bemutatkozás

A K&H Bank 2001 októbere óta kínál private banking szolgáltatásokat legnagyobb megtakarítással rendelkező ügyfeleinek.

A K&H private banking igazgatóság célja olyan bizalmi kapcsolat kialakítása az ügyfél és tanácsadója között, amely során a pénzügyi tanácsadás személyes tanácsadássá fejlődik. Ez a személyes kapcsolat az alapja a vagyonkezelésben elengedhetetlen kölcsönös bizalomnak.

A Bank private banking szolgáltatásának fókuszában a befektetési menedzsment és tanácsadás áll. Befektetései az Ön kockázati profiljának megfelelően kerülnek kialakításra, diverzifikálásra. Portfoliójának kialakításán túlmenően megbízható partnereink támogatják tanácsadóinkat jogi, adózási kérdésekben egyaránt.

A K&H private banking szolgáltatás nem egy-egy termék értékesítésére koncentrál, célunk az ügyfeleink igényeinek, lehetőségeinek és mindenekelőtt kockázatviselő képességének megfelelő befektetési portfolió kialakítása. Természetesen bármely befektetési terméktípus, ami a világ tőkepiacain fellelhető, az a K&H private banking szolgáltatás keretein belül is elérhető.

A K&H private banking igazgatóság befektetési stratégiáját és az ebből származtatott portfolió-építési koncepcióját a K&H Treasuryvel illetve a K&H Alapkezelővel együttműködve dolgozza ki. Szakmai partnereink segítségével alakítjuk ki ügyfeleink egyedi igényére szabott befektetési javaslatainkat is.

missziónk

Családunk jövőjének biztosításáért, egzisztenciánk megőrzéséért, vagyonunk gyarapításáért naponta kell a lehetőségek közül választanunk. A K&H private banking ügyfeleit a különböző élethelyzetekhez, gazdasági és társadalmi környezethez igazodó legjobb tanácsokkal látjuk el, pénzügyi és akár a pénzügyeken túlmutató döntéseik során.

A K&H Bank szakmai múltjának, stabil nemzetközi hátterének, és a private banking tanácsadók felkészültségének köszönhetően olyan befektetési tanácsokkal segíti ügyfeleit, melyek biztos stratégiát jelentenek vagyonuk kezelésében. Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink ne csak azért válasszanak bennünket, vagy éppen maradjanak hűségesek hozzánk, mert üzleti értelemben minket jobbnak tartanak versenytársainknál, hanem azért is, mert olyan partnernek tekintenek bennünket, akivel biztosan építhetik nem csak saját, de gyermekeik, unokáik jövőjét is.

5 dolog, amiért ügyfeleink minket választottak

Mint minden szolgáltató számára, így számunkra is kiemelten fontos, hogy megismerjük, és folyamatosan nyomonkövessük ügyfeleink várakozásait, elvárásait szolgáltatásainkkal kapcsolatban, illetve vissza tudjuk mérni elégedettségüket, felmerülő problémáikat, kérdéseiket. Ennek az erőfeszítésünknek a keretében 2015 tavaszán végeztünk egy valamennyi ügyfelünket célzó felmérést, aminek keretében megkérdeztük ügyfeleinket a velünk való közös munkájuk legfontosabb aspektusairól. Felmérésünk lebonyolításában, szakmai alapú, objektív kiértékelésében az ország egyik legnagyobb, független piackutató cége volt segítségünkre.

Nagyon büszkék vagyunk eredményeinkre, hiszen arra a kérdésre, miszerint „…ismételten igénybe venné-e a K&H private banking termékeit és szolgáltatásait?”, a felmérésben résztvevő ügyfeleink
94%-a válaszolt igennel.

Arra a kérdésünkre, hogy „…ajánlaná-e barátainak és ismerőseinek a K&H private banking termékeit és szolgáltatásait?”, ügyfeleink
93%-os arányban mondtak igent.

dedikált kapcsolattartók

Felmérésünkből és a folyamatosan érkező visszajelzésekből az is egyértelműen kiderül, hogy ügyfeleink azért ennyire lojálisak hozzánk, mert nagyon magasra értékelik a dedikált kapcsolattartóik által nyújtott szolgáltatások színvonalát.

A dedikált tanácsadó egyszemélyben testesíti meg a teljes K&H Csoportot, és közvetíti annak valamennyi termékét, szolgáltatását ügyfeleink számára. Ez a személyes kapcsolat az alapja a befektetések kezeléséhez elengedhetetlenül szükséges kölcsönös bizalomnak.

