befizető részére díj levonása mellett visszaküldésre kerülnek.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes leírását, illetve feltételeit az ügyfélszerződés, a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a Bankkártya és hitelkártya szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, az Elektronikus azonosítású banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a K&H mobilinfo szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei, az Üzletszabályzat, valamint az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazza. A biztosítást a K&H Biztosító nyújtja, a termék, szolgáltatás részletes leírását, kondícióit a biztosítási szerződés, valamint a vonatkozó biztosítási feltételek tartalmazzák.