Ügyfeleinknek nem kell folyamatosan figyelemmel kísérnie a banki ajánlatokat, banki és értékpapír-portfoliójukkal kapcsolatos kérdésekben szakértő segítségre számíthatnak. Tanácsadóink folyamatosan nyomon követik a pénz- és tőkepiac híreit, így naprakész javaslataikkal minden élet- és felhalmozási szakaszhoz igazodva megfelelő válaszokat adnak a felmerülő kihívásokra.

kényelmi szolgáltatások

Különösen fontosak ügyfeleink számára a kényelmi szolgáltatásaink. Azonfelül, hogy folyamatosan nyomon követjük a befektetések alakulását és lejáratát, tanácsadóink mindenkor elérhetőek. Szükség esetén felkeresik ügyfeleinket irodájukban, vagy akár otthonukban is. Amennyiben személyes találkozásra nincs lehetőség, úgy ügyfeleink tranzakcióit a számukra legkényelmesebb módon, de teljesen biztonságos azonosítást lehetővé tevő, a KBC Csoport által auditált rögzített telefonvonalakon tudjuk bonyolítani.

széleskörű termékkínálat, egyedi portfolió-építés

A pénzpiacon sokan kínálnak egyedi befektetési szolgáltatást, de csak keveseknek van igazán teljesnek mondható szakismeretük a befektetéskezelés szerteágazó tudományágaiban. A K&H private banking által kínált globális szolgáltatás alapja a magas szintű eszközallokáció. Egyedi portfolió-építési megközelítésünk az úgynevezett bázis-kiegészítők modellünk, amely sokkal több, mint a „hagyományos” portfolió-építés: megőrzi annak előnyeit, ugyanakkor kiegészíti azt az aktív kezelés jelentette magasabb hozampotenciállal.

A befektetési kockázat menedzselése mellett hozzáférést nyújtunk a hazai és nemzetközi kötvény-, részvény- és devizapiacokhoz is. Ebben kiemelt partnereink a K&H Alapkezelő, a K&H Dealing Room és testvérvállalatunk, a KBC Securities kollégái.

legnagyobb fokú diszkréció

A vagyon és a vagyon megfelelő kezelése nemcsak lehetőségekkel, de felelősséggel is jár, természetesen. Ez igaz ügyfeleinkre, de még nagyobb mértékben igaz ránk, akik bizalmat kaptunk ügyfeleinktől ennek a vagyonnak a gyarapítására. A legteljesebb termékkínálat, a legnagyobb szakmai gondosság mellett rendkívül fontos, hogy ezt a vagyont a legnagyobb fokú diszkréció mellett kezeljük. Noha természetesen nagyon szoros együttműködésben dolgozunk a K&H Bank bankfiók-hálózatával, de az egyes ügyfeleink vagyoni helyzetével, az általunk kezelt befektetéseik mértékével és státuszával kapcsolatos részletes információkat csak a private banking kollégák ismerik. Ez egy, a bankon belül is kiemelt biztonsággal kezelt üzleti titok. Ügyfeleink érdekeinek a védelmét szolgálja ugyanakkor, hogy a bank kockázatkezelési területén belül működő, befektető-védelemmel foglalkozó területek kiemelt figyelemmel követik nyomon valamennyi, ügyfeleink részére kötött tranzakciónkat.

szakmai és tőkeháttér

Természetesen önmagában bármennyire is felkészültek lennének tanácsadóink, bármennyire is széleskörű lenne az általunk nyújtott szolgáltatási kör, bármilyen sokszínű befektetéseket is kínálnánk, de a megfelelő szakmai és tőkeháttér hiányában nem tudnánk ügyfeleinket az általuk elvárt színvonalon kiszolgálni. Ügyfeleink jogos elvárása mellett a pénz- és tőkepiacok története is azt mutatja, hogy azon kívül, hogy milyen befektetési terméket vásárolunk, milyen portfolióba illesztjük azt be, az is nagyon fontos, hogy kivel, milyen szakmai partnerrel együttműködésben tesszük azt.

Számunkra nagy büszkeségül szolgál, ügyfeleink számára pedig kiemelt biztonságot jelent, hogy a KBC Csoport tagjaként dolgozhatunk és működhetünk. A KBC Csoporttal kapcsolatos információk itt találhatóak.

hírek és hivatalos közzétételek